Livsgledefokus

LFE besluttet i 2021 å innføre fokusår, hvor vi går i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. Det startet i 2021 hvor fokuset var mat og måltid, og responsen var fantastisk. I år kaller vi årets livsgledefokus for #livsgledenettverk. Les mer om årets fokusområde nedenfor.

#Livsgledenettverk

For fjerde året på rad setter Livsglede for Eldre et ekstra søkelys på ett av våre ni Livsgledekriterier. Fokuset for 2024 vil omhandle kriteriet: «Virksomheten skal legge til rette for at pårørende får god informasjon og mulighet til påvirkning i livsgledearbeidet». Vi har kalt fokusåret for #livsgledenettverk.

Hvorfor

Et velfungerende nettverk rundt sykehjemsbeboeren er avgjørende for å sikre en helhetlig omsorgsopplevelse som tar hensyn til både medisinske, sosiale, kulturelle og åndelige behov. Kommunikasjon og samarbeid mellom alle involverte parter er nøkkelen for å skape et støttende og trygt miljø for den enkelte beboeren.

Nyheter

Livsglede i flotte Narvik

Livsglede i flotte Narvik

LFE var i flotte Narvik, tirsdag, onsdag og torsdag i uke 43 og resertifiserte Ankenes bo- og servicesenter, Oscarsborg bo- og servicesenter, og Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter. Sertifisørene fra Livsglede for Eldre møtte engasjerte, dyktige fagfolk i...

Podkaster

Nettverket rundt en person som bor på institusjon er ofte de menneskene og ressursene som er involvert i omsorgen og støtten for den enkelte beboeren. Dette nettverket kan variere, men omfatter ofte følgende:

Klikk for å åpne liste
  • Familie og pårørende: Dette er vanligvis de nærmeste familiemedlemmene og pårørende til sykehjemsbeboeren. Dette er de viktigste støttespillerne og spiller en viktig rolle i å gi emosjonell støtte, besøk, og kan være involvert i beslutningsprosesser knyttet til omsorg og behandling. Det er viktig å anerkjenne den betydningsfulle rollen som pårørende spiller og å tilby støtte og ressurser for å hjelpe dem med å håndtere utfordringer knyttet til denne rollen.
  • Helsepersonell: Sykehjemmet har et team av helsepersonell, inkludert leger, sykepleiere, omsorgsarbeidere og terapeuter. Dette teamet har ansvaret for å gi medisinsk tilsyn, pleie og behandling til beboeren. Dette innebærer også elever og studenter i praksis.
  • Øvrig personell: Ansatte ved sykehjemmet, inkludert administratorer, resepsjonister, kokker og renholdspersonell, spiller alle en rolle i å skape et trygt og trivelig miljø for beboeren.
  • Frivillige/barn/elever: Noen ganger er det frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner, barnehagebarn, skoleelever, som bidrar med ekstra støtte og aktiviteter for beboerne. Dette kan omfatte besøk, kulturelle arrangementer eller andre sosiale aktiviteter.
  • Andre beboere: Samhandling med andre beboere gir ofte muligheter for sosialt samvær og fellesskap. Dette er viktig for trivsel og livskvalitet.
  • Sosiale tjenester: Sosiale tjenester ved institusjonen kan bidra med rådgivning, praktisk støtte, og informasjon om tilgjengelige ressurser for beboeren og deres pårørende.
  • Fastlege/institusjonslege: Sykehjemsbeboeren har en lege som er ansvarlig for den generelle helseoppfølgingen. Legen kan også være involvert i koordineringen av omsorg og kommunikasjon med annet helsepersonell.

 

Forklaring på nettsidens hovedillustrasjon

-2022 Livsglede for Eldre

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)
Kristiansand: Markensgate 35 (2. etg.), 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karls Johans gate 19 (4. etg.), 0159 Oslo 

Org. nr: 991 324 518
www.livsgledeforeldre.no