Livsglede for eldre jobber bevisst med ABC og lager generasjonsmøter med ABC som grunnlag. De har også utviklet et arbeidshefte i skoler, som er blitt veldig populært. Siri Bjerkan er rådgiver og pådriver.

ABC-aktiviteter
Vi har jo på sett og vis drevet med ABC-aktiviteter hele tiden, og hatt samme fokus som ABC. Men vi har manglet et godt teoretisk rammeverk for det vi gjør. Det får vi nå, et forskningsbasert rammeverk, som vi skal ta inn i alle konseptene vi drifter allerede. Vi skal ikke begynne med noe nytt, bare bli bedre på det vi allerede gjør.

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som har som mål å lage gode, meningsfulle dager for alle eldre. Sentralt står en nasjonal sertifiseringsordning for sykehjem; som enkelt sagt går ut på å gi meningsfulle dager for beboerne på sykehjemmet med muligheter for å komme seg ut, være med på aktiviteter etc.

I tillegg har de etablert Livsgledebarnehager, der man samarbeider med et sykehjem og Livsgledeskoler, som gir praksis-nær opplæring ved at elever innen helse og omsorg eller andre, planlegger aktiviteter som de gjør sammen med eldre. I tillegg er Digivenn det et tilbud der elever i videregående skole lærer opp seniorer i bruk av digitale medier/løsninger.

Les full artikkel hos abcforgodpsykiskhelse.no

ekstern