Podkaster 2023: #livsgledemangfold

Livsglede for Eldre har hvert år ekstra søkelys på et bestemt område tilknyttet de ni kriteriene for Livsgledehjem; årets livsgledefokus. I 2021 var #livsgledemat, i 2022 #livsgledemøter og i 2023 #livsgledemangfold. Podkastene fra 2023 handler om hvordan ansatte i eldreomsorgen kan ivareta mangfoldet blant beboerne sine, og tar for seg ulike tema relatert til kultur, religion, livssyn, kjønn og legning.

Livsgledemangfold - hva er det?

Hvordan kan eldreomsorgen legge til rette for at hver enkelt som bor på institusjon kan utøve egen tro eller livssyn? En samtale mellom Ingrid Rosendorf Joys fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Christine Sandø Lundemo, leder for Livsgledehjem i Livsglede for Eldre.

Hva mener vi med åndelige behov? Handler det bare om religion, eller kanskje minst like mye om kunst, kultur, natur og tradisjoner? Hva er meningen med livet, hva skjer etter døden og hvordan kan de som jobber i eldreomsorgen ivareta mangfoldet blant pasientene sine? En samtale mellom Olga Tvedt, prest hos Kirkens bymisjon, og Christine Sandø Lundemo, leder for Livsgledehjem i Livsglede for Eldre.

Samisk kultur

Samisk kultur: del 1. Hva kjennetegner de samiske kulturene, og hvordan har fornorskingsprosessen gjort at mange samer fornekter sine samiske røtter? En samtale med den samiske forfatteren, dramatikeren, sangeren og språkarbeideren Siri Broch Johansen.

Samisk kultur: del 2. Hvordan kan ansatte i eldreomsorgen tilrettelegge for at samiske beboere får ivaretatt sine kulturelle og åndelige behov? Det sier Kristine Gaup Grønmo fra USHT Sápmi noe om i denne episoden.

 

 

Islam

Islam: del 1. Hva kjennetegner religionen islam? En samtale mellom Basim Ghozlan, styremedlem i Rabita og Islamsk dialognettverk, og leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.

 

Islam: del 2. Hvordan kan vi ivareta de åndelige behovene til islamske sykehjemsbeboere? En samtale mellom Abdifataah Mohamed Mahamud, Norges eneste sykehjemsimam, og leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.