Politikerne bør prioritere livsglede på sykehjem, viser forskning

Politikerne bør prioritere livsglede på sykehjem, viser forskning

Sykehjem som åpner seg opp for omverdenen rundt, inkluderer pårørende, nærmiljø og frivillige, skaper gode rammer for beboerne for å finne meningsfull aktivitet i hverdagen. Her er god ledelse en nøkkelfaktor. dette viser et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd (under tildeling nr. 256647), hvor forskere fra Nordlandsforskning, Universitetene i Stavanger, Agder og Nord samt Ålborg universitet har fulgt ledere, helsepersonell og sykepleiestudenter i praksis i «innovative sykehjem».

Politikerne bør prioritere livsglede på sykehjem
Flere sykehjem i Norge er sertifiserte «livsgledesykehjem» der det stilles konkrete krav til sykehjems-ansatte om å tilby meningsfulle aktiviteter og kvalitet på pleietilbudet for å tilfredsstille krav til sertifisering og resertifisering. Det positive med «livsglede-fokus» er at pleietilbudet blir personsentrert i den forstand at det er personen som er fokus, ikke sykdommen eller funksjonssvikten. Det er også krav at den enkelte beboer skal oppleve en aktivitet som gir dem mening i hverdagen og at det blir satt av tid til ansatte å organisere dette.

 

Les hel artikkel hos forskning.no

Prosjektet finansiert av Norges forskningsråd (under tildeling nr. 256647) har forskere fra Nordlandsforskning, Universitetene i Stavanger, Agder og Nord samt Ålborg universitet fulgt ledere, helsepersonell og sykepleiestudenter i praksis i «innovative sykehjem».

Sykehjemmene ble valgt ut fra kriterier om at de var åpne for endring av praksis og var villige til å la forskerne få «kikke i kortene» i endringsprosessene i sykehjemmene.

Brodtkorb, K., Skaar, R. & Slettebø, Å. (2019). The importance of leadership in innovation processes in nursing homes: An integrative reviewNordic Journal of Nursing Research. 27. februar 2019.

Totcheva, C.Ø., Vedeler, J.S. & Slettebø, Å. (2019). Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Vol. 15 (1). 4. mars 2019.Slettebø, Å. (2002). Strebing mot pasientens beste: En empirisk studie om etisk vanskelige situasjoner i sykepleiepraksis ved tre norske sykehjem. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap.

 

 

 

Larvik kommune med hele 7 sertifiserte Livsgledehjem

Gratulerer til Tjølling sykehjem, og ikke minst gratulasjoner til Larvik kommune med hele 7 sertifiserte Livsgledehjem!


Gode systemer

Både ledelsen, livsgledegruppa og alle ansatte på Tjølling sykehjem har jobbet godt med å systematisere arbeidet og heve kvaliteten. De sier at det beste med livsgledearbeidet, er at de jobber personsentrert i mye større grad enn det de gjorde tidligere, og at alle pasientene blir sett. De har fått gode systemer som ivaretar at alle pasienter kommer ut i frisk luft i løpet av uken, og at alle får minst en individuell aktivitet tilpasset deres interesser og funksjon.

 

Til venstre: Hovedlivsgledeansvarlig Hege Miles er storfornøyd med oppnådd resultat, og holder stødig på Livsgledehjertet. Til Høyre: Avdelingsledere Rikke Nilsen og Nathalie Grønning Thon, viser stolt frem sertifikatet.

 

Økt stolthet av arbeidsplassen
Arbeidet er mer bærekraftig og mindre avhengig av hvem som er på jobb. De opplever mer positivitet og samarbeid i personalgruppa, og økt stolthet av arbeidsplassen sin. Pårørende viser større trygghet, tillit, engasjement og bekrefter den gode jobben ansatte gjør, med positive tilbakemeldinger.

 

 

Livsglede for Eldre gratulerer Tjølling sykehjem som Livsgledehjem.

Akershus har fått sitt første Livsgledehjem !

Akershus har fått sitt første Livsgledehjem !

Denne uka ble Nannestad pleie- og omsorgssenter sertifisert som Livsgledehjem. Dette er Akershus sitt første Livsgledehjem.

Livsgledegruppen, pluss sertifisørerne Anne Grasbakken og Kaja Solhaugen fra Livsglede for Eldre


Sertifiseringsprosessen

De ansatte forteller at de alltid har jobbet godt med beboerne. Etter at de begynte i sertifiseringsprosessen er arbeidet satt mer i system, og de har økt fokus på personsentrert omsorg. Arbeidsmiljøet har alltid vært svært godt, men nå har det blitt enda bedre.

«Dette er en forsmak på himmelriket»  – Sitat fra beboer

«Når beboerne har det godt, har vi ansatte det godt» – Sitat fra ansatt

Samspill
Nannestad pleie- og omsorgssenter har et tett og godt samarbeid med frivillige enkeltpersoner, lag/foreninger, barnehager, ungdomsskole og videregående skole. Livsgledekonsulent Kari Homble har fulgt sykehjemmet tett gjennom hele prosessen, og vært bindeleddet mellom sykehjemmet og Stiftelsen Livsglede for Eldre. Hun forteller at arbeidet har hatt en positiv effekt i forholdet til økt samspill med lokalmiljøet. Denne gode forbindelsen gjør at sykehjemmet blir et midtpunkt i kommunen.


Til venstre: Traktor i hagen til stor glede for beboere og barnehagebarn på besøk. Til høyre:
En av kommunes stolper i stolpejakten er plassert ved inngangen til sansehagen. Det fører til at sansehagen får mye besøk av kommunes innbyggere.

 


Til venstre: Sommerlig pynt på en av avdelingene. Til høyre: Vannfontene i hagen.

Livsglede for Eldre gratulerer Nannestad pleie- og omsorgssenter som Livsgledehjem.

Nok et sertifisert Livsgledehjem i Larvik kommune

Gratulerer til Grevle sykehjem som ble sertifisert Livsgledehjem 20.juni 2019.


De ansatte ved Grevle sykehjem, er stolte av resultatet og jobben de har gjort, for å bli sertifiserte.


Kvalitetsstempel

Det beste med Livsgledehjem, er at personsentrert omsorg er satt i fokus. Et bedre samarbeid mellom ansatte og pasienten, og mellom ansatte og de pårørende. Et bedre system for gjennomføring av oppgaver, økt bærekraftighet, større fag-fokus, økt kreativitet hos ansatte, kontakt med dyr, mer frisk luft og ikke minst økt kvalitet.
«Vi har fått kvalitetsstempel nå», sier ledelsen ved sykehjemmet.

 

Livsglede for Eldre gratulerer alle de involverte med sertifiseringen den 20. juni.

Livsglede for Eldre gratulerer Grevle sykehjem som Livsgledehjem.

Full aktivitet med Olav Duun vgs

Full aktivitet med Olav Duun vgs

Olav Duun videregående skole (VG1 helse- og oppvekstfag og VG2 helsefagarbeider) avsluttet skoleåret 2018 – 19 med en innholdsrik aktivitetsuke på Namsos helsehus. De har sendt oss noen bilder fra uka, og forteller at både beboere, elever, ansatte, pårørende og lærere var svært fornøyd med opplegget!

 

Livsglede for Eldre burde i utgangspunktet vært en overflødig organisasjon

Livsglede for Eldre burde i utgangspunktet vært en overflødig organisasjon

Se påtroppende Generalsekretær i Livsglede for Eldre, Marianne Bremnes, holder et foredrag om Livsglede for Eldre på Arendalskonferansen – Fremtidens Kommuner.


Burde vært overflødig

Marianne Bremnes forteller at Livsglede for Eldre er en organisasjon som i utgangspunktet burde være overflødig, men som definitivt ikke er det! Det er avgjørende å ha et systematisk verktøy slik sertifiseringsordningen til Livsglede for Eldre gir, slik at virksomheten har rutiner og systemer som gjør at individuelle psykososiale behov ivaretas på lik linje med medisinering, ernæring og pleie.

Bremnes forteller videre om viktigheten av å ha samarbeid med frivilligheten, generasjonsmøter, kontakt med dyr, musikk og kultur, samt de andre livsgledekriteriene.

Innlegget er filmet under konferansen Fremtidens kommuner 2019

Bergen har fått sitt første livsgledehjem!

Bergen har fått sitt første livsgledehjem!

Da bystyret i Bergen gikk inn for at de ville prøve ut sertifiseringsordningen Livsgledehjem på et sykehjem i kommunen, falt valget på Midtbygda sjukeheim. 12. juni ble de sertifisert, og ble dermed det første livsgledehjemmet både i Bergen, Hordaland og nye Vestland fylke.


Systematisk og personfokusert

Livsgledekonsulent Anne Karine Aspholt Monsen har fulgt Midtbygda gjennom hele prosessen, og forteller at dette er den mest givende og spennende jobben hun har hatt. Hun berømmer livsgledegruppa, som har vært engasjerte pådrivere i livsgledearbeidet. De ansatte forteller at de jobbet godt med pasientene tidligere også, men at livsgledearbeidet har gjort at de jobber enda mer systematisk og personfokusert. De har fokus på hva som er viktig for hver enkelt, og er opptatt av hva beboerne interesserte seg for også før de ble syke.

«Beboerne har fått en mer meningsfull hverdag som er mer rettet mot deres personlige ønsker og interesser.» Ansatt på Midtbygda sjukeheim

 

Livsgledegruppa, sertifisører fra LFE og spesialrådgiver fra etat for sykehjem, Rune Eidset

 

Livsglede for Eldre gratulerer Midtbygda sjukeheim som Livsgledehjem.

Yrkesstolthet og engasjement i Marnardal

Yrkesstolthet og engasjement i Marnardal

Gleden var stor på Marnardal omsorgssenter da de ble sertifisert som Livsgledehjem 6. juni 2019, etter omtrent ett år med systematisk kvalitetsarbeid. 

Livsgledekonsulent Anniken Finsådal har sammen med ledelsen gjort en fantastisk jobb med å guide ansatte gjennom hele prosessen, slik at hver enkelt pasient nå følges opp individuelt. Ansatte viser en stor yrkesstolthet og mye engasjement, og forteller om fagforståelse og økt kvalitet i tjenesten etter at de begynte å jobbe med livsgledekonseptet.

 

 

Det psykososiale arbeidet er satt i system, sier livsgledegruppa, og mindre avhengig av hvem som er på jobb. – Det beste med Livsgledehjem er blant annet fornøyde og trygge pasienter, bedre psykososialt miljø, hjemmekoselig stemning, mer kontakt med dyr, økt frivillighet og fornøyde pårørende, sa de på sertifiseringsdagen.

 

Vi gratulerer Marnardal omsorgssenter med en strålende innsats, og gleder oss til videre samarbeid!

 

Nyoppusset rom i hjemmekoselig stil, tilrettelagt for barn og andre frivillige

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber resten av landet om å se til Hamar, hvor alle sykehjem og omsorgsboliger skal være Livsgledehjem-sertifisert

Derfor er Høie imponert over Hamars Livsglede-innsats: Vi ser at arbeidet med livsglede har en positiv effekt og er viktig for den enkelte. Og innsatsen skaper også et positivt arbeidsmiljø for de ansatte, sier Høie.  Les full artikkel i Hamar Dagblad


Foto: Jo E. Brenden

Livsgledehjem-sertifisering er en metode.
Det viktigste er at man gjøre dette systematisk, rettet mot den enkelte, sier Høie, og legger til:
– Resten av Norge bør se til Hamar og se på den systematikken som man legger i dette arbeidet her, og se på de oppløftende resultatene man har oppnådd.


Hva blir veien videre i dette arbeidet, Høie?
– Mange steder i Norge gjør man en veldig god jobb, men ofte er tiltak knyttet til skippertak eller en person som brenner for noe. Livsgledehjem-sertifisering er en metode. Det viktigste er at man gjøre dette systematisk, rettet mot den enkelte, sier Høie, og legger til: – Resten av Norge bør se til Hamar og se på den systematikken som man legger i dette arbeidet her, og se på de oppløftende resultatene man har oppnådd.


Mer omsorgsboliger
– Ved å ha Livsglede-sertifiserte sykehjem og omsorgshjem, så setter vi i system den enkeltes ønske om aktivitet. «Hva er viktig for meg?» Så sørger vi for at det skjer, utdyper varaordfører og Høyres ordførerkandidat i Hamar, Knut Fangberget. Han roser de ansatte i Hamar kommune innen helse- og omsorgssektoren, de pårørende og venneforeningene til de ulike institusjonene for at man i Hamar har kommet langt. – Uvurderlig innsats. Det er åpenbart mange som vil pasientene vel, sier Fangberget.


Foto: Jo E. Brenden

Les full artikkel i Hamar Dagblad

NRK – Livsgledebarnehagen Idrettsparken barnehage inviterte til idrettsdag

NRK – Livsgledebarnehagen Idrettsparken barnehage inviterte til idrettsdag

For å fremme livsglede og helse, har Idrettsparken barnehage i Kongsberg invitert med seg sykehjemsbeboere til idrettsdag. Deltagerne er mellom 3 og 100 år ! 

Bilde : NRK TV Distriktnyheter

Vi i Livsglede for Eldre, ELSKER generasjonsmøter og vet hvor viktig og verdifullt dette er for alle som deltar. Vi fremmer dette konseptet så godt vi kan, og pr. dags dato har 382 barnehager meldt seg på. Alle barnehager som ønsker å være med, kan melde seg på via nettsiden www.livsgledebarnehage.no .

Klikk på bilde nedenfor, og se den herlige reportasjen på NRK fra idrettsdagen til Idrettsparken barnehage

Skjermdump fra NRK TV Distriktnyheter

 

 

 

Stadig flere Livsgledebarnehager

Stadig flere Livsgledebarnehager

Det er stadig flere barnehager som melder seg på som Livsgledebarnehage. Vi har per dags dato 375 livsgledebarnehager som sprer livsglede rundt på eldreinstitusjoner i Norge.

Nylig var Prestebakken barnehage i Førde på besøk hos Førde helsetun. Her fikk 5 år gamle Celine møte 98 år gamle Signy (Se link nedenfor). Generasjonsmøtene skaper nye vennskapsbånd mellom generasjonene, som er viktig for både de unge og eldre. Pedagog Tove Nervik forteller at det er viktig å la barna få møte de eldre som har levd et langt liv og har mye å tilføre oss. Det er viktig å knytte vennskap på tvers og skape mangfold.

Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten som dette frivillige bidraget har for alle involverte. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet, som gir de eldre en mulighet til å være en ressurs for barn og unge.

Klikk på bildet nedenfor for å høre dette fantastiske møtet

 

Livsviktig livsglede for eldre

Livsviktig livsglede for eldre

Arendal Tidende sin artikkel om Saltrød bo- og omsorgssenter, forteller om hvilket innvirkning sertifiseringen Livsgledehjem har gjort ved omsorgsenteret. Livsgledehjemmet har knytta til seg en rekke samarbeidspartnere gjennom frivillige organisasjoner og grupper i distriktet. De har samarbeid med Lions, Røde Kors, Lia Barnehage, Stuenes skole, Sam Eyde videregående skole, Dahlske videregående skole, Møglestø, Voksenopplæringa, NAV, Durapart, menn i helse og Filadelfia på Eydehavn for å nevne noen.

Se hele artikkelen fra Arendal Tidende her


Katten «Bella» og babyene Sofie og Axel er en del av livsgledefaktorene på Saltrød bo- og omsorgssenter, som ble sertifisert som «Livsgledehjem» for ett år siden. Foto: Linda Dyrholm

Fornøyde brukere
En gruppe godt voksne kvinner og menn sitter rundt langbordet og småprater. De bor ikke her, men de er her likevel flere ganger i uka. Noen av dem bor i omsorgsboliger i nabolaget og kommer hit for å spise middag, og andre bor på Liatunet. Gunnhilde Borås bor på Liatunet. Hun er snart 83 år, og har stor glede av å være med på aktivitetene på huset. – Dette er en veldig koselig plass, og jeg kommer og går som jeg vil. De er flinke med pasientene her, det er et godt sykehjem, skryter hun. 72-år gamle Roald Johnsen nikker enig i det Gunnhilde sier. Han bor også på Liatunet og er en av dem som er fast inventar på omsorgssenteret. – Jeg kommer hit flere ganger i uka, og da driver jeg en del med sykling på de syklene som står ute i gangen der for å trene opp en skade i beinet, sier han og peker ut i korridoren.
– Dessuten har de veldig god mat her. Kokken er kjempeflink, han må vi beholde lenge, legger han til. Edel Dahlen er 86 år og bor fortsatt hjemme, men hun kommer hit to ganger i uka for å være sosial.
– Det er så mye jillt her, jeg liker å være med på bingo og holde på med håndarbeid, sier hun fornøyd.


TEAM: Avdelingsleder Vigdis Langemyr og enhetsleder Svein Elgvin samarbeider om å skape livsglede på omsorgssenteret. Foto: Linda Dyrholm

Enhetsleder for alle institusjonene, Svein Elgvin, sier at i Arendal er det bestemt at alle avdelingene med langtidsplasser skal sertifiseres. Det har bystyret vedtatt. Vi har ti langtidsplasser, nå mangler vi bare Plankemyra, Elim og Tromøy bokollektiv før alle er sertifisert, forteller Svein fornøyd. Han forklarer at pilotprosjektet Livsgledesykehjem ble starta i 2008 i Trøndelag, og at det senere har blitt en nasjonal ordning. Nå er det over 130 sykehjem som er sertifisert, og det blir bare flere, sier han

Avdelingsleder Vigdis Langemyr er stolt over jobben sin, og hun er stolt over at de er sertifisert som «Livsgledehjem» gjennom organisasjonen «Livsglede for Eldre». For selv om de ansatte alltid har hatt fokus på livsglede, så er det først nå de har fått satt det i et system, hvor hver enkelt beboer får en individuell plan basert på livshistorie, interesse og behov.

Se hele artikkelen fra Arendal Tidende her