Livsgledeprisen

I 2022 vil den årlige Livsgledeprisen for andre gang deles ut til virsomheten som ivaretar årets fokusområde på best mulig måte.

Fokusområdet 2022

2022 er Frivillighetens år, der Norges viktigste lagarbeid skal feires. Vi ønsker å knytte Frivillighetens år opp mot livsgledekriterium 2: Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner. Slik binder vi Frivillighetens år sammen med generasjonsmøter og involvering av nærmiljøet.

Vi kaller det #Livsgledemøter.

Nominering

Nominasjon for 2022 er ferdig

Skjema for nominasjon

 

Nyhetsartikler om Livsgledemøter

Livsgledekonferansen 2023 – sammen skaper vi inkluderende lokalsamfunn!

Livsgledekonferansen 2023 – sammen skaper vi inkluderende lokalsamfunn!

På livsgledekonferansen 28. - 29. mars 2023 snakker vi om hvordan vi sammen kan skape et inkluderende lokalsamfunn for eldre gjennom mangfold, generasjonsmøter og frivillighet. Hør om gode eksempler på aktiviteter og samarbeid, eksempler på forskningsbaserte verktøy...

Reminisensøyeblikk

Reminisensøyeblikk

Frivillig innsats er politisk satsningsområde i eldreomsorgen. I denne artikkelen utforskes betingelser for å oppnå motivasjon hos refleksive frivillige med mål om å beholde de som en viktig ressurs i eldreomsorgen. Åpne artikkel i ny fane - klikk på link:...

#livsgledemøter

Bildene nedenfor hentes inn fra sosiale medier av bilder med emneordet #livsgledemøter. 
Her kan du se hvilke bilder tagget med livsgledemøter på Instagram

 

 

Livsgledemøter

 Vi ønsker å knytte Frivillighetens år opp mot livsgledekriterium 2: Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
Slik binder vi Frivillighetens år sammen med generasjonsmøter og involvering av nærmiljøet. Du kan se alle våre ni livsgledekriteriene her

 

 

 

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 , 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karl Johans gate 19, 0159 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre