Trøndelag

Finn ditt område på kartet for å se hvilke tilbud vi har i Trøndelag, eller klikk på knappene under kartet for mer informasjon.

Grong vgs

 

 

 

_

Levanger vgs

_

Leksvik vgs

_

Steinkjer vgs

_

Verdal vgs

_

Inderøy vgs

_

Olav Duun vgs

_

Livsglede for Eldre Frosta

_

Overhalla Sykehjem

_

Ørmelen bo- og helsetun

_

Verdal bo- og helsetun

_

Egge helsetun

_

Høylandet sykeheim

_

Inderøyheimen

_

Lierne helsetun

_

Mosvik sykeheim

_

Namsskogan omsorgssenter

_

Steinkjer sykehjem

_

Stod sykehjem

_

Barnehage1 Avd. Nøtteliten Strand

_

Foldereid Oppvekstsenter Rødhette Barnehage

_

Gammelstua barnehage

_

Gravvik barnehage

_

Høylandet barnehage

_

Jåddåren gårdsbarnehage

_

Espira Juberg gårdsbarnehage

_

Kolvereid barnehage

_

Værum barnehage

_

Kvam barnehage

_

Moamarke barnehage avd.Barlia (Overhalla)

_

Mosvik barnehage

_

Namsskogan barnehage

_

Reinsholm Barnehage

_

Sakshaug barnehage

_

Steinalderskogen barnehage

_

Byåsen vgs

_

Enhet for voksenopplæring Trondheim

_

Fosen vgs

_

Gauldal vgs

_

Hemne vgs

_

Hitra vgs

_

Kristen vgs Trøndelag (KVT)

_

Lukas vgs

_

Malvik vgs

_

Melhus vgs

_

Meldal vgs

_

Oppdal vgs

_

Livsglede for Eldre Frøya

_

Livsglede for Eldre Hitra

Livsglede for Eldre Trondheim

Bakklandet Menighets omsorgsenter

_

Brundalen helse- og velferdssenter

_

Buran helse- og velferdssenter

_

Bromstad helse- og velferdssenter

_

Byneset helse- og velferdssenter

_

E. C. Dahls helse- og velferdssenter

_

Havstein helse- og velferdssenter

_

Havsteinekra helse- og velferdssenter

_

Hjorten helse- og velferdssenter

_

Ilevollen helse- og velferdssenter

_

Ilsvika helse- og velferdssenter

_

Kattem helse- og velferdssenter

_

Laugsand helse- og velferdssenter

_

Munkvoll helse- og velferdssenter

_

Nypantunet helse- og velferdssenter

_

Ranheim helse- og velferdssenter

_

Tempe helse- og velferdssenter

_

Tiller helse- og velferdssenter

_

Trondhjems Hospital

_

Zion helse- og velferdssenter

_

Buen sykehjem

_

Charlottenlund helse- og velferdssenter

_

Dragvoll helse- og velferdssenter

_

Frøya sykehjem

_

Hemne helsesenter

_

Hitra helsetun

_

Horg sykehjem

_

Kystad helse- og velferdssenter

_

Ladesletta helse- og velferdssenter

_

Midtre Gauldal sykehjem

_

Moholt helse- og velferdssenter

_

Oppdal helsesenter

_

Søbstad helsehus, 4. og 5.etg

_

Valentinlyst helse- og velferdssenter

_

Ørland sykehjem

_

Andungen barnehage

_

Bakkely barnehage

_

Dyrøy Oppvekstsenter

_

Lidarende barnehage

_

Fillan Barnehage

_

Gjøtlerveien barnehage

_

Grefstad barnehage

_

Høgmo barnehage

_

Ilabekken barnehage

_

Charlottelund barnehage

_

Øvre Jakobsli barnehage

_

Kristiansten barnehage

_

Ladesletta barnehage

_

Munkvoll barnehage

_

Singsaker barnehage

_

Presthus gård barnehage

_

Sistranda barnehage

_

Strandvegen barnehage

_

Persaunet barnehage

_

Nabeita Oppvekstsenter

_

NLM barnehagene, Avd. Heggli

_

Rønningen barnehage

_

Vårres barnehage

_

Vestkanten barnehager, Møllebakken barnehage

_

Vestkanten barnehager, Ilsvika barnehage

_

Vikåsen barnehage

_

Ørin barnehage

_

Livsglede for Eldre Stjørdal

_

Aglo videregående skole

Ole Vig videregående skole

Egge barnehage

Aglo barnehage Sentrum

_

Marisletta barnehage

_

Steinkjer Montessori barnehage

_

Marisletta ungdomskole

_

Hoeggen ungdomskole

_

Halsen ungdomskole

_

Steinkjer skole

_

Sistranda skole (9. trinn)

_

Malmen barnehage

_

Støren barnehage

_

Fosnes alders- og sykeheim

_

Porsmyra barnehage

_

Lundamo skole og barnehage

_

Jøa barnehage

_

Presthusaunet junior barnehage

_

Ustmyra barnehage, avd. Bikuben

Venn oppvekstsenter

Fembøringen barnehage

Roan sykehjem

_

Utøy barnehage

Sit Barn Moholt og Dragvoll

Weidemannsveien barnehage

Stjørdal Menighets barnehage

Lade skole

Malm oppvekstsenter

Flatåsen skole

_

Huseby ungdomskole

Klæbu ungdomskole

Sunnland ungdomskole

_

Overhalla barne- og ungdomskole

Røyrvik oppvekstsenter

Testmann Minne skole

Liøya barnehage

Mossingan familiebarnehage

Persaunet helse- og velferdssenter

_

Nidarvoll helsehus, langtidsavd.

_

Tuppen og Lillemor barnehage

_

Labbetussen barnehage

_

Tordenskjold barnehage

_

Majorstuen barnehage

_

Nidarvoll helsehus, langtidsavd.

_

Halsen sykehjem

_

Tusseladden barnehage

Staup barnehage

Brandsfjord barnehage

Duttestien barnehage

Vik Bessaker barnehage

Sjølyst FUS barnehage

Nærøy ungdomsskole

Hesteskoen barnehage

Egga barnehage

Hegra ungdomsskole

Åsheim ungdomsskole

Bratsberg FUS Kuturbarnehage

Aastahagen barnehage

Vika barnehage

Livsgledehjem

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Bakklandet Menighets omsorgsenter (Trondheim, 2015)
 • Brundalen helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Buen sykehjem (Melhus, 2017)
 • Buran helse- og velferdssenter (Trondheim, 2011)
 • Bromstad helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Byneset helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Charlottenlund helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Dragvoll helse- og velferdssenter (Trondheim, 2017)
 • E. C. Dahls helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Egge helsetun (Steinkjer, 2018)
 • Fosnes alders- og sykeheim (Fosnes, 2018)
 • Frøya sykehjem (Frøya, 2016)
 • Havstein helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Havsteinekra helse- og velferdssenter (Trondheim, 2011)
 • Hemne helsesenter (Hemne, 2016)
 • Hitra helsetun (Hitra, 2016)
 • Hjorten helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Horg sykehjem (Melhus, 2016)
 • Høylandet sykeheim (Høylandet, 2017)
 • Ilevollen helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Ilsvika helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Inderøyheimen (Inderøy, 2016)
 • Kattem helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Kystad helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Ladesletta helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Laugsand helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Lierne helsetun (Lierne, 2016)
 • Midtre Gauldal sykehjem (Midtre Gauldal, 2018)
 • Moholt helse- og velferdssenter (Trondheim, 2017)
 • Mosvik sykeheim (Inderøy, 2016)
 • Munkvoll helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Namsskogan omsorgssenter (Namsskogan, 2017)
 • Nypantunet helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Oppdal helsesenter (Oppdal, 2017)
 • Overhalla sykeheim (Overhalla, 2015)
 • Ranheim helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Steinkjer sykehjem (Steinkjer, 2017)
 • Stod sykehjem (Steinkjer, 2018)
 • Tempe helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Tiller helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Trondhjems Hospital (Trondheim, 2015)
 • Valentinlyst helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Verdal bo og helsetun (Verdal, 2015)
 • Zion helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Ørland sykehjem (Ørland, 2017)
 • Ørmelen bo- og helsetun (Verdal, 2015)

I sertifiseringsproses

 • Halsen sykehjem (Stjørdal)
 • Hølonda helse- og omsorgssenter (Melhus)
 • Nidarvoll helsehus, langtidsavd. (Trondheim)
 • Persaunet helse- og velferdssenter (Trondheim)
 • Roan sykehjem (Roan)
 • Søbstad helsehus, 4. og 5. etg (Trondheim)
Skoler
 • Aglo vgs (Stjørdal)
 • Byåsen vgs (Trondheim)
 • Enhet for voksenopplæring (Trondheim)
 • Flatåsen skole (Trondheim)
 • Fosen vgs (Bjugn)
 • Gauldal vgs (Midtre Gauldal)
 • Grong vgs (Grong)
 • Hegra ungdomsskole (Stjørdal)
 • Hemne vgs (Hemne)
 • Guri Kunna vgs (Hitra)
 • Hoeggen ungdomskole (Trondheim)
 • Huseby ungdomskole (Trondheim)
 • Inderøy vgs (Inderøy)
 • Klæbu ungdomskole (Klæbu)
 • KVT Trøndelag (Trondheim)
 • Lade skole (Trondheim)
 • Leksvik vgs (Indre Fosen)
 • Levanger vgs (Levanger)
 • Lukas vgs (Malvik)
 • Malvik vgs (Malvik)
 • Malm oppvekstsenter (Verran)
 • Meldal vgs (Meldal)
 • Melhus vgs (Melhus)
 • Nærøy ungdomsskole (Nærøy)
 • Olav Duun vgs (Namsos)
 • Ole Vig vgs (Stjørdal)
 • Oppdal vgs (Oppdal)
 • Orkdal vgs (Orkdal)
 • Rissa vgs (Indre Fosen)
 • Røros vgs (Røros)
 • Selbu vgs (Selbu)
 • Sistranda skole (Frøya)
 • Steinkjer vgs (Steinkjer)
 • Strinda vgs (Trondheim)
 • Sunnland ungdomskole (Trondheim)
 • Thora Storm vgs (Trondheim)
 • Tiller vgs (Trondheim)
 • Verdal vgs (Verdal)
 • Åfjord vgs (Åfjord)
 • Åsheim ungdomsskole (Trondheim)
Barnehager
 • Aastahagen barnehage (Trondheim)
 • Aglo barnehage Sentrum (Stjørdal)
 • Andungen barnehage (Trondheim)
 • Bakkely barnehage (Hemne )
 • Barnehage1 Avd. Nøtteliten Strand (Nærøy)
 • Brandsfjord barnehage (Roan)
 • Bratsberg FUS Kuturbarnehage (Trondheim)
 • Duttestien barnehage (Trondheim)
 • Dyrøy Oppvekstsenter (Frøya)
 • Egga barnehage (Meråker)
 • Egge barnehage (Steinkjer)
 • Espira Juberg gårdsbarnehage (Frosta)
 • Fembøringen barnehage (Indre Fosen)
 • Figga barnehage (Steinkjer)
 • Fillan Barnehage (Hitra)
 • Foldereid Oppvekstsenter Rødhette Barnehage (Nærøy)
 • Gammelstua barnehage (Overhalla)
 • Gjøtlerveien barnehage (Trondheim)
 • Gravvik barnehage (Nærøy)
 • Grefstad barnehage (Meldal)
 • Hesteskoen barnehage (Klæbu)
 • Høgmo barnehage (Oppdal)
 • Høylandet barnehage (Høylandet)
 • Ilabekken barnehage (Trondheim)
 • Jakobsli barnehager: Charlottelund barnehage (Trondheim)
 • Jakobsli barnehager: Øvre Jakobsli barnehage (Trondheim)
 • Jøa barnehage (Fosnes)
 • Jåddåren gårdsbarnehage (Steinkjer)
 • Kolvereid barnehage (Nærøy)
 • Kristiansten barnehage (Trondheim)
 • Kvam barnehage (Steinkjer)
 • Labbetussen barnehage (Namsskogan)
 • Ladesletta barnehage (Ladestien barnehager) (Trondheim)
 • Lidarende barnehage (Trondheim)
 • Liøya barnehage (Midtre Gauldal )
 • Lundamo skole og barnehage (Melhus)
 • Majorstuen barnehage (Trondheim)
 • Malmen barnehage (Verran)
 • Marisletta barnehage (Steinkjer)
 • Moamarke barnehage avd.Barlia (Overhalla)
 • Montessori barnehage (Steinkjer)
 • Mossingan familiebarnehage (Levanger)
 • Mosvik barnehage (Inderøy)
 • Munkvoll barnehage (Trondheim)
 • Nabeita Oppvekstsenter (Frøya)
 • Namsskogan barnehage (Namsskogan)
 • Nesset barnehage (Frøya)
 • NLM barnehagene, Avd. Heggli (Åfjord)
 • Persaunet barnehage (Strinda barnehager) (Trondheim)
 • Presthus gård barnehage(Trondheim)
 • Presthusaunet junior barnehage (Trondheim)
 • Porsmyra barnehage (Trondheim)
 • Reinsholm barnehage (Verdal)
 • Rønningen barnehage (Strinda barnehager) (Trondheim)
 • Sakshaug barnehage (Inderøy)
 • Singsaker barnehage (Kristiansten barnehager) (Trondheim)
 • Sistranda barnehage (Frøya)
 • Sit Barn Moholt og Dragvoll (Trondheim)
 • Sjølyst FUS barnehage (Malvik)
 • Staup barnehage (Levanger)
 • Steinalderskogen (Vikna)
 • Stjørdal Menighets barnehage (Stjørdal)
 • Strandvegen barnehage (Melhus)
 • Støren barnehage (Midtre Gauldal )
 • Tordenskjold barnehage (Trondheim)
 • Tuppen og Lillemor barnehage (Indre Fosen)
 • Tusseladden barnehage (Roan)
 • Ustmyra barnehage, avd. Bikuben (Trondheim)
 • Venn oppvekstsenter (Skaun)
 • Vestkanten barnehager, Ilsvika barnehage (Trondheim)
 • Vestkanten barnehager, Møllebakken barnehage (Trondheim)
 • Vika barnehage (Namsos)
 • Vikåsen barnehage (Trondheim)
 • Værum barnehage (Nærøy)
 • Vårres barnehage (Trondheim)
 • Utøy barnehage (Inderøy)
 • Vik Bessaker barnehage (Roan)
 • Weidemannsveien barnehage (Trondheim)
 • Ørin barnehage (Osen)
 • Åsen barnehage (Levanger)