ROGALAND FYLKE

Klikk på plusstegnet på boksene under for å se hvilke tilbud vi har i Rogaland.

Livsgledehjem

Sertifiserte livsgledehjem:

 • 3ABC (Eigersund, 2022)
 • Bjørgene omsorgssenter (Haugesund 2023)
 • Haraldsvang sykehjem (Haugesund 2023)
 • Hå sjukeheim (Hå, 2022)
 • Kjerjaneset bo- og servicesenter (Eigersund, 2022)
 • Lagård bo- og servicesenter (Eigersund, 2022)
 • Lund omsorgssenter, sykehjemmet (Lund, 2017)
 • Lundeåne bo- og servicesenter (Eigersund, 2023)
 • Solbø sykehjem (Sokndal, 2022)
 • Vardafjell omsorgssenter (Haugesund, 2023)

I sertifiseringsprosess:

 • Dementavdeling Jonsokberget (Strand)
 • Institusjon Jonsokberget (Strand)
 • Sauda DMS (Sauda)
 • Tautunet (Strand)
 • Udland sykehjem (Haugesund)
 • Åbøtunet (Sauda)
Skoler
 • Austrheim skole (Haugesund)
 • Bryne vgs (Time)
 • Dalane vgs (Eigersund)
 • Finnøy sentralskule (Stavanger)
 • Harestad skole (Randaberg)
 • Haugaland vgs (Haugesund)
 • Heskestad skule (Lund)
 • Jåttå vgs (Stavanger)
 • KFskolen (Stavanger)
 • KFskolen (Strand)
 • Klepp ungdomsskole (Klepp)
 • Kristen videregående skole Haugalandet (Karmøy)
 • Lundehaugen ungdomsskole (Sandnes)
 • Nærbø ungdomsskule (Hå)
 • Sauda vgs (Sauda)
 • Strand videregående skole (Strand)
 • Tryggheim vgs (Hå)
 • Ølen vgs (Vindafjord)
 • Åkra ungdomsskole (Karmøy)
 • Åkrehamn vgs (Karmøy)
Barnehager
 • Amanda Barnehage SA (Haugesund)
 • Anna Nilssens Minne barnehage SA (Haugesund)
 • Bamsebo barnehage (Gjesdal)
 • Bekkevegen barnehage (Strand)
 • Brakamoen barnehage (Sauda)
 • Breidablikk kulturbarnehage (Hå)
 • Byhaugen barnehage (Stavanger)
 • Bø barnehage (Sokndal)
 • Espira Bråsteintunet (Haugesund)
 • Espira Eikenøtta Naturbarnehage as (Sandnes)
 • Espira Karmsund (Karmøy)
 • Espira Litlasund (Karmøy)
 • Espira Sandtoppen Naturbarnehage as (Sandnes)
 • Espira Skjeraberget (Hå)
 • Espira Skåredalen barnehage (Haugesund)
 • Espira Sletten Barnehage (Karmøy)
 • Espira Taremareby (Sandnes)
 • Espira Tjøsvoll barnehage (Karmøy)
 • Espira Veldetun (Karmøy)
 • Espira Østrem barnehage (Karmøy)
 • Fladaberg FUS barnehage (Karmøy)
 • Frøyland gårdsbarnehage (Sokndal)
 • Grøne Bråden barnehage (Eigersund)
 • Hagatoppen barnehage (Stavanger)
 • Hammeren Barnehage SA (Lund)
 • Hans og Grete barnehage SA (Sandnes)
 • Havnealleen barnehage (Sola)
 • Iogt barnehage (Haugesund)
 • Jernhagen Barnehage (Eigersund)
 • Kiellandskogen FUS barnehage (Eigersund)
 • Kyvikdalen barnehage (Haugesund)
 • Leabøen barnehage (Sauda)
 • Lundegård barnehage (Sandnes)
 • Læringsverkstedet Åkrasanden barnehage (Karmøy)
 • Maudland FUS barnehage (Sandnes)
 • Nyvoll Barnehage (Randaberg)
 • Raketten barnehage SA (Egersund)
 • Riska barnehage (Sandnes)
 • Robåten FUS barnehage(Eigersund)
 • Rundevoll barnehage (Eigersund)
 • Rustå barnehage (Sauda)
 • Rødlandsmyrå barnehage (Strand)
 • Sagatun barnehage (Haugesund)
 • Skattekisten Kulturbarnehage AS (Eigersund)
 • Skudenes Barnehage (Karmøy)
 • Slettebø Barnehage (Eigersund)
 • Sørbø barnehage SØR (Sandnes)
 • Trollhaugen barnehage (Sandnes)
 • Vea barnehage (Karmøy)
 • Veslefrikk barnehage (Sauda)
 • Vibereiret barnehage (Hå)
 • Vågen barnehage (Vindafjord)
 • Ze-Bra Steindal gårdsbarnehage (Randaberg)
 • Øyno FUS barnehage (Sokndal)