Hedmarks fire første livsgledehjem

Hedmarks fire første livsgledehjem

Mjølkerampe i sansehagen på Klukstuen

Mjølkerampe i sansehagen på Klukstuen

Da Hamar kommune bestemte seg for å bli med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem, gjorde de det på kjent Hedmarksvis: ”Ittno knussel, vi tar alle alle fire”.

 

Dermed satte alle de fire sykehjemmene med tilhørende omsorgsboliger i gang med arbeidet mot sertifisering. Det var tydelig for oss i Livsglede for Eldre at her var det veldig mye bra å bygge videre på allerede fra start. Arbeidet ble gjort med stort engasjement, pågangsmot og høy faglig kompetanse. Ikke minst var det tydelig at ledelsen både i kommunen og på sykehjemmene var svært engasjert i arbeidet. Prosessen har vært drevet fram under kyndig veiledning fra livsgledekonsulent Berit Kalland, som kan være stolt av det det flotte arbeidet som hun og alle de ansatte har lagt ned.

De fire institusjonene Finsalsenteret, Klukstuen, Prestrudsenteret og Parkgården sykehjem er svært ulike, både i størrelse og beliggenhet. Men en ting har de til felles, nemlig en gjeng dyktige og engasjerte ansatte og ledere. I første halvdel av november ble alle fire sertifiserte livsgledehjem. Ittno knussel!

– Jeg har aldri vært i tvil om at alle på Hamar skal sertifiseres. Dere er knallgode, sa sertifisør Tanja Hopsø.

I egenevalueringer i forkant av sertifiseringene ble ansatte blant annet spurt om hva som motiverer dem i livsgledearbeidet, og hva gevinsten er for ansatte og beboere. Her er noen av svarene:

  • Å kunne gi gode øyeblikk til beboerne motiverer meg.
  • Livsgledearbeidet fører til en bevisstgjøring rundt alt vi faktisk gjør og får til for pasientene våre. Det har gitt mye positivitet og energi, motivasjon og engasjement.
  • Pasientene får tilpasset individuelle, meningsfylte og lystbetonte aktiviteter gjennom uken.

Eksempel på et godt livsgledeøyeblikk på Hamar:

Jeg og en sengeliggende pasient åpnet vinduet og hørte på regnet, mens vi holdt hender og snakket. Fikk så mange klemmer at jeg nesten ikke kom ut av rommet.

Ansatt, Prestrudsenteret

En bit av naturen hentet inn fra Dovrefjell, til å ta og lukte på, Prestrudsenteret

En bit av naturen hentet inn fra Dovrefjell til å ta og lukte på, på Prestrudsenteret

Tre millioner takk til regjeringen!

Tre millioner takk til regjeringen!

I forrige uke fikk Livsglede for Eldre tildelt tre ekstra millioner til livsgledearbeid etter enighet om statsbudsjettet for 2019!

Krf bidro til å øke støtten med 3 millioner kroner i forhandlingene med regjeringen. Midlene skal brukes til å starte opp Livsgledehjem i nye kommuner, med tilhørende samarbeid med skoler, barnehager og frivillighet. Vi setter utrolig stor pris på dette bidraget, som gjør at vi kan bidra til en enda bedre eldreomsorg i mange flere kommuner i tiden framover!

Stort oppmøte på kickoff i Narvik

Stort oppmøte på kickoff i Narvik

Over 200 narvikinger, både ansatte fra sykehjem og omsorgsboliger og representanter fra skoler, barnehager og frivillighet, var samlet i Narviksenteret 21. og 22. november, da det ble arrangert kickoff for Livsgledehjem i Narvik kommune.

Begge dagene ble åpnet av kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa og varaordfører Geir Ketil Hansen, som snakket om hvor godt sertifiseringsarbeidet er forankret på alle nivå i kommunen. Varaordføreren sa at det råder bred enighet politisk, og at hele kommunestyret er enige i at Livsgledehjem vil gjøre kommunens tjenester for eldre enda bedre. Laksaa trakk blant annet paralleller til eldrereformen Leve hele livet, der Livsgledehjem nevnes som virkemiddel for en bedre eldreomsorg:

– Vi gjør dette fordi vi bryr oss om innholdet i eldreomsorgen, og om 364 dager, 5 timer og 40 minutter har vi fire sertifiserte Livsgledehjem her i kommunen!

Lisbeth Binde Andersen, som er livsgledekonsulent i Narvik, presenterte seg også, og sa noen velvalgte ord som sin rolle som prosessveileder for institusjonene. Fra Harstad kom Tone Johansen (t.v.) og Erika Killengren på besøk. De jobber som hovedlivsgledeansvarlig og driftskoordinator på livsgledehjemmet Bergseng bosenter i Harstad, og fortalte om sine erfaringer i sertifiseringsarbeidet og svarte på spørsmål fra salen. Sertifisør og veileder i Livsglede for Eldre, Tanja Hopsø, ga en introduksjon til Livsgledehjem og hva arbeidet går ut på.

– Husk at livsgledearbeidet ikke kommer i tillegg til det dere gjør nå, men er en del av det. Dere skal bare jobbe litt annerledes. Og husk at det handler mest om å skape gylne øyeblikk i hverdagen – ikke fallskjermhopp!

Vi takker for to gode dager med et lydhørt og entusiastisk publikum, og gleder oss til å følge Narvik videre i prosessen.

Et lydhør og interessert publikum

Lydhøre og interesserte kursdeltakere

Storslåtte fjell i horisonten

Storslåtte fjell i horisonten

Tanja Hopsø fra Livsglede for Eldre snakket om Livsgledehjem

Tanja Hopsø fra Livsglede for Eldre

Stemningsrapport fra lokalforeningen i Strand

Stemningsrapport fra lokalforeningen i Strand

Lokalforeningen til Livsglede for Eldre i Strand, som er en av de eldste og mest aktive lokallagene vi har, har sendt oss denne hyggelige rapporten fra Ryfylkekvelden de arrangerte i høst.

 

RYFYLKEKVELDER – DET MÅ VI BARE HA MED OSS!

Ja, det er noe med høsten. Innetid, lunt og koselig med levende lys, god, varm kaffe og noe å bite i. Og ikke minst, sosialt fellesskap! Slik som Livsglede for Eldre Strand prøver å få til gjennom sine «Ryfylkekvelder». Og skal vi dømme ut fra oppmøte både på Tautunet og Jonsokberget Bo- og aktivitetssenter, ja, da er dette blitt en klassiker som «alle» bare må få med seg. Oppmøte på ca. 30 personer på Tautunet og over 70 personer på Jonsokberget forteller vel alt.

Menyen? Ikke så veldig omfattende, men desto mer smakfull. Kaffe og hjemmebakt hører med, laget av Bjørg på Jonsokberget kafe, og av elevene ved Strand videregående skole på Tautunet. Så en liten runde med quiz, der det ikke bare handler om å vinne, å bli best. Det viktigste er vel heller å bli kjent med sidemannen eller – kvinnen, som vi ikke kjenner så veldig godt fra før av. Og når dette munner ut i en kaffeinvitasjon dagen etterpå, ja, da er mye oppnådd.

Men tilbake til menyen. Det som så ut til å falle aller best i smak, ja, var det sangjentene Kristiane og Tea på Jonsokberget eller Tuva på Tautunet, eller var det bildekåsør Bjørn som var sammen med oss begge plassene? Ikke godt å si. Alle fikk i hvert fall velfortjent applaus. Tydelig at bilder fra «gamle dager» vekker minner og rører noe i oss. Og så er det jo litt festlig da når verken bildekåsør Bjørn eller de to damene i salen blir helt enige om bildet var fra 1934 eller 1935?

Uansett, vi fikk oppleve to flotte ettermiddager sammen med beboere og pårørende. Og budskapet til ordføreren i Strand var ganske tydelig: Tror jammen at kafeen på Jonsokberget trenger en utvidelse, et påbygg.

Godt jobba alle som deltok på arrangørsida, de gulkledde elevene ved Strand videregående skole og de litt eldre gulkledde livsgledevennene. Godt å se hva vi kan få til sammen!

Trangt om plassen rundt kaffebordene i Strand

Kaffeservering ved livsgledeelever fra Strand videregående skole

Livsgledehjem i landet i eventyret

Livsgledehjem i landet i eventyret

Fosnes alders- og sykehjem er et lite sykehjem som ligger på øya Jøa, midt i Olav Duuns rike nord i Trøndelag. Både ansatte og beboere tok varmt i mot sertifisørene våre da de skulle sertifiseres som Livsgledehjem den 19. oktober.

Sykehjemmet besto sertifiseringen med glans. Sertifisørene opplevde det som et intimt og varmt hjem, og mente at det har blitt gjort et imponerende stykke arbeid i tiden siden oppstart i 2017. Selv beskrev livsgledegruppa at sertifiseringsprosessen har vært en spennende reise, med både opp- og nedoverbakker. Livsgledekonsulent Liv Nilsen forteller at det har vært interessant og lærerikt å være prosessveileder. Også hun er meget imponert over den gode jobben som gjøres av ansatte ved sykehjemmet.

Jane Tingstad, som er leder for pleie og omsorg i kommunen, forklarte entusiastisk om nye oppdagelser de har gjort gjennom sertifiseringsarbeidet. – Vi er et lite lokalsamfunn, hvor alle tror de kjenner alle. Alt det nye vi har lært om beboerne gjennom livshistoriekartleggingen har virkelig vært en overraskelse!

 

Jane Tingstad mottar sertifikatet som beviser at Fosnes alders- og sykehjem er et Livsgledehjem

Jane Tingstad mottar sertifikatet som beviser at Fosnes alders- og sykehjem er et Livsgledehjem

 

Livsgledekonsulent Liv Nilsen og sertifisør Annbjørg Lyngås

Livsgledekonsulent Liv Nilsen og sertifisør Annbjørg Lyngås