Vilkår og retningslinjer for

giveravtaler & gaver

 

Vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Livsgledebarnehager og livsgledeskoler besøker eldre jevnlig gjennom trivselsskapende aktiviteter som gir gylne generasjonsmøter, gjensidig læring og mestring. Engasjerte ildsjeler i lokalforeningene våre skaper glede gjennom hyggelige arrangementer i sine nærmiljø.

 

Betaling

 

Faste givere:
Gjelder fastgiverforhold per Vipps.

Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort/ -konto.

Enkeltstående gaver:
Betalinger kan gjøres direkte til vår gavekonto eller via Vipps.

Egen innsamlingsaksjon kan også opprettes via facebook.

Oppsigelse av faste avtaler/angrevilkår:
Giver kan selv avlutte trekk via Vipps. Ved behov for hjelp til dette, kan Livsglede for Eldre kontaktes,

enten via e-post til post@livsgledeforeldre.no eller på telefon 934 98 500 (man-fre kl. 8-16).

Giver har mulighet til å angre ved inngåelse av ordninger med faste betalinger.
Giveravtalen kan stoppes når som helst.

Skattefradrag
Det er ført opp et eget felt for personnummer, slik at de som ønsker det kan få skattefradrag ved bruk av Vipps.

 

Livsglede for Eldre er medlem av Fundraising Norge.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kontakt oss dersom du har spørsmål.
E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Org. nr: 991 324 518