Våre ansatte

 

Ingvild Finstad

Tone Bye

Generalsekretær
E-post: Tone@livsgledeforeldre.no
Mobil: 418 04 832

Tone Bye er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid, samt videreutdanning i samfunnsplanlegging.

Frode Salvesen

Frode Salvesen

Administrasjons- og økonomileder
E-post: frode@livsgledeforeldre.no
Mobil: 907 55 902

Bakgrunn som økonom og ingeniør. Har bl a erfaring fra Riksrevisjonen, Telenor, Visma og PWC. Hovedarbeidsområder har vært controller-virksomhet, regnskap og ledelse.

Christine Sandø Lundemo

Christine Sandø Lundemo

Leder Livsgledehjem
E-post: christine@livsgledeforeldre.no
Mobil: 924 57 581

Geriatrisk sykepleier med en master i psykisk helse. Utdannet praktisk pedagog. Erfaring fra sykehjem, sykehus, forsking på hjerneslag og som høyskolelektor ved sykepleierutdanningen ved NTNU.

Frøydis Høyem

Linda Fahle-Johansen

Leder frivillighet og generasjonsmøter
E-post: linda@livsgledeforeldre.no
Mobil: 99 22 64 69

Utdannet førskolelærer i 1997. Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og Norsk 1.-7.trinn. Tidligere yrkesbakgrunn som pedagogisk leder i barnehage og kontaktlærer i barneskolen.

Stian Bakke

Stian Depui-Bakke

Kommunikasjonsleder
E-post: stian@livsgledeforeldre.no
Mobil: 461 27 171

Over 25 års erfaring som kommunikatør, grafiker og webdesigner. Har vært med på skape synlig tilstedeværelse på nett for selskaper som Microsoft Norge, Oslo City, Plan Norge, Kia, Aker brygge samt mange flere. 

Knut Wetting

Knut Rane Frengen Wetting

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: knut@livsgledeforeldre.no
Mobil: 924 35 698

Ergoterapeut med mastergrad i bevegelsesvitenskap, og videreutdanning i pedagogisk veiledning. Har jobbet med ergoterapi og hjerneslag i akutt fase ved Diakonhjemmet sykehus, og erfaring med bla. psykiatri, hjelpemiddel- og ergoterapitjeneste, rehabilitering og innsatsteam fra kommunehelsetjenesten.

Beate Olimstad

Beate Olimstad

Administrasjonskonsulent
E-post: beate@livsgledeforeldre.no
Mobil: 452 23 631

Bred erfaring innen administrasjon, både i inn- og utland. Arbeidet flere år i oljebransjen som koordinator og mellomleder. Har også flere år bak seg i reiselivsbransjen. Ansatt hos LFE siden 2018.

Annbjørg Lyngås

Annbjørg Lyngås

Fagutvikler Livsgledehjem
E-post: annbjorg@livsgledeforeldre.no
Mobil: 926 13 075

Sykepleier siden 1988, med spisskompetanse på system, kvalitetssikringsarbeid og veiledning. Bred erfaring fra sykehus og sykehjem, som fagutviklingssykepleier for Legevaktsentralen i Trondheim samt prosjektarbeid for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Ingvild Finstad

Siri Bjerkan

Rådgiver Frivillighet og generasjonsmøter/Prosjektleder Digivenn
E-post: siri@livsgledeforeldre.no
Mobil: 480 29 577

Rådgiver frivillighet og generasjonsmøter. Kontaktperson for lokalforeningene i stiftelsen.
Bachelor i folkehelsearbeid og master i helsevitenskap. Tidligere jobbet som folkehelsekoordinator i kommunal sektor.

Ingvild Finstad

Mette Schultz

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: mette@livsgledeforeldre.no
Mobil: 926 43 643

Sykepleier siden 2009 med videreutdanning i helserett. Bakgrunn som sykepleier i spesialisthelsetjenesten ved kirurgisk, onkologisk og medisinsk avdeling, og i institusjon for personer med demenssykdom i kommunalhelsetjenesten.

Ingvild Finstad

Ine-Sofie Smedmoen Kristiansen

Rådgiver for Frivillighet og generasjonsmøter
E-post: ine-sofie@livsgledeforeldre.no
Mobil: 922 27 647

Har en bachelor i folkehelse og livsstilsendring, og en master i folkehelsevitenskap. Tidligere jobbet som aktivitør og pleieassistent på sykehjem, og har erfaring fra hjemmetjenesten.

Ingvild Finstad

Ingunn Feragen Sigstad

Sertifisør og veileder Livsgledehjem 
E-post: Ingunn.Sigstad@livsgledeforeldre.no
Mobil: 926 63 454

Utdannet sykepleier i 2000. Jobbet som sykepleier i spesialisthelsetjenesten i mange år før videreutdanning til lærer på yrkesfag. Jobbet som lærer på helse- og oppvekstfag på videregående skole, både som kontaktlærer og faglærer. Har jobbet på en livsgledeskole.

Ingvild Finstad

Marie Wessel

Sertifisør og veileder
E-post: marie@livsgledeforeldre.no
Mobil: 977 44 355

Utdannet sykepleier i 2015 med videreutdanning i veiledning og mentorering, og bla. jobbet i hjemmetjenesten og på sykehjem. Har vært praksislærer ved sykepleierutdanningen på NTNU, gjennomgått Demensomsorgens ABC, VIPS, og ressursperson i hverdagsrehabilitering og demens. Har også erfaring fra bank og forsikring.

Ingvild Finstad

Inger Johanne Helmen

Sertifisør og veileder Livsgledehjem 
E-post: inger.helmen@livsgledeforeldre.no
Mobil: 481 56 052

Utdannet sykepleier fra Ullevål i 1991, og tok spesialutdanning innen palliasjon i 2003-2005. Jobbet som fagsykepleier og spesialsykepleier i kommunehelsetjenesten og på privat sykehjem. Har jobbet mye med demenssykdom og somatikk. Tok PPU innen helsefag i 2014, og undervist innen helsefag på VGS og på Karrieresenter siden 2012. Lederutdanning og vært avdelingsleder og enhetsleder i egen kommune.

Ingvild Finstad

Hanne Kveset

Sertifisør og veileder Livsgledehjem 
E-post: Hanne.kveset@livsgledeforeldre.no
Mobil: 943 07 683

Sykepleier med videreutdanning i ledelse og veiledning/coaching. Har 11 års erfaring som leder og forvalter i kommunehelsetjenesten, ved sykehjem og miljøarbeidertjenesten.

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 , 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karl Johans gate 19, 0159 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre