God praksis for personsentrert omsorg på Ørland

God praksis for personsentrert omsorg på Ørland

Tirsdag denne uka var det Ørland sykehjem sin tur til å bli resertifisert som Livsgledehjem på Microsoft Teams. Linja var litt ustabil, med tidvis hakking av lyd og frosne bilder, men med litt tålmodighet gikk det til slutt fint.

 

Personsentrert omsorg gjennom mange år
Ørland sykehjem ble resertifisert som livsgledehjem for tredje gang, men de begynte å jobbe med personsentrert omsorg flere år før de ble med i sertifiseringsordningen. Metodene og praksisen er godt innarbeidet, og livsgledetiltakene som sikrer beboernes psykososiale behov er minst like viktig som alle andre behov beboeren har. Livsgledesirkel-tankegangen blir brukt i alle tiltak som iverksettes på sykehjemmet, helt i tråd med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

 

Beboernes behov som ledestjerne
Det er ingen tvil om at det er den enkelte beboers behov som er ledestjernen for praksisen på Ørland sykehjem. Ledere og ansatte drar i samme retning, og har blant annet systematisert bruken av refleksjon som metode. Sammen med mange andre gode tiltak har det vært med til å bidra til en så god praksis som de har på Ørland sykehjem.

 

Vakker utsmykning
På resertifiseringsdagen ble sertifisør blant annet vist nydelige bilder (under), tatt av Karin Størseth (fysioterapeut og enhetsleder for familiehelse i Ørland Kommune). På bildene er det lagt inn en tekstlinje som er kommentarer som ansatte på Ørland sykehjem har skrevet i fritekstfeltene på egenevalueringer i forbindelse med tidligere sertifiseringer. Bildene er forstørret, og henger på veggene rundt omkring på hele sykehjemmet.

 

Vi gratulerer Ørlandet sykehjem så mye med resertifiseringen, og den gode jobben som gjøres hver eneste dag.

Foto: Karin Størseth

Vellykket kulturendring med god forankring i Heim

Vellykket kulturendring med god forankring i Heim

Nok en vellykket video-resertifisering av et livsgledehjem ble foretatt 19. mai, da Heim sykehjem avdeling Kyrksæterøra ble resertifiserte for fjerde gang. 

Fra venstre: fagleder Laila S. Lund, avtroppende hovedlivsgledeansvarlig Ingrid B Folgerø, leder Ida L. Hansen, livsgledekonsulent Bente S. Heimsbakk, påtroppende hovedlivsgledeansvarlig Solrun Stølan

 

Kulturendring tar tid
Det ble en flott dag med gode refleksjoner og gjennomgang av innsendt materiale, og det er tydelig at sykehjemmet jobber svært godt med livsgledearbeidet. Livsgledegruppa forteller at livsgledearbeidet nå er en helt integrert del av det daglige arbeidet, men reflekterte over at  prosessen har tatt mye lenger tid enn de trodde på forhånd. Å endre kultur og måten man tenker og jobber på krever tid. Først nå kan de med hånden på hjertet si at livsgledearbeidet er bærekraftig hos dem. De har gode systemer som sikrer at alle jobber personsentrert for å dekke hver enkelt beboer sine psykososiale behov. Livsgledearbeidet er på ingen måte lengre avhengig av hvilke pleierne som er på jobb, og jobben gjøres av de som er på vakt til enhver tid.

 

Forankring i alle ledd en suksessfaktor

En stabil og god hovedlivsgledeansvarlig, ei aktiv og god livsgledegruppe, som fremdeles ser stor nytte i å møtes hver 14. dag, samt engasjerte og tydelige ledere har vært suksessfaktorer i livsgledearbeidet. I tillegg er arbeidet svært godt forankret oppover i kommunen, og kommunen har fremdeles en livsgledekonsulent ansatt. Sertifisør Annbjørg Lyngås er ikke i tvil om at det satses på Livsgledehjem i Heim. –  Det er svært tydelig at både kommunen og institusjonene bruker Livsgledehjem som systemverktøy for å få oppfylt punkter i lover og regler, og ikke minst flere aspekter i Leve hele livet-reformen. Jeg gleder meg til å følge dem videre, sier hun.

Ibestad sykehjem resertifisert som Livsgledehjem

Ibestad sykehjem resertifisert som Livsgledehjem

Det var en engasjert gjeng som møtte sertifisør Knut Wetting på skjermen da Ibestad sykehjem ble resertifisert som Livsgledehjem per video den 6. mai.


Sertifisør Knut Wetting og livsgledegruppa på Ibestad sykehjem i digital resertifisering

Tydelig ledelse og livsgledegruppe en suksessfaktor
I forkant var prosedyrer og egne vurderinger av praksis sendt inn, og alt var av høy kvalitet og la grunnlag for et godt møte. Det ble spesielt lagt merke til at leder og hovedlivsgledeansvarlig har vært sterke pådrivere. De har sjekket og fulgt opp at beboerne har fått tilbudet de skal ha gjennom hele året. Den tydelige ledelsen har gitt resultater, og de er sikre på at alle ved sykehjemmet får samme tilbud, uavhengig av hvem som er på jobb. Samtidig som praksisen med systematisk bruk av livsgledesirkelen er godt etablert, ser de muligheter for videre utvikling. Det blir blant annet satset på kvalitetsheving i bruk av elektronisk pasientjournal, og utvikling av ivaretakelse av frivillige aktører.

Alternativ kommunikasjon med besøkende
Når koronaviruset begrenser mulighet for å komme på besøk, har enheten lagt til rette for pårørende slik at de kan kommunisere via digitale plattformer. I tiden fremover er det planer om å organisere et besøksrom for å ivareta muligheten for å møte sine nærmeste. Et godt tiltak for beboere og pårørende.

Sertifisør Knut Wetting er imponert over Ibestad sykehjem sitt livsgledearbeid, og gratulerer med gjennomført resertifisering.

 


Livsgledegruppa i Ibestad

Fremtidsrettet og positivt på Tjølling sykehjem

Fremtidsrettet og positivt på Tjølling sykehjem

I dag var dagen kommet da Tjølling sykehjem skulle resertifiseres som Livsgledehjem for første gang. Sertifisør Anne Grasbakken gledet seg ekstra mye til å dra tilbake til Tjølling, hvor hun var på leirskole på starten av åttitallet. Men på grunn av dagens situasjon med Covid-19, var det dessverre ikke mulig for sertifisørene å reise fysisk til Larvik. Ved bruk av digitale løsninger fikk vi allikevel gjennomført resertifiseringen på en tilfredsstillende måte.


Til venstre: Sertifisør Yvonne Brager viser frem oblaten som viser at Tjølling sykehjem er resertifisert som Livsgledehjem. Til høyre: Sertifisør Anne Grasbakken, livsgledegruppa på Tjølling og livsgledekonsulent Øyunn Vågslid Lindheim

 

Gode forberedelser og fokus på livsglede
I forkant av resertifiseringen hadde de ansatte fylt ut en egenevaluering, og prosedyrer, gjennomgang av livsgledesirkelen, sykehjemmets forbedringspunkter og gode refleksjoner fra livsgledegruppen ble sendt inn til sertifisørene. Sertifisørene fikk bekreftet at livsgledearbeidet er i fokus på Tjølling, både gjennom materialet som ble sendt inn i forkant, og gjennom refleksjonene som ble gjort på resertifiseringsdagen. Livsgledegruppa er fremtidsrettet og positive, og virker ivrig etter å begynne å jobbe med nye forbedringspunkter.

– Når livsglede blir satt i system, blir verdig og helhetlig sykepleie satt i system, det er meningsfylt, skrev en av de ansatte i egenevalueringen.

En løsningsfokusert tilnærming
Øyunn Vågslid Lindheim, livsgledekonsulent i Larvik, bekreftet nytten av resertifiseringsdagen i etterkant av møtet: – Dagen har vært ryddig og målrettet, og vi har reflektert og diskutert faget gjennom en løsningsfokusert tilnærming. En slik tilnærming bidrar i større grad til felles forståelse og bevisstgjøring omkring livsgledesirkelen, prosedyrene og egenevalueringen, sa Lindheim. – Sykehjemmet må legge vekt på hovedkvaliteter og reflektere godt rundt forbedringsområder. Alle synes det var faglig bra og strukturert gjennomført av sertifisørene, konkluderte hun.

 

Vi gratulerer Tjølling sykehjem som resertifisert Livsgledehjem, og gleder oss til vi (forhåpentlig) kan komme fysisk til Tjølling i 2021.

– Jeg applauderer Averøy sykehjem!

– Jeg applauderer Averøy sykehjem!

Teknikken spilte på lag, og det ble en fin digital resertifisering av Averøy sykehjem som livsgledehjem 5. mai.


Foto: Digital resertifisering

 

Gode tiltak
Sykehjemmet leverte overbevisende materiale til LFE i forkant, og sertifisør og veileder Annbjørg Lyngås fra LFE var ikke i tvil om at de har gjort en meget bra jobb i året som har gått. – De gode tiltakene som er satt inn gjennom flere år har gjort målsettingen med livsgledearbeidet tydeligere for alle, og jeg får inntrykk av at de ansatte trekker mer i samme retning enn før, sa Lyngås etter endt sertifisering.

Jobber digitalt
Både ansatte og ledere har jobbet jevnt og trutt det foregående året, til tross for en krevende bemanningssituasjon. De har blant annet lagt alle delene av livsgledesirkelen inn i elektronisk pasientjournal, slik at alle ansatte nå kun jobber digitalt. I tillegg har de blitt dyktige til å bruke nettbrett i stedet for stasjonær PC. Dette gjør at de kan være i samme rom som beboerne når de skal dokumentere eller finne informasjon i journalen.  Tilbakemeldingen fra ansatte er at livsgledearbeidet på denne måten er blitt en mye mer naturlig del av alt som foregår på avdelingen til daglig.

 

Sertifisør Lyngås gratulerer så mye med resertifiseringen. – Jeg applauderer den gode jobben de har gjort på Averøy, og ser frem til å fortsette samarbeidet med dem.