Livsglede for Eldre Randaberg

Vi er en lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Elsa Vistnes
E-post: evistnes@frisurf.no
Tlf: 957 28 133
Org.nr/grasrot: 992 070 668

Årsrapport
2022
2020