Kronikker & debattinnlegg

 

 • Statsbudsjettet 2023
  Det kan se mørkt ut for en trygg, verdig og tilrettelagt alderdom, hvis vi ikke bidrar til å skape dette selv
 • – Uholdbare tilstander i eldreomsorgen
  Emne: FRYKTER FOR ELDREOMSORGEN: – «Leve hele livet» og «Sjef i eget liv» er politiske slagord for fremtidens eldreomsorg, men hva er egentlig realiteten for dagens eldre, spør Pensjonistforbundets Arne Halaas og Tone Bye i organisasjonen Livsglede for eldre. 

 • Moderne teknologi stenger mange ute av fellesskapet
  Emne: Teknologi, velferdsteknologi – Av Stian Depui-Bakke, kommunikasjonsleder i Stiftelsen Livsglede for Eldre
 • Skal ikke de eldres interesser fremmes?
  Emne: Avvikling av Eldreombudet – Av Christine Sandø Lundemo Leder, Livsgledehjem

 • Hva vil du bli når du blir stor? – Renate Koen, Sertifisør og veileder i Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Personsentrert omsorg, Livsgledehjem, livshistoriekartlegging, system, behov
 • Jeg er en overgriper – Av Christine Sandø Lundemo Leder, Livsgledehjem
  Emne: Sykehjem, overgrep, sykerpleierutdanning, Personsentrert omsorg, kompetanse, livsgledehjem
 • Vi må stoppe den nye pandemien, ensomhetspandemien – Av Linda Fahle-Johansen, Rådgiver for frivillighet og generasjonsmøter i Livsglede for Eldre
  Emne: Ensomhetspandemien, frivillighet, generasjonsmøter, ensomhet, eldreinstitusjoner, hjemmesykepleien, barnehager
 • Til deg som havner på et sykehjem, ikke vær redd – Av Tone Bye, Generalsekretær i Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Sykehjem, personsentrert omsorg, livshistoriekartlegging, livsgledehjem, fremtiden, arrangement
 • Generasjonsmøter – en øvelse i medborgerskap? – Av Kristin Indal, Rådgiver for frivillighet og generasjonsmøter i Livsglede for Eldre
  Emne: Generasjonsmøter, medborgerskap, sykehjem, helsefaglig opplæring, livsgledeskoler, verdigrunnlag, frivillighet
 • «Jeg, som du lovet å skulle oppleve trygghet, bistand og omsorg. Har du glemt meg?» – Av Christine Sandø Lundemo Leder, Livsgledehjem
  Emne: Demens, velferdsstat, samfunn, helsevesen, personsentrert omsorg, fremtid, kommune
 • En varslet katastrofe – Av Christine Sandø Lundemo Leder, Livsgledehjem og Tone Bye Generalsekretær, Livsglede for Eldre
  Emne: Helse- og omsorgstjenester, kommuneøkonomi, offentlig sektor, kommune, innovasjon, teknologi, beredskapsplaner
 • Hvor vil du sende din gamle mor?Av Tone Bye, Generalsekretær i Stiftelsen Livsglede for Eldre, Gry Oanes Solbakken, Sertifisør og veileder i Stiftelsen Livsglede for Eldre Kirsti Otervik, livsgledekonsulent i Vefsn kommune
  Emne: Sykehjem, livsgledehjem, helsetjenestene, personsentret omsorg, innovasjon i omsorg, frivillige, pårørende
 • Godt nytt frivillighetens år! – Av Siri bjerkan, rådgiver for frivillighet og generasjonsmøter i Livsglede for Eldre.
  Emne: Frivillighet, ensomhet, isolert, utenforskap, isolasjon, frivillig arbeid, Livsglede for Eldre, livsgledeforeningene, hjemmeboende eldre, sykehjem

 

 • GenerasjonsmøterAv Linda Fahle-Johansen, rådgiver i Stiftelsen Livsglede for Eldre & Czarecah Tuppil Oropilla, forskningsstipendiat, BARNKunne
  Emne: Generasjonsmøter, barnehager, sosiale medier, tv, BARNkunne, generasjonsmøter, møteplasser, forskning
 • Åpent brev til politikerne – Lyden av stillhetAv Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Aldersvennlig samfunn, livsgledehjem, Personsentrert omsorg, verktøy, sykehjem, sertifiseringsordning
 • Kanten av stupetAv Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Regjeringen, åpent brev, Livsglede for Eldre, Livsgledehjem
 • Underernæring på norske sykehjem – Av Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Underernæring, sykehjem, næringsrik mat, Helsedirektoratet, hjelpemiddel, matlyst, ernæringsbehandling
 • Nedstengningen fikk store konsekvenser – Av Tone Bye, Generalsekretær i Livsglede for Eldre
  Emne: Konsekvenser, samfunnet, eldreomsorg, eldretjenester, ikke-digitale, kommunikasjonshjelpemidler, digitale hjelpemidler, velferdsteknologi
 • Vi trenger en #omsorgsrevolusjon – Av Tone Bye, Generalsekretær i Livsglede for Eldre
  Emne: Hjemmeboende eldre, frivillighet, forebygging, hjemmetjenesten, velferdsteknologi, digitalt verktøy, kommunalt ansvar, omsorgsrevolusjon
 • Dette er med på å skape livsglede og rause og inkluderende lokalsamfunn – Av Linda Fahle-Johansen, rådgiver i Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Lokalsamfunn, livsglede, eldrereformen, Folkehelsemeldinga, livsgledebarnehage, generasjonsmøter, gledesspredere
 • Generasjonsmøtene har vært dypt savnet –  Av Linda Fahle-Johansen, rådgiver i Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Generasjonsmøter, møteplasser, livsgledebarnehager, Livsglede for Eldre, inkluderende lokalsamfunn, gledesspredere
 • Har du glemt meg? – Av Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Livsgledehjem, Hurdalsplattformen, Sykehjem, SSB, velferdsstat, omsorg, eldre, næringsrik mat, demensvennlig teknologi, generasjonsmøter
 • Enige og tro til Dovre faller – Av Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem & Tone Bye, Generalsekretær i Livsglede for Eldre
  Emne: Verdig alderdom, befolkning, demenslidelse, livglede, matglede, ensomme, verdighetsgarantien, kvalitetsforskriften, omsorg, vold, nærmiljø