Stadig flere Livsgledebarnehager

Stadig flere Livsgledebarnehager

Det er stadig flere barnehager som melder seg på som Livsgledebarnehage. Vi har per dags dato 375 livsgledebarnehager som sprer livsglede rundt på eldreinstitusjoner i Norge.

Nylig var Prestebakken barnehage i Førde på besøk hos Førde helsetun. Her fikk 5 år gamle Celine møte 98 år gamle Signy (Se link nedenfor). Generasjonsmøtene skaper nye vennskapsbånd mellom generasjonene, som er viktig for både de unge og eldre. Pedagog Tove Nervik forteller at det er viktig å la barna få møte de eldre som har levd et langt liv og har mye å tilføre oss. Det er viktig å knytte vennskap på tvers og skape mangfold.

Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten som dette frivillige bidraget har for alle involverte. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet, som gir de eldre en mulighet til å være en ressurs for barn og unge.

Klikk på bildet nedenfor for å høre dette fantastiske møtet

 

Livsviktig livsglede for eldre

Livsviktig livsglede for eldre

Arendal Tidende sin artikkel om Saltrød bo- og omsorgssenter, forteller om hvilket innvirkning sertifiseringen Livsgledehjem har gjort ved omsorgsenteret. Livsgledehjemmet har knytta til seg en rekke samarbeidspartnere gjennom frivillige organisasjoner og grupper i distriktet. De har samarbeid med Lions, Røde Kors, Lia Barnehage, Stuenes skole, Sam Eyde videregående skole, Dahlske videregående skole, Møglestø, Voksenopplæringa, NAV, Durapart, menn i helse og Filadelfia på Eydehavn for å nevne noen.

Se hele artikkelen fra Arendal Tidende her


Katten «Bella» og babyene Sofie og Axel er en del av livsgledefaktorene på Saltrød bo- og omsorgssenter, som ble sertifisert som «Livsgledehjem» for ett år siden. Foto: Linda Dyrholm

Fornøyde brukere
En gruppe godt voksne kvinner og menn sitter rundt langbordet og småprater. De bor ikke her, men de er her likevel flere ganger i uka. Noen av dem bor i omsorgsboliger i nabolaget og kommer hit for å spise middag, og andre bor på Liatunet. Gunnhilde Borås bor på Liatunet. Hun er snart 83 år, og har stor glede av å være med på aktivitetene på huset. – Dette er en veldig koselig plass, og jeg kommer og går som jeg vil. De er flinke med pasientene her, det er et godt sykehjem, skryter hun. 72-år gamle Roald Johnsen nikker enig i det Gunnhilde sier. Han bor også på Liatunet og er en av dem som er fast inventar på omsorgssenteret. – Jeg kommer hit flere ganger i uka, og da driver jeg en del med sykling på de syklene som står ute i gangen der for å trene opp en skade i beinet, sier han og peker ut i korridoren.
– Dessuten har de veldig god mat her. Kokken er kjempeflink, han må vi beholde lenge, legger han til. Edel Dahlen er 86 år og bor fortsatt hjemme, men hun kommer hit to ganger i uka for å være sosial.
– Det er så mye jillt her, jeg liker å være med på bingo og holde på med håndarbeid, sier hun fornøyd.


TEAM: Avdelingsleder Vigdis Langemyr og enhetsleder Svein Elgvin samarbeider om å skape livsglede på omsorgssenteret. Foto: Linda Dyrholm

Enhetsleder for alle institusjonene, Svein Elgvin, sier at i Arendal er det bestemt at alle avdelingene med langtidsplasser skal sertifiseres. Det har bystyret vedtatt. Vi har ti langtidsplasser, nå mangler vi bare Plankemyra, Elim og Tromøy bokollektiv før alle er sertifisert, forteller Svein fornøyd. Han forklarer at pilotprosjektet Livsgledesykehjem ble starta i 2008 i Trøndelag, og at det senere har blitt en nasjonal ordning. Nå er det over 130 sykehjem som er sertifisert, og det blir bare flere, sier han

Avdelingsleder Vigdis Langemyr er stolt over jobben sin, og hun er stolt over at de er sertifisert som «Livsgledehjem» gjennom organisasjonen «Livsglede for Eldre». For selv om de ansatte alltid har hatt fokus på livsglede, så er det først nå de har fått satt det i et system, hvor hver enkelt beboer får en individuell plan basert på livshistorie, interesse og behov.

Se hele artikkelen fra Arendal Tidende her

 

 

 

Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Beboere på sykehjemmene skal ha mulighet å drive med en aktivitet De synes er spennende, meningsfylte og gir liv til hverdagen. Er dette mulig? Svaret er ja, sier Høie.

 

Det krever politisk ledelse, settes i system. Men dere er ikke overlatt til dere selv. Det finnes ordninger som dere kan ta i bruk. Slik som den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som drives av Livsglede for Eldre, forteller Helseminister Høie.

Det finnes ordninger for å få dette til, fiks ferdig. Dere må sørge for at det blir tatt i bruk, slik som de gjorde i Ørland kommune.

Etterpå sa sykehjemlegen om resultatet:

Etter at sertifiseringsordningen ble tatt i bruk, har det vært betydelig nedgang i sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne.

Arbeidet til Livsglede for Eldre har også hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet i Ørland kommune, sier Bent Høie.

 

Kilde. https://tv.hoyre.no/bent-hoie-nestleder-statsrad-3?start=367

Høie: – Inviter sjakklubben til sykehjemmet

Høie: – Inviter sjakklubben til sykehjemmet

Flytt middagene til ettermiddagen, slutt overmedisinering og gi en bedre hverdag på sykehjemmene. Det er ikke et valgløfte, det har det vært nok av. Dette er en pakke som gjennomføres, sier Høie

 


Bent Høie / Foto: Bjørn Stuedal


«leve hele livet»- reformen

Folkehelsemininster Åse Michaelsen (Frp) og jeg har over en milliard i øremerkede midler til kompetansetiltak innen helse- og omsorgsfeltet. For at kommunene skal få tilgang på denne milliarden, må kommunestyret ha vedtatt « Leve hele livet»-reformen, der det ligger en time med aktivitet. Dermed ligger det en politisk gulrot inne for å få gjennomført hele reformen, sier Høie.

Han sier kommunene ikke trenger å finne opp kruttet på nytt, men kan bruke av verktøy og moduler som allerede finnes og viser til stiftelsen Livsglede for Eldre

 

Inviter sjakklubben til sykehjemmet
Så er det mange frivillige og organisasjoner som i dag sliter med å finne lokaler. Sykehjemmene har ofte tomme lokaler om kvelden, så hvorfor ikke invitere den lokal sjakklubben til å ha sine møter og spillkvelder på sykehjemmet? Da kan beboerne som er interesserte i sjakk, få mulighet til å være med. Mange sykehjem inviterer lokalsamfunnet inn, men dette må gjøres systematisk, sier Høie.

Les hele artikkelen i Dagbladet:
https://www.dagbladet.no/nyheter/hoie–inviter-sjakklubben-til-sykehjemmet/70876980

NRK – Alle helse- og velferdssentre i Trondheim er Livsgledehjem

NRK – Alle helse- og velferdssentre i Trondheim er Livsgledehjem

En stolt ordfører Rita Ottervik i Trondheim, kunne endelig se en av sine hjertesaker bli gjennomført. Etter 11 år har alle helse- og velferdssentre i Trondheim fokus på livsglede for eldre.

 


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

Ordfører Rita Ottervik forklarte at livsgledesertifisering handler om glede, fellesskap, gode opplevelser og folkehelse. Generasjoner bringes sammen for gode opplevelser. Ordføreren forteller at bystyret har vært opptatt av å jobbe med Livsgledehjem, og tilrettelegge for at eldre får ivareta sine interesser. Det er også svært viktig at de får et godt samarbeid med både pårørende og frivillige.


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

Veileder og sertifisør i livsgledehjem, Knut Wetting, sier det er viktig at de eldre skal leve livet, livet ut. Noe sertifiseringsordningen til Livsglede for Eldre har som et grunnelement. Arbeidet med å skape livsglede for beboerne har også gitt økt arbeidsglede blant de ansatte. Knut Wetting benytter også anledningen til å gratulere de ansatte ved helse – og velferdssentrene med en fantastisk innsats for å oppnå sertifisering.


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt