Kronikker & debattinnlegg

 • Generasjonsmøter: Et verktøy for inkludering og verdsettelse Utdanningsnytt 15.02.2024
  Barn og unge som deltar i generasjonsmøter, får oppleve en tilfredsstillende følelse av at de betyr noe for andre. Livsglede for Eldre har et nettverk med over 240 livsgledeskoler og 600 livsgledebarnehager over hele landet hvor vår rolle er å legge til rette for at disse engasjerer seg i vår målsetning om å skape livsglede for den enkelte eldre. Leder for frivillighet og generasjonsmøter, Linda Fahle-Johansen
 • Jeg står med begge beina plantet i så mye vondt. Ser du meg som pårørende? Sykepleien 10.02.24
  Du har nok møtt meg. Kanskje som datter, sønn, ektefelle eller nær venn. På sykehjemmet der du jobber. Der du pleiet min mor eller far, eller var det kjæresten min du hadde ansvaret for? Vil du vite hvem jeg virkelig er – så du kan se meg? Av Sertifisør og veileder Livsgledehjem – Hanne Kveset

 • Kjære mamma, alt har gått bra Dagbladet 16.01.24
  80-tallet var en fin tid, hvor Bon Jovi og Alphaville var livets bakgrunnsmusikk. Jeg spilte fotball på sommeren og bandy på vinteren, og var en av de ungene som måtte fanges for å komme inn for å spise. Livet var alt for spennende og morsomt til det. Av kommunikasjonsleder – Stian Depui-Bakke
 • De ufaglærte er en uvurderlig ressurs Sykepleien 14.11.23
  Selv om turnusene ofte ikke dekkes av den planlagte kompetansen, hadde vi ikke klart oss uten ufaglærte. De dekker vakter og er de hendene som er helt uvurderlige. av sertifisør Mette Schultz.
 • Hjerteskjærende å se henne slik Dagbladet 12.10.23
  Christine Sandø Lundemo er leder ved Livsgledehjem i Trondheim. Hun reagerer på at det nå foreslås å kutte kraftig i tilskudd til personsentrert omsorg.
 • Digital livsglede for eldre Digi.no 08.09.23
  Samfunnet har blitt mer digitalisert, og denne digitaliseringen vil bare øke. Derfor er det avgjørende å sikre at alle aldersgrupper har tilgang til og kompetanse i bruk av teknologi. Av kommunikasjonsleder Stian Depui-Bakke.

  Elida har helt rett, eldre fortjener bedre omsorg Bergens Tidende 16.09.23
  Eldre er like forskjellige som andre, og ved hjelp av Livsgledehjem kan omsorgstilbudet tilpasses den enkelte. Av sertifisør og veileder Knut Rane Frengen Wetting og markedsansvarlig Lene Sørumshagen Sødal.

 • Er du en del av samfunnets hemmelige ressurser? Dagsavisen 07.08.23
  Det er på tide å revurdere vårt syn på aldring og anerkjenne den uvurderlige verdien eldre bringer til samfunnet.

 • Morgendagens sykehjem er et Livsgledehjem Dagsavisen 01.08.23
  Hvis vi skal klare samfunnets omsorgsbyrde fremover, må vi akseptere at det i større grad blir lagt til rette for flere tjenester og mer pleie i hjemmet.

 • Finnes det håp for 2023? Dagsavisen 26.07.23
  Eldreomsorg handler ikke om «de eldre». Eller de andre. Det handler om deg og meg. Det handler om oss. Det handler om fellesskapet, og om hvordan vi organiserer samfunnet rundt oss.

 • Internett minsker risiko for utvikling av demens Dagsavisen 11.07.23
  Ny forskning viser at eldre som bruker internett aktivt til informasjon og sosialt samvær har lavere risiko for å utvikle demens. Derfor må vi sikre tilstrekkelig opplæring og tilgang til teknologi for eldre.

 • Somliga går med trasiga skor Dagsavisen 01.06.23
  La oss sammen, politikere og frivillige, slite ut våre sko til beste for de eldste i samfunnet.
 • Vi må sørge for at det finnes hjelp og møteplasser for eldre Nettavisen 17.04.23
  Vi vil gjøre digitaliseringen «varmere», og med konseptet DIGI-venn bidrar vi med å være med på å skape gode sosiale møteplasser på tvers av generasjoner, motvirke ensomhet, øke digital hverdagskompetanse og digital helsekompetanse blant eldre. Det skriver Linda Fahle-Johansen, fagleder innen generasjonsmøter og frivillighet hos LFE.
 • Hvorfor er det så vanskelig? Dagbladet 19.01.23
  Har man fortsatt rett til å gjøre aktiviteter som oppleves meningsfulle for en hvis man bor på sykehjem, spør leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.
 • Hva kan jeg gjøre for deg? Finnmarksposten 04.01.23
  Linda Fahle-Johansen, fagleder innen generasjonsmøter og frivillighet, utfordrer og oppfordrer barnehager og skoler til å gå på generasjonsmøter til eldre i sitt nærmiljø.
 • Vi kan alle være en ressurs, uansett alder Tidens Krav 03.01.23.
  Vi må verdsette de ressursene som bor i oss, uansett hvor gamle vi er, ifølge Linda Fahle-Johansen, fagleder innen generasjonsmøter og frivillighet hos LFE.
 • Ansvaret for eldre hviler på oss alle Dagsavisen 27.12.22
  Emne: Samfunnsansvar, eldreomsorg. Hver dag og natt prøver ansatte i eldreomsorgen å sørge for verdighet for våre eldre. Men er det bare deres ansvar, spør generalsekretær Tone K. Bye.
 • Hva er et verdig hjem? Dagsavisen 22.12.22.
  Emne: Eldreomsorg, verdighet. Vi må klare å skape et trygt hjem og en verdig eldreomsorg for alle, uansett hvor de bor, skriver Christine Lundemo, leder for Livsgledehjem.
 • Uholdbare tilstander i eldreomsorgen Vi.no 30.08.22.
  «Leve hele livet» og «sjef i eget liv» er politiske begrep for fremtidens eldreomsorg, men hva er egentlig realiteten for dagens eldre, spør generalsekretær Tone K. Bye og Pensjonistforbundets Arne Halaas.
 • GenerasjonsmøterAv Linda Fahle-Johansen, rådgiver i Stiftelsen Livsglede for Eldre & Czarecah Tuppil Oropilla, forskningsstipendiat, BARNKunne
  Emne: Generasjonsmøter, barnehager, sosiale medier, tv, BARNkunne, generasjonsmøter, møteplasser, forskning
 • Åpent brev til politikerne – Lyden av stillhetAv Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Aldersvennlig samfunn, livsgledehjem, Personsentrert omsorg, verktøy, sykehjem, sertifiseringsordning
 • Kanten av stupetAv Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Regjeringen, åpent brev, Livsglede for Eldre, Livsgledehjem
 • Underernæring på norske sykehjem – Av Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Underernæring, sykehjem, næringsrik mat, Helsedirektoratet, hjelpemiddel, matlyst, ernæringsbehandling
 • Nedstengningen fikk store konsekvenser – Av Tone Bye, Generalsekretær i Livsglede for Eldre
  Emne: Konsekvenser, samfunnet, eldreomsorg, eldretjenester, ikke-digitale, kommunikasjonshjelpemidler, digitale hjelpemidler, velferdsteknologi
 • Vi trenger en #omsorgsrevolusjon – Av Tone Bye, Generalsekretær i Livsglede for Eldre
  Emne: Hjemmeboende eldre, frivillighet, forebygging, hjemmetjenesten, velferdsteknologi, digitalt verktøy, kommunalt ansvar, omsorgsrevolusjon
 • Dette er med på å skape livsglede og rause og inkluderende lokalsamfunn – Av Linda Fahle-Johansen, rådgiver i Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Lokalsamfunn, livsglede, eldrereformen, Folkehelsemeldinga, livsgledebarnehage, generasjonsmøter, gledesspredere
 • Generasjonsmøtene har vært dypt savnet –  Av Linda Fahle-Johansen, rådgiver i Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Generasjonsmøter, møteplasser, livsgledebarnehager, Livsglede for Eldre, inkluderende lokalsamfunn, gledesspredere
 • Har du glemt meg? – Av Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Livsgledehjem, Hurdalsplattformen, Sykehjem, SSB, velferdsstat, omsorg, eldre, næringsrik mat, demensvennlig teknologi, generasjonsmøter
 • Enige og tro til Dovre faller – Av Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem & Tone Bye, Generalsekretær i Livsglede for Eldre
  Emne: Verdig alderdom, befolkning, demenslidelse, livglede, matglede, ensomme, verdighetsgarantien, kvalitetsforskriften, omsorg, vold, nærmiljø