Podkaster 2023: #livsgledemangfold

Livsglede for Eldre har hvert år ekstra søkelys på et bestemt område tilknyttet de ni kriteriene for Livsgledehjem; årets livsgledefokus. I 2021 var #livsgledemat, i 2022 #livsgledemøter og i 2023 #livsgledemangfold. Podkastene fra 2023 handler om hvordan ansatte i eldreomsorgen kan ivareta mangfoldet blant beboerne sine, og tar for seg ulike tema relatert til kultur, religion, livssyn, kjønn og legning.

Katolisisme

I denne podkasten snakker leder for livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo, med Oddvar Moi om katolisisme.

Sikhisme

I denne podkasten snakker leder for livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo, med Rumit Kaur om sikhismen.

Human-etisk forbund
En samtale med Dagfinn Ullestad i Human-etisk forbund

Relgion

En samtale med generalsekretær i Norges kristne råd, Erhard Hermansen.

Kunstterapi
Kunst som terapi og kunstens gleder. En samtale mellom leder av kunstterapiforeningen, Lise Bjarkli og leder for livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.

Husflid og tradisjoner
En samtale om husflid og tradisjoner med direktør i Norges Husflidslag, Marit Jacobsen og leder for livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.

Natur
Er naturen virkelig så viktig og hvilken tilknytning har vi til naturen? En samtale mellom Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Klarp Solvang og leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.

Skeiv alderdom

Hvordan kan vi kan skape en inkluderende eldreomsorg hvor skeive blir møtt med kunnskap, respekt og omsorg på sykehjemmet? En samtale mellom Janne Bromseth og leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo. Janne Bromseth har forsket mye på skeiv aldring og er spesielt opptatt av hvordan vi kan skape normbevisste, personsentrerte møter i helse- og omsorgsvirksomheter.

Hvordan har det vært å leve i et skeiv forhold i Norge siden 1972? Solveig Askjem og Vigdis Bunkholdt, som har vært kjærester i 50 år, forteller i samtale med Christine Sandø Lundemo om deres liv og opplevelser.

Buddhismen

Hvordan kan vi ivareta de åndelige behovene til buddhistiske sykehjemsbeboere? En samtale mellom Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet og leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.

 

Livsgledemangfold - hva er det?

Hvordan kan eldreomsorgen legge til rette for at hver enkelt som bor på institusjon kan utøve egen tro eller livssyn? En samtale mellom Ingrid Rosendorf Joys fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Christine Sandø Lundemo, leder for Livsgledehjem i Livsglede for Eldre.

Hva mener vi med åndelige behov? Handler det bare om religion, eller kanskje minst like mye om kunst, kultur, natur og tradisjoner? Hva er meningen med livet, hva skjer etter døden og hvordan kan de som jobber i eldreomsorgen ivareta mangfoldet blant pasientene sine? En samtale mellom Olga Tvedt, prest hos Kirkens bymisjon, og Christine Sandø Lundemo, leder for Livsgledehjem i Livsglede for Eldre.

Samisk kultur

Samisk kultur: del 1. Hva kjennetegner de samiske kulturene, og hvordan har fornorskingsprosessen gjort at mange samer fornekter sine samiske røtter? En samtale med den samiske forfatteren, dramatikeren, sangeren og språkarbeideren Siri Broch Johansen.

Samisk kultur: del 2. Hvordan kan ansatte i eldreomsorgen tilrettelegge for at samiske beboere får ivaretatt sine kulturelle og åndelige behov? Det sier Kristine Gaup Grønmo fra USHT Sápmi noe om i denne episoden.

 

 

Islam

Islam: del 1. Hva kjennetegner religionen islam? En samtale mellom Basim Ghozlan, styremedlem i Rabita og Islamsk dialognettverk, og leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.

 

Islam: del 2. Hvordan kan vi ivareta de åndelige behovene til islamske sykehjemsbeboere? En samtale mellom Abdifataah Mohamed Mahamud, Norges eneste sykehjemsimam, og leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.

Jødedom

Jødedom: del 1. Hva kjennetegner jødedommen som religion? En samtale mellom Anne Sender og leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo. Anne Sender er blant annet skribent, foredragsholder og spesialrådgiver for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og nestleder av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Jødedom: del 2. Hvordan kan vi ivareta de åndelige behovene til jødiske beboere på sykehjem og omsorgsboliger? En samtale mellom Veronica Zysman, Institusjonssjef for Jødisk Bo- og Seniorsenter og leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo.