Podkaster 2022: #livsgledemøter

Livsglede for Eldre har hvert år ekstra søkelys på et bestemt område tilknyttet de ni kriteriene for Livsgledehjem; årets livsgledefokus. I 2021 var #livsgledemat, og i 2022 #livsgledemøter, der frivillighet og generasjonsmøter sto i høysetet.

Generasjonsmøter
Hvordan kan vi legge til rette for gode møter mellom generasjoner og skape vinn-vinn situasjoner? Linda Fahle-Johansen fra Livsglede for Eldre samtaler med Bente Kvilhaugsvik, førstelektor i sykepleie i Høgskulen på Vestlandet.
 

 

 

Frivillighet

Hvordan har frivilligheten endret seg, og hvordan jobber Livsglede for Eldre for å mobilisere frivillige? Hvordan samarbeider sertifiserte livsgledehjem med frivillige for å ivareta tilhørighet, mening og livsglede blant sine eldre beboere? Siri Bjerkan fra Livsglede for Eldre i samtale med Bente Kvilhaugsvik, førstelektor i sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet, campus Stord.