I år deler vi for første gang ut Livsgledeprisen.
Denne deles ut til det livsgledehjemmet som har ivaretatt årets fokusområde på best mulig måte.

 

FredlundskogenVefsn kommune

Overlevering av pris og premie skjer på:

Fredlundskogen – Vefsn
Vestersidvegen 184
8658 Mosjøen
23.nov. 2021
Klokken:15.30

Vurdering av vinner

Fredlundskogen dyrker mye selv og har arbeidet frem gode rutiner rundt måltidet og inkluderer pårørende i måltidene. De tilpasser måltidene til individuelle ønsker og behov, og har kartlagt beboernes matvaner og mattradisjoner og satt dette i system. De har beskrevet bordplassering og hensyn de tar i forhold til beboerne. De er med på matlaging, har bålkaffe, deltar på lofotfiske og tilpasser måltidet etter døgnrytme. Fredlundskogen ble kåret til vinner av Livsgledepris 2021 av Livsglede for Eldre og Livsgledehjemsrådet.

 

  • Fredlundskogen har vist en stor progresjon i arbeidet med å legge til rette for ivaretakelse av kriteriet 7 «Virksomheten skal legge til rette for å skape ro og en hyggelig ramme rundt måltidene».
  • Alle ansatte (100%) svarte i egenevalueringen at de ivaretar dette kriteriet i veldig stor grad, og det bekreftes også i svarene virksomheten har sendt ifm. nominering til Livsgledeprisen 2021.
  • Prosedyren som beskriver virksomheten sin praksis for å ivareta kriteriet 7 er veldig god, og ivaretar alle kravene fra Livsglede for Eldre. De får tydelig frem forebyggende og helsefremmende gevinster. Forebyggende og helsefremmende gevinster er de tydelige på.
  • Personsentrert omsorg iht. kriteriet 7 blir ivaretatt i stor grad, livshistorien og god kartlegging iht. ønskekost og vaner rundt måltider, mattradisjoner og ernæring, er satt i system.
  • Virksomheten ivaretar i stor grad brukermedvirkning. Pårørende er høyt inkludert og får mulighet til å delta og medvirke. Frivillige bidrar, noe som sertifisøren i Livsglede for Eldre kan bekrefte.
  • Fredlundskogen har i stor grad bidratt til deling og inspirering i sosiale medier.

I 2021 er livsgledefokuset mat og måltid, vi har kalt dette livsgledemat. Dette er i tråd med både kvalitetsforskriften, eldrereformen Leve hele livet og livsgledekriteriet om å skape ro og en hyggelig ramme rundt måltidet. Målet for livsgledemat er å skape økt matglede, engasjement og fagkunnskaper om mat og måltid. Dette håper vi kan bidra til rolige og hyggelige måltider på virksomheten, i tråd med Livsgledehjems syvende kriterium. Et ekstra fokus på mat og måltid kan dessuten bidra til at alle eldre får ivaretatt sitt grunnleggende behov for mat, ernæring og gode måltidsopplevelser. Les mer om livsgledemat her. Dette er satsningsområdet i Leve hele livet – en reform som blant annet skal skape større matglede.

 
Vi gratulerer masse til alle ansatte for en fantastisk innsats og gratulasjoner til beboerne på Fredlundskogen.
Sammen skaper vi en omsorgsrevolusjon!

Relaterte artikler

Livsglede i flotte Narvik

Livsglede i flotte Narvik

LFE var i flotte Narvik, tirsdag, onsdag og torsdag i uke 43 og resertifiserte Ankenes bo- og servicesenter, Oscarsborg bo- og servicesenter, og Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter. Sertifisørene fra Livsglede for Eldre møtte engasjerte, dyktige fagfolk i...

Livsglededans

Livsglededans

Etter vi har vært isolert i over 2 år, ønsker vi å kickstarte vårt arbeid med en liten danse-challenge   Vi utfordrer derfor yngre og eldre å ta en dans sammen, og virkelig leve livet - hele livet. Film det og legg det ut på sosiale medier med emneordene...

Ny nettside – Livsgledemøter

Ny nettside – Livsgledemøter

Livsglede for Eldre besluttet i 2021 å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. Ny nettside Vi har en egen side med informasjon om #livsgledemøter. Her finner du nyhetsartikler og annen informasjon om...

© 2015-2021 Livsglede for Eldre

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500
(man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35(2. etg)
4612 Kristiansand

Trondheim: Kongens gate 36
7012 Trondheim

Oslo: Akersgata 43(2. etg),
0158 Oslo

Org. nr: 991 324 518
www.livsgledeforeldre.no