Er du vår nye kollega? Vi søker søker 2 veiledere/sertifisører

Er du vår nye kollega? Vi søker søker 2 veiledere/sertifisører

Vi i Livsglede for eldre, søker 2 veiledere/sertifisører – 1 i Oslo og 1 i Trondheim.

Er du:

  • God til å inspirere ledere og ansatte ved sykehjem i en sertifiseringsprosess?
  • God til å ordlegge deg og bruke ditt personlige engasjement i veiledning og oppfølging av kommunene/sykehjemmene som vi samarbeider med?
  • Nøyaktig og effektiv?
  • Samfunnsengasjert?
  • Strukturert og har evne til planlegging på kort og lang sikt?
  • Samarbeidsorientert og god på relasjonsbygging?
  • Løsningsorientert, kreativ og fleksibel?

DA vil vi at du tar kontakt med oss

Klikk her for å se full annonse, og se hvordan du kan søke, eller komme i kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.

Julegave fra de ansatte i KLP

Julegave fra de ansatte i KLP

Livsglede for eldre fikk denne uken en gladnyhet. De ansatte hos KLP vil gi sin julegave til prosjektene vi gjør på ungdomsskolene og valgfaget «Innsats for andre». Gaven som er øremerket dette prosjektet er på hele 63.450 kroner.

KLP er kommunenes pensjonskasse, og er Norges er største pensjonsselskap. Hvert år gir de bort «de ansattes julegave» til veldedige formål, og i år er Livsglede for eldre en av de utvalgte organisasjonene som mottar denne gaven.

Valgfaget innsats for andre i ungdomskolen I kom høsten 2013, og er tatt varmt imot hos flere frivillige organisasjoner. Livsglede for Eldre ønsker å bidra til at valgfaget består. Vi ønsker å være et verktøy for å få ungdomsskoleelevene ut i møte med eldre i sitt nærmiljø. Rekruttering til både frivillighet og til arbeid i eldreomsorgen står sentralt for Livsglede for Eldre.

Tau ungdomskole

Møte mellom generasjonene gjennom trivselsskapende tiltak er en god måte å innfri kravene i valgfaget og i læreplanen forøvrig.

Vi i Livsglede for eldre takker alle ansatte i KLP, og ønsker hver enkelt en riktig god og et godt nyttår. Vi setter enorm stor pris på denne gaven, og mottar den i største takknemlighet.

En stor takk til Ungdommens fylkesting (UFT) & Vest-Agder fylkeskommune

En stor takk til Ungdommens fylkesting (UFT) & Vest-Agder fylkeskommune

UFT er et hørings- og rådgivende organ for Vest-Agder fylkeskommune og alle de politiske organene. Gjennom UFT får ungdom i Vest-Agder reell medvirkning, en stor mulighet til å påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. 

Gaven ble overrakt Frode Salvesen, fungerende generalsekretær i Livsglede for Eldre, på kontoret i Kristiansand.  Representanter for UTF fra venstre: Kristian Larsen og Trond Hauklien. Til høyre: fylkesordfører Terje Damman.
Foto: Stian Bakke


I stedet for å sende julekort, gir fylkeskommunen porto- og julekort-pengene til en god sak i fylket.

Vi ønsker forsatt våre samarbeidspartnere, kontakter og ansatte en god jul og et godt nytt år. Ved å gjøre det gjennom elektroniske kanaler (som vår hjemmeside, sosiale medier og nettavis) kan vi også i år gi 15 000 kroner til et godt formål, forteller fylkesordfører Terje Damman. 

 
Nytt i år er at fylkesordfører Terje Damman har overlatt valget av mottaker til ungdommene i Ungdommens fylkesutvalg.


En rekke ungdommer har hatt erfaringer med å møte eldre gjennom organisasjonen Livsglede for Eldre. Disse flotte møtene mellom generasjonene gir ungdom viktig erfaring og forebygger ensomhet hos eldre – noe som gir dem livsglede. Det syntes vi var passende å gi til. Julen handler jo nettopp om det; å komme sammen og skape livsglede.


Trond Hauklien

 

Vi i Livsglede for Eldre takker for gaven, og setter umåtelig pris på engasjementet fra ungdommene i Ungdommens fylkesting, Vest-Agder.

10 000 takk til de ansatte i AT Skog!

10 000 takk til de ansatte i AT Skog!

De ansatte i AT Skog, har en fantastisk tradisjon, hvor de gir en omvendt julegave.
I år valgte de Stiftelsen Livsglede for Eldre, og gir hele 10 000 kroner for å spre livsglede til beboere i Livsgledehjem.

Gaven ble overrakt av Thomas Kristiansen (til venstre på bildet) og Geir Haugland i AT Skog julegaven, til leder for frivillighet og utdanning hos Livsglede for Eldre, Silje Solbakken.


Livsglede for eldre setter utrolig stor pris på gaven, og mottar den med stor takknemlighet.

Dette er frie midler som vi skal bruke der det trengs mest. Da tenker jeg først og fremst i lokalforeningene, som består av engasjerte frivillige. Det er de frivillige som lager de små og store aktivitetene for eldre i sitt nærmiljø,
forteller Frode Salvesen – Fungerende generalsekretær i Livsglede for Eldre.


Alle involverte i Livsglede for Eldre, takker de ansatte i AT Skog for gaven, og ønsker de en riktig god jul.
Hedmarks fire første livsgledehjem

Hedmarks fire første livsgledehjem

Mjølkerampe i sansehagen på Klukstuen

Mjølkerampe i sansehagen på Klukstuen

Da Hamar kommune bestemte seg for å bli med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem, gjorde de det på kjent Hedmarksvis: ”Ittno knussel, vi tar alle alle fire”.

 

Dermed satte alle de fire sykehjemmene med tilhørende omsorgsboliger i gang med arbeidet mot sertifisering. Det var tydelig for oss i Livsglede for Eldre at her var det veldig mye bra å bygge videre på allerede fra start. Arbeidet ble gjort med stort engasjement, pågangsmot og høy faglig kompetanse. Ikke minst var det tydelig at ledelsen både i kommunen og på sykehjemmene var svært engasjert i arbeidet. Prosessen har vært drevet fram under kyndig veiledning fra livsgledekonsulent Berit Kalland, som kan være stolt av det det flotte arbeidet som hun og alle de ansatte har lagt ned.

De fire institusjonene Finsalsenteret, Klukstuen, Prestrudsenteret og Parkgården sykehjem er svært ulike, både i størrelse og beliggenhet. Men en ting har de til felles, nemlig en gjeng dyktige og engasjerte ansatte og ledere. I første halvdel av november ble alle fire sertifiserte livsgledehjem. Ittno knussel!

– Jeg har aldri vært i tvil om at alle på Hamar skal sertifiseres. Dere er knallgode, sa sertifisør Tanja Hopsø.

I egenevalueringer i forkant av sertifiseringene ble ansatte blant annet spurt om hva som motiverer dem i livsgledearbeidet, og hva gevinsten er for ansatte og beboere. Her er noen av svarene:

  • Å kunne gi gode øyeblikk til beboerne motiverer meg.
  • Livsgledearbeidet fører til en bevisstgjøring rundt alt vi faktisk gjør og får til for pasientene våre. Det har gitt mye positivitet og energi, motivasjon og engasjement.
  • Pasientene får tilpasset individuelle, meningsfylte og lystbetonte aktiviteter gjennom uken.

Eksempel på et godt livsgledeøyeblikk på Hamar:

Jeg og en sengeliggende pasient åpnet vinduet og hørte på regnet, mens vi holdt hender og snakket. Fikk så mange klemmer at jeg nesten ikke kom ut av rommet.

Ansatt, Prestrudsenteret

En bit av naturen hentet inn fra Dovrefjell, til å ta og lukte på, Prestrudsenteret

En bit av naturen hentet inn fra Dovrefjell til å ta og lukte på, på Prestrudsenteret

Tre millioner takk til regjeringen!

Tre millioner takk til regjeringen!

I forrige uke fikk Livsglede for Eldre tildelt tre ekstra millioner til livsgledearbeid etter enighet om statsbudsjettet for 2019!

Krf bidro til å øke støtten med 3 millioner kroner i forhandlingene med regjeringen. Midlene skal brukes til å starte opp Livsgledehjem i nye kommuner, med tilhørende samarbeid med skoler, barnehager og frivillighet. Vi setter utrolig stor pris på dette bidraget, som gjør at vi kan bidra til en enda bedre eldreomsorg i mange flere kommuner i tiden framover!

Stort oppmøte på kickoff i Narvik

Stort oppmøte på kickoff i Narvik

Over 200 narvikinger, både ansatte fra sykehjem og omsorgsboliger og representanter fra skoler, barnehager og frivillighet, var samlet i Narviksenteret 21. og 22. november, da det ble arrangert kickoff for Livsgledehjem i Narvik kommune.

Begge dagene ble åpnet av kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa og varaordfører Geir Ketil Hansen, som snakket om hvor godt sertifiseringsarbeidet er forankret på alle nivå i kommunen. Varaordføreren sa at det råder bred enighet politisk, og at hele kommunestyret er enige i at Livsgledehjem vil gjøre kommunens tjenester for eldre enda bedre. Laksaa trakk blant annet paralleller til eldrereformen Leve hele livet, der Livsgledehjem nevnes som virkemiddel for en bedre eldreomsorg:

– Vi gjør dette fordi vi bryr oss om innholdet i eldreomsorgen, og om 364 dager, 5 timer og 40 minutter har vi fire sertifiserte Livsgledehjem her i kommunen!

Lisbeth Binde Andersen, som er livsgledekonsulent i Narvik, presenterte seg også, og sa noen velvalgte ord som sin rolle som prosessveileder for institusjonene. Fra Harstad kom Tone Johansen (t.v.) og Erika Killengren på besøk. De jobber som hovedlivsgledeansvarlig og driftskoordinator på livsgledehjemmet Bergseng bosenter i Harstad, og fortalte om sine erfaringer i sertifiseringsarbeidet og svarte på spørsmål fra salen. Sertifisør og veileder i Livsglede for Eldre, Tanja Hopsø, ga en introduksjon til Livsgledehjem og hva arbeidet går ut på.

– Husk at livsgledearbeidet ikke kommer i tillegg til det dere gjør nå, men er en del av det. Dere skal bare jobbe litt annerledes. Og husk at det handler mest om å skape gylne øyeblikk i hverdagen – ikke fallskjermhopp!

Vi takker for to gode dager med et lydhørt og entusiastisk publikum, og gleder oss til å følge Narvik videre i prosessen.

Et lydhør og interessert publikum

Lydhøre og interesserte kursdeltakere

Storslåtte fjell i horisonten

Storslåtte fjell i horisonten

Tanja Hopsø fra Livsglede for Eldre snakket om Livsgledehjem

Tanja Hopsø fra Livsglede for Eldre

Stemningsrapport fra lokalforeningen i Strand

Stemningsrapport fra lokalforeningen i Strand

Lokalforeningen til Livsglede for Eldre i Strand, som er en av de eldste og mest aktive lokallagene vi har, har sendt oss denne hyggelige rapporten fra Ryfylkekvelden de arrangerte i høst.

 

RYFYLKEKVELDER – DET MÅ VI BARE HA MED OSS!

Ja, det er noe med høsten. Innetid, lunt og koselig med levende lys, god, varm kaffe og noe å bite i. Og ikke minst, sosialt fellesskap! Slik som Livsglede for Eldre Strand prøver å få til gjennom sine «Ryfylkekvelder». Og skal vi dømme ut fra oppmøte både på Tautunet og Jonsokberget Bo- og aktivitetssenter, ja, da er dette blitt en klassiker som «alle» bare må få med seg. Oppmøte på ca. 30 personer på Tautunet og over 70 personer på Jonsokberget forteller vel alt.

Menyen? Ikke så veldig omfattende, men desto mer smakfull. Kaffe og hjemmebakt hører med, laget av Bjørg på Jonsokberget kafe, og av elevene ved Strand videregående skole på Tautunet. Så en liten runde med quiz, der det ikke bare handler om å vinne, å bli best. Det viktigste er vel heller å bli kjent med sidemannen eller – kvinnen, som vi ikke kjenner så veldig godt fra før av. Og når dette munner ut i en kaffeinvitasjon dagen etterpå, ja, da er mye oppnådd.

Men tilbake til menyen. Det som så ut til å falle aller best i smak, ja, var det sangjentene Kristiane og Tea på Jonsokberget eller Tuva på Tautunet, eller var det bildekåsør Bjørn som var sammen med oss begge plassene? Ikke godt å si. Alle fikk i hvert fall velfortjent applaus. Tydelig at bilder fra «gamle dager» vekker minner og rører noe i oss. Og så er det jo litt festlig da når verken bildekåsør Bjørn eller de to damene i salen blir helt enige om bildet var fra 1934 eller 1935?

Uansett, vi fikk oppleve to flotte ettermiddager sammen med beboere og pårørende. Og budskapet til ordføreren i Strand var ganske tydelig: Tror jammen at kafeen på Jonsokberget trenger en utvidelse, et påbygg.

Godt jobba alle som deltok på arrangørsida, de gulkledde elevene ved Strand videregående skole og de litt eldre gulkledde livsgledevennene. Godt å se hva vi kan få til sammen!

Trangt om plassen rundt kaffebordene i Strand

Kaffeservering ved livsgledeelever fra Strand videregående skole

Livsgledehjem i landet i eventyret

Livsgledehjem i landet i eventyret

Fosnes alders- og sykehjem er et lite sykehjem som ligger på øya Jøa, midt i Olav Duuns rike nord i Trøndelag. Både ansatte og beboere tok varmt i mot sertifisørene våre da de skulle sertifiseres som Livsgledehjem den 19. oktober.

Sykehjemmet besto sertifiseringen med glans. Sertifisørene opplevde det som et intimt og varmt hjem, og mente at det har blitt gjort et imponerende stykke arbeid i tiden siden oppstart i 2017. Selv beskrev livsgledegruppa at sertifiseringsprosessen har vært en spennende reise, med både opp- og nedoverbakker. Livsgledekonsulent Liv Nilsen forteller at det har vært interessant og lærerikt å være prosessveileder. Også hun er meget imponert over den gode jobben som gjøres av ansatte ved sykehjemmet.

Jane Tingstad, som er leder for pleie og omsorg i kommunen, forklarte entusiastisk om nye oppdagelser de har gjort gjennom sertifiseringsarbeidet. – Vi er et lite lokalsamfunn, hvor alle tror de kjenner alle. Alt det nye vi har lært om beboerne gjennom livshistoriekartleggingen har virkelig vært en overraskelse!

 

Jane Tingstad mottar sertifikatet som beviser at Fosnes alders- og sykehjem er et Livsgledehjem

Jane Tingstad mottar sertifikatet som beviser at Fosnes alders- og sykehjem er et Livsgledehjem

 

Livsgledekonsulent Liv Nilsen og sertifisør Annbjørg Lyngås

Livsgledekonsulent Liv Nilsen og sertifisør Annbjørg Lyngås

Dobbel glede i Lillesand

Dobbel glede i Lillesand

Hele livsgledegruppen på Høgvågheimen BOA med partyhatter på etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem

Livsgledegruppa på Høgvågheimen BOA fikk partyhatter på etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem

Denne uken fikk Lillesand to nye Livsgledehjem, da både Høvågheimen og Lillesand bo- og aktivitetssenter ble sertifiserte Livsgledehjem.

I strålende høstsol ble sertifisørene møtt av ledere og livsgledegruppene, som var tydelig stolte over livsgledearbeidet som er lagt ned det siste året, samtidig som de var spente på om de kom gjennom nåløyet. Begge sykehjemmene hadde fra tidligere et høyt aktivitetsnivå, og samarbeidet godt med nærmiljøet. I året siden kickoff har de satt dette mer i system, og jobbet målrettet for å få en mer personsentrert hverdag. Livsgledegruppene skryter av bidraget fra vaktmester, vaskeri, rengjøringspersonale, kjøkkenet og livsgledekonsulent for uvurderlig hjelp for å lykkes i livsgledearbeidet.

Det som spesielt imponerte på Høvågheimen BOA, var nattevaktene sitt engasjement i livsgledearbeidet, og hvordan de utøver personsentrert omsorg om natten. I egenevalueringen før sertifisering skrev en at «Vi nattevakter […] vet mer om hva som skal til for å roe og trygge på natt, fordi vi blir bedre kjent gjennom skjemaet (livshistoriekartleggingen, red.anm.). Derfor har vi mer kunnskaper om hver pasient, og kan bruke andre metoder enn før.»
 
På Lillesand BOA ligger det an til mye moro for både beboere og ansatte, da enhetsleder ikke går av veien for å finne på sprell. Uvanlige antrekk og overraskende opptredener inspirerer ansatte til å gi litt ekstra i hverdagen. «Det er større grad av brukermedvirkning enn før, og fokus på hva beboer selv ønsker å bruke tid på. Vi benytter ansattes evner og talenter på en annen måte enn tidligere», sier en ansatt på Lillesand BOA.
 
Vi ønsker å gratulere Høvågheimen BOA og Lillesand BOA med sertifiseringen, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet.

Livsgledegruppa på Lillesand BOA poserer glade etter bestått sertifisering!

Livsgledegruppa på Lillesand BOA poserer glade etter bestått sertifisering

Grillfest til glede for både to- og firbeinte

Grillfest til glede for både to- og firbeinte

Hundevalp i gul t-skjorte

Også noen firbeinte venner fikk være med på grillfest. Med litt flaks ramlet det kanskje noen pølsebiter på bakken også?

Den 3. september ble den årlige grillfesten til lokalforeningen Livsglede for Eldre NTNU Trondheim arrangert i E.C. Dahls-parken i Trondheim. Rundt 250 av byens eldre møtte opp, sultne og danseklare!

Trondheims ordfører, Rita Ottervik, åpnet festen med å fortelle at dette er den tolvte grillfesten i regi av LFE i Trondheim, og at det har vært fint vær hver eneste gang. Hun leste noen ord skrevet av Olav Duun, og ønsket alle velkommen og vel bekomme. Trondheim toradergruppe var først ut på repertoaret, med gamle slagere og danser som fikk publikum varme. Samtidig som musikken pågikk ble det servert karbonade, pølse og potetsalat, og saft og hvitvin. Jan Borseth overtok stafettpinnen og dro til med slagere som Trondhjemsnatt og Nidelven stille og vakker. Det ble allsang og dans. Borseth gikk rundt mellom langbordene med trekkspillet sitt, og spredte godt humør og glede. Kaffe og blautkake ble servert. Noen kommenterte at dette var den beste blautkaka de hadde smakt. Etter et par timer med god mat og sang, ble de eldre geleidet til bussene som skulle ta dem med hjem til sykehjemmene – mette og fornøyde.

Lokalforeningen fikk med frivillige ledsagere fra sykepleieutdanningen ved NTNU, helsefagelever fra videregående skoler og elever fra voksenopplæringa i kommunen. Ledsagerne stod klare og tok imot forventningsfulle eldre fra flere sykehjem. Her fikk unge og eldre en-til-en-kontakt, og dermed god tid og mulighet til å bli kjent og ha det hyggelig sammen på arrangementet. Noen ledsagere hadde med seg hund, og mange eldre synes det var stas å få hilse på de firbeinte. Flere hjemmeboende eldre kom sammen med venner og deltok, de også.

Vi setter pris på at værgudene nok en gang sørget for pent vær denne septemberdagen. I tillegg en stor takk til Roar Bergstrøm, som låner oss parken, for et godt samarbeid nok en gang. Vi er også glade for at Rita Ottervik, Trondheim Toradergruppe og Jan Borseth tok turen. Sist, men ikke minst, takker vi Grilstad, Bunnpris, Trondheim kommune, Kjeldsberg, Norsk sykepleierforbund, NTNU, Egon, Interflora og Coop for spons og samarbeid.

Som en dame sa: «Jeg har vært her flere ganger før, og kommer garantert igjen neste år».

Ledelsen i Livsglede for Eldre NTNU Trondheim står sammen med Roar Bergstrøm og Rita Ottervik

To av styremedlemmene i Livsglede for Eldre NTNU Trondheim poserer sammen med Roar Bergstrøm og Rita Ottervik

En stor takk til: