Nyhetsarkiv

Nyheter fra Livsglede for Eldre
Livsgledefokus-år

Livsgledefokus-år

LFE har derfor besluttet å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. Livsgledefokus-år Livsgledearbeidet handler i stor grad om...