Studentengasjement

Høgskole og universitet

 

Vi ønsker å bidra til å øke studentengasjementet og å rekruttere fagfolk til eldreomsorgen, slik at flere vil jobbe i sektoren etter endt utdanning.

De dyktige fagfolkene i Livsglede for Eldre holder gjerne forelesninger for studenter, både på helsefaglige og pedagogiske studier. Undervisningen kan skreddersys innen områder som systematisk personsentrert omsorg, bærekraft, generasjonsmøter og folkehelsearbeid, og for eksempel handle om hvilke effekter samarbeid mellom institusjon, barnehager, skoler, pårørende, frivillighet og andre i nærmiljøet kan ha, både for store og små.

Ønsker deres høgskole økt studentengasjement og fokus på mulighetene i eldreomsorgen? Kontakt oss for mer informasjon!

Høgskolen i Sørøst Norge Drammen

Bilde hentet fra vårt besøk på HSN Drammen høsten 2015.

Dette går rett inn i min egen motivasjon for å bli sykepleier, og hvem jeg ønsker å være i møte med de eldre når jeg er ferdig utdannet.

Sykepleierstudent ved HSN Drammen

Studentdrevne lokalforeninger:

Trøndelag

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 , 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karl Johans gate 19, 0159 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre