Livsgledefokus

LFE besluttet i 2021 å innføre fokusår, hvor vi går i dybden på de ulike områder tilknyttet livsgledearbeidet. Det startet i 2021 hvor fokuset var mat og måltid, og responsen var fantastisk. I år kaller vi årets livsgledefokus for #livsgledenettverk. Les mer om årets fokusområde nedenfor.

#Livsgledenettverk

For fjerde året på rad setter Livsglede for Eldre et ekstra søkelys på ett av våre ni Livsgledekriterier. Fokuset for 2024 vil omhandle kriteriet: «Virksomheten skal legge til rette for at pårørende får god informasjon og mulighet til påvirkning i livsgledearbeidet». Vi har kalt fokusåret for #livsgledenettverk.

Hvorfor

Et velfungerende nettverk rundt sykehjemsbeboeren er avgjørende for å sikre en helhetlig omsorgsopplevelse som tar hensyn til både medisinske, sosiale, kulturelle og åndelige behov. Kommunikasjon og samarbeid mellom alle involverte parter er nøkkelen for å skape et støttende og trygt miljø for den enkelte beboeren.

Nyheter

ABC Livet ut

ABC Livet ut

Livsglede for eldre jobber bevisst med ABC og lager generasjonsmøter med ABC som grunnlag. De har også utviklet et arbeidshefte i skoler, som er blitt veldig populært. Siri Bjerkan er rådgiver og pådriver. ABC-aktiviteter Vi har jo på sett og vis drevet med...

Livsglede i flotte Narvik

Livsglede i flotte Narvik

LFE var i flotte Narvik, tirsdag, onsdag og torsdag i uke 43 og resertifiserte Ankenes bo- og servicesenter, Oscarsborg bo- og servicesenter, og Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter. Sertifisørene fra Livsglede for Eldre møtte engasjerte, dyktige fagfolk i...

Podkaster

Nettverket rundt en person som bor på institusjon er ofte de menneskene og ressursene som er involvert i omsorgen og støtten for den enkelte beboeren. Dette nettverket kan variere, men omfatter ofte følgende:

Klikk for å åpne liste
  • Familie og pårørende: Dette er vanligvis de nærmeste familiemedlemmene og pårørende til sykehjemsbeboeren. Dette er de viktigste støttespillerne og spiller en viktig rolle i å gi emosjonell støtte, besøk, og kan være involvert i beslutningsprosesser knyttet til omsorg og behandling. Det er viktig å anerkjenne den betydningsfulle rollen som pårørende spiller og å tilby støtte og ressurser for å hjelpe dem med å håndtere utfordringer knyttet til denne rollen.
  • Helsepersonell: Sykehjemmet har et team av helsepersonell, inkludert leger, sykepleiere, omsorgsarbeidere og terapeuter. Dette teamet har ansvaret for å gi medisinsk tilsyn, pleie og behandling til beboeren. Dette innebærer også elever og studenter i praksis.
  • Øvrig personell: Ansatte ved sykehjemmet, inkludert administratorer, resepsjonister, kokker og renholdspersonell, spiller alle en rolle i å skape et trygt og trivelig miljø for beboeren.
  • Frivillige/barn/elever: Noen ganger er det frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner, barnehagebarn, skoleelever, som bidrar med ekstra støtte og aktiviteter for beboerne. Dette kan omfatte besøk, kulturelle arrangementer eller andre sosiale aktiviteter.
  • Andre beboere: Samhandling med andre beboere gir ofte muligheter for sosialt samvær og fellesskap. Dette er viktig for trivsel og livskvalitet.
  • Sosiale tjenester: Sosiale tjenester ved institusjonen kan bidra med rådgivning, praktisk støtte, og informasjon om tilgjengelige ressurser for beboeren og deres pårørende.
  • Fastlege/institusjonslege: Sykehjemsbeboeren har en lege som er ansvarlig for den generelle helseoppfølgingen. Legen kan også være involvert i koordineringen av omsorg og kommunikasjon med annet helsepersonell.

 

Forklaring på nettsidens hovedillustrasjon

-2022 Livsglede for Eldre

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)
Kristiansand: Markensgate 35 (2. etg.), 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karls Johans gate 19 (4. etg.), 0159 Oslo 

Org. nr: 991 324 518
www.livsgledeforeldre.no