Livsglede for Eldre Frøya

Frøya Lokalforening

Vi er en lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Evy Werkland
E-post: froya@livsgledeforeldre.no
Tlf: 907 38 110
Org.nr/grasrot: 813 602 962