Livsgledemangfold

Livsglede for Eldre besluttet i 2021 å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. Fokuset i 2021 var mat og måltid, i 2022 frivillighet og generasjonsmøter; livsgledemøter. I 2023 kaller vi årets livsgledefokus for #livsgledemangfold.

#Livsgledemangfold

I 2023 er livsgledekriterium seks om musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov i fokus. For at det skal favne bredt, har vi kalt det #livsgledemangfold.

Det er ikke mange områder som er så personsentrerte som de åndelige behovene våre. Men de fleste har eksistensielle tankser om livet og døden, og hva som gir mening. Elementer som kunst, kultur, natur og tradisjoner har stor betydning for mange. For noen kan det åndelige dekkes gjennom religion eller livssyn, mens andre ikke er troende. Kjønns- og identitetsmangfold er også et viktig tema, som sjelden belyses i eldreomsorgen.

#Livsgledefokus

Arbeidet med Livsgledehjem handler i stor grad om personsentret omsorg og kompetanse. Livsglede for Eldre samarbeider med livsgledehjemmene for å sikre at de ni livsgledekriteriene bidrar til forsvarlige og omsorgsfulle tjenester. Derfor har vi et årlig livsgledefokus, der vi går i dybden på ulike temaer tilknyttet livsgledearbeidet.

Målet

Målet med #livsgledemangfold er å bidra til økt forståelse for viktigheten av å ivareta mangfoldet. Vi håper samtidig det gjør at alle som jobber på livsgledehjem skal føle seg tryggere på å utøve personsentrert omsorg, også på dette feltet.

Informasjon & tips

Gjennom månedlige utsendelser til alle livsgledehjemmene vil vi dele inspirasjon fra andre livsgledehjem og organisasjoner, samt bidra med informasjon, tips og nyttige verktøy i dette arbeidet.

Podkaster

Vi har laget flere interessante podkaster med tema #livsgledemangfold, som du finner på Spotify og i Transistor (klikk på logoene under).

 

 

 

Nyheter fra Livsglede for Eldre

ABC Livet ut

ABC Livet ut

Livsglede for eldre jobber bevisst med ABC og lager generasjonsmøter med ABC som grunnlag. De har også utviklet et arbeidshefte i skoler, som er blitt veldig populært. Siri Bjerkan er rådgiver og pådriver. ABC-aktiviteter Vi har jo på sett og vis drevet med...

-2022 Livsglede for Eldre

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)
Kristiansand: Markensgate 35 (2. etg.), 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karls Johans gate 19 (4. etg.), 0159 Oslo 

Org. nr: 991 324 518
www.livsgledeforeldre.no