Grillfest til glede for både to- og firbeinte

Grillfest til glede for både to- og firbeinte

Hundevalp i gul t-skjorte

Også noen firbeinte venner fikk være med på grillfest. Med litt flaks ramlet det kanskje noen pølsebiter på bakken også?

Den 3. september ble den årlige grillfesten til lokalforeningen Livsglede for Eldre NTNU Trondheim arrangert i E.C. Dahls-parken i Trondheim. Rundt 250 av byens eldre møtte opp, sultne og danseklare!

Trondheims ordfører, Rita Ottervik, åpnet festen med å fortelle at dette er den tolvte grillfesten i regi av LFE i Trondheim, og at det har vært fint vær hver eneste gang. Hun leste noen ord skrevet av Olav Duun, og ønsket alle velkommen og vel bekomme. Trondheim toradergruppe var først ut på repertoaret, med gamle slagere og danser som fikk publikum varme. Samtidig som musikken pågikk ble det servert karbonade, pølse og potetsalat, og saft og hvitvin. Jan Borseth overtok stafettpinnen og dro til med slagere som Trondhjemsnatt og Nidelven stille og vakker. Det ble allsang og dans. Borseth gikk rundt mellom langbordene med trekkspillet sitt, og spredte godt humør og glede. Kaffe og blautkake ble servert. Noen kommenterte at dette var den beste blautkaka de hadde smakt. Etter et par timer med god mat og sang, ble de eldre geleidet til bussene som skulle ta dem med hjem til sykehjemmene – mette og fornøyde.

Lokalforeningen fikk med frivillige ledsagere fra sykepleieutdanningen ved NTNU, helsefagelever fra videregående skoler og elever fra voksenopplæringa i kommunen. Ledsagerne stod klare og tok imot forventningsfulle eldre fra flere sykehjem. Her fikk unge og eldre en-til-en-kontakt, og dermed god tid og mulighet til å bli kjent og ha det hyggelig sammen på arrangementet. Noen ledsagere hadde med seg hund, og mange eldre synes det var stas å få hilse på de firbeinte. Flere hjemmeboende eldre kom sammen med venner og deltok, de også.

Vi setter pris på at værgudene nok en gang sørget for pent vær denne septemberdagen. I tillegg en stor takk til Roar Bergstrøm, som låner oss parken, for et godt samarbeid nok en gang. Vi er også glade for at Rita Ottervik, Trondheim Toradergruppe og Jan Borseth tok turen. Sist, men ikke minst, takker vi Grilstad, Bunnpris, Trondheim kommune, Kjeldsberg, Norsk sykepleierforbund, NTNU, Egon, Interflora og Coop for spons og samarbeid.

Som en dame sa: «Jeg har vært her flere ganger før, og kommer garantert igjen neste år».

Ledelsen i Livsglede for Eldre NTNU Trondheim står sammen med Roar Bergstrøm og Rita Ottervik

To av styremedlemmene i Livsglede for Eldre NTNU Trondheim poserer sammen med Roar Bergstrøm og Rita Ottervik

En stor takk til:

Feiring av kortreist mat og ny kafé i Strand

Feiring av kortreist mat og ny kafé i Strand

Nyåpning av kafeen på Jonsokberget

En søndag i oktober var det stor festivitas på Jonsokberget bo- og aktivitetssenter på Jørpeland. Da hadde Livsglede for Eldre sin lokalforening i Strand i Rogaland invitert beboere og pårørende til «nyåpningsfest» for å markere at Strand kommune hadde bygget nytt kjøkken for å få egen og kortreist matproduksjon. Samtidig ble det også gjort endringer i kafédelen, selve hjertet i senteret. Ca 60 beboere og pårørende hadde takket ja til å bli med på festen.

Det var en stolt ordfører, Irene Heng Lauvsnes, som takket Livsglede for Eldre for at de laget fest for å markere ombyggingen. Ordføreren fortalte om et samla kommunestyre som hadde satt av midler til ombyggingen for å oppnå målsettingen om «heimelaga, kortreist mat» til de eldre i stedet for ferdigmat. Etter blomsteroverrekking var det tid for å prøvesmake maten. Siden det var ettermiddagstid, serverte kokka Bjørg heimelaga fiskesuppe til heimelaga brød. Og dommen var entydig: «herlig».

Til fest hører også god underholdning. Lokalforeninga i Strand sin faste hyggepianist, Torjan Hatteland, stiller alltid opp når han blir spurt, og gamle svisker blandet seg med godlåten fra samtalene rundt bordet. Ny i livsgledesammenheng var sanger og musiker Dag Sindre Vagle, som hadde en halvtimes minikonsert. Det var bare å la den flotte stemmen til Dag Sindre skylle inn over oss, mens vi kunne nyte den gode kaffen og, selvsagt, den heimelaga krydderkaka.

Utdeling av premier til «Årets turgåere» ble det også tid til. I rundløypa som Livsglede for Eldre Strand har laget til i nærmiljøet ved Jonsokberget, er det satt opp postkasser med innlagte turbøker der beboerne skriver seg inn når de er ute på tur. Her samarbeider lokalforeningen med den lokale sanitetsforeningen, og premiene var derfor sponset av Jørpeland sanitetsforening. Stor takk til foreningen for samarbeidet.

Dette må vi gjøre oftere, sa pårørende. Og det var jo nettopp det som var målsettingen til Livsglede for Eldre Strand; å la beboere og pårørende møtes på den gode møteplassen, selve hjertet i institusjonen, nemlig kafeen.

 

Musiker Dag Sindre Vagle synger og spiller gitar

Musiker Dag Sindre Vagle

Flere generasjoner sitter til bords

Flere generasjoner møtte opp!

Hyggepianist Torjan Hatteland skaper god stemning ved pianoet

Hyggepianist Torjan Hatteland skaper god stemning ved pianoet

Fullt hus i kafeen på Jonsokberget

Fullt hus i kafeen på Jonsokberget

Ordfører Irene Heng Lauvsnes åpner dagen

Ordfører Irene Heng Lauvsnes åpner dagen

Pårørende er også med til bords

Pårørende er også med til bords

Masteroppgave om frivillighet og Livsgledehjem

Masteroppgave om frivillighet og Livsgledehjem

Masteroppgave: Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem? En kvalitativ studie av Mona S. JohannessenHva motiverer til frivillig innsats på livsgledehjem?

For å rekruttere og følge opp frivillige på en god måte, er det viktig å forstå hva som motiverer til frivillig innsats. Som en del av en mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre leverte Mona Stenhaug Johannessen i vår oppgaven Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem: en kvalitativ studie. Johannessen intervjuet elleve frivillige for å få innsikt i hva som motiverte dem til å gjøre en innsats for beboere på livsgledehjem, og deler hovedfunnene i tre kategorier: livsglede for frivillige, kompetanse og å bli sett og fulgt opp. Her oppsummerer vi kort funnene Johannessen gjorde.

Livsglede for den frivillige

Å gjøre en forskjell for beboerne var den største motivasjonsfaktoren for de frivillige. Flere av dem opplevde at eldre som hadde mistet språket plutselig kunne synge med når de spilte av musikk som den eldre kjente fra sine yngre dager. Dette var svært rørende og til stor glede. Det var også viktig å få mulighet til å bli bedre kjent med interessene til de eldre og hva de hadde gjort tidligere i livet, hva de likte å gjøre nå og hvilke historier de kunne fortelle.

Det å være i et sosialt fellesskap sammen med andre frivillige var også en motiverende faktor. De satte pris på å ha noen å dele erfaringer og tanker med, og likte godt fellesskapet som oppstod de frivillige i mellom.

Kompetanse

Det var også viktig at de frivillige fikk bruke egne ressurser og egen kompetanse. Noen påpekte at det var viktig å kartlegge den frivilliges kompetanse og ressurser for å vite hva den frivillige kunne bidra med. Der det var lagt rette til for at de frivilliges ressurser ble utnyttet, genererte det til økt trivsel og motivasjon hos de frivillige. Samtidig var det flere som også gjerne ville lære noe nytt og bli utfordret. Flere så behov for å øke sin kompetanse innen eldreomsorg, og hadde derfor deltatt på kurs om førstehjelp, demens og hjerneslag. Dette trygget dem i rollen som frivillige, og mange av dem kunne tenke seg å lære mer gjennom slike kurs.

Å bli sett og fulgt opp

Hvordan de frivillige ble fulgt opp hadde også stor betydning for motivasjonen. De hadde behov for å bli sett, både av frivilligkoordinatoren og andre ansatte på livsgledehjemmet. En liten kommentar kunne være alt som skulle til; ”så  hyggelig å se deg” var ofte nok til at den frivillige følte seg sett. De frivillige hadde stor tillit til frivilligkoordinatoren, og mente at kontakten med henne var viktig for dem. Mange påpekte samtidig at det å bli avvist var svært demotiverende. Å ikke bli sett og fulgt opp av ledelsen kunne gjøre at de frivillige ble i tvil om de mestret oppgavene sine godt nok, og om det egentlig var behov for dem på livsgledehjemmet.

Ikke minst understreket de frivillige viktigheten av god rolleavklaring, slik at de visste hva de skulle gjøre når de kom på besøk. De påpekte at de hadde mange forskjellige typer oppgaver på livsgledehjemmet, og at en tydelig avklaring på forhånd var positivt både for frivillige, beboere og ansatte.

Johannesens masteroppgave gir oss innsikt i noen vesentlige motivasjonsfaktorer. I disse dager gjennomfører dessuten Livsglede for Eldre en erfaringskartlegging blant frivillige ved livsgledehjem. Johannesens masteroppgave og vår egen kartlegging gir oss innsikt som vil bidra til at vi kan legge enda bedre til rette for frivillighet i eldreomsorgen.

– Nå har jeg lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

– Nå har jeg lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

Høgskulen på Vestlandet campus Stord har fokus på folkehelse og helsefremmende arbeid i høst. Som en del av dette, ble Kari Sofie Iversen fra Livsglede for Eldre invitert til å ha et dagsseminar for sykepleiestudenter og kommunalt ansatte 4. oktober. På programmet sto blant annet gruppearbeid med «speeddating» med lov om kommunale helse- og omsorgstjenesterkvalitetsforskriften, verdighetsgarantien og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

 

Kari Sofie Iversen, som har bakgrunn som sykepleier, helsesøster og helsefaglærer, og er hjernen bak vår livsgledepedagogikk for videregående skole, fortalte de rundt 70 studentene om hvordan ivaretakelse av psykososiale behov til eldre i institusjon er forankret i lovverket. Med stor entusiasme og en god dose humor fortalte Kari entusiastisk om hvordan Livsgledehjem er en god og effektiv metode for å sikre at dette gjøres i praksis på sykehjem og i omsorgsboliger, uavhengig av hvem som er på jobb. – Livsgledehjem er et suverent verktøy for en leder som ønsker å lede sykehjemmet faglig forsvarlig, sa Iversen. Hun forklarte også de åpenbare koblingene mellom forskriftene, livsgledesirkelen og sykepleieprosessen.

Den beste bekreftelsen på at seminaret hadde vært lærerikt fikk Kari Sofie av en student som stoppet i foajeen på vei hjem etter at seminaret var ferdig. Studenten forklarte at han aldri hadde overveid å jobbe på sykehjem etter endt utdannelse – før i dag:

– Tusen takk for en kjempespennende seminardag! Jeg har alltid tenkt at jeg skal jobbe på sykehus når jeg blir ferdig sykepleier. Men etter i dag har jeg har fått et helt annet inntrykk av det å jobbe på sykehjem. Faktisk har jeg nå lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

Også lærerne Bente Kvilhaugsvik, Anita Moen Hakestad og Astrid Solheim var inspirerte etter endt seminar, og hadde mange ideer om ulike livsgledetiltak de kunne innføre som faste elementer i utdanningen. Til stede var også flere interesserte ansatte fra kommunehelsetjenesten i Stord og Tysnes.

Vi takker for tilliten, og håper både ansatte og studenter har fått ny giv til å ha enda mer fokus på folkehelse og livsglede i tiden framover!

 

Hvem er du når du er 87, spurte Kari Sofie Iversen, rådgiver i livsgledepedagogikk

Velkommen, Nord-Aurdal!

Velkommen, Nord-Aurdal!

Knebøy og trim med livsgledekonsulent i Vestre Slidre, Jan Tore Vik.

Knebøy og trim med livsgledekonsulent i Vestre Slidre, Jan Tore Vik.

Denne uka arrangerte vi to kickoff-dager for ansatte ved to sykehjem og to omsorgsboliger i Nord-Aurdal, som nå går i gang med arbeidet som skal gjøre dem til sertifiserte livsgledehjem.

Begge dagene ble åpnet av kommunalsjef Pål Andreassen, som blant annet fortalte om hvor godt Lvisgledehjem er forankret i på rådmannsnivå. – Forankringen går lenger enn at vi bare legger det inn i noen planer og lar det være med det. Dette mener vi faktisk. Nå skal vi jobbe strukturert sammen for å drive med personsentrert mellommenneskelighet, sa Andreassen entusiastisk. Han avsluttet med en oppfordring til alle ansatte: – Det dere skal nå, er å delta med all deres galskap med pomp og prakt – for dét er livsglede!

Etterpå presenterte livsgledekonsulent i Nord-Aurdal, Caroline Walser Brandsdal, seg for de ansatte, og leste blant annet et inspirerende dikt som bestefaren hennes hadde skrevet. Veileder Anne Grasbakken fra Livsglede for Eldre, som er hovedansvarlig for å lose Nord-Aurdal gjennom sertifiseringsprosessen, fortalte om hva arbeidet går ut på. – Det handler om å skape et system som er tilpasset nettopp dere. Vi har malene og rammene, en det er opp til dere å fylle dem med innhold som egner seg best for dere.

I tillegg kom sykepleier Wenche Bendiksen fra nabokommunen Vestre Slidre for å si noe om sine erfaringer med Livsgledehjem. Vestre Slidre sjukeheim er stolte av å være det første livsgledehjemmet i Oppland, og Bendiksen delte mange gode historier. Blant annet har de innført det de kaller dagens gledesspreder. Vedkommende har ansvar for å ta imot frivillige og andre eksterne som kommer på besøk, og skal påse at livsgledetiltakene gjennomføres den dagen. Ordningen går på omgang blant primærkontaktene. Jan Tore Vik, som i tillegg til å være livsgledekonsulent i Vestre Slidre er fysioterapeut, fikk alle med på å ta en serie knebøy, og påpekte at nettopp fysisk aktivitet er den beste medisinen vi har. Hans beste råd for å lykkes med personsentrert omsorg var å sette seg selv i pasientens ståsted: – Speil deg selv! Hva ville du blitt møtt med hvis du selv var pasient?

Kjøkkensjef Liv Johanne Kjonerud deltok også på kickoff, og kjøkkenet bød på en nydelig kjøttsuppe med nybakt brød til. Ikke minst fikk vi servert lekker marsipankake. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid med nærmiljøkartlegging og utarbeiding av individuell livsgledekalender.

Virksomhetsleder Eirunn Bjørkheim rundet av med å si at dette er noe hun virkelig brenner for, og kom med noen velvalgte ord om det videre arbeidet. – Vi skal være romslige, rause og inkluderende. Ikke minst skal vi applaudere hverandre!