Livsgledehjemråd

 

Styret til Livsglede for Eldre har vedtatt at vi skal ha et livsgledehjemråd. Rådet skal være rådgivende organ i arbeidet med Livsgledehjem, og dets mandat er vedtatt i styret. Livsglede for Eldre inviterer personer med ulike roller fra flere samarbeidskommuner til å sitte i rådet.

Medlemmene skal være kontaktpersoner for alle kommunene som er med i sertifiseringsordningen, og kommunene oppfordres til å sende dem saker de ønsker at skal tas opp i møter mellom rådet og Livsglede for Eldre. Medlemmene sitter i rådet i perioder på to år.

Livsgledehjemrådet skal møtes i april hvert år, med mulighet for flere møter ved behov. Årets møte er det første møtet i livsgledehjemrådet, og vil bli avholdt den 14. april på Teams.

 

Rådet består av følgende representanter for 2021/2022:

  • Lisbeth Binde Andersen, Livsgledekonsulent, Narvik kommune
  • Berit Westby, Livsgledekonsulent, Grimstad kommune
  • Øyunn Vågslid Lindheim, Livsgledekonsulent, Larvik kommune
  • Bente Berg Leirvåg, Hovedlivsgledeansvarlig, Hole kommune
  • Karen Lund Rasch Aune, Enhetsleder Sykehjem og heldøgnsomsorg, Ørland kommune
  • Geir Jenssen, Assisterende kommunaldirektør, Lillesand kommune
  • Svein Elgvin, Enhetsleder institusjon, Arendal kommune

 

 

Ved spørsmål ta kontakt