Høgskole og Universitet

Livsglede for Eldre ønsker å rekruttere til eldreomsorgen. I eldreomsorgen kan man fokusere på mulighetene, ressursene og gledene. Vi vil bidra til å øke studentengasjement og rekruttere flere til jobb i eldreomsorgen etter endt utdanning. Livsglede for Eldre underviser om mulighetene som ligger i system, samarbeid og frivillighet. Vårt hovedfokus er helsefaglige utdannelser med praksis i sykehjem.

Vi inviterer alltid studentene med som frivillige ressurser i skolens nærmiljø. Gjennom studentdrevne lokalforeninger får studentene brukt sine interesser og ressurser i hyggelig møter og aktiviteter sammen med hjemmeboende eldre eller sykehjemsbeboere.

Ønsker deres høgskole økt studentengasjement og fokus på mulighetene i eldreomsorgen? Kontakt oss for mer informasjon!

Høgskolen i Sørøst Norge Drammen

Bilde hentet fra vårt besøk på HSN Drammen høsten 2015.

Dette går rett inn i min egen motivasjon for å bli sykepleier, og hvem jeg ønsker å være i forhold til de eldre jeg møter når jeg er ferdig utdannet.

Sykepleierstudent ved HSN Drammen

Studentdrevne lokalforeninger:

Trøndelag

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)
Kristiansand: Markensgate 35 (2. etasje), 4612 Kristiansand
Trondheim: Kongens gate 36, 7012 Trondheim
Oslo: Rosenborggata 3, 0356 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2016 Livsglede for Eldre

Engasjer deg!

Bli livsgledevenn, meld deg inn i lokallag eller støtt oss.