Kronikker & debattinnlegg

 

Sykepleien.no 24.01.23. Glemmer vi pasientenes åndelige behov i en travel eldreomsorg fordi vi ikke har kompetanse på det religiøse, lurer sertifisør og veileder Mette Schultz på.

Dagbladet 19.01.23. Har man fortsatt rett til å gjøre aktiviteter som oppleves meningsfulle for en hvis man bor på sykehjem, spør leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.

Finnmarksposten 04.01.23. Linda Fahle-Johansen, fagleder innen generasjonsmøter og frivillighet, utfordrer og oppfordrer barnehager og skoler til å gå på generasjonsmøter til eldre i sitt nærmiljø.

Tidens Krav 03.01.23. Vi må verdsette de ressursene som bor i oss, uansett hvor gamle vi er, ifølge Linda Fahle-Johansen, fagleder innen generasjonsmøter og frivillighet hos LFE.

 • Ansvaret for eldre hviler på oss alle 
  Dagsavisen 27.12.22. Emne: Samfunnsansvar, eldreomsorg. Hver dag og natt prøver ansatte i eldreomsorgen å sørge for verdighet for våre eldre. Men er det bare deres ansvar, spør generalsekretær Tone K. Bye.
 • Hva er et verdig hjem?
  Dagsavisen 22.12.22. Emne: Eldreomsorg, verdighet. Vi må klare å skape et trygt hjem og en verdig eldreomsorg for alle, uansett hvor de bor, skriver Christine Lundemo, leder for Livsgledehjem.
 • Uholdbare tilstander i eldreomsorgen
  Vi.no 30.08.22. «Leve hele livet» og «sjef i eget liv» er politiske begrep for fremtidens eldreomsorg, men hva er egentlig realiteten for dagens eldre, spør generalsekretær Tone K. Bye og Pensjonistforbundets Arne Halaas.
 • GenerasjonsmøterAv Linda Fahle-Johansen, rådgiver i Stiftelsen Livsglede for Eldre & Czarecah Tuppil Oropilla, forskningsstipendiat, BARNKunne
  Emne: Generasjonsmøter, barnehager, sosiale medier, tv, BARNkunne, generasjonsmøter, møteplasser, forskning
 • Åpent brev til politikerne – Lyden av stillhetAv Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Aldersvennlig samfunn, livsgledehjem, Personsentrert omsorg, verktøy, sykehjem, sertifiseringsordning
 • Kanten av stupetAv Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Regjeringen, åpent brev, Livsglede for Eldre, Livsgledehjem
 • Underernæring på norske sykehjem – Av Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Underernæring, sykehjem, næringsrik mat, Helsedirektoratet, hjelpemiddel, matlyst, ernæringsbehandling
 • Nedstengningen fikk store konsekvenser – Av Tone Bye, Generalsekretær i Livsglede for Eldre
  Emne: Konsekvenser, samfunnet, eldreomsorg, eldretjenester, ikke-digitale, kommunikasjonshjelpemidler, digitale hjelpemidler, velferdsteknologi
 • Vi trenger en #omsorgsrevolusjon – Av Tone Bye, Generalsekretær i Livsglede for Eldre
  Emne: Hjemmeboende eldre, frivillighet, forebygging, hjemmetjenesten, velferdsteknologi, digitalt verktøy, kommunalt ansvar, omsorgsrevolusjon
 • Dette er med på å skape livsglede og rause og inkluderende lokalsamfunn – Av Linda Fahle-Johansen, rådgiver i Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Lokalsamfunn, livsglede, eldrereformen, Folkehelsemeldinga, livsgledebarnehage, generasjonsmøter, gledesspredere
 • Generasjonsmøtene har vært dypt savnet –  Av Linda Fahle-Johansen, rådgiver i Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Generasjonsmøter, møteplasser, livsgledebarnehager, Livsglede for Eldre, inkluderende lokalsamfunn, gledesspredere
 • Har du glemt meg? – Av Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem Stiftelsen Livsglede for Eldre
  Emne: Livsgledehjem, Hurdalsplattformen, Sykehjem, SSB, velferdsstat, omsorg, eldre, næringsrik mat, demensvennlig teknologi, generasjonsmøter
 • Enige og tro til Dovre faller – Av Christine Sandø Lundemo, leder Livsgledehjem & Tone Bye, Generalsekretær i Livsglede for Eldre
  Emne: Verdig alderdom, befolkning, demenslidelse, livglede, matglede, ensomme, verdighetsgarantien, kvalitetsforskriften, omsorg, vold, nærmiljø