Stadig flere Livsgledebarnehager

Stadig flere Livsgledebarnehager

Det er stadig flere barnehager som melder seg på som Livsgledebarnehage. Vi har per dags dato 375 livsgledebarnehager som sprer livsglede rundt på eldreinstitusjoner i Norge.

Nylig var Prestebakken barnehage i Førde på besøk hos Førde helsetun. Her fikk 5 år gamle Celine møte 98 år gamle Signy (Se link nedenfor). Generasjonsmøtene skaper nye vennskapsbånd mellom generasjonene, som er viktig for både de unge og eldre. Pedagog Tove Nervik forteller at det er viktig å la barna få møte de eldre som har levd et langt liv og har mye å tilføre oss. Det er viktig å knytte vennskap på tvers og skape mangfold.

Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten som dette frivillige bidraget har for alle involverte. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet, som gir de eldre en mulighet til å være en ressurs for barn og unge.

Klikk på bildet nedenfor for å høre dette fantastiske møtet

 

Livsviktig livsglede for eldre

Livsviktig livsglede for eldre

Arendal Tidende sin artikkel om Saltrød bo- og omsorgssenter, forteller om hvilket innvirkning sertifiseringen Livsgledehjem har gjort ved omsorgsenteret. Livsgledehjemmet har knytta til seg en rekke samarbeidspartnere gjennom frivillige organisasjoner og grupper i distriktet. De har samarbeid med Lions, Røde Kors, Lia Barnehage, Stuenes skole, Sam Eyde videregående skole, Dahlske videregående skole, Møglestø, Voksenopplæringa, NAV, Durapart, menn i helse og Filadelfia på Eydehavn for å nevne noen.

Se hele artikkelen fra Arendal Tidende her


Katten «Bella» og babyene Sofie og Axel er en del av livsgledefaktorene på Saltrød bo- og omsorgssenter, som ble sertifisert som «Livsgledehjem» for ett år siden. Foto: Linda Dyrholm

Fornøyde brukere
En gruppe godt voksne kvinner og menn sitter rundt langbordet og småprater. De bor ikke her, men de er her likevel flere ganger i uka. Noen av dem bor i omsorgsboliger i nabolaget og kommer hit for å spise middag, og andre bor på Liatunet. Gunnhilde Borås bor på Liatunet. Hun er snart 83 år, og har stor glede av å være med på aktivitetene på huset. – Dette er en veldig koselig plass, og jeg kommer og går som jeg vil. De er flinke med pasientene her, det er et godt sykehjem, skryter hun. 72-år gamle Roald Johnsen nikker enig i det Gunnhilde sier. Han bor også på Liatunet og er en av dem som er fast inventar på omsorgssenteret. – Jeg kommer hit flere ganger i uka, og da driver jeg en del med sykling på de syklene som står ute i gangen der for å trene opp en skade i beinet, sier han og peker ut i korridoren.
– Dessuten har de veldig god mat her. Kokken er kjempeflink, han må vi beholde lenge, legger han til. Edel Dahlen er 86 år og bor fortsatt hjemme, men hun kommer hit to ganger i uka for å være sosial.
– Det er så mye jillt her, jeg liker å være med på bingo og holde på med håndarbeid, sier hun fornøyd.


TEAM: Avdelingsleder Vigdis Langemyr og enhetsleder Svein Elgvin samarbeider om å skape livsglede på omsorgssenteret. Foto: Linda Dyrholm

Enhetsleder for alle institusjonene, Svein Elgvin, sier at i Arendal er det bestemt at alle avdelingene med langtidsplasser skal sertifiseres. Det har bystyret vedtatt. Vi har ti langtidsplasser, nå mangler vi bare Plankemyra, Elim og Tromøy bokollektiv før alle er sertifisert, forteller Svein fornøyd. Han forklarer at pilotprosjektet Livsgledesykehjem ble starta i 2008 i Trøndelag, og at det senere har blitt en nasjonal ordning. Nå er det over 130 sykehjem som er sertifisert, og det blir bare flere, sier han

Avdelingsleder Vigdis Langemyr er stolt over jobben sin, og hun er stolt over at de er sertifisert som «Livsgledehjem» gjennom organisasjonen «Livsglede for Eldre». For selv om de ansatte alltid har hatt fokus på livsglede, så er det først nå de har fått satt det i et system, hvor hver enkelt beboer får en individuell plan basert på livshistorie, interesse og behov.

Se hele artikkelen fra Arendal Tidende her

 

 

 

Påsketreff på Tautunet

Påsketreff på Tautunet

Elever fra Strand VGS ønsker velkommen til Tautunet

Onsdag 10. april ønsket elever fra livsgledeskolen Strand videregående skole, beboere og ansatte på Tautunet og lokalforeningen Livsglede for Eldre Strand velkommen til påsketreff på Tautunet bo- og aktivitetssenter. Påsketreffet var den store finalen i et stort påskeprosjekt som helsefagarbeiderklassen på VG2 tok initiativ til.

Prosjektet, som gikk ut på at ulike aktivitetsgrupper skulle produsere forskjellig påskepynt, hadde gått over flere uker. Gjenstandene ble brukt til å pynte opp hele senteret på det store påsketreffet; en åpen dag for alle innbyggerne i kommunen, spesielt i Tauområdet.

Elevene fra Strand vgs hadde klart å få med seg riktig mange gode hjelpere på laget! Først og fremst beboerne selv, de ansatte ved senteret, frivillige lag og organisasjoner, barnehager, ungdomsskolen og lokalforeningen til LFE i Strand.

En av aktivitetsgruppene som var i sving var «strikk og drikk-gruppa», som samlet seg til strikkekafe i oppholdsrommet Loen. De produserte påskekyllinger i stor stil, som ble brukt til å dekorere ganger og korridorer på Tautunet på selve påsketreffdagen. I Krossen, et annet oppholdsrom, var det kreativt verksted som laget blant annet håndmalte påskeegg, og på dagsenteret var det malerverksted. Her ble både store og små kunstverk utformet, og også disse bidro til utsmykkingen.

I løpet av arbeidsukene har praten mellom eldre og elever fra videregående skole gått uavbrutt. Mange av ungdommene har nok hatt en bratt læringskurve, men de har mestret det godt med hjelp fra blant annet erfarne strikkeeksperter som bor på Tautunet. Snakk om flotte generasjonsmøter!

Hva er det så som sitter igjen etter at prosjektet er gjennomført? Ingrid og Julie, som er elever på Strand vgs, sier det er følgende: samarbeid, fellesskap og stolthet over det de har fått til!

På selve finaledagen 10. april vrimlet det av folk i fellesarealene, og arrangørene vartet ikke bare opp med god mat og drikke. Beboerne, pårørende og de besøkende ble også underholdt av både trekkspillgruppa Toraderne, barnekoret Tryfena og Strand Soul Children.

Vel blåst, beboere på Tautunet og elver fra helsefagarbeiderlinja ved Strand videregående skole. Dette kan dere være stolte av!

 

Påskestemning ute også

Roan livsgledehjem, en perle i havgapet

Roan livsgledehjem, en perle i havgapet

Ordfører Einar Eian kom for å gratulere Roan sykehjem med gjennomført sertifisering

Ordfører Einar Eian kom for å gratulere.

Den 2. april besøkte to sertifisører fra Livsglede for Eldre Roan kommune, en idyllisk perle nord på Fosenhalvøya. Da var det Roan sykehjem sin tur til å sertifiseres som livsgledehjem. 

 

En spent livsgledegruppe var møtt opp, med livsgledekonsulent Randi Andersen i spissen. Gjennom dagen ga de sertifisørene innblikk i det gode arbeidet alle på Roan sykehjem har gjort med å etablere prosedyrer og rutiner for å sikre at beboerne deres får ivaretatt sine psykososiale behov det siste året.

– Jeg opplever at ansatte her har en enorm vilje til å ta med beboerne ut for å oppleve mye i det flotte nærmiljøet kommunen har å by på, forteller sertifisør Annbjørg Lyngås. Hun er stolt av det gode forbedringsarbeidet som er gjort av både ansatte, ledelse og en engasjert livsgledegruppe.

Ledelsen ser på livsgledearbeidet som et verktøy som brukes til å styre virksomheten i samsvar med gjeldende  lovverk og forskrifter. Enhetsleder Rita Møllevik er utrolig stolt over hva de har fått til på Roan. – Det er nettopp denne måten vi ønsket å jobbe på for å sikre at beboerne får oppfylt sine individuelle behov. Samtidig får de også være en naturlig del av nærmiljøet i Roan kommune.

 

– Det er med stolthet vi opplever at Roan sykeheim er sertifisert som livsgledehjem. Et systematisk endringsarbeid har sørget for at vi er der vi er i dag, i godt samarbeid med Livsglede for Eldre. Dette er begynnelsen, og vi gleder oss til en aktiv fortsettelse slik at alle får leve livet livet ut, uttalte Harriet Larsen, som er sektorleder for helse og omsorg, på kommunens nettside.

Sertifisør Annbjørg Lyngås, ordfører Einar Eian, livsgledegruppa og Harriet Larsen (sektorleder helse og omsorg)

Sertifisør Annbjørg Lyngås, ordfører Einar Eian, livsgledegruppa og Harriet Larsen (sektorleder helse og omsorg)

Annbjørg Lyngås sammen med livsgledekonsulent Randi B. Andersen og enhetsleder Rita S. Møllevik

Målet er nådd på Ibestad sykehjem

Målet er nådd på Ibestad sykehjem

Kjærligheten blomstrer på Ibestad sykehjem!Ibestad sykehjem nådde målet de har jobbet etter siden kickoff i november 2017 da de ble sertifisert som Livsgledehjem tirsdag denne uka.

Ledelsen forteller at den opprinnelige motivasjonen for å bli med i sertifiseringsordningen var at Livsgledehjem er et godt verktøy for å oppfylle lovverket. Systemet sikrer også at beboerne ikke skal være avhengig av hvem som er på jobb for å få utført aktiviteter.

På sertifiseringsdagen møtte sertifisørene en livsgledegruppe som glødet av entusiasme. De snakket også om kollegaer som har blitt mer og mer entusiastiske etter hvert som forståelsen for arbeidet har økt. Dette gjør at arbeidet er artigere for alle, og det er kjempespennende å se hvilket utbytte beboerne har. På sertifiseringsdagen viste livsgledegruppa at Ibestad sykehjem følger lovverket, at de har gode system som sikrer individuelle aktiviteter for alle beboere, og at både beboere, pårørende og ansatte opplever mer livsglede i hverdagen.

– Livsgledehjem gir beboerne våre mestringsfølelse. De får sjansen til å bruke sine evner og interesser, og gleden vises sterkt. Det som motiverer meg som ansatt, er gleden og den innholdsrike arbeidsdagen. Dagen er ikke bare preget av rutiner og grunnleggende pleie, men så mye mer!

Ansatte ved Ibestad sykehjem

Vi gratulerer med sertifiseringen, og ønsker Ibestad sykehjem lykke til i det videre utviklingsarbeidet – og med byggingen av nytt hus!

Livsglede over hele Bodø!

Livsglede over hele Bodø!

En hyllest til Bodøs radio- og tv-magnat Vebjørn Tandberg, mannen bak den ikoniske Sølvsuper-radioen

Nå kan Bodø kommune skryte av at alle deres sykehjem er Livsgledehjem, etter at de to siste ble sertifiserte denne uka.

Avdeling Langbølgen ved Sølvsuper helse- og velferdssenter ble sertifisert 20.3, mens Furumoen sykehjem i Misvær var i ilden dagen etter. Livsgledekonseptet er godt forankret både politisk og administrativt i Bodø kommune. Øverste ledelse var tilstede begge dager, og uttrykte stor tilfredshet med den systematiske kvalitetshevingen som har skjedd siden de gikk inn i konseptet.

– Å jobbe med livsglede gir meg tro på fremtiden!

Ansatt på Furumoen

Sertifisører Anne Grasbakken og Frøydis Høyem melder om to dager med god stemning og engasjement. Vi gratulerer både Furumoen, Langbølgen og Bodø kommune med et godt stykke arbeid, og svært mange dyktige medarbeidere!

 

– Livsgledehjem gir beboerne våre en menigsfull hverdag!

Ansatt på Langbølgen 

Livsgledehjem nr. 5 i Larvik

Livsgledehjem nr. 5 i Larvik

Kvelde sykehjem ble sertifisert som det femte livsgledehjemmet i Larvik 6. mars.

Livsgledekonseptet er godt forankret i ledergruppa, både politisk og administrativt. Larvik kommune har som mål å innfri lovpålagte krav og jobbe personsentrert, noe de opplever livsgledekonseptet hjelper dem godt med. 

Arbeidet de hadde gjort i alle år settes nå i system, sier ansatte. Leder ser en stor utvikling på relativt kort tid, og er stolt av det de har fått til. De har jobbet personsentrert tidligere også, men nå er det mye mer fokus på dokumentasjonen og at alle pasientene blir sett.

Vi gratulerer!

Fellesstua pyntes etter årstid

Livsgledegruppa på Kvelde sykehjem sammen med livsgledekonsulent Øyunn Lindheim (foran) og sertifisør Frøydis Høyem (t.h.).

 

– Musikk gir glede – og glede gir musikk!

– Musikk gir glede – og glede gir musikk!

Sammen med Unge talenter Bjergsted i Stavanger, Strand kulturskole og Strand videregående skole arrangerte Livsglede for Eldre Strand livsgledekonsert i Jørpeland kirke 10. mars.

– Musikk gir glede – og glede gir musikk! Slik innledet kulturskolerektor Synnøve Keilegavlen Nygård årets livsgledekonsert, som var den tredje i rekken. De godt 200 frammøtte fikk se og høre unge talenter både fra Strand og Stavanger, som framførte et variert repertoar. På programmet sto blant annet fransk folkemusikk, tango, svensk visesang og utdrag fra Flåklypa, og instrumental- og vokalinnslag var vevd sammen med dansenumre. Konserten ble avsluttet med den vakre sopranarien Lascia Chio Pianga, og med en spenstig og kraftfull jazzgruppe som framførte to nummer.

Lokalforeningen i Strand var imponert over at så mange musikalske stavangerungdommer la turen til Jørpeland denne flotte søndagen i mars. Kanskje var det kombinasjonen av talentfulle ungdommer fra Strand og lyden i Jørpeland kirke som fristet?

Livsglede for Eldre Strand takker

Lokalforeningen vår i Strand takker for en flott opplevelse. De vil samtidig sende en takk Synnøve Keilegavlen Nygård, som ledet publikum gjennom konserten. – Musikk og musikalsk aktivitet gir glede og optimisme, som er avgjørende for både helse og livskvalitet, sa Nygård. Lokalforeningen kan bekrefte at konserten ga publikum nettopp en god dose av dette. Vi håper livsgledekonserten blir en fast tradisjon i Strand!

Kjære vene – for en revy!

Kjære vene – for en revy!

Lokalforeningen til Livsglede for Eldre i Trondheim tok med seg eldre fra hele byen på studentrevy 6. mars!

Lokalforeningen til Livsglede for Eldre i Trondheim var i fjor høst så heldige å bli kontaktet av Sykepleierevyen, som ønsket et samarbeid om gratisforestilling for Trondheims eldre. Foreningen består av sykepleierstudenter ved NTNU i Trondheim, og revyen arrangeres av medstudenter. Dette var andre året på rad at sykepleierstudentene inviterte til show i Verkstedhallen på Svartlamon. Onsdag 6. mars var førpremieren på «Kjære vene!» en realitet, og det ble en kveld spekket av humor, sang, dans og musikk.

– Hvorfor er ikke pressen her?

Eldre fra hele Trondheim tok turen denne kalde marskvelden, og salen var fylt av varme, latter og (livs)glede. I pausen ble det boller og tid til en god prat på tvers av generasjonene. Både styret i lokalforeningen og resten av publikum koste seg stort. Styrets egen ledsageransvarlig fikk til og med æren av å komme opp på scenen for å delta i en sketsj. – Hvorfor er ikke pressen her?, spurte en av de eldre i publikum, for så underholdende var det!

Livsglede for Eldre NTNU Trondheim vil sende en stor takk til Sykepleierevyen for svært godt samarbeid, og til Bunnpris, som har vært trofast sponsor for lokalforeningen gjennom mange år, for økonomisk støtte.

Sykepleierevyen ble anmeldt av studentavisa Under Dusken. Anmeldelsen kan leses HER!

 

Logo Bunnpris

 

 

Rapport fra livsgledeskole i Vennesla

Rapport fra livsgledeskole i Vennesla

Vennesla videregående skole er en livsgledeskole, og bruker livsgledepedagogikk aktivt for å gi elevene sine praksisnær opplæring i helsefag gjennom trivselsskapende aktiviteter. Vi har fått en liten rapport fra et livsgledearrangement de hadde 13. mars.

Elevene ved helse- og oppvekstfag hadde noen fine timer på Venneslaheimen. I forkant hadde elevene laget egne sanghefter som de delte ut. Som følge ble blant annet fløy en liten blåfugl, jeg gikk en tur på stien og alle fugler sunget av full hals. En elev hadde med seg gitaren og spilte til. Noen hadde laget quiz med spørsmål fra gamle dager, samt ord og utrykk fra Vennesla. Vet du for eksempel hva «ryme», «lodde» og «bede» betyr*? Etterpå var stekte elevene vafler, og de ansatte satte på kaffen. Det ble en koselig stund med mye livsglede for både de eldre og de unge, skriver lærer Monica Pedersen.

Nysgjerrig? Les mer om livsgledepedagogikk i videregående skole HER!

 

 

* ordene betyr hhv. løpe, sokker og brødskive ????

Drøyt tre årsverk med frivillig innsats i 2018

Drøyt tre årsverk med frivillig innsats i 2018

I midten av februar avholdt Livsglede for Eldre Strand sitt niende årsmøte.

Møteleder Edvard Kr. Tungland hadde gleden av å ønske i overkant av 30 deltakere velkommen. LFE Strand har i flere år invitert gjester til årsmøtet som kan inspirere og utfordre dem som frivillig organisasjon, blant annet kommunale ledere, bedriftsledere som støtter dem økonomisk og noen fra LFE sentralt. En særlig velkomst fikk derfor kulturleder i Strand, Trond Ole Hølland Paulsen, som hadde takket ja til å kåsere over temaet frivillig innsats – større livsglede. Livsglede for hvem, spurte kulturlederen, og fulgte opp med mange spennende tanker og ideer om frivillighet. Paulsen ga lokalforeningen i Strand flere konkrete utfordringer som det nyvalgte styret tar med seg videre.

Over tre årsverk med frivillig arbeid

I årsmeldingen for 2018 kan lokalforeningen skryte av at de har hatt 11 arrangement i egen regi, samt 17 sammen med andre i løpet av året. LFE Strand kan skryte av å ha hatt 687 deltakere på arrangementene sine, 289 ledsagere har stilt opp og de har gjennomført 5.389 frivillige timer i samfunnsnyttig innsats i 2018. Det er litt over 3 årsverk – og helt fantastisk!! I tillegg ble det blant annet valgt nytt styre. Alle i styret ønsket gjenvalg, og slik ble det med årsmøtets godkjenning. En spesiell oppmerksomhet fikk Nina Vervik Eie, som høsten 2018 gikk ut av styret etter å ha vært med siden lokalforeningen ble opprettet i 2010. Det forteller om at styret jobber godt sammen, og at innsatsen i Livsglede for Eldre gir – ja, nettopp, mer livsglede, også for dem!

Det nye styret består av Edvard Kr. Tungland, leder – Alv Østerhus, nestleder – Michelle Hølleslid, sekretær – Brit Riis, økonomileder og styremedlemmene Jan O. Myhre, Erik Danielsen (skolekontakt), Wenke Eskedal og Elfrid Ravnås. I tillegg tiltrer elever fra Strand videregående skole styret for et skoleår om gangen. Elevene som sitter i styret nå er Julie Tveita Johannesen, Ingrid Helene E. Fosmark og Daniel Henriksen.

Som seg hør og bør vanket det også kaffe og noe å bite i. Og konklusjonen, i følge noen av de frammøtte elevene: «Dette var slett ikke verst!»

Høydepunkt fra 2018 i bilder:

Glade turister i Villa Joyosa våren 2018!

Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Beboere på sykehjemmene skal ha mulighet å drive med en aktivitet De synes er spennende, meningsfylte og gir liv til hverdagen. Er dette mulig? Svaret er ja, sier Høie.

 

Det krever politisk ledelse, settes i system. Men dere er ikke overlatt til dere selv. Det finnes ordninger som dere kan ta i bruk. Slik som den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som drives av Livsglede for Eldre, forteller Helseminister Høie.

Det finnes ordninger for å få dette til, fiks ferdig. Dere må sørge for at det blir tatt i bruk, slik som de gjorde i Ørland kommune.

Etterpå sa sykehjemlegen om resultatet:

Etter at sertifiseringsordningen ble tatt i bruk, har det vært betydelig nedgang i sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne.

Arbeidet til Livsglede for Eldre har også hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet i Ørland kommune, sier Bent Høie.

 

Kilde. https://tv.hoyre.no/bent-hoie-nestleder-statsrad-3?start=367