Webinar

Her finner du en oversikt over tidligere webinar fra Livsglede for Eldre.

 

Webinar velferdsteknologi

Lurer du på hva velferdsteknologi kan bety for tryggheten, mestringen og muligheten for eldre mennesker til å leve et aktivt liv? Få med deg denne fagdagen. Dette er Livsglede for Eldre sitt opptak av fagdag med velferdsteknologi som tema. Velferdsteknologi er bærende for tjenesteutviklingen i kommunene og kan være avgjørende for at du skal klare å leve et godt liv i alderdommen.

 

Webinar Frivillighet

Frivillighet rettet mot eldre. Hvordan øke aktivitet blant hjemmeboende eldre og eldre på institusjon. La dere inspirere av Stavern sykehjem, som har rekruttert over 40 frivillige, og hør hvordan disse bidrar til god aktivitet på sykehjemmet. Livsgledeforeningen i Kongsvinger vil fortelle om hvilke arrangementer de har gjennomført, og hvordan de jobber for økt aktivitet for eldre i sitt nærmiljø.

Jorunn Sagen Olsen ved Norges Frivillighetssentraler snakker om frivilligsentralene og Sykkelturen 2022, og Inn på tunet Norge SA deler sine erfaringer om prosjekt for hjemmeboende eldre og gården som sosial arena. I tillegg får vi høre Nord-Gudbrandsdalen videregående skole og Easymeeting snakke om hvordan man kan skape gode digitale møteplasser på tvers av generasjoner.