Studentengasjement

Høgskole og Universitet

 

Livsglede for Eldre ønsker å rekruttere fagfolk til eldreomsorgen, med fokus på muligheter, ressurser og glede. Vi vil bidra til å øke studentengasjementet, og ønsker at flere vil jobbe i eldreomsorgen etter endt utdanning.

Livsglede for Eldre underviser gjerne om mulighetsrommet som ligger i systematisk personsentrert omsorg, og om samarbeid mellom institusjon, nærmiljø, pårørende og frivillighet. Vårt hovedfokus er helsefaglige utdannelser med praksis i sykehjem.

Vi inviterer studentene med som frivillige ressurser i skolens nærmiljø. Gjennom studentdrevne lokalforeninger får studentene brukt interesser og kunnskap i hyggelig møter og aktiviteter sammen med hjemmeboende eldre eller sykehjemsbeboere.

Ønsker deres høgskole økt studentengasjement og fokus på mulighetene i eldreomsorgen? Kontakt oss for mer informasjon!

Høgskolen i Sørøst Norge Drammen

Bilde hentet fra vårt besøk på HSN Drammen høsten 2015.

Dette går rett inn i min egen motivasjon for å bli sykepleier, og hvem jeg ønsker å være i møte med de eldre når jeg er ferdig utdannet.

Sykepleierstudent ved HSN Drammen

Studentdrevne lokalforeninger:

Trøndelag

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 (2. et.),
4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50,
7010 Trondheim
Oslo: Karl Johans gate 19 (4. et.),
0159 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre

Engasjer deg!

Meld deg inn i et lokallag eller støtt oss.