Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Beboere på sykehjemmene skal ha mulighet å drive med en aktivitet De synes er spennende, meningsfylte og gir liv til hverdagen. Er dette mulig? Svaret er ja, sier Høie.

 

Det krever politisk ledelse, settes i system. Men dere er ikke overlatt til dere selv. Det finnes ordninger som dere kan ta i bruk. Slik som den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som drives av Livsglede for Eldre, forteller Helseminister Høie.

Det finnes ordninger for å få dette til, fiks ferdig. Dere må sørge for at det blir tatt i bruk, slik som de gjorde i Ørland kommune.

Etterpå sa sykehjemlegen om resultatet:

Etter at sertifiseringsordningen ble tatt i bruk, har det vært betydelig nedgang i sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne.

Arbeidet til Livsglede for Eldre har også hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet i Ørland kommune, sier Bent Høie.

 

Kilde. https://tv.hoyre.no/bent-hoie-nestleder-statsrad-3?start=367

Høie: – Inviter sjakklubben til sykehjemmet

Høie: – Inviter sjakklubben til sykehjemmet

Flytt middagene til ettermiddagen, slutt overmedisinering og gi en bedre hverdag på sykehjemmene. Det er ikke et valgløfte, det har det vært nok av. Dette er en pakke som gjennomføres, sier Høie

 


Bent Høie / Foto: Bjørn Stuedal


«leve hele livet»- reformen

Folkehelsemininster Åse Michaelsen (Frp) og jeg har over en milliard i øremerkede midler til kompetansetiltak innen helse- og omsorgsfeltet. For at kommunene skal få tilgang på denne milliarden, må kommunestyret ha vedtatt « Leve hele livet»-reformen, der det ligger en time med aktivitet. Dermed ligger det en politisk gulrot inne for å få gjennomført hele reformen, sier Høie.

Han sier kommunene ikke trenger å finne opp kruttet på nytt, men kan bruke av verktøy og moduler som allerede finnes og viser til stiftelsen Livsglede for Eldre

 

Inviter sjakklubben til sykehjemmet
Så er det mange frivillige og organisasjoner som i dag sliter med å finne lokaler. Sykehjemmene har ofte tomme lokaler om kvelden, så hvorfor ikke invitere den lokal sjakklubben til å ha sine møter og spillkvelder på sykehjemmet? Da kan beboerne som er interesserte i sjakk, få mulighet til å være med. Mange sykehjem inviterer lokalsamfunnet inn, men dette må gjøres systematisk, sier Høie.

Les hele artikkelen i Dagbladet:
https://www.dagbladet.no/nyheter/hoie–inviter-sjakklubben-til-sykehjemmet/70876980

NRK – Alle helse- og velferdssentre i Trondheim er Livsgledehjem

NRK – Alle helse- og velferdssentre i Trondheim er Livsgledehjem

En stolt ordfører Rita Ottervik i Trondheim, kunne endelig se en av sine hjertesaker bli gjennomført. Etter 11 år har alle helse- og velferdssentre i Trondheim fokus på livsglede for eldre.

 


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

Ordfører Rita Ottervik forklarte at livsgledesertifisering handler om glede, fellesskap, gode opplevelser og folkehelse. Generasjoner bringes sammen for gode opplevelser. Ordføreren forteller at bystyret har vært opptatt av å jobbe med Livsgledehjem, og tilrettelegge for at eldre får ivareta sine interesser. Det er også svært viktig at de får et godt samarbeid med både pårørende og frivillige.


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

Veileder og sertifisør i livsgledehjem, Knut Wetting, sier det er viktig at de eldre skal leve livet, livet ut. Noe sertifiseringsordningen til Livsglede for Eldre har som et grunnelement. Arbeidet med å skape livsglede for beboerne har også gitt økt arbeidsglede blant de ansatte. Knut Wetting benytter også anledningen til å gratulere de ansatte ved helse – og velferdssentrene med en fantastisk innsats for å oppnå sertifisering.


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

 

Ensomme haner i hønsehuset

Ensomme haner i hønsehuset

Tidsskriftet Helsefagarbeidere har skrevet en artikkel om helsefagarbeidere og kjønn. En helsefagarbeiderklasse med nesten bare menn har vært i praksis på sykehjem med nesten bare kvinner. Det gir grobunn til refleksjon rundt kjønn.

Vår egen Borghild Hildrum Tverdal blir i denne artikkelen intervjuet av tidsskriftet helsefagarbeidere.

De fleste helsepersonell er damer, derfor må vi være ekstra obs på mennene. Aktiviteter skal først og fremst tilpasses individuelt, uavhengig av om man har en mannlig eller kvinnelig bruker. Men om det ikke jobber menn på sykehjemmet, blir det desto viktigere å engasjere nærmiljøet.

Livshistorie og interesser bør kartlegges gjennom samtaler med bruker, pårørende og ansattes observasjoner. Slik kan ansatte tilby aktiviteter som gir livsglede og mestring for den enkelte. Det bidrar til å bekrefte brukers identitet, noe som er grunnleggende psykologisk behov, forteller Borhild.

Les artikkel her: http://tidsskriftet.helsefagarbeidere.no/dm/1-19/8/

Marianne Bremnes blir ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Marianne Bremnes blir ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Marianne Bremnes (54) er ansatt som ny generalsekretær i stiftelsen Livsglede for Eldre. Bremnes tiltrer stillingen 01. august 2019.

Marianne Bremnes (54) er inne i sitt åttende år som ordfører i Harstad. Hun er samfunnsengasjert med bred erfaring innen ledelse, kultur, næring og politikk. Hun har hatt flere verv, blant annet som styreleder i KS Troms, og var initiativtager til at Harstad nå er livsgledekommune.

– Det er veldig moro at jeg har fått jobben med å lede en så viktig og meningsfull organisasjon. Jeg gleder meg til å sette i gang arbeidet for Livsglede for Eldre. Jeg har tro på at jeg kan tilføre noe som vil styrke dette viktige arbeidet ytterligere, og jeg ser frem til å gjøre meg kjent med organisasjonen og de ansatte, sier Marianne.

Styreleder i Stiftelsen Livsglede for Eldre, Bjørn Lydersen, er svært tilfreds med ansettelsen av Marianne Bremnes som ny generalsekretær.

Hun har en bred og solid bakgrunn for å løfte arbeidet vårt videre. Ikke minst har hun allerede vist et sterkt engasjement for stiftelsen. Det var på hennes initiativ Livsgledehjem ble innført i Harstad kommune, og det var også den første kommunen i landet hvor alle boliger med heldøgns omsorg ble Livsgledehjem, understreker Lydersen.

Alle i Stiftelsen Livsglede for Eldre, gleder seg til samarbeidet og ønsker Marianne velkommen i august.