Våre ansatte

 

Ingvild Finstad

Tone Bye

Generalsekretær
E-post: Tone@livsgledeforeldre.no
Mobil: 418 04 832

Tone Bye er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid, samt videreutdanning i samfunnsplanlegging.

Frode Salvesen

Frode Salvesen

Administrasjons- og økonomileder
E-post: frode@livsgledeforeldre.no
Mobil: 907 55 902

Bakgrunn som økonom og ingeniør. Har bl a erfaring fra Riksrevisjonen, Telenor, Visma og PWC. Hovedarbeidsområder har vært controller-virksomhet, regnskap og ledelse.

Christine Sandø Lundemo

Christine Sandø Lundemo

Leder Livsgledehjem
E-post: christine@livsgledeforeldre.no
Mobil: 924 57 581

Geriatrisk sykepleier med en master i psykisk helse. Utdannet praktisk pedagog. Erfaring fra sykehjem, sykehus, forsking på hjerneslag og som høyskolelektor ved sykepleierutdanningen ved NTNU.

Frøydis Høyem

Linda Fahle-Johansen

Fagleder frivillighet og generasjonsmøter
E-post: linda@livsgledeforeldre.no
Mobil: 99 22 64 69

Utdannet førskolelærer i 1997. Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og Norsk 1.-7.trinn. Tidligere yrkesbakgrunn som pedagogisk leder i barnehage og kontaktlærer i barneskolen.

Stian Bakke

Stian Depui-Bakke

Kommunikasjonsleder
E-post: stian@livsgledeforeldre.no
Mobil: 461 27 171

Over 20 års erfaring innen visuell kommunikasjon og webdesign. Har vært med på skape synlig tilstedeværelse på nett for selskaper som Microsoft Norge, Oslo City, Plan Norge, Kia, Aker brygge samt mange flere. 

Lene Sødal

Lene Sørumshagen Sødal

Markedsansvarlig
E-post: lene@livsgledeforeldre.no
Mobil: 413 27 636

Kontaktperson for alle som ønsker info om eller vurderer å bli Livsgledehjem. Ansatt i LFE siden 2013, og hatt en finger med i det meste. Allsidig bakgrunn fra både hjemmetjeneste, sykehjem, salg og service; en ekte potet.

Beate Olimstad

Beate Olimstad

Administrasjonskonsulent
E-post: beate@livsgledeforeldre.no
Mobil: 452 23 631

Bred erfaring innen administrasjon, både i inn- og utland. Arbeidet flere år i oljebransjen som koordinator og mellomleder. Har også flere år bak seg i reiselivsbransjen. Ansatt hos LFE siden 2018.

Annbjørg Lyngås

Annbjørg Lyngås

Fagutvikler Livsgledehjem
E-post: annbjorg@livsgledeforeldre.no
Mobil: 926 13 075

Sykepleier siden 1988, med spisskompetanse på system, kvalitetssikringsarbeid og veiledning. Bred erfaring fra sykehus og sykehjem, som fagutviklingssykepleier for Legevaktsentralen i Trondheim samt prosjektarbeid for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Kristin Indal

Kristin Indal

Rådgiver frivillighet og generasjonsmøter 
E-post: kristin@livsgledeforeldre.no
Mobil: 977 06 943

Master i pedagogikk med fordypning i skoleutvikling. Erfaring med prosjektledelse og utviklingsarbeid. Har tidligere jobbet som konsulent og saksbehandler i kommune og høyere utdanning.

Ingvild Finstad

Yvonne Brager

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: yvonne@livsgledeforeldre.no
Mobil: 930 98 923

Utdannet sykepleier i 2014, og bla. jobbet som avdelingssykepleier og fagsykepleier på skjermet avdeling for personer med demens og seksjonsleder i hjemmetjenesten. Gjennomgått Demensomsorgens ABC, og vært ressursperson i dokumentasjonssystemet Gerica. Har også fagbrev i kokkefag og erfaring fra sykehjemskjøkken.

Ingvild Finstad

Siri Bjerkan

Rådgiver Frivillighet og generasjonsmøter
E-post: siri@livsgledeforeldre.no
Mobil: 480 29 577

Rådgiver frivillighet og generasjonsmøter. Kontaktperson for lokalforeningene i stiftelsen.
Bachelor i folkehelsearbeid og master i helsevitenskap. Tidligere jobbet som folkehelsekoordinator i kommunal sektor.

Knut Wetting

Knut Rane Frengen Wetting

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: knut@livsgledeforeldre.no
Mobil: 924 35 698

Ergoterapeut med mastergrad i bevegelsesvitenskap, og videreutdanning i pedagogisk veiledning. Har jobbet med ergoterapi og hjerneslag i akutt fase ved Diakonhjemmet sykehus, og erfaring med bla. psykiatri, hjelpemiddel- og ergoterapitjeneste, rehabilitering og innsatsteam fra kommunehelsetjenesten.

Ingvild Finstad

Arne Harald Foss

Prosjektleder
E-post: arne.foss@livsgledeforeldre.no
Mobil: 957 93 828

Sykepleier med videreutdanning i etikk, filosofi og diakoni. Jobbet som leder innenfor eldreomsorgen siden 1998. Både innenfor institusjon og forebygging og rehabilitering. Hovedfokus på lavterskeltilbud og forebyggende helsearbeid.

.

Ingvild Finstad

Renate Koen

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: renate@livsgledeforeldre.no
Mobil: 922 19 531

Erfaring med eldre siden 2010, og utdannet sykepleier i 2014. Tidligere livsgledeansvarlig på et livsgledehjem, og har god erfaring med å implementere og utvikle systemet i praksis. Også erfaring som ressursperson i utfordrende adferd, sårkontakt, Demensomsorgens ABC og VIPS.

Ingvild Finstad

Mette Schultz

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: mette@livsgledeforeldre.no
Mobil: 926 43 643

Sykepleier siden 2009 med videreutdanning i helserett. Bakgrunn som sykepleier i spesialisthelsetjenesten ved kirurgisk, onkologisk og medisinsk avdeling, og i institusjon for personer med demenssykdom i kommunalhelsetjenesten.

Ingvild Finstad

Marie Wessel

Sertifisør og veileder
E-post: marie@livsgledeforeldre.no
Mobil: 977 44 355

Utdannet sykepleier i 2015 med videreutdanning i veiledning og mentorering, og bla. jobbet i hjemmetjenesten og på sykehjem. Har vært praksislærer ved sykepleierutdanningen på NTNU, gjennomgått Demensomsorgens ABC, VIPS, og ressursperson i hverdagsrehabilitering og demens. Har også erfaring fra bank og forsikring.

Ingvild Finstad

Ine-Sofie Smedmoen Kristiansen

Frivillighetskoordinator 
E-post: ine-sofie@livsgledeforeldre.no
Mobil: 922 27 647

Har en bachelor i folkehelse og livsstilsendring, og en master i folkehelsevitenskap. Tidligere jobbet som aktivitør og pleieassistent på sykehjem, og har erfaring fra hjemmetjenesten.

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 , 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karl Johans gate 19, 0159 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre