Bergen har fått sitt første livsgledehjem!

Bergen har fått sitt første livsgledehjem!

Da bystyret i Bergen gikk inn for at de ville prøve ut sertifiseringsordningen Livsgledehjem på et sykehjem i kommunen, falt valget på Midtbygda sjukeheim. 12. juni ble de sertifisert, og ble dermed det første livsgledehjemmet både i Bergen, Hordaland og nye Vestland fylke.


Systematisk og personfokusert

Livsgledekonsulent Anne Karine Aspholt Monsen har fulgt Midtbygda gjennom hele prosessen, og forteller at dette er den mest givende og spennende jobben hun har hatt. Hun berømmer livsgledegruppa, som har vært engasjerte pådrivere i livsgledearbeidet. De ansatte forteller at de jobbet godt med pasientene tidligere også, men at livsgledearbeidet har gjort at de jobber enda mer systematisk og personfokusert. De har fokus på hva som er viktig for hver enkelt, og er opptatt av hva beboerne interesserte seg for også før de ble syke.

«Beboerne har fått en mer meningsfull hverdag som er mer rettet mot deres personlige ønsker og interesser.» Ansatt på Midtbygda sjukeheim

 

Livsgledegruppa, sertifisører fra LFE og spesialrådgiver fra etat for sykehjem, Rune Eidset

 

Livsglede for Eldre gratulerer Midtbygda sjukeheim som Livsgledehjem.

Yrkesstolthet og engasjement i Marnardal

Yrkesstolthet og engasjement i Marnardal

Gleden var stor på Marnardal omsorgssenter da de ble sertifisert som Livsgledehjem 6. juni 2019, etter omtrent ett år med systematisk kvalitetsarbeid. 

Livsgledekonsulent Anniken Finsådal har sammen med ledelsen gjort en fantastisk jobb med å guide ansatte gjennom hele prosessen, slik at hver enkelt pasient nå følges opp individuelt. Ansatte viser en stor yrkesstolthet og mye engasjement, og forteller om fagforståelse og økt kvalitet i tjenesten etter at de begynte å jobbe med livsgledekonseptet.

 

 

Det psykososiale arbeidet er satt i system, sier livsgledegruppa, og mindre avhengig av hvem som er på jobb. – Det beste med Livsgledehjem er blant annet fornøyde og trygge pasienter, bedre psykososialt miljø, hjemmekoselig stemning, mer kontakt med dyr, økt frivillighet og fornøyde pårørende, sa de på sertifiseringsdagen.

 

Vi gratulerer Marnardal omsorgssenter med en strålende innsats, og gleder oss til videre samarbeid!

 

Nyoppusset rom i hjemmekoselig stil, tilrettelagt for barn og andre frivillige

Roan livsgledehjem, en perle i havgapet

Roan livsgledehjem, en perle i havgapet

Ordfører Einar Eian kom for å gratulere Roan sykehjem med gjennomført sertifisering

Ordfører Einar Eian kom for å gratulere.

Den 2. april besøkte to sertifisører fra Livsglede for Eldre Roan kommune, en idyllisk perle nord på Fosenhalvøya. Da var det Roan sykehjem sin tur til å sertifiseres som livsgledehjem. 

 

En spent livsgledegruppe var møtt opp, med livsgledekonsulent Randi Andersen i spissen. Gjennom dagen ga de sertifisørene innblikk i det gode arbeidet alle på Roan sykehjem har gjort med å etablere prosedyrer og rutiner for å sikre at beboerne deres får ivaretatt sine psykososiale behov det siste året.

– Jeg opplever at ansatte her har en enorm vilje til å ta med beboerne ut for å oppleve mye i det flotte nærmiljøet kommunen har å by på, forteller sertifisør Annbjørg Lyngås. Hun er stolt av det gode forbedringsarbeidet som er gjort av både ansatte, ledelse og en engasjert livsgledegruppe.

Ledelsen ser på livsgledearbeidet som et verktøy som brukes til å styre virksomheten i samsvar med gjeldende  lovverk og forskrifter. Enhetsleder Rita Møllevik er utrolig stolt over hva de har fått til på Roan. – Det er nettopp denne måten vi ønsket å jobbe på for å sikre at beboerne får oppfylt sine individuelle behov. Samtidig får de også være en naturlig del av nærmiljøet i Roan kommune.

 

– Det er med stolthet vi opplever at Roan sykeheim er sertifisert som livsgledehjem. Et systematisk endringsarbeid har sørget for at vi er der vi er i dag, i godt samarbeid med Livsglede for Eldre. Dette er begynnelsen, og vi gleder oss til en aktiv fortsettelse slik at alle får leve livet livet ut, uttalte Harriet Larsen, som er sektorleder for helse og omsorg, på kommunens nettside.

Sertifisør Annbjørg Lyngås, ordfører Einar Eian, livsgledegruppa og Harriet Larsen (sektorleder helse og omsorg)

Sertifisør Annbjørg Lyngås, ordfører Einar Eian, livsgledegruppa og Harriet Larsen (sektorleder helse og omsorg)

Annbjørg Lyngås sammen med livsgledekonsulent Randi B. Andersen og enhetsleder Rita S. Møllevik

Målet er nådd på Ibestad sykehjem

Målet er nådd på Ibestad sykehjem

Kjærligheten blomstrer på Ibestad sykehjem!Ibestad sykehjem nådde målet de har jobbet etter siden kickoff i november 2017 da de ble sertifisert som Livsgledehjem tirsdag denne uka.

Ledelsen forteller at den opprinnelige motivasjonen for å bli med i sertifiseringsordningen var at Livsgledehjem er et godt verktøy for å oppfylle lovverket. Systemet sikrer også at beboerne ikke skal være avhengig av hvem som er på jobb for å få utført aktiviteter.

På sertifiseringsdagen møtte sertifisørene en livsgledegruppe som glødet av entusiasme. De snakket også om kollegaer som har blitt mer og mer entusiastiske etter hvert som forståelsen for arbeidet har økt. Dette gjør at arbeidet er artigere for alle, og det er kjempespennende å se hvilket utbytte beboerne har. På sertifiseringsdagen viste livsgledegruppa at Ibestad sykehjem følger lovverket, at de har gode system som sikrer individuelle aktiviteter for alle beboere, og at både beboere, pårørende og ansatte opplever mer livsglede i hverdagen.

– Livsgledehjem gir beboerne våre mestringsfølelse. De får sjansen til å bruke sine evner og interesser, og gleden vises sterkt. Det som motiverer meg som ansatt, er gleden og den innholdsrike arbeidsdagen. Dagen er ikke bare preget av rutiner og grunnleggende pleie, men så mye mer!

Ansatte ved Ibestad sykehjem

Vi gratulerer med sertifiseringen, og ønsker Ibestad sykehjem lykke til i det videre utviklingsarbeidet – og med byggingen av nytt hus!

Livsglede over hele Bodø!

Livsglede over hele Bodø!

En hyllest til Bodøs radio- og tv-magnat Vebjørn Tandberg, mannen bak den ikoniske Sølvsuper-radioen

Nå kan Bodø kommune skryte av at alle deres sykehjem er Livsgledehjem, etter at de to siste ble sertifiserte denne uka.

Avdeling Langbølgen ved Sølvsuper helse- og velferdssenter ble sertifisert 20.3, mens Furumoen sykehjem i Misvær var i ilden dagen etter. Livsgledekonseptet er godt forankret både politisk og administrativt i Bodø kommune. Øverste ledelse var tilstede begge dager, og uttrykte stor tilfredshet med den systematiske kvalitetshevingen som har skjedd siden de gikk inn i konseptet.

– Å jobbe med livsglede gir meg tro på fremtiden!

Ansatt på Furumoen

Sertifisører Anne Grasbakken og Frøydis Høyem melder om to dager med god stemning og engasjement. Vi gratulerer både Furumoen, Langbølgen og Bodø kommune med et godt stykke arbeid, og svært mange dyktige medarbeidere!

 

– Livsgledehjem gir beboerne våre en menigsfull hverdag!

Ansatt på Langbølgen 

Livsgledehjem nr. 5 i Larvik

Livsgledehjem nr. 5 i Larvik

Kvelde sykehjem ble sertifisert som det femte livsgledehjemmet i Larvik 6. mars.

Livsgledekonseptet er godt forankret i ledergruppa, både politisk og administrativt. Larvik kommune har som mål å innfri lovpålagte krav og jobbe personsentrert, noe de opplever livsgledekonseptet hjelper dem godt med. 

Arbeidet de hadde gjort i alle år settes nå i system, sier ansatte. Leder ser en stor utvikling på relativt kort tid, og er stolt av det de har fått til. De har jobbet personsentrert tidligere også, men nå er det mye mer fokus på dokumentasjonen og at alle pasientene blir sett.

Vi gratulerer!

Fellesstua pyntes etter årstid

Livsgledegruppa på Kvelde sykehjem sammen med livsgledekonsulent Øyunn Lindheim (foran) og sertifisør Frøydis Høyem (t.h.).

 

Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Beboere på sykehjemmene skal ha mulighet å drive med en aktivitet De synes er spennende, meningsfylte og gir liv til hverdagen. Er dette mulig? Svaret er ja, sier Høie.

 

Det krever politisk ledelse, settes i system. Men dere er ikke overlatt til dere selv. Det finnes ordninger som dere kan ta i bruk. Slik som den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som drives av Livsglede for Eldre, forteller Helseminister Høie.

Det finnes ordninger for å få dette til, fiks ferdig. Dere må sørge for at det blir tatt i bruk, slik som de gjorde i Ørland kommune.

Etterpå sa sykehjemlegen om resultatet:

Etter at sertifiseringsordningen ble tatt i bruk, har det vært betydelig nedgang i sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne.

Arbeidet til Livsglede for Eldre har også hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet i Ørland kommune, sier Bent Høie.

 

Kilde. https://tv.hoyre.no/bent-hoie-nestleder-statsrad-3?start=367

NRK – Alle helse- og velferdssentre i Trondheim er Livsgledehjem

NRK – Alle helse- og velferdssentre i Trondheim er Livsgledehjem

En stolt ordfører Rita Ottervik i Trondheim, kunne endelig se en av sine hjertesaker bli gjennomført. Etter 11 år har alle helse- og velferdssentre i Trondheim fokus på livsglede for eldre.

 


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

Ordfører Rita Ottervik forklarte at livsgledesertifisering handler om glede, fellesskap, gode opplevelser og folkehelse. Generasjoner bringes sammen for gode opplevelser. Ordføreren forteller at bystyret har vært opptatt av å jobbe med Livsgledehjem, og tilrettelegge for at eldre får ivareta sine interesser. Det er også svært viktig at de får et godt samarbeid med både pårørende og frivillige.


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

Veileder og sertifisør i livsgledehjem, Knut Wetting, sier det er viktig at de eldre skal leve livet, livet ut. Noe sertifiseringsordningen til Livsglede for Eldre har som et grunnelement. Arbeidet med å skape livsglede for beboerne har også gitt økt arbeidsglede blant de ansatte. Knut Wetting benytter også anledningen til å gratulere de ansatte ved helse – og velferdssentrene med en fantastisk innsats for å oppnå sertifisering.


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

 

Ensomme haner i hønsehuset

Ensomme haner i hønsehuset

Tidsskriftet Helsefagarbeidere har skrevet en artikkel om helsefagarbeidere og kjønn. En helsefagarbeiderklasse med nesten bare menn har vært i praksis på sykehjem med nesten bare kvinner. Det gir grobunn til refleksjon rundt kjønn.

Vår egen Borghild Hildrum Tverdal blir i denne artikkelen intervjuet av tidsskriftet helsefagarbeidere.

De fleste helsepersonell er damer, derfor må vi være ekstra obs på mennene. Aktiviteter skal først og fremst tilpasses individuelt, uavhengig av om man har en mannlig eller kvinnelig bruker. Men om det ikke jobber menn på sykehjemmet, blir det desto viktigere å engasjere nærmiljøet.

Livshistorie og interesser bør kartlegges gjennom samtaler med bruker, pårørende og ansattes observasjoner. Slik kan ansatte tilby aktiviteter som gir livsglede og mestring for den enkelte. Det bidrar til å bekrefte brukers identitet, noe som er grunnleggende psykologisk behov, forteller Borhild.

Les artikkel her: http://tidsskriftet.helsefagarbeidere.no/dm/1-19/8/

Marianne Bremnes blir ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Marianne Bremnes blir ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Marianne Bremnes (54) er ansatt som ny generalsekretær i stiftelsen Livsglede for Eldre. Bremnes tiltrer stillingen 01. august 2019.

Marianne Bremnes (54) er inne i sitt åttende år som ordfører i Harstad. Hun er samfunnsengasjert med bred erfaring innen ledelse, kultur, næring og politikk. Hun har hatt flere verv, blant annet som styreleder i KS Troms, og var initiativtager til at Harstad nå er livsgledekommune.

– Det er veldig moro at jeg har fått jobben med å lede en så viktig og meningsfull organisasjon. Jeg gleder meg til å sette i gang arbeidet for Livsglede for Eldre. Jeg har tro på at jeg kan tilføre noe som vil styrke dette viktige arbeidet ytterligere, og jeg ser frem til å gjøre meg kjent med organisasjonen og de ansatte, sier Marianne.

Styreleder i Stiftelsen Livsglede for Eldre, Bjørn Lydersen, er svært tilfreds med ansettelsen av Marianne Bremnes som ny generalsekretær.

Hun har en bred og solid bakgrunn for å løfte arbeidet vårt videre. Ikke minst har hun allerede vist et sterkt engasjement for stiftelsen. Det var på hennes initiativ Livsgledehjem ble innført i Harstad kommune, og det var også den første kommunen i landet hvor alle boliger med heldøgns omsorg ble Livsgledehjem, understreker Lydersen.

Alle i Stiftelsen Livsglede for Eldre, gleder seg til samarbeidet og ønsker Marianne velkommen i august.

Faglig fokus og tydelig ledelse på Furuheim

Faglig fokus og tydelig ledelse på Furuheim

Den 8. februar 2019 ble Furuheim sykehjem i Larvik kommune sertifisert Livsgledehjem, og ble dermed det tredje sykehjemmet i kommunen som passerte nåløyet.

 

Leder forteller at Livsgledehjem har bidratt til at ansatte bruker sin kunnskap, faglighet og kreativitet mer i arbeidet enn før. Sertifiseringsarbeidet har medført at de har skapt gode møtearenaer for ansatte, der faglige diskusjoner tas og etiske refleksjoner gjøres hyppig. Selv om de også gjorde dette før, merker de nå at fokuset har blitt rettet mot den enkelte pasient. 

For videre utvikling sier ledelsen at det er det viktig å ha fortsatt fokus på fag, og at engasjerte og tilstedeværende ledere må gå foran som gode rollemodeller for ansatte. Andre områder de ønsker å ha ekstra søkelys på det neste året, er å se den røde tråden i arbeidet, samt å ha økt fokus på å se muligheter, ikke begrensninger.

Vi gratulerer alle på Furuheim sykehjem så mye med dagen, og ønsker lykke til i det videre utviklingsarbeidet!

Leder for Furuheim mottar sertifikat og plakett fra sertifisør Frøydis Høyem

Avdelingsleder mottar sertifikat og plakett fra sertifisør Frøydis Høyem

Nå har Norge 100 Livsgledehjem!

Nå har Norge 100 Livsgledehjem!

Det var en merkedag, både for Larvik kommune og Livsglede for Eldre, da Yttersølia sykehjem ble sertifisert som Livsgledehjem nummer 100 den 12. februar 2019.

Ledelsen og ansatte ved sykehjemmet forteller at livsgledekonseptet har bidratt til økt fokus på personsentrert omsorg hos dem. Pasientene har fått økt livskvalitet, og de opplever økt trygghet, glede og mestring på sykehjemmet. Arbeidet er satt i system, slik at individuell oppfølging av hver pasient nå er mindre avhengig av hvem som er på jobb. I tillegg opplever de en større bevissthet rundt dokumentasjon og brukermedvirkning, og at pårørende er mer inkludert i hverdagen og livet generelt på sykehjemmet. Faget har fått en mening!

– Jeg tok en pasient med ut i vår, som ikke hadde vært ute på lang tid. Hun frydet seg veldig over fargene, lyset, og den friske luften, og sa at dette måtte vi gjøre flere ganger.

Ansatt, Yttersølia sykehjem

Eldreminister Åse Michaelsen ønsket tillykke som Livsgledehjem nummer 100 per videokonferanse da Yttersølia sykehjem besto sertifiseringen.

Eldreminister Åse Michaelsen ønsket Livsgledehjem nummer 100 til lykke per videokonferanse da Yttersølia besto sertifiseringen.

 

Glad livsgledegruppe og sertifisører etter ends sertifisering

Glad livsgledegruppe og sertifisører etter endt sertifisering