Trøndelag

Finn ditt område på kartet for å se hvilke tilbud vi har i Trøndelag, eller klikk på knappene under kartet for mer informasjon.

Grong vgs

 

 

 

_

Levanger vgs

_

Leksvik vgs

_

Steinkjer vgs

_

Verdal vgs

_

Inderøy vgs

_

Olav Duun vgs

_

Livsglede for Eldre Frosta

_

Overhalla Sykehjem

_

Ørmelen bo- og helsetun

_

Verdal bo- og helsetun

_

Egge helsetun

_

Høylandet sykeheim

_

Inderøyheimen

_

Lierne helsetun

_

Mosvik sykeheim

_

Namsskogan omsorgssenter

_

Steinkjer sykehjem

_

Stod sykehjem

_

Barnehage1 Avd. Nøtteliten Strand

_

Foldereid Oppvekstsenter Rødhette Barnehage

_

Gammelstua barnehage

_

Gravvik barnehage

_

Høylandet barnehage

_

Jåddåren gårdsbarnehage

_

Espira Juberg gårdsbarnehage

_

Kolvereid barnehage

_

Værum barnehage

_

Kvam barnehage

_

Moamarke barnehage avd.Barlia (Overhalla)

_

Mosvik barnehage

_

Namsskogan barnehage

_

Reinsholm Barnehage

_

Sakshaug barnehage

_

Steinalderskogen barnehage

_

Byåsen vgs

_

Enhet for voksenopplæring Trondheim

_

Fosen vgs

_

Gauldal vgs

_

Hemne vgs

_

Hitra vgs

_

Kristen vgs Trøndelag (KVT)

_

Lukas vgs

_

Malvik vgs

_

Melhus vgs

_

Meldal vgs

_

Oppdal vgs

_

Livsglede for Eldre Frøya

_

Livsglede for Eldre Hitra

Livsglede for Eldre Trondheim

Bakklandet Menighets omsorgsenter

_

Brundalen helse- og velferdssenter

_

Buran helse- og velferdssenter

_

Bromstad helse- og velferdssenter

_

Byneset helse- og velferdssenter

_

E. C. Dahls helse- og velferdssenter

_

Havstein helse- og velferdssenter

_

Havsteinekra helse- og velferdssenter

_

Hjorten helse- og velferdssenter

_

Ilevollen helse- og velferdssenter

_

Ilsvika helse- og velferdssenter

_

Kattem helse- og velferdssenter

_

Laugsand helse- og velferdssenter

_

Munkvoll helse- og velferdssenter

_

Nypantunet helse- og velferdssenter

_

Ranheim helse- og velferdssenter

_

Tempe helse- og velferdssenter

_

Tiller helse- og velferdssenter

_

Trondhjems Hospital

_

Zion helse- og velferdssenter

_

Buen sykehjem

_

Charlottenlund helse- og velferdssenter

_

Dragvoll helse- og velferdssenter

_

Frøya sykehjem

_

Hemne helsesenter

_

Hitra helsetun

_

Horg sykehjem

_

Kystad helse- og velferdssenter

_

Ladesletta helse- og velferdssenter

_

Midtre Gauldal sykehjem

_

Moholt helse- og velferdssenter

_

Oppdal helsesenter

_

Søbstad helsehus, 4. og 5.etg

_

Valentinlyst helse- og velferdssenter

_

Ørland sykehjem

_

Andungen barnehage

_

Bakkely barnehage

_

Dyrøy Oppvekstsenter

_

Lidarende barnehage

_

Fillan Barnehage

_

Gjøtlerveien barnehage

_

Grefstad barnehage

_

Høgmo barnehage

_

Ilabekken barnehage

_

Charlottelund barnehage

_

Øvre Jakobsli barnehage

_

Kristiansten barnehage

_

Ladesletta barnehage

_

Munkvoll barnehage

_

Singsaker barnehage

_

Presthus gård barnehage

_

Sistranda barnehage

_

Strandvegen barnehage

_

Persaunet barnehage

_

Nabeita Oppvekstsenter

_

NLM barnehagene, Avd. Heggli

_

Rønningen barnehage

_

Vårres barnehage

_

Vestkanten barnehager, Møllebakken barnehage

_

Vestkanten barnehager, Ilsvika barnehage

_

Vikåsen barnehage

_

Ørin barnehage

_

Livsglede for Eldre Stjørdal

_

Aglo videregående skole

Ole Vig videregående skole

Egge barnehage

Aglo barnehage Sentrum

_

Marisletta barnehage

_

Steinkjer Montessori barnehage

_

Marisletta ungdomskole

_

Hoeggen ungdomskole

_

Halsen ungdomskole

_

Steinkjer skole

_

Sistranda skole (9. trinn)

_

Malmen barnehage

_

Støren barnehage

_

Fosnes alders- og sykeheim

_

Porsmyra barnehage

_

Lundamo skole og barnehage

_

Jøa barnehage

_

Presthusaunet junior barnehage

_

Ustmyra barnehage, avd. Bikuben

Venn oppvekstsenter

Fembøringen barnehage

Roan sykehjem

_

Utøy barnehage

Sit Barn Moholt og Dragvoll

Weidemannsveien barnehage

Stjørdal Menighets barnehage

Lade skole

Malm oppvekstsenter

Flatåsen skole

_

Huseby ungdomskole

Klæbu ungdomskole

Sunnland ungdomskole

_

Overhalla barne- og ungdomskole

Røyrvik oppvekstsenter

Testmann Minne skole

Liøya barnehage

Mossingan familiebarnehage

Persaunet helse- og velferdssenter

_

Nidarvoll helsehus, langtidsavd.

_

Tuppen og Lillemor barnehage

_

Labbetussen barnehage

_

Tordenskjold barnehage

_

Majorstuen barnehage

_

Nidarvoll helsehus, langtidsavd.

_

Halsen sykehjem

_

Tusseladden barnehage

_

Staup barnehage

_

Brandsfjord barnehage

_

Duttestien barnehage

_

Vik Bessaker barnehage

_

Sjølyst FUS barnehage

_

Nærøy ungdomsskole

_

Hesteskoen barnehage

_

Egga barnehage

_

Hegra ungdomsskole

_

Åsheim ungdomsskole

_

Bratsberg FUS Kuturbarnehage

_

Aastahagen barnehage

_

Vika barnehage

_

Trollskogen familiebarnehage

_

Moholt barnehage

_

Sunnland barnehage

Vangan barnehage

Småbergan barnehage

Jakobsgrenda barnehage SA

Læringsverkstedet Hammersborg

Soknes barnehage

Tårnet barnehage

Stenbråttet barnehage

Snåsa barnehage

Fjæraskogen barnehage

Lademoen barnehage

Livsgledehjem

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Bakklandet Menighets omsorgsenter (Trondheim, 2015)
 • Brundalen helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Buen sykehjem (Melhus, 2017)
 • Buran helse- og velferdssenter (Trondheim, 2011)
 • Bromstad helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Byneset helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Charlottenlund helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Dragvoll helse- og velferdssenter (Trondheim, 2017)
 • E. C. Dahls helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Egge helsetun (Steinkjer, 2018)
 • Fosnes alders- og sykeheim (Fosnes, 2018)
 • Frøya sykehjem (Frøya, 2016)
 • Havstein helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Havsteinekra helse- og velferdssenter (Trondheim, 2011)
 • Hemne helsesenter (Hemne, 2016)
 • Hitra helsetun (Hitra, 2016)
 • Hjorten helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Horg sykehjem (Melhus, 2016)
 • Høylandet sykeheim (Høylandet, 2017)
 • Ilevollen helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Ilsvika helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Inderøyheimen (Inderøy, 2016)
 • Kattem helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Kystad helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Ladesletta helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Laugsand helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Lierne helsetun (Lierne, 2016)
 • Midtre Gauldal sykehjem (Midtre Gauldal, 2018)
 • Moholt helse- og velferdssenter (Trondheim, 2017)
 • Mosvik sykeheim (Inderøy, 2016)
 • Munkvoll helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Namsskogan omsorgssenter (Namsskogan, 2017)
 • Nidarvoll helsehus, langtidsavd. (Trondheim, 2019)
 • Nypantunet helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Oppdal helsesenter (Oppdal, 2017)
 • Overhalla sykeheim (Overhalla, 2015)
 • Persaunet helse- og velferdssenter (Trondheim, 2019)
 • Ranheim helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Roan sykehjem (Roan, 2019)
 • Steinkjer sykehjem (Steinkjer, 2017)
 • Stod sykehjem (Steinkjer, 2018)
 • Søbstad helsehus, 4. og 5. etg (Trondheim, 2019)
 • Tempe helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Tiller helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Trondhjems Hospital (Trondheim, 2015)
 • Valentinlyst helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Verdal bo og helsetun (Verdal, 2015)
 • Zion helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Ørland sykehjem (Ørland, 2017)
 • Ørmelen bo- og helsetun (Verdal, 2015)

I sertifiseringsproses

 • Bjugn helsesenter (Ørland)
 • Halsen sykehjem (Stjørdal)
Skoler
 • Aglo vgs (Stjørdal)
 • Byåsen vgs (Trondheim)
 • Enhet for voksenopplæring (Trondheim)
 • Flatåsen skole (Trondheim)
 • Fosen vgs (Bjugn)
 • Gauldal vgs (Midtre Gauldal)
 • Grong vgs (Grong)
 • Hegra ungdomsskole (Stjørdal)
 • Hemne vgs (Hemne)
 • Guri Kunna vgs (Hitra)
 • Hoeggen ungdomskole (Trondheim)
 • Huseby ungdomskole (Trondheim)
 • Inderøy vgs (Inderøy)
 • Klæbu ungdomskole (Klæbu)
 • KVT Trøndelag (Trondheim)
 • Lade skole (Trondheim)
 • Leksvik vgs (Indre Fosen)
 • Levanger vgs (Levanger)
 • Lukas vgs (Malvik)
 • Malvik vgs (Malvik)
 • Malm oppvekstsenter (Verran)
 • Meldal vgs (Meldal)
 • Melhus vgs (Melhus)
 • Nærøy ungdomsskole (Nærøy)
 • Olav Duun vgs (Namsos)
 • Ole Vig vgs (Stjørdal)
 • Oppdal vgs (Oppdal)
 • Orkdal vgs (Orkdal)
 • Rissa vgs (Indre Fosen)
 • Røros vgs (Røros)
 • Selbu vgs (Selbu)
 • Sistranda skole (Frøya)
 • Steinkjer vgs (Steinkjer)
 • Strinda vgs (Trondheim)
 • Sunnland ungdomskole (Trondheim)
 • Thora Storm vgs (Trondheim)
 • Tiller vgs (Trondheim)
 • Verdal vgs (Verdal)
 • Åfjord vgs (Åfjord)
 • Åsheim ungdomsskole (Trondheim)
Barnehager
 • Aastahagen barnehage (Trondheim)
 • Aglo barnehage Sentrum (Stjørdal)
 • Andungen barnehage (Trondheim)
 • Bakkely barnehage (Hemne )
 • Barnehage1 Avd. Nøtteliten Strand (Nærøy)
 • Brandsfjord barnehage (Roan)
 • Bratsberg FUS Kuturbarnehage (Trondheim)
 • Brekkvasselv barnehage Labbetussen (Namsskogan)
 • Duttestien barnehage (Trondheim)
 • Dyrøy Oppvekstsenter (Frøya)
 • Egga barnehage (Meråker)
 • Egge barnehage (Steinkjer)
 • Espira Juberg gårdsbarnehage (Frosta)
 • Fembøringen barnehage (Indre Fosen)
 • Figga barnehage (Steinkjer)
 • Fillan Barnehage (Hitra)
 • Fjæraskogen barnehage (Trondheim)
 • Foldereid Oppvekstsenter Rødhette Barnehage (Nærøy)
 • Gammelstua barnehage (Overhalla)
 • Gjøtlerveien barnehage (Trondheim)
 • Gravvik barnehage (Nærøy)
 • Grefstad barnehage (Meldal)
 • Hesteskoen barnehage (Klæbu)
 • Høgmo barnehage (Oppdal)
 • Høylandet barnehage (Høylandet)
 • Ilabekken barnehage (Trondheim)
 • Jakobsgrenda barnehage SA (Trondheim)
 • Jakobsli barnehager: Charlottelund barnehage (Trondheim)
 • Jakobsli barnehager: Øvre Jakobsli barnehage (Trondheim)
 • Jøa barnehage (Fosnes)
 • Jåddåren gårdsbarnehage (Steinkjer)
 • Kolvereid barnehage (Nærøy)
 • Kristiansten barnehage (Trondheim)
 • Kvam barnehage (Steinkjer)
 • Lademoen barnehage (Trondheim)
 • Ladesletta barnehage (Ladestien barnehager) (Trondheim)
 • Lidarende barnehage (Trondheim)
 • Liøya barnehage (Midtre Gauldal )
 • Lundamo skole og barnehage (Melhus)
 • Læringsverkstedet Hammersborg (Trondheim)
 • Majorstuen barnehage (Trondheim)
 • Malmen barnehage (Verran)
 • Marisletta barnehage (Steinkjer)
 • Moamarke barnehage avd.Barlia (Overhalla)
 • Moholt barnehage (Trondheim)
 • Montessori barnehage (Steinkjer)
 • Mossingan familiebarnehage (Levanger)
 • Mosvik barnehage (Inderøy)
 • Munkvoll barnehage (Trondheim)
 • Nabeita Oppvekstsenter (Frøya)
 • Namsskogan barnehage (Namsskogan)
 • Nesset barnehage (Frøya)
 • NLM barnehagene, Avd. Heggli (Åfjord)
 • Persaunet barnehage (Strinda barnehager) (Trondheim)
 • Presthus gård barnehage(Trondheim)
 • Presthusaunet junior barnehage (Trondheim)
 • Porsmyra barnehage (Trondheim)
 • Reinsholm barnehage (Verdal)
 • Rønningen barnehage (Strinda barnehager) (Trondheim)
 • Sakshaug barnehage (Inderøy)
 • Singsaker barnehage (Kristiansten barnehager) (Trondheim)
 • Sistranda barnehage (Frøya)
 • Sit Barn Moholt og Dragvoll (Trondheim)
 • Sjølyst FUS barnehage (Malvik)
 • Småbergan barnehage (Trondheim)
 • Snåsa barnehage (Snåsa)
 • Soknes barnehage (Midtre Gauldal)
 • Staup barnehage (Levanger)
 • Steinalderskogen (Vikna)
 • Stenbråttet barnehage (Røros)
 • Stjørdal Menighets barnehage (Stjørdal)
 • Strandvegen barnehage (Melhus)
 • Sunnland barnehage (Trondheim)
 • Støren barnehage (Midtre Gauldal )
 • Tordenskjold barnehage (Trondheim)
 • Trollskogen familiebarnehage (Stjørdal)
 • Tuppen og Lillemor barnehage (Indre Fosen)
 • Tusseladden barnehage (Roan)
 • Tårnet barnehage (Trondheim)
 • Ustmyra barnehage, avd. Bikuben (Trondheim)
 • Vangan barnehage (Flatanger)
 • Venn oppvekstsenter (Skaun)
 • Vestkanten barnehager, Ilsvika barnehage (Trondheim)
 • Vestkanten barnehager, Møllebakken barnehage (Trondheim)
 • Vika barnehage (Namsos)
 • Vikåsen barnehage (Trondheim)
 • Værum barnehage (Nærøy)
 • Vårres barnehage (Trondheim)
 • Utøy barnehage (Inderøy)
 • Vik Bessaker barnehage (Roan)
 • Weidemannsveien barnehage (Trondheim)
 • Ørin barnehage (Osen)
 • Åsen barnehage (Levanger)