Livsgledehjemråd

Livsgledehjemrådet er rådgivende organ i arbeidet med Livsgledehjem. Rådet består av personer med ulike roller fra samarbeidskommuner, og dets mandat er vedtatt i styret til LFE.

Medlemmene skal være kontaktpersoner for alle kommunene som er med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem, og kommunene oppfordres til å sende inn saker de ønsker at skal tas opp i møter mellom rådet og Livsglede for Eldre. Medlemmene sitter i rådet i perioder på to år. Livsgledehjemrådet skal møtes i april hvert år, med mulighet for flere møter ved behov.

Rådsmedlemmene er:

 

 

Ved spørsmål ta kontakt