Livsgledefokus

Livsglede for Eldre besluttet i 2021 å innføre livsgledefokus-år, hvor vi vil gå i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. Fokuset i 2021 var mat og måltid, og responsen var fantastisk. Vinneren av livsgledeprisen 2021, kan du lese mer om på livsgledeprisen 2021. I 2022 kaller vi årets livsgledefokus for #livsgledemøter. Les mer om årets fokusområde nedenfor.

#Livsgledemøter

2022 er Frivillighetens år, der Norges viktigste lagarbeid skal feires. Vi ønsker å knytte Frivillighetens år opp mot livsgledekriterium 2: Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner. Slik binder vi Frivillighetens år sammen med generasjonsmøter og involvering av nærmiljøet. Vi kaller det #Livsgledemøter.

#Livsgledefokus

Arbeidet med Livsgledehjem handler i stor grad om personsentret omsorg og kompetanse. Livsglede for Eldre samarbeider med livsgledehjemmene for å sikre at de ni livsgledekriteriene bidrar til forsvarlige og omsorgsfulle tjenester. Derfor har vi et årlig livsgledefokus, der vi går i dybden på ulike temaer tilknyttet livsgledearbeidet.

Nyheter

Livsglede i flotte Narvik

Livsglede i flotte Narvik

LFE var i flotte Narvik, tirsdag, onsdag og torsdag i uke 43 og resertifiserte Ankenes bo- og servicesenter, Oscarsborg bo- og servicesenter, og Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter. Sertifisørene fra Livsglede for Eldre møtte engasjerte, dyktige fagfolk i...

La oss bli engasjerte sammen!

Målet

Målet med #Livsgledemøter er å skape flere gode møter mellom generasjoner, involvere nærmiljøet og i større grad inkludere de som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig i lokalsamfunnet – både i fellesskap og en til en (punktfrivillighet).

Informasjon & tips

Gjennom månedlige utsendelser til alle livsgledehjemmene vil vi dele inspirasjon fra andre livsgledehjem, skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner, samt bidra med informasjon, tips og nyttige verktøy i dette arbeidet.

 

Vår dag

Som en del av Frivillighetens år 2022, oppfordres frivillige organisasjoner over hele landet til å markere sin egen dag. Livsglede for Eldre har valgt å feire Livsglededagen 31. mai, og håper at livsgledehjemmene vil markere dagen sammen med oss.

Mange andre organisasjoner har også valgt en dato for å vise hvem de er, og hva de bidrar med i lokalsamfunnet. Se hvilke vår dag-arrangementer som er registrert i nærmiljøet deres på frivillighetensar.no/kalender.

Der finner dere en oversikt over store og små hendelser gjennom hele 2022. Se om det er noe dere ønsker å bli med på. Ta kontakt med aktuelle organisasjoner hvis dere finner noe som passer for dere.

 

Sykkelturen

For å markere Frivillighetens år arrangerer Norges frivilligsentraler sykkelprosjektet SYKKELTUREN, hvor eldre skal sykles i rickshawsykler fra Nordkapp til Arendal. Langs ruta planlegges mange aktiviteter og folkefest for store og små.

Sykkelturen skal innom alle landets fylker, og gjennomføres fra mai til august 2022. Norges frivilligsentraler inviterer alle som ønsker det til å bidra. Les mer og meld dere på www.sykkelturen2022.no

 

 

-2022 Livsglede for Eldre

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)
Kristiansand: Markensgate 35 (2. etg.), 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karls Johans gate 19 (4. etg.), 0159 Oslo 

Org. nr: 991 324 518
www.livsgledeforeldre.no