Media

Om Livsglede for Eldre

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som jobber for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Vi skaper gode møteplasser mellom barn, ungdom og eldre. Livsglede for Eldre er religiøs og politisk uavhengig.

Her skaper vi livsglede

 • Institusjoner for eldreomsorg: Vi samarbeider med kommuner som ønsker å sette de gode opplevelsene i et system. Livsgledehjem er et godt systemverktøy som hjelper sykehjem, helsehus og heldøgns omsorgsboliger med å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene.
 • Barnehage: Lokale avtaler gjør at barnehagen blir en naturlig del av kommunens eldreomsorg. Gjennom felles aktiviteter får små og store være viktige og gode ressurser for hverandre.
 • Ungdomsskole: Eldreomsorgen kan være en god arena for læring og samspill i alle fag i grunnskolen. Livsglede for Eldre gir innhold til valgfaget Innsats for andre i ungdomsskolen.
 • Videregående skole: Vi har utviklet metoden livsgledepedagogikk for videregående opplæring. Metoden er et verktøy som gjør det enklere å innfri nasjonale føringer om blant annet praksisnær opplæring og sosial kompetanse i videregående skole. Vi håper også at det fremmer rekruttering, både til senere frivillighet og yrkesvalg innen eldreomsorgen.
 • Frivillighet: De frivillige i Livsglede for Eldres lokalforeninger er endringsagenter som trekker med seg både små og store for å glede eldre i sitt nærmiljø. Vi har lokalforeninger over hele landet.
 • Høgskole/universitet: Vi vil bidra til å øke studentengasjement og rekruttere flere til jobb i eldreomsorgen etter endt utdanning. Gjennom studentdrevne lokalforeninger får studentene brukt sine interesser og ressurser i hyggelige møter og aktiviteter sammen med eldre, både hjemmeboende og på institusjon.

Hvorfor Livsglede for Eldre?

Rekruttering til både frivillighet og eldreomsorg er svært viktig for å lykkes med morgendagens omsorg. Barnehagebarn, skoleelever, studenter og lokale ildsjeler kan gjøre en stor innsats i eldreomsorgen over hele Norge. Møtene mellom generasjoner fremmer folkehelsen. Nærmiljøet må trekkes inn som en naturlig del av eldreomsorgen lokalt. Like viktig som rekruttering, er hvordan de frivillige blir mottatt og ivaretatt i kommunen.

Livsglede for Eldre eier og driver den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Gjennom Livsgledehjem lager institusjonen et system som gjør at man ivaretar de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til hver enkelt beboer, med utgangspunkt i den enkeltes individuelle livshistorie. Livsgledehjem kan også brukes som et systemverktøy for å oppfylle deler av flere lovpålagte krav fra myndighetene.

Finansiering

Livsglede for Eldre er en ikke-kommersiell stiftelse som finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet, private stiftelser og private givere. Det gjøres avtaler med kommuner om dekning av utgifter i forbindelse med sertifisering av Livsgledehjem.

Dokumentasjon

 • Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg:
  For å styrke den aktive omsorgen og sette brukeres sosiale og kulturelle behov i sentrum, ønsker regjeringen å etablere en nasjonal sertifiseringsordning for Livsgledesykehjem i regi av Stiftelsen Livsglede for Eldre. Sertifiseringen skal gjennomføres i et tett samarbeid med lokalforeningene, videregående skoler og frivillige.
 • Omsorg 2020:
  For å styrke den aktive omsorgen og sette sosiale og kulturelle behov i sentrum, er det iverksatt en nasjonal sertifiseringsordning for livsgledesykehjem i regi av stiftelsen Livsglede for eldre. Formålet er at landets sykehjem skal få tilbud om å bli livsgledesykehjem gjennom å etablere og iverksette individuelle tiltak for å møte den enkelte brukers sosiale, kulturelle og åndelige behov.
 • Stortingsmelding 19: Folkehelsemeldingen:
  For å styrke den aktive omsorgen og sette sosiale og kulturelle behov i sentrum, er det iverksatt en nasjonal sertifiseringsordning for livsgledesykehjem i regi av stiftelsen Livsglede for eldre.

Navnet Livsglede for Eldre

I redaksjonell tekst er korrekt skrivemåte slik: Livsglede for Eldre. Forkortelsen LFE kan brukes etter at hele navnet er gjengitt i teksten tidligere: Livsglede for Eldre (LFE).

Lokalforeninger kan skrives som Livsglede for Eldre (stedsnavn).
F.eks Livsglede for Eldre Mandal.

Logo

Logoen skal stå alene, med god avstand (minst halvparten av høyden) til tekst eller andre objekter rundt. Pass på å ha logoen proporsjonell. Logoen skal fortrinnsvis fremstå i logofarge på hvit bakgrunn.

livsglede_for_eldre_logo_w600px

 

Farger

Rødfargen vi bruker er:
CMYK: 2 , 100, 82, 6
RGB: 198, 12, 48

Gulfargen vi bruker er:
CMYK: 0, 14, 100, 0
RGB: 255, 214, 0

Livsgledesangen – Æ vil kjenne at æ lever

Tekst: Vebjørn Konradsen
Melodi: Torstein Sødal/Øystein Lund Olafsen
Solister: Torstein Sødal, Marte Bredal Solheim og John Norman
Produsent: Stein Austrud/Torstein Sødal
Hardingfele: Tarjei Nysted
Kor: Hellemyr Barnekor, Frikirkens Kammerkor og Kristiansand Haandtverker sangforening/ Jernbanekoret
Dirigent: Bodil Nørsett
Studio: Sanden Media
Foto/film: Siw Merete V. Resvik, Resvik Foto


Tekst – Livsgledesangen – Æ vil kjenne at æ lever

Noter til Livsgledesangen

 

Pressekontakt:
Generalsekretær Birgitte Brekke

 

Årsrapporter

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Livsgledemagasinet

Nr 1 2016