Velkommen, Nord-Aurdal!

Velkommen, Nord-Aurdal!

Knebøy og trim med livsgledekonsulent i Vestre Slidre, Jan Tore Vik.

Knebøy og trim med livsgledekonsulent i Vestre Slidre, Jan Tore Vik.

Denne uka arrangerte vi to kickoff-dager for ansatte ved to sykehjem og to omsorgsboliger i Nord-Aurdal, som nå går i gang med arbeidet som skal gjøre dem til sertifiserte livsgledehjem.

Begge dagene ble åpnet av kommunalsjef Pål Andreassen, som blant annet fortalte om hvor godt Lvisgledehjem er forankret i på rådmannsnivå. – Forankringen går lenger enn at vi bare legger det inn i noen planer og lar det være med det. Dette mener vi faktisk. Nå skal vi jobbe strukturert sammen for å drive med personsentrert mellommenneskelighet, sa Andreassen entusiastisk. Han avsluttet med en oppfordring til alle ansatte: – Det dere skal nå, er å delta med all deres galskap med pomp og prakt – for dét er livsglede!

Etterpå presenterte livsgledekonsulent i Nord-Aurdal, Caroline Walser Brandsdal, seg for de ansatte, og leste blant annet et inspirerende dikt som bestefaren hennes hadde skrevet. Veileder Anne Grasbakken fra Livsglede for Eldre, som er hovedansvarlig for å lose Nord-Aurdal gjennom sertifiseringsprosessen, fortalte om hva arbeidet går ut på. – Det handler om å skape et system som er tilpasset nettopp dere. Vi har malene og rammene, en det er opp til dere å fylle dem med innhold som egner seg best for dere.

I tillegg kom sykepleier Wenche Bendiksen fra nabokommunen Vestre Slidre for å si noe om sine erfaringer med Livsgledehjem. Vestre Slidre sjukeheim er stolte av å være det første livsgledehjemmet i Oppland, og Bendiksen delte mange gode historier. Blant annet har de innført det de kaller dagens gledesspreder. Vedkommende har ansvar for å ta imot frivillige og andre eksterne som kommer på besøk, og skal påse at livsgledetiltakene gjennomføres den dagen. Ordningen går på omgang blant primærkontaktene. Jan Tore Vik, som i tillegg til å være livsgledekonsulent i Vestre Slidre er fysioterapeut, fikk alle med på å ta en serie knebøy, og påpekte at nettopp fysisk aktivitet er den beste medisinen vi har. Hans beste råd for å lykkes med personsentrert omsorg var å sette seg selv i pasientens ståsted: – Speil deg selv! Hva ville du blitt møtt med hvis du selv var pasient?

Kjøkkensjef Liv Johanne Kjonerud deltok også på kickoff, og kjøkkenet bød på en nydelig kjøttsuppe med nybakt brød til. Ikke minst fikk vi servert lekker marsipankake. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid med nærmiljøkartlegging og utarbeiding av individuell livsgledekalender.

Virksomhetsleder Eirunn Bjørkheim rundet av med å si at dette er noe hun virkelig brenner for, og kom med noen velvalgte ord om det videre arbeidet. – Vi skal være romslige, rause og inkluderende. Ikke minst skal vi applaudere hverandre!

Livsgledebarnehagene har talt: bli livsgledebarnehage!

Livsgledebarnehagene har talt: bli livsgledebarnehage!

For å lære mer om livsgledebarnehagenes besøk på institusjoner, sendte vi ut en spørreundersøkelse før sommeren. Tilbakemeldingene er entydig positive; barnehagene anbefaler andre å bli livsgledebarnehager! Her kan du lese litt om aktiviteter, barnas reaksjoner, hvordan besøkene organiseres og hvordan samarbeidet med sykehjem og omsorgsboliger foregår.

Organisering av besøk

De fleste livsgledebarnehagene besøker sine eldre en gang i måneden eller oftere. De har avtaler med sykehjem eller lignende institusjon som ligger i umiddelbar nærhet; de aller fleste går når de skal på besøk. Nesten halvparten av barnehagene har med seg grupper på ti barn, mens øvrige stort sett har fem eller femten barn med på besøk. Varigheten på besøket varierer, men de fleste barnehagene er på institusjonen i mellom 30 og 90 minutter.

Livsgledebarnehager tar musikken med seg

Svarene fra spørreundersøkelsen viser at 95% av barnehagene synger og spiller musikk når de er på besøk, til glede for både små og store. Veldig mange spiller også spill og/eller spiser matpakken sin sammen med de eldre. Andre populære aktiviteter er å lese eventyr, tegne, male og lage pynt til jul eller påske.

Barna blir nysgjerrige

De aller fleste barna synes det er både gøy og spennende å bli kjent med de eldre. Noen er litt skeptiske i starten, men etter noen besøk blir de tryggere. Det er tydelig at besøkene vekker nysgjerrighet hos barna, og nesten alle livsgledebarnehagene opplever at barna snakker om de eldre og besøket i etterkant.

Gjensidig vilje gir godt samarbeid

Livsgledebarnehagene melder om svært godt samarbeid med institusjonene. 98% av barnehagene svarer at det var enkelt å finne et sykehjem eller en omsorgsbolig å inngå besøksavtale med, og at samarbeidet er godt. Om barnehagene føler seg velkommen? 99% svarer ja! Institusjonene er flinke til å sørge for at både barn og eldre trives, og det er enkelt for livsgledebarnehagene å avtale tidspunkt for besøk.

Sist, men ikke minst: hvor mange av barnehagene anbefaler andre å bli en livsgledebarnehage? Svaret er 100%!

 

Ladesletta barnehage: Løpe i gangen

Livsgledebarnehager bidrar til inkluderende nærmiljøer

Livsgledebarnehager bidrar til inkluderende nærmiljøer

Over 300 barnehager er nå registrert som Livsgledebarnehager og vi ønsker flere velkommen! Nysgjerrig? Her er en kort stemningsrapport fra tre barnehager som vi besøkte i juni.

Tur og generasjonsmøter

4-åringene som ikke er førskolebarn er glade for rollen som livsgledebarn med gul t-skjorte, opplyste Gulldalen barnehage i Oslo. Og de stilleste barna blomstrer når vi er på dagsenteret, forteller de. Barnehagen slår to fluer i ett smekk i livsgledearbeidet: tur og generasjonsmøte. Turen på 30 minutter til dagsenteret gir mulighet til samtale om mangfoldet blant oss mennesker, om hvorfor eldre trenger stokk og livsfasene.

I Lilja barnehage i Bærum går en gruppe 2-åringer og en gruppe 3-åringer på sykehjemsbesøk. De føler seg betydningsfulle på oppdrag med gule t-skjorter. Eldre og barn sitter ved bordet og maler, former plastilina osv. Det blir ikke samme ro når de små gjør dette i barnehagen, opplyste barnehagen. Besøkene lærer barna om menneskeverd, forteller barnehagen. Dette er viktig i en kommune med stort fokus på mobbing blant barn og unge.

Positive foreldre

Grefsentunet barnehage i Oslo har med grupper med 2-åringer, 3-åringer og 4-åringer. Barnehagen synes det er enklere å trille yngre barn til sykehjemmet enn å gå med eldre barn. De forteller også at yngre barn ofte er mindre sjenerte i generasjonsmøtene. Barnehagen synes det ville vært fint med besøk av beboere fra sykehjemmet i barnehagen også! Styreren i barnehagen møter øvrige virksomhetsledere i bydelen hver 6. uke. Dette gjør samarbeid mellom barnehagen og sykehjem enklere.

Barnehagene opplyser også at foreldrene er svært positive til sykehjemsbesøkene. To barnehager opplyste at barnehagens popularitet i nærmiljøet har økt etter at de ble Livsgledebarnehage. Livsgledebarnehage er med andre ord en vinn-vinn-vinn: for barn, eldre, foreldre.

Les mer og registrer dere som Livsgledebarnehage her: https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/barnehage/

Hurra for 300 livsgledebarnehager!

Hurra for 300 livsgledebarnehager!

Beboer ved Livsgledehjemmet Ladesletta HVS og Jakob fra Ladestien barnehage får stor glede av å spille memory sammen.

Nylig registrerte barnehage nummer 300 seg som livsgledebarnehage. Barnehage nr. 300 heter Leabøen barnehage og holder til i Saudasjøen i Rogaland. Barnehagepakken er nå sendt avgårde og de kan sette i gang med livsgledearbeid med å besøke eldre i sitt nærmiljø. Så langt i år har hele 40 barnehager registrert seg og nå er det altså over 300 livsgledebarnehager i Norge. Vi er så glade for å ha alle sammen med i vår landsomfattende livsgledebevegelse!

 

Forankret i rammeplanen

En livsgledebarnehage besøker og har kontakt med eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter. Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten, som det frivillige bidraget har for alle involverte. I alt vi gjør er vi opptatt av samspillet mellom gammel og ung. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet. Da gir vi eldre muligheten til å være en ressurs for barn og unge. Besøkene hos de eldre i deres nærmiljø kan forankres i barnehagens rammeplan.

Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Eldre generasjoner kan dele viktig kunnskap med barn og personalet i barnehagen. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet.
Rammeplan for barnehager

 

Møtene mellom generasjonene gir stor glede for både liten og for stor.

Det er tydelig av bildene og av måten han forteller om besøkene på selv, at han koser seg der! Vi ser også at dette er et opplegg som gir glede både for de eldre og for barna som er med. Pappaen til Jakob, Ladestien barnehage

 

Ønsker du at din barnehage skal bli en livsgledebarnehage?
Barnehagene som registrerer seg som livsgledebarnehage får tilsendt en barnehagepakke. Pakken inneholder en brosjyre med tips til arbeidet, samt gule t-skjorter (uniform) og en gul trillekoffert til besøkene. Når barna og barnehageansatte har på seg de gule t-skjortene sine hver gang på besøk blir barna og besøkene lett å relatere til for beboere på sykehjem. Mange kommenterer at det er så hyggelig når de ”gule gledessprederne” er på besøk! I trillekofferten kan man ha nistepakkene til barna, tegnesaker eller andre leker til aktiviteter på sykehjemmet.

–>REGISTRER DIN BARNEHAGE

 

Barnehagepakken støttes av:

 

 

 

 

 

Møt oss på torvet i Arendal

Møt oss på torvet i Arendal

Arendalsuka er et årlig arrangement hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Livsglede for Eldre har i år fått låne stand-plass hos Frivillighet Norge sammen med Motitech tirsdag mellom kl 13-17.

Skal du på Arendalsuka? Kom og møt oss og Motitech på standen på torvet! Snakk med oss om livsgledearbeid, ta en virtuell sykkeltur og treff en frivillig sykkelvenn fra et Livsgledehjem.

 

 

 

 

Kickoff for livsglede på Stjørdal!

Kickoff for livsglede på Stjørdal!

Halsen Sykeheim startet offisielt prosessen mot å bli et livsgledehjem med kickoff for alle ansatte 13.06.18. Ordfører Ivar Vigdenes ønsket velkommen, og sa at kommunen ønsker best mulig pleie og omsorg til sine innbyggere innenfor gitte rammer.

Karin Knutsen, som er ansatt som livsgledekonsulent i Stjørdal, presenterte seg selv og sin rolle som prosessveileder i arbeidet som ligger foran dem. Deltagerne på kickoffen fikk også høre fra leder, hovedlivsgledeansvarlig og aktivitør fra Ørland sykehjem, som fortalte om hvordan prosessen mot å bli og forbli et livsgledehjem har vært for dem.

Etter lunsj var det duket for gruppearbeider for ansatte på Halsen sykehjem, noe de deltok på med liv og lyst.

 

LFE ønsker Stjørdal kommune og Halsen sykehjem lykke til i prosessen mot å bli et livsgledehjem.

Leder og livsgledeansvarlige fra Ørland sykehjem

En gladnyhet for livsgledebarnehager

En gladnyhet for livsgledebarnehager

Vi er veldig glade for at Sparebankstiftelsen DNB vil støtte livsgledebarnehager i ytterligere 3 år. Livsgledebarnehagene skaper livsglede ved å besøke eldre i sitt nærmiljø jevnlig. De skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter og jevnlige generasjonsmøter. Når man registrerer seg som livsgledebarnehage på våre nettsider får man tilsendt barnehagepakken. Den består av gule t-skjorter, en gul trillekoffert/sekk, brosjyre og en plakat. Per dags dato har 299 barnehager registrert seg som livsgledebarnehager på livsgledeforeldre.no.

Livsglede for Eldre ønsker i større grad å videreutvikle tilbudet til barnehagene, og som ledd i dette har vi i disse tider ute en spørreundersøkelse hos alle våre livsgledebarnehager som kan gi oss gode tilbakemeldinger på hva som funker bra i konseptet og hva vi kan gjøre bedre.

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede for Eldre og Livsgledehjem i Stortingsmelding 15: Leve hele livet

Tidligere i mai la regjeringen fram sin nye eldrereform Leve hele livet gjennom Stortingsmelding 15. Som i Stortingsmelding 29 (2012 – 2013): Morgendagens omsorg og Omsorg 2020 trekkes Livsglede for Eldre og Livsgledehjem nok en gang fram som leverandør av gode verktøy for kvalitetsarbeid og gledesspredning i eldreomsorgen.

Målene for reformarbeidet
Leve hele livet-reformen er en seier for alle oss som har stått på for at eldres psykososiale forhold må ivaretas på linje med medisinske og fysiske forhold, i eldreomsorgen! Tittelen er til forveksling lik Livsglede for Eldres motto: Lev livet livet ut! Målene for reformarbeidet: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sammenfaller også med flere av Livsglede for Eldre sine målsettinger. Leve hele livet-reformen inneholder tankegods med lang historie i Livsglede for Eldre, og løsninger som vi har mye erfaring med. Vi er da også nevnt både som en del av grunnlaget for reformen, og som eksempel blant løsningene på de utfordringene som er identifisert.

I den nye reformen står det blant annet at «Tiltaket [Livsgledehjem] skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette i system aktiviteter og gode opplevelser for den enkelte sykehjemsbeboer.»

I tillegg nevnes gode erfaringer fra livsgledehjemmet Sentrum sykehjem i Bodø, som blant annet forteller at de som del av livsgledesykehjemkonseptet arbeider systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag og tilrettelegge for samarbeid med skoler, barnehager og andre virksomheter og organisasjoner. Som følge har sykehjemmet og helse- og oppvekstfag ved Bodø videregående skole startet et samarbeid, og nå er tre klasser i helsearbeiderfag knyttet til hver sin avdeling ved sykehjemmet.

Hovedutfordringer som skal løses
Regjeringen har identifisert følgende hovedutfordringer som «Leve hele livet» skal løse:

– Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå
– Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov
-Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov
-Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
-Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller

For å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap skal det satses på 5 tiltak: gode øyeblikk, tro og liv, generasjonsmøter, samfunnskontakt og sambruk og samlokalisering.

Løsninger
Regjeringen presenterer 25 konkrete og utprøvde løsninger som kommunene oppfordres til å ta i bruk. Eldreministeren opplyste at det vil bli stilt midler til rådighet for kommuner som vil oppfylle intensjonen i reformen og bruke løsningene. Blant løsningene er aktiviteter og turer med ledsagere både i nærmiljøet og til utlandet, samarbeid mellom skole og sykehjem, livshistoriekartlegging og aktivitetsplan for den enkelte basert på dette. Dette innebærer muligheter for vårt arbeid på alle nivåer i organisasjonen.

Både Bodø vgs og over 150 andre videregående skoler bruker livsgledepedagogikk som opplæringsmetode innen helsefag. Metoden gir de unge praksisnær opplæring og eierskap til faget, og de eldre får mulighet for å være en ressurs for de unge. I tillegg er livsgledebarnehage og Livsglede for Eldres konsept til valgfaget Innsats for andre i ungdomsskolen effektive verktøy for å skape gylne øyeblikk gjennom generasjonsmøter. På sikt håper vi det rekrutterer både til yrkesvalg og til frivilligheten. Slik blir det livsglede av!

Samarbeidsreform
Under lanseringen av reformen fokuserte statsministeren på at dette er en samarbeidsreform. Eldreministeren var opptatt av å skape varig endring, blant annet i form av løpende kvalitetsforbedring. Kulturministeren, med ansvar for frivillighetspolitikken, sa at reformen skal bidra til økt samarbeid mellom organisasjonene og kommunene, og flere frivillige i eldreomsorgen. Vi er utrolig glade for og stolte av at regjeringen trekker fram vårt arbeid som gode løsninger på framtidens omsorgsutfordringer, og håper med dette at enda flere vil være med å ta eldrebølgen med oss!

Ord er lite verdt hvis de ikke følges opp med handling. Regjeringens reform er lagt fram uten noen økonomisk tiltakspakke. Den skal finansieres over statsbudsjettet. Utviklingssentrene (USHT) og fylkesmennene vil sammen med KS, være sentrale. Det trengs økonomiske virkemidler i reformarbeidet. Skal reformen lykkes må disse innrettes slik at kommunene stimuleres til samarbeid med Livsglede for Eldre og andre organisasjoner med erfaring, tillit, metode og nettverk, i stedet for å «finne opp kruttet på nytt» selv.

 

– Denne dagen har vi gledet oss til!

– Denne dagen har vi gledet oss til!

3. mai åpnet enhetsleder Unn-Christin Melby kickoff for Livsgledehjem i Marnardal kommune med å kunngjøre at dette var noe hun virkelig hadde sett frem til. Det er tydelig at både enhetslederen og rådmann Kjell Rune Olsen brenner for å skape livsglede, og begge gleder seg til at Marnardals sykehjem skal bli et sertifisert Livsgledehjem. – Denne dagen har vi virkelig gledet oss til en god stund, fortalte Melby ivrig til de fremmøtte.

Det var en engasjert gjeng som deltok på kickoff; sykepleiere og sykepleiestudenter, helsefagarbeidere, fysioterapeut, representanter fra frivillige organisasjoner og daglig leder ved Frivilligsentralen var blant de oppmøtte. Det finnes mye vilje og engasjement i Marnardal kommune, og nå gleder de ansatte seg til å sette dette i system. I fremtiden skal kommunen slås sammen med Mandal og Lindesnes, som begge har vært gjennom sertifiseringsprosessen. Rådmann Kjell Rune Olsen kunne fortelle at det derfor var helt naturlig å sertifisere sykehjemmet i Marnardal også.

Beboerne i Marnardal er heldige som har så mange positive og engasjerte ansatte i kommunen. Med et slikt engasjement tror vi sertifiseringsprosessen blir både inspirerende og givende! Vi ønsker Marnardal kommune lykke til.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder: Foran fra v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal. Bak fra v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder.
Foran f.v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal.
Bak f.v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Kickoff Livsgledehjem Marnardal sykehjem

 

Fortjent resertifisering i Hole

Fortjent resertifisering i Hole

Den 25. april sto jubelen i taket da Hole bo- og rehabiliteringssenter ble resertifisert. Senteret ble først sertifisert våren 2017, og har jobbet målbevisst med videre fagutvikling siden den gang.

Sertifisør Frøydis Høyem var aldri i tvil om at resertifiseringen var fortjent. – De ansatte har jobbet godt og målbevisst helt siden kickoff for to år siden, og gjennom livsgledearbeidet har de blitt enda bedre til å se hver enkelt beboer. Deres jobb er å tilrettelegge så hver enkelt får så gode dager som overhode mulig, noe de får til gjennom systematisk kartlegging og gode faglige vurderinger, forteller hun.

Tilbakemeldingene de ansatte forteller om fra beboere og pårørende viser også at livsgledesatsingen har vært vellykket. Livsglede for Eldre gratulerer Hole bo- og rehabiliteringssenter med resertifiseringen, og gleder oss til det videre samarbeidet!

Glade ansatte etter gjennomført resertifisering.
Bakerst fra venstre: Heidi Garli, Nina Helen Hove, Hrefna Ingthorsdottir, Monica Samuelsen og Jane Heltberg Foran fra venstre Frøydis Høyem (sertifisør fra LFE) og Else Granum.

Trippel suksess i Harstad

Trippel suksess i Harstad

I løpet av forrige fikk Harstad kommune tre nye Livsgledehjem, da Bjarkøy sykehjem, Kveldsol sykehjem og Slottet sykehjem besto første sertifisering. Sertifisører Mia Solberg og Christine Sandø Lundemo forteller at livsgledekonsulent Katrine Edvardsen har vært en viktig prosessveileder gjennom hele forløpet:

– Katrine har gjort en fantastisk jobb med å hjelpe ansatte gjennom hele prosessen. De ansatte forteller at det å jobbe med livsglede har bidratt til økt fagforståelse, de har blitt bedre kjent med beboerne sine og de har fått mer meningsfylte arbeidsdager!

Med de tre nye livsgledehjemmene har Harstad i alt fem sertifiserte livsgledehjem. Vi gratulerer så mye, og gir tommel opp for et godt arbeid så langt til alle tre!
Stor interesse for livsgledemetoden i 2017!

Stor interesse for livsgledemetoden i 2017!

Årsrapport for 2017: Det har vært stor interesse for livsgledemetoden i 2017! Hele 43 kommuner er med i sertifiseringsprosessen Livsgledehjem og flere er på vei! Pr. 31/12-2017 var 110 sykehjem med i prosessen. 147 videregående skoler bruker livsgledepedagogikk, 30 ungdomskoler bruker valgfaget Innsats for andre til å gjøre noe for og med eldre i sitt nærmiljø, og 264 livsgledebarnehager besøker eldre i sine nærmiljøer jevnlig (107 nye i 2017!). I tillegg er det mange frivillige i Livsglede for Eldres 27 lokalforeninger landet rundt som jevnlig har aktiviteter som gir verdifull glede og innhold i hverdagen.

Sammen er alle med for å skape skape meningsfulle dager for eldre. Lev livet – livet ut! Les mer om dette i årsrapporten for Livsglede for ELdre 2017.