Er du vår nye kollega? Vi søker søker 2 veiledere/sertifisører

Er du vår nye kollega? Vi søker søker 2 veiledere/sertifisører

Vi i Livsglede for eldre, søker 2 veiledere/sertifisører – 1 i Oslo og 1 i Trondheim.

Er du:

  • God til å inspirere ledere og ansatte ved sykehjem i en sertifiseringsprosess?
  • God til å ordlegge deg og bruke ditt personlige engasjement i veiledning og oppfølging av kommunene/sykehjemmene som vi samarbeider med?
  • Nøyaktig og effektiv?
  • Samfunnsengasjert?
  • Strukturert og har evne til planlegging på kort og lang sikt?
  • Samarbeidsorientert og god på relasjonsbygging?
  • Løsningsorientert, kreativ og fleksibel?

DA vil vi at du tar kontakt med oss

Klikk her for å se full annonse, og se hvordan du kan søke, eller komme i kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.

Julegave fra de ansatte i KLP

Julegave fra de ansatte i KLP

Livsglede for eldre fikk denne uken en gladnyhet. De ansatte hos KLP vil gi sin julegave til prosjektene vi gjør på ungdomsskolene og valgfaget «Innsats for andre». Gaven som er øremerket dette prosjektet er på hele 63.450 kroner.

KLP er kommunenes pensjonskasse, og er Norges er største pensjonsselskap. Hvert år gir de bort «de ansattes julegave» til veldedige formål, og i år er Livsglede for eldre en av de utvalgte organisasjonene som mottar denne gaven.

Valgfaget innsats for andre i ungdomskolen I kom høsten 2013, og er tatt varmt imot hos flere frivillige organisasjoner. Livsglede for Eldre ønsker å bidra til at valgfaget består. Vi ønsker å være et verktøy for å få ungdomsskoleelevene ut i møte med eldre i sitt nærmiljø. Rekruttering til både frivillighet og til arbeid i eldreomsorgen står sentralt for Livsglede for Eldre.

Tau ungdomskole

Møte mellom generasjonene gjennom trivselsskapende tiltak er en god måte å innfri kravene i valgfaget og i læreplanen forøvrig.

Vi i Livsglede for eldre takker alle ansatte i KLP, og ønsker hver enkelt en riktig god og et godt nyttår. Vi setter enorm stor pris på denne gaven, og mottar den i største takknemlighet.

En stor takk til Ungdommens fylkesting (UFT) & Vest-Agder fylkeskommune

En stor takk til Ungdommens fylkesting (UFT) & Vest-Agder fylkeskommune

UFT er et hørings- og rådgivende organ for Vest-Agder fylkeskommune og alle de politiske organene. Gjennom UFT får ungdom i Vest-Agder reell medvirkning, en stor mulighet til å påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. 

Gaven ble overrakt Frode Salvesen, fungerende generalsekretær i Livsglede for Eldre, på kontoret i Kristiansand.  Representanter for UTF fra venstre: Kristian Larsen og Trond Hauklien. Til høyre: fylkesordfører Terje Damman.
Foto: Stian Bakke


I stedet for å sende julekort, gir fylkeskommunen porto- og julekort-pengene til en god sak i fylket.

Vi ønsker forsatt våre samarbeidspartnere, kontakter og ansatte en god jul og et godt nytt år. Ved å gjøre det gjennom elektroniske kanaler (som vår hjemmeside, sosiale medier og nettavis) kan vi også i år gi 15 000 kroner til et godt formål, forteller fylkesordfører Terje Damman. 

 
Nytt i år er at fylkesordfører Terje Damman har overlatt valget av mottaker til ungdommene i Ungdommens fylkesutvalg.


En rekke ungdommer har hatt erfaringer med å møte eldre gjennom organisasjonen Livsglede for Eldre. Disse flotte møtene mellom generasjonene gir ungdom viktig erfaring og forebygger ensomhet hos eldre – noe som gir dem livsglede. Det syntes vi var passende å gi til. Julen handler jo nettopp om det; å komme sammen og skape livsglede.


Trond Hauklien

 

Vi i Livsglede for Eldre takker for gaven, og setter umåtelig pris på engasjementet fra ungdommene i Ungdommens fylkesting, Vest-Agder.

10 000 takk til de ansatte i AT Skog!

10 000 takk til de ansatte i AT Skog!

De ansatte i AT Skog, har en fantastisk tradisjon, hvor de gir en omvendt julegave.
I år valgte de Stiftelsen Livsglede for Eldre, og gir hele 10 000 kroner for å spre livsglede til beboere i Livsgledehjem.

Gaven ble overrakt av Thomas Kristiansen (til venstre på bildet) og Geir Haugland i AT Skog julegaven, til leder for frivillighet og utdanning hos Livsglede for Eldre, Silje Solbakken.


Livsglede for eldre setter utrolig stor pris på gaven, og mottar den med stor takknemlighet.

Dette er frie midler som vi skal bruke der det trengs mest. Da tenker jeg først og fremst i lokalforeningene, som består av engasjerte frivillige. Det er de frivillige som lager de små og store aktivitetene for eldre i sitt nærmiljø,
forteller Frode Salvesen – Fungerende generalsekretær i Livsglede for Eldre.


Alle involverte i Livsglede for Eldre, takker de ansatte i AT Skog for gaven, og ønsker de en riktig god jul.