Første kommune i Finnmark med Livsgledehjem

Første kommune i Finnmark med Livsgledehjem

 Den 4.og 5. april var det kickoff for institusjonene i Vadsø. Dermed er den første kommunen i Finnmark med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Sertifisørene Anne Grasbakken og Frøydis Høyem rapporterer om to flotte dager sammen med de ansatte fra Vadsø bo- og omsorgssenter og Sykestua, og ser fram i mot å samarbeide med dem og nytilsatt livsgledekonsulent Johanne Kirk.
Vi ønsker Vadsø lykke til i prosessen!

Johanne Kirk er livsgledekonsulent i Vadsø, og har kommet helt fra Danmark for drømmejobben. Med denne illustrasjonen presenterte hun seg selv på kickoff.

 

Livsgledekonsulent Johanne Kirk og Enhetsleder fra Vadsø sykehjem, Inger Anna Langvatn. Bildet er fra livsgledeseminaret i februar.

Startskuddet gikk i Gratangen

Startskuddet gikk i Gratangen

I snøvær og kulde ankom sertifisørene kommunehuset i Gratangen, der Gratangheimen sin kickoff skulle holdes 20.03.18. Men det var alt annet enn kaldt innenfor dørene. Sertifisørene ble overveldet av den fellesånden og innsatsviljen hele kommunen og sykehjemmet viste rundt ønsket om at sykehjemmet skal bli et livsgledehjem! Sertifisørene ble møtt av sektorleder for helse og omsorg, Hege Olsen Richardsen, som i løpet av dagen høstet mange godord av innbyggerne i kommunen. Rådmann Ole Kristian Severinsen ønsket velkommen, og Lena Klingan fortalte om sin sterke motivasjon for jobben som livsgledekonsulent. Leder og hovedlivsgledeansvarlig på Bjarkøy Sykehjem i Harstad, som straks skal sertifiseres, holdt et flott innlegg om hvordan de har opplevd sertifiseringsprosessen så langt.
Sertifisørene tror at med en så tydelig støtte fra hele kommunen, kommer dette til å bli en veldig bra prosess for Gatangsheimen, og ønsker masse lykke til videre.
Fra venstre: rådmann Ole Kristian Severinsen, livsgledekonsulent Lena Klingan, sertifisører Christine Sandø Lundemo, Annbjørg Lyngaas, Mia Solberg og sektorleder Hege Olsen Richardsen.

Fra venstre: rådmann Ole Kristian Severinsen, livsgledekonsulent Lena Klingan, sertifisører Christine Sandø Lundemo, Annbjørg Lyngaas, Mia Solberg og sektorleder Hege Olsen Richardsen.

 

Opplands første livsgledehjem!

Opplands første livsgledehjem!

Mange kjenner Sanitetsforeningen for de fargerike fastelavnsrisene!

Sanitetsforeningens fargerike fastelavnsris

7. mars ble Vestre Slidre sjukeheim det første sertifiserte livsgledehjemmet i Oppland fylke. Sykehjemmet eies av Vestre Slidre Sanitetsforening, og er det første private sykehjemmet som har blitt med i sertifiseringsordningen uten at kommunen er involvert.

Personalet uttrykker stor begeistring for sertifiseringsarbeidet på sertifiseringsdagen, og forteller at det har gjort at de jobber mer personsentert enn før. Pasientene får mulighet til å påvirke hverdagen sin på en annen måte enn tidligere, og de ansatte kjenner større engasjement i jobben sin og opplever større variasjoner i hverdagen.

– Det beste av alt er at vi ser mer fornøyde pasienter og pårørende, sier en av medlemmene i livsgledegruppa på sertifiseringsdagen.

Livsglede for Eldre gratulerer med sertifiseringen, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet.

 

 

Ei glad lisvgledegruppe i Vestre Slidre etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem!

Arendal kommunes femte livsgledehjem

Arendal kommunes femte livsgledehjem

Insekthotell på Saltrød bo- og omsorgssenter i Arendal

Insekthotellet venter på varmere tider med nye beboere

7. mars 2018 ble Saltrød bo- og omsorgsenter (BOS) i Arendal sertifisert som livsgledehjem.

Da sertifisørene kom inn døren på sertifiseringsdagen, ble de møtt av fuglekvitter. Men det var ikke den eneste vakre kvitringen de fikk oppleve ved Saltrød! Ansattekoret Tenalady hadde nemlig skrevet sin egen livsgledesang, som ble fremført til stor glede for både beboere og sertifisører (video nederst i saken). I løpet av dagen fikk Saltrød BOS også vist fram den flotte sansehagen sin, med både hønsegård, karpedam, fuglebrett og insektshotell.

Saltrød startet prosessen med kickoff i mars 2017. Sertifisør Annbjørg Lyngås har sammen med livsgledekonsulent Nina Lunderød Øverbø fulgt dem gjennom hele prosessen, og er imponert over arbeidet og utviklingen de har hatt det siste året. Saltrød viser til meget gode rutiner og skriftlige prosedyrer for å sikre at alle beboerne får dekket sine psykososiale behov. Livsgledegruppa beskriver at beboerne deres nå får mye mer frisk luft enn før, og de har faste utedager gjennom hele året. En engasjert og kreativ livsgledegruppe sammen med leder Vigdis Langemyr har både fokus på forbedringsarbeid, og på å gi rom for kreativitet. Saltrød har ansatt livsgledeansvarlig Elisabeth Bentzen i 50% stilling, og både leder, livsgledegruppen og sertifisører fra LFE ser at hun har en svært viktig og sentral rolle i prosessen.

Den aller største fordelen med Livsgledehjem er at vi har fått et fast system, bedre kommunikasjon og samarbeid i avdelingene. Og det beste er uten tvil beboernes smil, glede og latter, sier livsgledegruppa på sertifiseringsdagen.

Vi gratulerer Saltrød med sertifiseringen og gleder oss til det videre samarbeidet!

En glad og engasjert livsgledegruppe sammen med sertifisørene etter vellykket sertifisering som Livsgledehjem

En glad og engasjert livsgledegruppe sammen med sertifisørene etter vellykket sertifisering som Livsgledehjem

Enda en milepæl for hjemkommunen til tidenes vinterolympier!

Enda en milepæl for hjemkommunen til tidenes vinterolympier!

Sesongpynt med alle medaljene Norge tok i OL, flankert med bilde av Midtre Gauldals egen datter og tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen.

Sesongpynt med alle medaljene Norge tok i OL, flankert med bilde av Midtre Gauldals egen datter og tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen.

1. mars ble Midtre Gauldal sykehjem sertifisert som Livsgledehjem. Sykehjemmet ligger i hjemkommunen til selveste Marit Bjørgen, og i løpet av sertifiseringsdagen ble det tydelig at hun ikke var den eneste i kommunen som hadde jobbet hardt og målbevisst for å lykkes. I prosessen mot sertifisering har det vært både harde motbakker med trådt føre og lettere partier med god gli og systematisk innhenting. Til slutt slo de til med en real lang innspurt helt inn til mål, og viste både seg selv og omgivelsene at de kan levere. Sertifisør Christine Sandø Lundemo ble imponert over arbeidet som var lagt ned siden startskuddet gikk med kickoff i januar 2017.

Det er ingen tvil om at sertifiseringen er godt forankret i kommuneledelsen. Både ordfører og assisterende rådmann var til stede store deler av sertifiseringsdagen. Livsgledegruppa har sammen med ledelsen på sykehjemmet og livsgledekonsulent Helle Rossvoll vært gode pådrivere og rollemodeller for å drive livsgledearbeidet videre. Enhetsleder Kristin Grindstuen er opptatt av hvordan dette arbeidet sees i sammenheng med økt kvalitet på tjenesten og gjeldende lovverk. – Det å jobbe med livsglede er en del av jobben, og det fører til en klar forventning av hver enkelt ansatt. Samtidig ønsker vi å ha fokus på at staben har ulike ressurser, slik at alle kan bidra på forskjellige måter.

Det gode samspillet med kjøkken og vaktmester har også vært svært viktig. Ikke minst har samarbeidspartnerne fra barnehagene og Støren videregående skole bidratt til mange gode generasjonsmøter og mye moro. I tillegg har sykehjemmet inngått flere avtaler med nærmiljøet, både for å få besøk, og for å komme seg ut på tur utenfor husets fire vegger.

Livsgledearbeidet gir beboerne våre kontakt med nærmiljøet, barn og dyr. Det skaper opplevelser. Som en følge har vi nå mer våkne og aktive pasienter, sier livsgledegruppa på sertifiseringsdagen. – Å jobbe med livsglede gir meg som ansatt mer mulighet til å være kreativ, og det gir meg mer energi og oveskudd i arbeidet. Det systematiske arbeidet har også ført til økt kompetanse.
Vi gratulerer alle ansatte ved Midte Gauldal sykehjem, og ønsker lykke til videre i prosessen

Livsgledegruppa på Midtre Gauldal sykehjem sammen med sertifisørene fra Livsglede for Eldre.

Vinterpynt med ski, skøyter, kvikklunsj og bilder skaper stemning og årstidsrytme i korridoren

Vinterpynt med ski, skøyter, kvikklunsj og bilder skaper stemning og årstidsrytme i korridoren