Livsglede for Eldre Frøya

Vi er en lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Egil Andre Vollan
E-post: froya@livsgledeforeldre.no
Tlf: 918 10 884
Org.nr/grasrot: 813 602 962

Årsrapport
2021
2020

Aktuelle saker fra vår lokalforening: