Livsgledenettverk

Livsgledenettverk

Forsiden Livsglede for Eldre Nyheter Kontakt oss Podkaster Sosiale medier Livsgledefokus LFE besluttet i 2021 å innføre fokusår, hvor vi går i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. Det startet i 2021 hvor fokuset var mat og måltid, og responsen var...
Livsgledemangfold nominasjon

Livsgledemangfold nominasjon

Nominasjon Livsglede for Eldre besluttet i 2021 å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. I 2023 er livsgledekriterium nummer 6 om musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov i fokus. For at det skal...
Nytt livsgledehjem i Eigersund

Nytt livsgledehjem i Eigersund

Lundeåne bo- og servicesenter i Eigersund ligger idyllisk plassert langs elva Lundeåna midt i Egersund by, som viste seg fra sin beste side i vårsola da de skulle sertifiseres som Livsgledehjem 18. april. Vi møtte en engasjert og positiv livsgledegruppe, og vi fikk prøve ut takterrassen som brukes til mye livsgledearbeid. 

Det gode arbeidet satt i system

Ved Lundeåne har det lenge vært utført veldig mye bra for beboerne, og gjennom sertifiseringsprosessen fikk de satt den gode jobben som allerede gjøres i virksomheten i system. Faglig leder Astrid van Hessing og leder Lene Nærland fortalte at de setter stort fokus på primærkontaktrollen, frivillighetsteam, og pårørende. – Vi ønsker at Lundeåne skal være en god plass for alle beboere, med fokus på mestring, mening og livskvalitet, uttalte de på sertifiseringsdagen.

Faste rutiner og livsglede satt i system

Kvalitetssikringssystemet som Livsgledehjem er gjør at virksomheten har faste rutiner, og at ansatte jobber etter disse. Virksomheten legger godt til rette for de ni livsgledekriteriene, og de ansatte tar i bruk mye kreativitet for å gi et godt tilbud i tråd med hva beboerne har krav på. Livsgledegruppa fortalte om mange flotte aktiviteter som beboerne har fått tilbud om, blant annet ridning, høytlesing, besøk fra arkeologisk museum, konserter med dans på takterrassen og kjøreturer til stranden. De framhever mestringsfølelse, eierskap og begeistring som viktige elementer i beboernes hverdag. De ansatte ved Lundeåne bo- og servicesenter er tydelige på at byens beboere er hjertelig velkomne. Det arrangeres strikkecafe, årstidsfester og middag for alle, og de dyrker grønnsaker, jordbær og urter på takterrassen midt i byen.

Ved sertifiseringen viste livsgledegruppa høy faglig kompetanse, og de har stort fokus på kompetanseheving for alle ansatte. Sertifisørene Mette Schultz og Marie Wessel takker for en flott dag på Lundeåne bo- og servicesenter, og gratulerer med status som Livsgledehjem!

Solfylt sertifisering på Soletunet

Solfylt sertifisering på Soletunet

Den 09.03.23 ble Soletunet bo- og behandlingssenter i Sandefjord sertifisert som livsgledehjem. Selv om det var bitende kaldt skinte sola, og navnet og resultatene sto til forventningene.

Kreativitet og bruk av ansattes interesser

Livsgledegruppa og alle ansatte har gjort en god jobb med å integrere livsgledearbeidet i sitt daglige arbeid. Ansatte har fått bidra inn med egne interesser, noe som har resultert i både zumba-sittedans og det nystartede Solekoret. De har også vist stor kreativitet i sertifiseringsprosessen, og blant annet gjennomført Soletunet olympiske leker, hvor både yngre og eldre generasjoner fikk delta.

Generasjonsmøter

Soletunet bo- og behandlingssenter har lagt til rette for mange gode generasjonsmøter hvor eldre og yngre har gjort ting sammen, som å lage høstsuppe, kunst og kunstutstilling. De yngre har også blant annet blitt invitert til fellesarrangement, på besøk i hønsegården og til å synge for de eldre, både i gruppe og inne på rommet til sengeliggende beboere som ønsket besøk av barna.

Egen «avis» 

De har også laget og utgitt flere nummer av Solposten. Posten har blitt brukt aktivt til å informere om livsgledearbeidet, og de ulike livsgledekriteriene har vært tema for utgivelsene. De har også brukt posten til å informere om kommende arrangementer, og om dette er noe pårørende kan være med på. Posten har blitt sendt til både ansatte, pårørende og i kommuneledelsen. Den har også blitt delt ut til barnehagen om andre som har vært på besøk.

Mer arbeidsglede og personsentrert omsorg

Livsgledegruppa forteller at de gjennom prosessen med å bli et livsgledehjem har hatt både oppturer og nedturer, men at de nå ser at beboerne få mer personsentrert omsorg, og at ansatte opplever mer arbeidsglede. Vi applauderer, og gratulerer Soletunet bo- og behandlingssenter med status som sertifisert livsgledehjem!

PS! Vi håper å bli invitert til konsert med Solekoret 🙂

Livsgledemangfold

Livsgledemangfold

Hovedside (Livsglede for Eldre) Nyheter Frivillighetens år 2022 Sykkelturen2022.no Kontakt Livsgledemangfold Livsglede for Eldre besluttet i 2021 å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. Fokuset i 2021 var...
To nysertifiserte Livsgledehjem i Eigersund kommune!

To nysertifiserte Livsgledehjem i Eigersund kommune!

Sertifisørene Knut Wetting, Mette Schultz og Inger Johanne Helmen fikk stor glede av å møte svært engasjerte livsgledegrupper da to sykehjem i Eigersund kommune skulle sertifiseres som Livsgledehjem 18. og 19. oktober.

Livsgledegruppa på Kjerjaneset bo- og servicesenter sammen med sertifisører fra LFE.

Sertifisør Mette Schultz og ledere på Lagård bo- og servicesenter.

Engasjerte ansatte og ledere

Livsgledegruppene på bo- og servicesentrene Lagård og Kjerjaneset kunne stolt fortelle om et år med merkbar utvikling i tjenestetilbudet til beboerne. Ledelsen berømmer ansatte, som har tatt i bruk Livsgledehjem som verktøy på en fantastisk måte. De har jobbet svært godt, og er motiverte til å fortsette jobben for å opprettholde kvaliteten de har oppnådd. Begge sentrene ble sertifisert etter nøye gjennomgang fra sertifisørene.

Mer frivillighet, personsentrert omsorg og fornøyde pårørende

Bo- og servicesentrene fortalte om samarbeid med barnehager, skoler og imponerende mange frivillige. Mulighetene for kontakt med dyr er også svært gode, både med fastboende dyr og besøksdyr. De har veldig gode rutiner for alle livsgledekriterier, og en faglig innsikt som legger til rette for at beboerne skal oppleve gode og meningsfulle dager. Lederne kunne fortelle om stor suksess med innføring av Livsgledehjem, slik at den personsentrert omsorgen er sikret. Effektene er mangfoldige, i følge lederne, og livsgledearbeidet har påvirket både beboere, ansatte og nærmiljøet i positiv retning. Pårørende gir også svært gode tilbakemeldinger som bekrefter dette.

Vi ser frem til videre samarbeid, og er stolt av å ha Lagård- og Kjerjaneset bo- og servicesenter som samarbeidspartnere! Sammen endrer vi eldreomsorgen! 

Ny nettside – Livsgledemøter

Ny nettside – Livsgledemøter

Livsglede for Eldre besluttet i 2021 å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet.

Ny nettside

Vi har en egen side med informasjon om #livsgledemøter. Her finner du nyhetsartikler og annen informasjon om årets livsgledefokus. Du kan også søke på emneordene #Livsgledemøter på feks. Facebook. 

Frivillighetens år

2022 er Frivillighetens år, der Norges viktigste lagarbeid skal feires. Vi ønsker å knytte Frivillighetens år opp mot livsgledekriterium 2: Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner. Slik binder vi Frivillighetens år sammen med generasjonsmøter og involvering av nærmiljøet.

Vi kaller det #Livsgledemøter.

Livsgledefokus

Arbeidet med Livsgledehjem handler i stor grad om personsentret omsorg og kompetanse. Livsglede for Eldre samarbeider med livsgledehjemmene for å sikre at de ni livsgledekriteriene bidrar til forsvarlige og omsorgsfulle tjenester. Derfor har vi et årlig livsgledefokus, der vi går i dybden på ulike temaer tilknyttet livsgledearbeidet.

 

Vinner 2022 – Livsgledemøter

Vinner 2022 – Livsgledemøter

   Frøya helsetun   i 2022 delte vi ut prisen til et livsgledehjem som hadde jobbet spesielt bra med årets livsgledefokus i 2022, #livsgledemøter. Frøya helsetun gikk av med seieren. Juryen fra livsgledehjemrådet begrunnet seieren blant annet med:   •...
#Livsgledemøter: Fokus på nærmiljø og frivillighet i 2022

#Livsgledemøter: Fokus på nærmiljø og frivillighet i 2022

2022 er Frivillighetens år, året da Norges viktigste lagarbeid skal feires! Vi ønsker å knytte Frivillighetens år opp mot livsgledekriterium 2: virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner. Slik binder vi Frivillighetens år sammen med generasjonsmøter og involvering av nærmiljøet. Vi kaller det #Livsgledemøter.

Mål

Et av hovedmålene med Livsgledehjem har siden starten vært å åpne sykehjem og omsorgsboliger for nærmiljøet og frivilligheten. Det gjenspeiles også i Stortingsmelding 29 (2012 – 2013): Morgendagens omsorg (punkt 4.5), hvor Livsgledehjem er en av fem nasjonale hovedstrategier for å øke frivilligheten i eldreomsorgen, og i Folkehelsemeldinga fra 2019, hvor Livsgledehjem nevnes som et tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre. Gjennom hele året vil nyhetsbrevene med frivillighetsfokus forhåpentlig gi dere nyttige tips og inspirasjon i dette arbeidet.

Frivillighet var utgangspunktet

Livsglede for Eldre oppsto som et frivillig initiativ fra sykepleiestudentene Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal i Kristiansand i 2005, og en livsgledeuke med turer og arrangementer var det aller første de fikk til sammen med lokale sponsorer. Med sitt engasjement demonstrerte de hvordan man kunne tenke annerledes og utfordre tradisjonelle oppfatninger om hvordan det er å bli gammel. Studentene fremmet det å skape mer livsglede for eldre som et samfunnsbehov.

Dette engasjerte også sykepleiestudenter i Trondheim, som så at dette sammenfalt med verdier som burde ligge til grunn for god institusjonsomsorg. Studentene stilte seg spørsmålet om det kunne være mulig å livsgledesertifisere sykehjem. Spørsmålet ble til et pilotprosjekt ledet av Sigrid Moum, og i samarbeid med Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ledet Sigrid arbeidet som til slutt resulterte i sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Livsgledehjem står i ettertid som et godt eksempel på sosial innovasjon der et frivillig initiativ ble til en tjeneste. Rundt 140 sykehjem over hele Norge er med i sertifiseringsordningen i dag.

Vår dag

Vi i Livsglede for Eldre skal også markere frivillighetsåret på andre måter, blant annet gjennom VÅR DAG: Livsglededagen 31. mai 2022. Vi håper at mange livsgledehjem vil arrangere aktiviteter sammen med deres lokale samarbeidspartnere denne dagen. I tillegg deltar vi på Norges frivilligsentralers sykkelprosjekt SYKKELTUREN, hvor eldre skal sykles i rickshawsykler fra Nordkapp til Arendal. Langs ruta planlegges mange aktiviteter og folkefest for store og små. Sykkelturen skal innom alle landets fylker, og gjennomføres fra mai til august 2022. Norges frivilligsentraler inviterer alle som ønsker det til å bidra.

Les mer og meld dere på www.sykkelturen2022.no.

#Livsgledemøter: Fokus på nærmiljø og frivillighet i 2022

Livsgledemøter

Hovedside (Livsglede for Eldre) Nyheter Frivillighetens år 2022 Sykkelturen2022.no Kontakt Livsgledefokus Livsglede for Eldre besluttet i 2021 å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. Fokuset i 2021 var mat...
Vinner av årets livsgledepris: Fredlundskogen!

Vinner av årets livsgledepris: Fredlundskogen!

Det var en meget overrasket gjeng som mottok Norges første livsgledepris på Fredlundskogen i Mosjøen i går! Ingen ansatte, bortsett fra avdelingsleder, visste at de hadde vunnet, før generalsekretær Tone K. Bye og sertifisørene Gry Oanes Solbakken og Anne Grasbakken fra Livsglede for Eldre plutselig troppet opp på sykehjemmet.

Velfortjent prisvinner etter godt arbeid med mat og måltider

Vinneren ble utpekt av livsgledehjemrådet, som består av representanter fra sju ulike kommuner som har Livsgledehjem. I tillegg til ansatte fra LFE, var helse- og omsorgssjef Rachel Berg og ordfører Berit Hundåla fra Vefsn kommune til stede ved utdelingen av den gjeve prisen. Ved overrekkelsen forklarte sertifisør Gry Oanes Solbakken hvorfor Fredlundskogen vant. – Fredlundskogen har vist en stor progresjon i arbeidet med å skape gode måltider, og har en tydelig forståelse for hvilke forebyggende og helsefremmende gevinster dette har. Blant annet har de laget gode rutiner for måltidene som blant annet nevner bordplassering og hvilke hensyn som skal tas til beboerne i måltidssituasjoner, sa Solbakken. Hun kunne også fortelle at måltidene tilpasses etter døgnrytme og individuelle ønsker og behov, pårørende får mulighet til å inkluderes og beboernes matvaner og mattradisjoner er kartlagt. Beboere som ønsker det er med på blant annet matlaging og lofotfiske, og de dyrker mye som kan spises selv. De har ofte bålkaffe ute, og frivillige bidrar for å skape matglede.

#Livsgledemat

Fredlundskogen har også brukt sosiale medier flittig, og delt mengder av bilder merket med #livsgledemat etter oppfordring fra LFE. Det bidrar til å inspirere andre! Det ble en fin feiring, med god mat og kake etter at prisen var utdelt. De ansatte var svært overrasket over den flotte pengegaven de fikk, sammen med et livsgledehjerte i gull og et innrammet diplom som bekrefter at de vant i år.

Bakgrunn for livsgledeprisen

Dette er aller første gang vi deler ut Livsgledeprisen, som årlig skal tildeles et livsgledehjem som har jobbet spesielt godt med årets livsgledefokus. I 2021 har mat og måltider vært tema, og prisen ble delt ut på bakgrunn av hvordan virksomheten har jobbet med det sjuende livsgledekriteriet i året som gikk. Mat og måltid er også ett av satsingsområdene i Leve hele livet-reformen. For å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte, foreslår reformen fem løsninger. Tre av disse har veiet ekstra tungt i utdelingen av Livsgledeprisen i 2021: gode måltider, måltidstider og valgfrihet og variasjon. I 2022 er livsgledefokus frivillighet, og da vil prisen deles ut på bakgrunn av det. Selve prisen er på 50 000 kr, som kan brukes for å skape enda mer glede for beboerne.

Avdelingsleder Hilde T. Rosvold og enhetsleder Karin Ingebrigtsen

 

Vinner av Årets livsgledepris 2021 er kåret

Vinner av Årets livsgledepris 2021 er kåret

I år deler vi for første gang ut Livsgledeprisen. Denne deles ut til det livsgledehjemmet som har ivaretatt årets fokusområde på best mulig måte.

Klikk for å se vinner av Livsgledeprisen 2021

Personsentrert omsorg og kompetanse

Livsgledearbeidet handler i stor grad om personsentrert omsorg og kompetanse. Livsglede for Eldre (LFE) samarbeider med livsgledehjemmene for å sikre at de ni livsgledekriteriene bidrar til forsvarlige og omsorgsfulle tjenester. LFE har derfor besluttet å innføre livsgledefokus-år, der vi vil gå i dybden på ulike temaer tilknyttet livsgledearbeidet.

Livsgledefokus

I 2021 er livsgledefokuset mat og måltid; #Livsgledemat. Dette er i tråd med både kvalitetsforskriften, eldrereformen Leve hele livet og livsgledekriteriet om å skape ro og en hyggelig ramme rundt måltidet.

 

 

Vinner av Årets livsgledepris 2021 er kåret

Vinner 2021

I år deler vi for første gang ut Livsgledeprisen.Denne deles ut til det livsgledehjemmet som har ivaretatt årets fokusområde på best mulig måte.   Fredlundskogen – Vefsn kommune Overlevering av pris og premie skjer på: Fredlundskogen –...
Stangnes sykehjem sertifisert som livsgledehjem

Stangnes sykehjem sertifisert som livsgledehjem

Sertifisørene Mette Schultz og Knut Wetting ble møtt av ei engasjert livsgledegruppe på sertifiseringsdagen til Stangnes sykehjem 19. oktober.

Ivrige ansatte med ny giv

Det siste året har ansatte jobbet mot sertifisering. Livsgledegruppa presenterte hvordan de jobber med livsgledekriteriene, og på Stangnes har det vært besøk fra både barnehage, skole, geit, haner og hunder. En lang liste over gode tiltak med beboerne gjorde det tydelig at man strekker seg for å skape gode opplevelser ved sykehjemmet. Ledelsen viste sterkt engasjement for metoden man jobber etter som livsgledehjem, og de ansatte ble rost opp i skyene av avdelingsleder Inger Reppen. Livsgledehjem blir fremhevet som en utmerket metode for å ivareta lovpålagte krav sykehjemmet må innfri.

Fasit: godkjent

Etter en nøye gjennomgang av livsgledesirkelen ble fasiten godkjenning fra Livsglede for Eldre. Livsgledegruppa har gått i front, og har gjort en formidabel jobb med å systematisere arbeidet for å sikre at beboerne sine psykososiale behov blir ivaretatt. Nå som pandemien ikke legger strenge begrensninger på kontakt med nærmiljøet, gleder de seg til videre samarbeid og mye glede i tiden fremover.

«Vi er kjempestolte av de ansatte! De har gjort en kjempeinnsats det siste året for å nå målet om sertifisering!»

Enhetsleder Inger Reppen på vegne av livsgledegruppa

Livsglede for Eldre ønsker lykke til på veien videre!

Livsgledeprisen 2022

Livsgledeprisen 2022

Livsgledeprisen I 2022 vil den årlige Livsgledeprisen for andre gang deles ut til virsomheten som ivaretar årets fokusområde på best mulig måte. Fokusområdet 2022 2022 er Frivillighetens år, der Norges viktigste lagarbeid skal feires. Vi ønsker å knytte...
Livsgledefokus-år

Livsgledefokus-år

LFE har derfor besluttet å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet.

Livsgledefokus-år
Livsgledearbeidet handler i stor grad om personsentrert omsorg og kompetanse. Vi samarbeider med livsgledehjemmene for å sikre at de ni livsgledekriteriene bidrar til forsvarlige og omsorgsfulle tjenester. LFE har derfor besluttet å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet.

#Livsgledemat.
I 2021 er livsgledefokuset mat og måltid; #Livsgledemat. Dette er i tråd med både kvalitetsforskriften, eldrereformen Leve hele livet og livsgledekriteriet om å skape ro og en hyggelig ramme rundt måltidet. 2021 er dessuten FNs internasjonale år for frukt og bær!

Ny nettside
VI har laget en egen nettside, som forklarer mer om #Livsgledefokus og #livsgledemat. Her kan du se hvordan dere kan bli med å inspirere, samt bli inspirert av andre.

NRK besøkte Tempe helse- og velferdssenter, hvor personsentrert omsorg er en viktig del av hverdagen

NRK besøkte Tempe helse- og velferdssenter, hvor personsentrert omsorg er en viktig del av hverdagen

Mange eldre har sittet inne i ukevis under koronapandemien. Stein Ivar Evensen, beboer på Tempe helse og velferdsenter, fikk seg en etterlengtet fisketur da muligheten åpnet for det.


Foto: Skjermdump NRK – Klikk på bildet for å se video

Interesse ivaretas
Stein Ivar Evensen har fisket i en mannsalder, og etter uker inne under koronapandemien, var det ekstra deilig å få kommet seg ut å ta noen kast med fiskestanga igjen.

Personsentrert omsorg
NRK ble med på turen, da de ansatte hadde gjort klar sykkelvogna og mark, for så å ta turen ned til sjøen. Tempe helse- og velferdssenter er et Livsgledehjem, hvor personsentrert omsorg er en stor del av konseptet. Ett av de 9 livsgledekriteriene er blant annet at virksomheten skal legge til rette for at beboeren skal få mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler. 

Tempe helse- og velferdssenter
Vi i Livsglede for Eldre blir stolte når vi ser så dyktige mennesker som de ansatte på Tempe helse- og velferdssenter, iført Livsglede-jakke og fulle av kunnskap, engasjement og livsglede.

 

Livsgledearbeidet
En fungerende primærkontaktordning er en forutsetning for at Livsgledehjem skal kunne innføres. Primærkontaktene får ansvar for at alle deres beboere har detaljerte livshistoriekartlegginger, og på bakgrunn av disse, skal primærkontaktene planlegge individuelle kalendere for hver enkelt. Deretter skal aktivitetene i kalenderen gjennomføres, dokumenteres og evalueres. Målet er å skape meningsfullt innhold i hverdagen. Fordi demens og annen sykdom ofte endrer preferanser og ressurser, er det derfor viktig at både kartlegging og kalender evalueres og oppdateres jevnlig på bakgrunn av dokumentasjonen. Denne metoden kaller vi livsgledesirkelen. Sammen med livsgledekriteriene danner den grunnlaget for livsgledearbeidet.

«Aktiviteter» er et vidt begrep i livsglededearbeidet, og handler først og fremst om små tiltak i hverdagen, basert på tidligere levd liv og vaner som gir mening og gode øyeblikk. Det kan være en god samtale under fire øyne om et tema man interesserer seg for, mimring med fotoalbum, morgenkaffe på senga, eller ta en fisketur nede ved sjøen med fiskestanga.

Vi anbefaler også at institusjonen kartlegger hobbyer og interesser blant sine ansatte, slik at de i større grad kan bidra i aktiviteter de selv liker.

 

Helsefremmende ernæring tilpasset den enkelte beboer

Helsefremmende ernæring tilpasset den enkelte beboer

Et av livsgledekriteriene til Livsgledehjem er å legge til rette for en hyggelig ramme rundt måltidene. Ørland sykehjem fikk innovasjonsmidler fra Fylkesmannen til ernæringsprosjekt i 2018, og midlene ble videreført til arbeidet i 2019. Her er rapporten som beskriver bakgrunnen for prosjektet, tiltakene som har blitt gjennomført og erfaringer de har hatt.  Vi synes dette er et fantastisk stykke arbeid, og deler her rapporten fra arbeidet som Ørland sykehjem har gjort.


Bakgrunn for prosjektet

 • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidene ( livsgledekriterium 7).
 • I Leve hele livet-reformen er mat og måltider en av fem innsatsområder.
 • Beboerne i sykehjemmet ønsker større medvirkning/påvirkning i menyvalg.
 • Beboere og ansatte er opptatte av ferske matvarer fra lokalmiljøet.
 • Avdekke og kartlegge den enkelte brukers behov og utfordringer rundt ernæring.
 • Forebygge underernæring.
 • Fokus på sammenheng mellom ernæring og den enkeltes fysiske, samt psykiske helse.


Mål kort sikt:

 • Næringsrik mat fra lokale aktører.
 • Måltidsendring: middag fra kl 15.30 og kveldsmat fra kl 19.30.
 • Kompetanseheving.
 • Prosedyre for hyggelige måltider implementert i ansattegruppa.
 • Endret praksis blant beboere, pårørende og ansatte.

Mål på lengre sikt:

 • God ernæringspraksis.


Tiltak som er gjennomført

 • Bruk av kortreist mat (fisk fra Grande og egg fra Hovde, eget parsell på Austrått, egen kjøkkenhage på sykehjemmet).
 • Endring av tidspunkt på middag (kl. 16.00) og kveldsmat.
 • Utarbeidet kartleggingsverktøy.
 • Utarbeidet kostholdsplaner/tiltaksplaner til den enkelte beboer ved behov.
 • Fått årstidene inn gjennom tiltak innen livsglede, aktivitør tar mye ansvar. Eksempel; bakedager, turdager, quiz med kveldsmat, vaffelsteking på avdelingene for matlukt.
 • Ansatte sendes på kurs.
 • Kokk på avdelingene for å sikre medvirkning hos beboere/pasienter.
 • Besøk av Matgledekorpset.
 • Arbeid med konsistenstilpasset mat.

 

Besøk av Matkorpset

 

Erfaringer etter Matgledekorpset

 • Bidratt til at både institusjonskjøkken og avdelingene har økt fokus på måltider, samt at både individuelle og felles hensyn blir enda bedre ivaretatt.
 • Det er kjøpt inn former for å anrette konsistenstilpasset mat på en bedre måte. Avdelingene har gitt tilbakemelding på at både beboerne, pårørende og ansatte setter stor pris på at konsistensbasert mat ser mer delikat ut enn tidligere.
 • Personalet på Institusjonskjøkkenet viderefører arbeidet med bevisstgjøring av trivsel rundt måltidene ved å ha større fokus på presentasjon og servering av maten. De tar med seg ordene fra kokk Inge Johnsen; Kokkens ansvar er fra produksjon av maten til den ligger i munnen til gjesten.
 • Etter tips fra Inge Johnsen vil det bli ordnet en kurv; kjøkkenapotek (urter og krydder) til anretning av maten på både Kløverstua kantine og i avdelingene. Planen er å bruke urter og krydder fra egen hage.
 • Etter inspirasjon fra matgledekorpset har personalet på korttidsavdelingen gått til innkjøp av serveringsboller. Flere av pasientene forsyner seg selv, og de hjelper gjerne hverandre. Dette har skapt en enda bedre trivsel rundt måltidene.

 

Erfaringer fra prosjektet

 • Måltidsendringene har ført til mer ro og hygge rundt måltidene, samt at måltidene har blitt en av de største
  trivselsaktivitetene i løpet av dagen. I forbindelse med matsituasjonen skapes det gode samtaler om både
  mattradisjoner, og mange andre temaer blir også trukket frem.
 • Vi skiller på hverdag og helg. På søndager blir bordene dekket med både duker, blomster, og “finserviset” blir tatt frem. Hverdagsmåltidene byr gode opplevelser.
 • Både pleiere og kjøkkenpersonell prøver å inspirere hverandre med nytenking, samt å ta vare på gamle tradisjoner og tilpasser meny til årstider og tradisjoner.
 • Kokk på pleieavdelingene er satt i system, og institusjonskjøkkenet jobber for å øke tilstedeværelsen enda mer av kokk på avdelingene.

 

Veien videre

 • Kjøkkenet skal holde 4 interne kurs årlig for pleierne med tema næringsrike og innbydende måltider
  og anretning av mat.

  • Selv om det har blitt et større fokus på hvordan maten presenteres til beboere, er dette noe
   som må gjentas kontinuerlig for at alle ansatte skal jobbe med å forbedre seg på dette
   området.
 • Interkontroll: I og med at institusjonskjøkkenet har ansvar for produksjon av maten og hvordan den
  blir anrettet til pasienten, skal det utarbeides en prosedyre som beskriver dette. Det er derfor
  bestemt at kjøkkensjef tar uanmeldte tilsyn på avdelingene.
 • Ansatte opplever at det komme flere pasienter/beboere med overvekt og fedme. Kjøkkenet skal til å
  utvikle et bedre tilbud for overvektige beboere på sykehjemmet. Dette er allerede lagt inn i årshjulet.

 

Tusen takk til Ørland kommune for at vi fikk dele denne rapporten

Narviks fjerde livsgledehjem

Narviks fjerde livsgledehjem

Ei stor livsgledegruppe fra et stort sykehjem, som Furumoen sykehjem i Narvik er, var spente da de skulle livsgledesertifiseres onsdag 11.03.20. Gleden var stor da de etter endt sertifiseringsdag mottok sertifikatet som viser at de er et godkjent livsgledehjem.


Livsgledegruppa på Furumoen sykehjem i Narvik

 

Forankring på alle nivå

I løpet av dagen fortalte livsgledegruppa om hvordan prosessen med å bli et Livsgledehjem hadde vært siden kickoff i november 2018, og arbeidet har vært både utfordrende og artig. Det er mange ansatte på Furumoen, og de har lagt ned en betydelig innsats for å sikre at alle jobber etter praksisen som er bestemt i rollebeskrivelser og prosedyrer. Systemene som skal være med å sikre at alle beboerne får tilbud om minimum en individuell aktivitet og en frisk luft hver uke, har også blitt godt forankret på alle avdelinger gjennom prosessen. Enhetsleder Åse Berit Vrenne snakket om hvordan livsgledearbeidet er knyttet opp mot lovverk, og hvordan det er godt administrativt og politisk forankret i kommunen. Men prosessen har også til tider vært krevende.

– Livsgledearbeidet har gitt stolte, glade og engasjerte ansatte, men også fortvilelse når ambisjonene har vært for høye, forteller Vrenne.

 

Et mer åpent sykehjem med økt aktivitet

Sertifisørene ble vist en innholdsrik powerpoint-presentasjon med god informasjon om hvordan sykehjemmet legger til rette for alle livsgledekriteriene, og hvorfor hvert enkelt kriterium er viktig. På grunn av frykten for koronasmitte ble det ingen omvisning på avdelingene, men hovedlivsgledeansvarlig hadde tatt mange bilder av flotte livsgledeaktiviteter og årstidspynt. Livsgledegruppa fortalte  om en betydelig økning av aktivitet på hele huset, med masse fellesaktiviteter man delta på, og om dyr både innenfor og utenfor husets vegger. – Det har rett og slett blitt et mye mer åpent sykehjem etter at vi startet med livsgledearbeidet, sa en av gruppemedlemmene entusiastisk. – Nå får vi også et mye større innblikk i beboernes tidligere liv, og det gjør noe med oss ansatte. Det er så godt å se at de har hatt et liv!

Det er tydelig for sertifisørene at livsgledearbeidet blir forstått og brukt som det verktøyet det er, for å sikre oppfyllelse av beboerne sine rettigheter og psykososiale behov. Vi gratulerer Furumoen sykehjem så mye, og ønsker lykke til videre!

 

En glad enhetsleder får sertifikat og hjerteplakett overlevert fra sertifisør Knut Rane Frengen Wetting

 

Tre livsgledehjem i Narvik

Tre livsgledehjem i Narvik

I oktober har Ankenes bo- og servicesenter, Oscarsborg bo- og servicesenter/Villa Solborg og Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter blitt de tre første sertifiserte livsgledehjemmene i Narvik.

Narvik kommune sitt verdigrunnlag er raus, stolt og nytenkende. Disse verdiene gjenspeiles i de nye livsgledehjemmene i Narvik, og sertifisørene fra Livsglede for Eldre ble møtt med stor nordnorsk raushet. De ansatte har jobbet hardt med å sette livsgledearbeidet i system, jobbe etter de ni livsgledekriteriene og dokumentere arbeidet som gjøres. På sertifiseringsdagene viste de stolt fram resultatet av det personsentrerte arbeidet de har lagt ned.

Ikke minst er institusjonene nytenkende i sitt arbeid, blant annet i måten de involverer nærmiljøet på. Et eksempel blant mange er samarbeidet med den lokale Toyota-forhandleren. Ansatte fra Toyota stiller opp med biler og sjåfører, møter opp på sykehjemmene, tar med seg beboere og ansatte og kjører dit beboeren ønsker å dra, enten til en kafe, til barndomshjemmet, på hockeykamp eller på fjelltur. Dette er populært, både blant de ansatte på Toyota, beboerne og de ansatte på institusjonene. Andre bilforhandlere stiller også opp når sykehjemmene i Narvik trenger det.

Samarbeidet med videregående skole er også strålende i Narvik. Skolen ble spurt om å lage solide utemøbler i gammel stil, og sykehjemmet fikk hva de ønsket seg. Dette ble i tillegg starten på en suksessrik elevbedrift.

 

Flotte utemøbler laget av elever på videregående skole

Å jobbe med livsglede gir meg som ansatt lyst til å gå på jobb!

Ansatt, Ankenes BOS

Sertifisørene har inntrykk av at det er mye positiv kultur på avdelingene. Ledelsen preges av tydelighet og engasjement, og har stort fokus på kvalitetsforbedring. Livsgledehjemmene i Narvik har jobbet godt med sine prosedyrer og etablering av system det siste året. Livsglede for Eldre gratulerer Ankenes bo- og servicesenter, Oscarsborg bo- og servicesenter/Villa Solborg og Ellas Minne med sertifiseringen!

 

 

Livsglede for Eldre gratulerer Ankenes bo- og servicesenter, Oscarsborg bo- og servicesenter/Villa Solborg og Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter som sertifiserte Livsgledehjem. 

Kvalitet, struktur og ledelse = suksess!

Kvalitet, struktur og ledelse = suksess!

22. oktober 2019 ble Svelvik sykehjem sertifisert som Livsgledehjem. Ledelse og ansatte ved sykehjemmet forteller at Livsgledehjem som verktøy har vært svært nyttig, for både beboere og ansatte.
Ansatte ved Svelvik sykehjem og sertifisørene fra Livsglede for Eldre.

 

En naturlig del av lokalsamfunnet
På sertifiseringsdagen fortalte ledelsen at Livsgledehjem som verktøy har vært veldig nyttig. De ansatte får brukt flere sider av seg selv, og de blir mye bedre kjent med pasientene enn før. Alle pasienter tas med i livsgledearbeidet, også de sykeste. Livsgledegruppa forteller at de har blitt flinkere til å reflektere over arbeidet, og de opplever at omdømmet i nærmiljøet har blitt styrket. Det har også medført at Svelvik sykehjem har blitt åpnere og en mer naturlig del av lokalsamfunnet.

Sertifisørene fra LFE sier at kvalitet, struktur og god ledelse har vært de største suksessfaktorene i Svelvik. De har jobbet effektivt og målrettet gjennom sertifiseringsprosessen, og vært flinke til å lære hverandre opp underveis.

 

En ansatt har satt ord på hvordan personsentrert omsorg blir ivaretatt gjennom livsgledekriteriene i et dikt, som kan lastes ned. Dikt om livsglede

 

«Livsgledekonseptet er en gavepakke. Det gjør det enkelt å være leder. Det har blitt stor endring i måten å bli kjent med pasienten på. Det har også blitt lettere å kommunisere med pasienten for alle. Alle pasienter blir inkludert, og alles psykososiale behov blir dekket».
– Enhetsleder, Svelvik sykehjem

 

Livsglede for Eldre gratulerer Svelvik sykehjem som sertifisert Livsgledehjem. 
Livsglede for Eldre burde i utgangspunktet vært en overflødig organisasjon

Livsglede for Eldre burde i utgangspunktet vært en overflødig organisasjon

Se påtroppende Generalsekretær i Livsglede for Eldre, Marianne Bremnes, holder et foredrag om Livsglede for Eldre på Arendalskonferansen – Fremtidens Kommuner.


Burde vært overflødig

Marianne Bremnes forteller at Livsglede for Eldre er en organisasjon som i utgangspunktet burde være overflødig, men som definitivt ikke er det! Det er avgjørende å ha et systematisk verktøy slik sertifiseringsordningen til Livsglede for Eldre gir, slik at virksomheten har rutiner og systemer som gjør at individuelle psykososiale behov ivaretas på lik linje med medisinering, ernæring og pleie.

Bremnes forteller videre om viktigheten av å ha samarbeid med frivilligheten, generasjonsmøter, kontakt med dyr, musikk og kultur, samt de andre livsgledekriteriene.

Innlegget er filmet under konferansen Fremtidens kommuner 2019

To nye livsgledehjem i Trondheim

To nye livsgledehjem i Trondheim

To institusjoner i Trondheim har blitt sertifiserte livsgledehjem den siste uka. Persaunet helse- og velferdssenter besto eksamineringen 24.01, mens Søbstad helsehus (4. og 5. etasje) hadde sin sertifiseringsdag 29.01. Dermed har Trondheim i alt 28 livsgledehjem, og er den kommunen i landet som har flest institusjoner med i sertifiseringsordningen.

En bedre hverdag for alle
Sertifisørene ble imponert over den innsatsen som er lagt ned i løpet av det året som har gått siden kickoff i januar 2018 på begge institusjonene. De ansatte har utarbeidet gode systemer som sikrer at alle beboernes psykososiale behov er ivaretatt. I løpet av begge sertifiseringsdagene trakk livsgledegruppene tydelige i sammenhenger mellom livsgledearbeidet og fag og lovpålagte oppgaver. De kunne fortelle om en bedre hverdag for både beboere, ansatte og pårørende, noe som også ble bekreftet i egenevalueringen ansatte fylte ut før sertifisering.

Livsgledegruppa ved Persaunet HVS har gjort et realt løft!
(Foran: sertifisør og veileder Knut Frengen Wetting)

Livsgledehjem gir beboerne økt selvbestemmelse, integritet og verdighet!

Ansatt, Persaunet HVS

Suksess tross ulike forutsetninger
Persaunet HVS, som er kommunens nyeste og største helse- og velferdssenter, har akkurat feiret 2-årsdag. På sertifiseringsdagen fortalte de at de startet sertifiseringsarbeidet på et perfekt tidspunkt. Det første året var hovedfokuset å bli en enhet. Det klarte de, og da de startet med Livsgledehjem år to, var alle vant til endringsprosesser. Søbstad helsehus har derimot hatt utfordringer blant annet med gamle bygg, stor turnover og mange korttidsplasser. Enhetsleder og livsgledegruppa har den siste tiden lykkes i snu skuta. De har bygget en løsningsorientert kultur som samarbeider på tvers av avdelinger, og som ser verdien av livsgledearbeidet for både ansatte og beboere.

Livsgledegruppa på Søbstad helsehus jubler etter vellykket sertifisering.

Gleden over å glede seg taper mange med alderen. Det å skape gylne øyeblikk er et mål i seg selv for alle oss som jobber her.

Enhetsleder Kari Anita Johansen, Søbstad helsehus.

Vi gratulerer alle ansatte så mye med den gode jobben de har gjort, og gleder oss til fortsettelsen.

 

Fire ?nye livsgledesykehjem denne uka!

Fire ?nye livsgledesykehjem denne uka!

Denne uka har det blitt fire nye livsgledesykehjem, to i Arendal kommune og to i Drammen kommune. Helt siden kickoff i juni 2015 har sykehjemmene jobbet godt med de ni livsgledekriteriene, rutiner knyttet til livsgledearbeidet og systematisering av arbeidsoppgaver.

I Drammen kommune var det Fjell bo- og servicesenter og Losjeplassen bo- og servicesenter som skulle opp til sertifisering. Sertifisørerene fra Livsglede for Eldre, Knut Pettersen og Linda Aune, kunne rapportere om to innholdsrike sertifiseringsdager sammen med engasjerte ansatte og ledere. Begge sykehjemmene ble sertifisert.

Livsgledesykehjem er en flott metode for oss som skal drive sykehjem. Det er som en verktøykasse for å systematisere det vi gjør. Nå har vi et system som sørger for at alle får oppleve livsglede, uavhengig av hvem som er på jobb.
Margareth Lien, Virksomhetsleder Fjell Helse og omsorgsdistrikt, og Lill Irene Solheim, avdelingsleder og livsgledeansvarlig Fjell bo- og servicesenter.

En engasjert livsgledekonsulent, livsgledegrupper og ledere, samt livsgledehunden Troy, møtte sertifisørene Annbjørg Lyngås og Christine Sandø Lundemo i Arendal. Tirsdag ble Nyskogen bo- og omsorgssenter fra Arendal kommune sertifisert, og onsdag ble også Røed bo- og omsorgssenter i Arendal kommune et godkjent Livsgledesykehjem.

Nå har Drammen kommune i alt fem sertifiserte Livsgledesykehjem, mens Arendal har fire.

Bli Livsgledehjem!

Bli Livsgledehjem!

Ta bølgen med oss!
Her kan du lese mer om hva et Livsgledehjem gjør med hverdagen for ansatte og beboere, og hva din kommune får igjen ved å bli med i ordningen.

Hva er Livsgledehjem?

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem (tidl. Livsgledesykehjem) et systemverktøy som hjelper sykehjem og andre institusjoner for eldre med heldøgns omsorg med å ivareta de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til beboerne sine. Ordningen gir de ansatte verktøy som gjør at de kan jobbe mer systematisk for å skape et mer meningsfullt innhold i beboernes hverdag, med fokus på det som er mulig å gjennomføre i hverdagen, uten ekstra bemanning. Målet er at den enkelte beboer skal oppleve mer livsglede, og en detaljert kartlegging av hver enkelt danner grunnlaget for å kunne oppfylle ni livsgledekriterier.

Ikke et prosjekt, men langvarig endringsarbeid

Livsgledehjem er ikke bare ”nok et prosjekt”, men et langvarig endringsarbeid, som vi erfarer at har positiv innvirkning på både holdninger, metoder og arbeidsmiljø. Det er også et godt styringsverktøy som gjør det enklere å komme i mål med lovpålagte krav fra myndighetene (som for eksempel forskrift om internkontrollVerdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften). I eldrereformen Leve hele livet leser vi at Livsgledehjem «skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette aktivitet og gode opplevelser for den enkelte i system». I Stortingsmelding 19: Folkehelsemeldingen står det at Livsgledehjem er et virkemiddel for å styrke aktiv omsorg og sette sosiale og kulturelle behov i sentrum, og Livsgledehjem er en av Stortingets hovedstrategier for økt frivillighet i Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg. Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem nevner Livgledehjem som verktøy for gode måltidopplevelser. Livsgledekriteriene berører dessuten områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer. Sertifiseringsordningen kan med andre ord knyttes til punkter i lover og forskrifter som skal sikre et godt tjenestetilbud, slik at kommunen oppnår bedre kvalitet i tjenesten, og beboere, ansatte, pårørende og nærmiljøet får flere gylne øyeblikk, mer glede og økt folkehelse.
Forankring på alle nivå
Ønsker kommunen å delta, skal det gjøres et vedtak om deltakelse på politisk nivå for å sikre eierskap og forankring. For at sertifiseringsarbeidet skal fungere godt, må også leder for sykehjemmet og kommuneadministrasjonen engasjere seg, og ledelsen må være bevisst på at det dreier seg om en langsiktig satsing. Livsgledearbeidet bør implementeres i kommunens øvrige utviklingsarbeid innen helse og omsorg, og settes i sammenheng med eksisterende verktøy som Demensomsorgens ABC/VIPS og lignende. Det er kommunen som inngår den overordnede avtalen med Livsglede for Eldre; forankring i ledelsen på alle nivå er helt nødvendig for at prosessen skal lykkes. Livsgledehjem er forankret hos Helsedirektoratet.

For oss har ordningen gjort det mulig å organisere tjenestene på en systematisk og kvalitativt bedre måte enn vi gjorde før vi ble med i Livsgledehjem. I og med at øverste ledelse i kommunen  har anerkjent sertifiseringsordningen fra starten av, så har vi hele tiden ledelsen bak oss for de endringene som er foretatt.

Avdelingsleder Frøydis Høyem, Hamborgstrøm bo- og servicesenter, sertifisert Livsgledehjem

Utrulling

Den nasjonale utrullingen av sertifiseringsordningen skjer i samarbeid med Helsedirektoratet, basert på geografi. Slik bygger vi regionnettverk, og gjør ordningen robust. Vi avholder oppstart av nye livsgledehjem to ganger årlig. Ved oppstart må finansieringen være på plass og livsgledekonsulenten være ansatt (i prosentstilling). Les mer om de økonomiske aspektene og livsgledekonsulenten i Beskrivelse av sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som kan lastes ned på livsgledeforeldre.no/sykehjem.)

Kommuner og sykehjem som er interesserte i å bli med i sertifiseringsordningen må gjøre seg noen refleksjoner. Er de ansatte motiverte til å gå i gang med en sertifisering, og vil det bli prioritert hos ledelsen? Våre erfaringer tilsier at det er avgjørende at både leder for sykehjemmet og kommuneadministrasjonen engasjerer seg i livsgledearbeidet.

For beboerne innebærer [å bo på et Livsgledehjem] at de får en mer meningsfull hverdag. Det må være godt at den som kommer på jobb kjenner til hva som gir deg glede, og hva som ikke gjør det. Vi ser en ”vinn vinn” når det kommer til søvn, matlyst og livsglede hos våre beboere. Ikke alle beboere er det like lett å finne aktiviteter for, fordi de er så syke når de kommer til oss. Men da tenker vi alltid på at de må få tilsyn på rommet. Vi kartlegger dem godt, og ser hva som kan gi dem glede der de er.

Fagleder Ane Glærum Volle, Buran helse- og velferdssenter, sertifisert Livsgledehjem

Vil du vite mer? Ta kontakt med Lene Sødal på telefon 413 27 636 eller lene@livsgledeforeldre.no.

Logo Helsedirektoratet

Livsgledesykehjem = god sykepleie

Livsgledesykehjem = god sykepleie

Etter flere blogginnlegg og spørsmål rundt arbeidet til Livsglede for Eldre og sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, ser vi behov for å komme med et svar. Livsglede for Eldre ble dannet i 2005 som følge av at man så et behov for nye løsninger i eldreomsorgen. Livsgledesykehjem er en nasjonal sertifiseringsordning, utviklet og eid av Livsglede for Eldre. Ideen om å sertifisere sykehjem for livsglede oppsto blant sykepleierstudenter i praksis på sykehjem, da de erfarte at det sjelden var tid til å prioritere beboernes sosiale og kulturelle behov i en travel arbeidsdag. Livsglede for Eldre startet dermed et pilotprosjekt, med målsetting om å utarbeide et system som satte hovedfokus på livsglede i sykehjemmets hverdag, på lik linje med system for medisinering. Livsgledesykehjem ble utviklet i tett samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune og dekan på sykepleieutdanningen på HiST. Livsglede for Eldre samarbeidet med en stor gruppe ansatte på to sykehjem i Trondheim i over 3 år, og de ansatte kom frem til hva som var mulig å få til innen kommunale rammer, uten ekstra bemanning. Etter piloten ble prosjektet videreutviklet i Arendal, Mandal og Grimstad. Her var det også pleierne på gulvet som bidro til å videreutvikle sertifiseringsordningen til det den er i dag.

Livsglede for Eldre som lagspiller
Livsglede for Eldre ønsker ikke å se begrensninger i eldreomsorgen, men å se muligheter. Heldigvis er det mange flere enn oss som tenker slik, og Livsglede for Eldre er samarbeidspartner med mange av de store og faglig sterke organisasjonene i Norge. Livsglede for Eldre og sertifiseringsordningen er et supplement til det offentlige tilbudet, og samarbeider også tett med kommune og stat. Vårt arbeid sammen med andre gode aktører på området gir fantastiske resultater rundt om i landet vårt. Vår utrullingsplan for Livsgledesykehjem går over seks år, og er forankret hos Helse- og omsorgsdepartementet gjennom stortingsmeldingen Morgendagens omsorg.

Livsgledesykehjem og utfordringer i dagens eldreomsorg
Vi i Livsglede for Eldre forholder oss til faktiske forhold, og er løsningsorienterte. Vi tar utgangspunkt i eksisterende ordninger (for eksempel Demensomsorgens ABC, primærkontaktordningen og anamneseskjema), og styrker og bruker dette i alt vårt arbeid. Livsgledesykehjem har fokus på det som er mulig å gjennomføre i hverdagen på sykehjemmet, uten ekstra bemanning. For å få til dette, er det avgjørende å tenke tverrsektorielt og bruke ressurser på tvers av enheter i kommunen. Vi vet at bemanningen ved norske sykehjem stort sett er lav, og at eldreomsorgen også har andre store utfordringer. Men i stedet for å svartmale dagens forhold, har vi utviklet konstruktive løsninger som kan gjøre hverdagen enklere. Vårt hovedfokus er å bidra til et meningsfylt innhold i hverdagen for de som bor på sykehjem. Det er IKKE vår oppgave å løse utfordringer rundt somatisk pleie og  bemanningssituasjon. Samtidig ser vi at når ansatte jobber mer strukturert, planlegger dagene bedre, åpner sykehjemmet for flere frivillige og jobber mer personsentrert, øker kvaliteten, også på områder som vi ikke har noen myndighet til å kontrollere.

For oss har ordningen gjort det mulig å organisere tjenestene på en systematisk og kvalitativt bedre måte enn vi gjorde før vi ble med i Livsgledesykehjem.

Avdelingsleder Frøydis Høyem, Hamborgstrøm bo- og servicesenter, sertifisert Livsgledesykehjem.

Målet er å skape åpne sykehjem, der frivillige, pårørende, barn og ungdom er viktige ressurser. Slik skaper man gode relasjoner på tvers av generasjoner, og tar vare på de eldres erfaringer og levde liv. Vi må tenke nytt og innovativt for å løse morgendagens omsorgsutfordringer.

Livsgledesykehjem i praksis

Livsgledekriteriene hjelper oss å ha fokus på at god pleie og omsorg er mer enn mat og medisiner. God livskvalitet er så mye mer enn det. Vi er ikke lenger så opptatt av at skyllerom, klesvask, støvtørking og så videre skal være perfekt til enhver tid; det er viktigere at fru Hansen får sin dose frisk luft, herr Olsen får besøk av familiens hund og at vi får lest avisen for Pettersen.

Kristin Sigmond, livsgledekonsulent Grimstad kommune

Livsgledesykehjem er ikke bare nok et prosjekt, men et langvarig endringsarbeid. I snitt tar det 1,5 – 2 år fra sykehjemmet begynner prosessen med å bli sertifisert som Livsgledesykehjem til første sertifisering, deretter skjer resertifisering årlig. Men det er arbeidsprosessen som er viktig, ikke selve stempelet. En kultur- og holdningsendring oppstår underveis, og det er slik sykehjemmet får til flere individuelt tilpassede aktiviteter for hver enkelt beboer.

I dag samarbeider Livsglede for Eldre med 81 sykehjem, fordelt på 30 kommuner og 8 fylker. Livsglede for Eldre har nå erfaringer fra 2008 og frem til i dag fra mange sykehjem i Norge. Det har blitt gjennomført følgeevalueringer, masteroppgaver og mange egenevalueringer ved livsgledesykehjem, og både pårørende og ansatte gir tilbakemeldinger om at de opplever positive forandringer i arbeidsdagen.

Livsgledekriteriene og helhetlig sykepleie
Ansatte ved et Livsgledesykehjem skal se det unike i hvert enkelt menneske og jobbe personsentrert. Det handler om å fokusere på ressurser og mestring, i stedet for sykdom og begrensninger. For å kunne gjennomføre dette i praksis, trenger vi struktur og system. Livsgleden for den enkelte skal ikke være avhengig av hvem som er på jobb. Et Livsgledesykehjem skal derfor ha et system for å ivareta de ni livsgledekriteriene, som bidrar til å ivareta den enkelte beboers psykososiale og eksistensielle behov. I tillegg skal sykehjemmet jobbe etter metode som tar utgangspunkt i den enkeltes unike livshistorie, tilbys individuelle livsgledeaktiviteter som gir den enkelte mening, trygghet, innhold og glede i hverdagen. Videre er det avgjørende å observere, dokumentere og evaluere beboers opplevelse av aktiviteten. Gir aktiviteten livsglede eller ikke?

Vi har jobbet med egne holdninger og verdier og raushet i forhold til hverandre som kollegaer. Vi opplever at toleransen for hverandre har økt fordi vi hele tiden begrunner hvorfor vi handler som vi gjør.

Avdelingsleder Frøydis Høyem, Hamborgstrøm bo- og servicesenter, sertifisert Livsgledesykehjem

I Verdighetsgarantien leser vi at ”de kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov”. I praksis kan dette for eksempel sikres gjennom at sykehjemmet oppfylle kriteriene om en hyggelig ramme rundt måltidet, ivaretagelse av hobbyer og frisk luft. Verken Verdighetsgarantien eller de ni livsgledekriteriene kan alene ivareta sykehjemsbeboerens behov for verdighet. Her er de ansattes holdninger til beboeren og sin arbeidshverdag avgjørende. Vi har tett kontakt med mange ansatte som jobber i sykehjem over hele landet, og blir kjent med mange faglig sterke, omsorgsfulle og dedikerte ansatte. Det er utrolig hva de kan få til når holdningene endres fra umulighet til mulighet.

Ressursbruk og kostnader
Noen stiller spørsmålstegn ved at livsgledearbeidet tar for mye tid for de ansatte. Den eneste Livsglede for Eldre krever, er at én livsgledeansvarlig fra hver avdeling deltar på møter annenhver uke, ca. 1-1,5 time. Ut over dette er det opp til hvert enkelt sykehjem. Her handler det om å jobbe annerledes, for eksempel ved å ta i bruk eksterne ressurser, slik at tid frigjøres. Frøydis Høyem, avdelingsleder ved livsgledesykehjemmet Hamborgstrøm bo- og servicesenter i Drammen, sier at ”pasientene og pårørende gir tilbakemelding om at de opplever at personalet har bedre tid, ikke bare mht pleie, men også i forhold til kommunikasjon og ulike aktiviteter” etter at sykehjemmet ble med i sertifiseringsordningen. Ane Glærum Volle, fagleder ved Buran helse- og velferdssenter, uttaler at de ansatte har blitt flinkere til å disponere tiden sin etter at de ble et livsgledesykehjem.

Ansatte har uttalt at de syns det er morsommere å gå på jobb, og de opplever å få gitt pasientene en mer verdig dag etter at vi satte Livsgledekriteriene i fokus. Vi har hatt kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien som våre mål i mange år før vi startet med sertifiseringsarbeidet, og ser at det har vært et løft å få inn livsgledesertifiseringa for å se at vi har et godt system for å ivareta våre pasienter.

Tone Mette Flått, livsgledekonsulent Overhalla kommune

Noen stiller også spørsmål ved kostnadene for Livsgledesykehjem. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som ikke har noen profitt, og midlene organisasjonen får går direkte til drifting av sertifiseringsordningen. Livsglede for Eldre er også delfinansiert av Helsedirektoratet. For kommunene er det en liten investering å bli med i ordningen, med tanke på hva man får igjen. Livsglede for Eldre ser tydelige tendenser til at nærværsfaktoren bedres ved sykehjem som er med i ordningen, noe som har positiv innvirkning på sykefravær. Vi ser også redusert bruk av tvang og økt bruk av tillitsskapende tiltak ved livsgledesykehjemmene. I tillegg fører det til at det blir lettere for sykehjemmene å komme i mål med lovpålagte krav, og de oppnår bedre kvalitet i tjenestene. Livsglede for Eldre jobber også tett med forankring hos alle fylkesmenn, noe som har resultert i at mange kommuner har fått tilskudd fra fylkesmannen til å bli med i sertifiseringsordningen.

Vi har per dags dato ingen tvangsvedtak. Det tror jeg har en sammenheng med at vi er gode på tillitsskapende tiltak fordi vi kjenner vår beboere. Vi er blitt flinkere til å bruke de små triksene, med for eksempel musikk under stell. Som beboer må det bety ALT, at den som er på jobb ser deg for den du er. Er du forvirret og engstelig, kjenner den ansatte til hvilken musikk som kan roe deg, eller vet at du liker å se i albumet ditt på rommet sammen med en ansatt.

Ane Glærum Volle, fagleder Buran helse- og velferdssenter, sertifisert livsgledesykehjem

Dokumentasjon = god sykepleie
Livsglede for Eldre sier ikke at en livsgledesertifisering er en garanti i seg selv for at alle forhold på sykehjemmet er perfekte, men vi kan garantere at vi jobber systematisk med å gi beboerne innhold i hverdagen. Systemet vi tilbyr gjør hverdagen enklere for de som jobber på sykehjemmet, samtidig som de ansatte får økt kompetanse om faglige sammenhenger, og om hvorfor de jobber med livsgledekriteriene. Statistikken sier at rundt 80% av beboerne på sykehjem har en demenssykdom. Hvordan kan man legge til rette for å ivareta deres grunnleggende psykologiske behov uten å ha et godt dokumentasjonssystem? Man må kjenne den enkeltes historie for å kunne minne dem på hvem de er, og oppdatert dokumentasjon er nødvendig for å vite hva som gir mening i dag. Det er dokumentasjonssystemet som sikrer god kvalitet. Dokumentasjon og evaluering av livshistorien, og av hva som gir den enkelte beboer mening og livsglede i dag, samt hvordan man kommuniserer og motiverer – det er god sykepleie og anvendelse av fagkunnskap.

Det er godt å bo på sykeheimen. Her blir jeg møtt av kjente fjes når jeg våkner om morgenen. Det skjer så mye at det nesten er litt for travelt, så i helgene hviler jeg meg.

Olga, beboer Overhalla sykeheim, sertifisert Livsgledesykehjem

 

Livsgledehjem

Livsgledehjem

Livsglede   Livsgledehjem   Sertifiseringsordningen Livsgledehjem er et systemverktøy for personsentrert omsorg, som sikrer at de som bor på virksomheter med heldøgns eldreomsorg får tilrettelagte aktiviteter, frisk luft og meningsfulle øyeblikk hver eneste...