Julegave fra de ansatte i KLP

Julegave fra de ansatte i KLP

Livsglede for eldre fikk denne uken en gladnyhet. De ansatte hos KLP vil gi sin julegave til prosjektene vi gjør på ungdomsskolene og valgfaget «Innsats for andre». Gaven som er øremerket dette prosjektet er på hele 63.450 kroner.

KLP er kommunenes pensjonskasse, og er Norges er største pensjonsselskap. Hvert år gir de bort «de ansattes julegave» til veldedige formål, og i år er Livsglede for eldre en av de utvalgte organisasjonene som mottar denne gaven.

Valgfaget innsats for andre i ungdomskolen I kom høsten 2013, og er tatt varmt imot hos flere frivillige organisasjoner. Livsglede for Eldre ønsker å bidra til at valgfaget består. Vi ønsker å være et verktøy for å få ungdomsskoleelevene ut i møte med eldre i sitt nærmiljø. Rekruttering til både frivillighet og til arbeid i eldreomsorgen står sentralt for Livsglede for Eldre.

Tau ungdomskole

Møte mellom generasjonene gjennom trivselsskapende tiltak er en god måte å innfri kravene i valgfaget og i læreplanen forøvrig.

Vi i Livsglede for eldre takker alle ansatte i KLP, og ønsker hver enkelt en riktig god og et godt nyttår. Vi setter enorm stor pris på denne gaven, og mottar den i største takknemlighet.

En stor takk til Ungdommens fylkesting (UFT) & Vest-Agder fylkeskommune

En stor takk til Ungdommens fylkesting (UFT) & Vest-Agder fylkeskommune

UFT er et hørings- og rådgivende organ for Vest-Agder fylkeskommune og alle de politiske organene. Gjennom UFT får ungdom i Vest-Agder reell medvirkning, en stor mulighet til å påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. 

Gaven ble overrakt Frode Salvesen, fungerende generalsekretær i Livsglede for Eldre, på kontoret i Kristiansand.  Representanter for UTF fra venstre: Kristian Larsen og Trond Hauklien. Til høyre: fylkesordfører Terje Damman.
Foto: Stian Bakke


I stedet for å sende julekort, gir fylkeskommunen porto- og julekort-pengene til en god sak i fylket.

Vi ønsker forsatt våre samarbeidspartnere, kontakter og ansatte en god jul og et godt nytt år. Ved å gjøre det gjennom elektroniske kanaler (som vår hjemmeside, sosiale medier og nettavis) kan vi også i år gi 15 000 kroner til et godt formål, forteller fylkesordfører Terje Damman. 

 
Nytt i år er at fylkesordfører Terje Damman har overlatt valget av mottaker til ungdommene i Ungdommens fylkesutvalg.


En rekke ungdommer har hatt erfaringer med å møte eldre gjennom organisasjonen Livsglede for Eldre. Disse flotte møtene mellom generasjonene gir ungdom viktig erfaring og forebygger ensomhet hos eldre – noe som gir dem livsglede. Det syntes vi var passende å gi til. Julen handler jo nettopp om det; å komme sammen og skape livsglede.


Trond Hauklien

 

Vi i Livsglede for Eldre takker for gaven, og setter umåtelig pris på engasjementet fra ungdommene i Ungdommens fylkesting, Vest-Agder.

10 000 takk til de ansatte i AT Skog!

10 000 takk til de ansatte i AT Skog!

De ansatte i AT Skog, har en fantastisk tradisjon, hvor de gir en omvendt julegave.
I år valgte de Stiftelsen Livsglede for Eldre, og gir hele 10 000 kroner for å spre livsglede til beboere i Livsgledehjem.

Gaven ble overrakt av Thomas Kristiansen (til venstre på bildet) og Geir Haugland i AT Skog julegaven, til leder for frivillighet og utdanning hos Livsglede for Eldre, Silje Solbakken.


Livsglede for eldre setter utrolig stor pris på gaven, og mottar den med stor takknemlighet.

Dette er frie midler som vi skal bruke der det trengs mest. Da tenker jeg først og fremst i lokalforeningene, som består av engasjerte frivillige. Det er de frivillige som lager de små og store aktivitetene for eldre i sitt nærmiljø,
forteller Frode Salvesen – Fungerende generalsekretær i Livsglede for Eldre.


Alle involverte i Livsglede for Eldre, takker de ansatte i AT Skog for gaven, og ønsker de en riktig god jul.
Hedmarks fire første livsgledehjem

Hedmarks fire første livsgledehjem

Mjølkerampe i sansehagen på Klukstuen

Mjølkerampe i sansehagen på Klukstuen

Da Hamar kommune bestemte seg for å bli med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem, gjorde de det på kjent Hedmarksvis: ”Ittno knussel, vi tar alle alle fire”.

 

Dermed satte alle de fire sykehjemmene med tilhørende omsorgsboliger i gang med arbeidet mot sertifisering. Det var tydelig for oss i Livsglede for Eldre at her var det veldig mye bra å bygge videre på allerede fra start. Arbeidet ble gjort med stort engasjement, pågangsmot og høy faglig kompetanse. Ikke minst var det tydelig at ledelsen både i kommunen og på sykehjemmene var svært engasjert i arbeidet. Prosessen har vært drevet fram under kyndig veiledning fra livsgledekonsulent Berit Kalland, som kan være stolt av det det flotte arbeidet som hun og alle de ansatte har lagt ned.

De fire institusjonene Finsalsenteret, Klukstuen, Prestrudsenteret og Parkgården sykehjem er svært ulike, både i størrelse og beliggenhet. Men en ting har de til felles, nemlig en gjeng dyktige og engasjerte ansatte og ledere. I første halvdel av november ble alle fire sertifiserte livsgledehjem. Ittno knussel!

– Jeg har aldri vært i tvil om at alle på Hamar skal sertifiseres. Dere er knallgode, sa sertifisør Tanja Hopsø.

I egenevalueringer i forkant av sertifiseringene ble ansatte blant annet spurt om hva som motiverer dem i livsgledearbeidet, og hva gevinsten er for ansatte og beboere. Her er noen av svarene:

  • Å kunne gi gode øyeblikk til beboerne motiverer meg.
  • Livsgledearbeidet fører til en bevisstgjøring rundt alt vi faktisk gjør og får til for pasientene våre. Det har gitt mye positivitet og energi, motivasjon og engasjement.
  • Pasientene får tilpasset individuelle, meningsfylte og lystbetonte aktiviteter gjennom uken.

Eksempel på et godt livsgledeøyeblikk på Hamar:

Jeg og en sengeliggende pasient åpnet vinduet og hørte på regnet, mens vi holdt hender og snakket. Fikk så mange klemmer at jeg nesten ikke kom ut av rommet.

Ansatt, Prestrudsenteret

En bit av naturen hentet inn fra Dovrefjell, til å ta og lukte på, Prestrudsenteret

En bit av naturen hentet inn fra Dovrefjell til å ta og lukte på, på Prestrudsenteret

Tre millioner takk til regjeringen!

Tre millioner takk til regjeringen!

I forrige uke fikk Livsglede for Eldre tildelt tre ekstra millioner til livsgledearbeid etter enighet om statsbudsjettet for 2019!

Krf bidro til å øke støtten med 3 millioner kroner i forhandlingene med regjeringen. Midlene skal brukes til å starte opp Livsgledehjem i nye kommuner, med tilhørende samarbeid med skoler, barnehager og frivillighet. Vi setter utrolig stor pris på dette bidraget, som gjør at vi kan bidra til en enda bedre eldreomsorg i mange flere kommuner i tiden framover!

Stort oppmøte på kickoff i Narvik

Stort oppmøte på kickoff i Narvik

Over 200 narvikinger, både ansatte fra sykehjem og omsorgsboliger og representanter fra skoler, barnehager og frivillighet, var samlet i Narviksenteret 21. og 22. november, da det ble arrangert kickoff for Livsgledehjem i Narvik kommune.

Begge dagene ble åpnet av kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa og varaordfører Geir Ketil Hansen, som snakket om hvor godt sertifiseringsarbeidet er forankret på alle nivå i kommunen. Varaordføreren sa at det råder bred enighet politisk, og at hele kommunestyret er enige i at Livsgledehjem vil gjøre kommunens tjenester for eldre enda bedre. Laksaa trakk blant annet paralleller til eldrereformen Leve hele livet, der Livsgledehjem nevnes som virkemiddel for en bedre eldreomsorg:

– Vi gjør dette fordi vi bryr oss om innholdet i eldreomsorgen, og om 364 dager, 5 timer og 40 minutter har vi fire sertifiserte Livsgledehjem her i kommunen!

Lisbeth Binde Andersen, som er livsgledekonsulent i Narvik, presenterte seg også, og sa noen velvalgte ord som sin rolle som prosessveileder for institusjonene. Fra Harstad kom Tone Johansen (t.v.) og Erika Killengren på besøk. De jobber som hovedlivsgledeansvarlig og driftskoordinator på livsgledehjemmet Bergseng bosenter i Harstad, og fortalte om sine erfaringer i sertifiseringsarbeidet og svarte på spørsmål fra salen. Sertifisør og veileder i Livsglede for Eldre, Tanja Hopsø, ga en introduksjon til Livsgledehjem og hva arbeidet går ut på.

– Husk at livsgledearbeidet ikke kommer i tillegg til det dere gjør nå, men er en del av det. Dere skal bare jobbe litt annerledes. Og husk at det handler mest om å skape gylne øyeblikk i hverdagen – ikke fallskjermhopp!

Vi takker for to gode dager med et lydhørt og entusiastisk publikum, og gleder oss til å følge Narvik videre i prosessen.

Et lydhør og interessert publikum

Lydhøre og interesserte kursdeltakere

Storslåtte fjell i horisonten

Storslåtte fjell i horisonten

Tanja Hopsø fra Livsglede for Eldre snakket om Livsgledehjem

Tanja Hopsø fra Livsglede for Eldre

Livsgledehjem i landet i eventyret

Livsgledehjem i landet i eventyret

Fosnes alders- og sykehjem er et lite sykehjem som ligger på øya Jøa, midt i Olav Duuns rike nord i Trøndelag. Både ansatte og beboere tok varmt i mot sertifisørene våre da de skulle sertifiseres som Livsgledehjem den 19. oktober.

Sykehjemmet besto sertifiseringen med glans. Sertifisørene opplevde det som et intimt og varmt hjem, og mente at det har blitt gjort et imponerende stykke arbeid i tiden siden oppstart i 2017. Selv beskrev livsgledegruppa at sertifiseringsprosessen har vært en spennende reise, med både opp- og nedoverbakker. Livsgledekonsulent Liv Nilsen forteller at det har vært interessant og lærerikt å være prosessveileder. Også hun er meget imponert over den gode jobben som gjøres av ansatte ved sykehjemmet.

Jane Tingstad, som er leder for pleie og omsorg i kommunen, forklarte entusiastisk om nye oppdagelser de har gjort gjennom sertifiseringsarbeidet. – Vi er et lite lokalsamfunn, hvor alle tror de kjenner alle. Alt det nye vi har lært om beboerne gjennom livshistoriekartleggingen har virkelig vært en overraskelse!

 

Jane Tingstad mottar sertifikatet som beviser at Fosnes alders- og sykehjem er et Livsgledehjem

Jane Tingstad mottar sertifikatet som beviser at Fosnes alders- og sykehjem er et Livsgledehjem

 

Livsgledekonsulent Liv Nilsen og sertifisør Annbjørg Lyngås

Livsgledekonsulent Liv Nilsen og sertifisør Annbjørg Lyngås

Dobbel glede i Lillesand

Dobbel glede i Lillesand

Hele livsgledegruppen på Høgvågheimen BOA med partyhatter på etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem

Livsgledegruppa på Høgvågheimen BOA fikk partyhatter på etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem

Denne uken fikk Lillesand to nye Livsgledehjem, da både Høvågheimen og Lillesand bo- og aktivitetssenter ble sertifiserte Livsgledehjem.

I strålende høstsol ble sertifisørene møtt av ledere og livsgledegruppene, som var tydelig stolte over livsgledearbeidet som er lagt ned det siste året, samtidig som de var spente på om de kom gjennom nåløyet. Begge sykehjemmene hadde fra tidligere et høyt aktivitetsnivå, og samarbeidet godt med nærmiljøet. I året siden kickoff har de satt dette mer i system, og jobbet målrettet for å få en mer personsentrert hverdag. Livsgledegruppene skryter av bidraget fra vaktmester, vaskeri, rengjøringspersonale, kjøkkenet og livsgledekonsulent for uvurderlig hjelp for å lykkes i livsgledearbeidet.

Det som spesielt imponerte på Høvågheimen BOA, var nattevaktene sitt engasjement i livsgledearbeidet, og hvordan de utøver personsentrert omsorg om natten. I egenevalueringen før sertifisering skrev en at «Vi nattevakter […] vet mer om hva som skal til for å roe og trygge på natt, fordi vi blir bedre kjent gjennom skjemaet (livshistoriekartleggingen, red.anm.). Derfor har vi mer kunnskaper om hver pasient, og kan bruke andre metoder enn før.»
 
På Lillesand BOA ligger det an til mye moro for både beboere og ansatte, da enhetsleder ikke går av veien for å finne på sprell. Uvanlige antrekk og overraskende opptredener inspirerer ansatte til å gi litt ekstra i hverdagen. «Det er større grad av brukermedvirkning enn før, og fokus på hva beboer selv ønsker å bruke tid på. Vi benytter ansattes evner og talenter på en annen måte enn tidligere», sier en ansatt på Lillesand BOA.
 
Vi ønsker å gratulere Høvågheimen BOA og Lillesand BOA med sertifiseringen, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet.

Livsgledegruppa på Lillesand BOA poserer glade etter bestått sertifisering!

Livsgledegruppa på Lillesand BOA poserer glade etter bestått sertifisering

Masteroppgave om frivillighet og Livsgledehjem

Masteroppgave om frivillighet og Livsgledehjem

Masteroppgave: Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem? En kvalitativ studie av Mona S. JohannessenHva motiverer til frivillig innsats på livsgledehjem?

For å rekruttere og følge opp frivillige på en god måte, er det viktig å forstå hva som motiverer til frivillig innsats. Som en del av en mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre leverte Mona Stenhaug Johannessen i vår oppgaven Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem: en kvalitativ studie. Johannessen intervjuet elleve frivillige for å få innsikt i hva som motiverte dem til å gjøre en innsats for beboere på livsgledehjem, og deler hovedfunnene i tre kategorier: livsglede for frivillige, kompetanse og å bli sett og fulgt opp. Her oppsummerer vi kort funnene Johannessen gjorde.

Livsglede for den frivillige

Å gjøre en forskjell for beboerne var den største motivasjonsfaktoren for de frivillige. Flere av dem opplevde at eldre som hadde mistet språket plutselig kunne synge med når de spilte av musikk som den eldre kjente fra sine yngre dager. Dette var svært rørende og til stor glede. Det var også viktig å få mulighet til å bli bedre kjent med interessene til de eldre og hva de hadde gjort tidligere i livet, hva de likte å gjøre nå og hvilke historier de kunne fortelle.

Det å være i et sosialt fellesskap sammen med andre frivillige var også en motiverende faktor. De satte pris på å ha noen å dele erfaringer og tanker med, og likte godt fellesskapet som oppstod de frivillige i mellom.

Kompetanse

Det var også viktig at de frivillige fikk bruke egne ressurser og egen kompetanse. Noen påpekte at det var viktig å kartlegge den frivilliges kompetanse og ressurser for å vite hva den frivillige kunne bidra med. Der det var lagt rette til for at de frivilliges ressurser ble utnyttet, genererte det til økt trivsel og motivasjon hos de frivillige. Samtidig var det flere som også gjerne ville lære noe nytt og bli utfordret. Flere så behov for å øke sin kompetanse innen eldreomsorg, og hadde derfor deltatt på kurs om førstehjelp, demens og hjerneslag. Dette trygget dem i rollen som frivillige, og mange av dem kunne tenke seg å lære mer gjennom slike kurs.

Å bli sett og fulgt opp

Hvordan de frivillige ble fulgt opp hadde også stor betydning for motivasjonen. De hadde behov for å bli sett, både av frivilligkoordinatoren og andre ansatte på livsgledehjemmet. En liten kommentar kunne være alt som skulle til; ”så  hyggelig å se deg” var ofte nok til at den frivillige følte seg sett. De frivillige hadde stor tillit til frivilligkoordinatoren, og mente at kontakten med henne var viktig for dem. Mange påpekte samtidig at det å bli avvist var svært demotiverende. Å ikke bli sett og fulgt opp av ledelsen kunne gjøre at de frivillige ble i tvil om de mestret oppgavene sine godt nok, og om det egentlig var behov for dem på livsgledehjemmet.

Ikke minst understreket de frivillige viktigheten av god rolleavklaring, slik at de visste hva de skulle gjøre når de kom på besøk. De påpekte at de hadde mange forskjellige typer oppgaver på livsgledehjemmet, og at en tydelig avklaring på forhånd var positivt både for frivillige, beboere og ansatte.

Johannesens masteroppgave gir oss innsikt i noen vesentlige motivasjonsfaktorer. I disse dager gjennomfører dessuten Livsglede for Eldre en erfaringskartlegging blant frivillige ved livsgledehjem. Johannesens masteroppgave og vår egen kartlegging gir oss innsikt som vil bidra til at vi kan legge enda bedre til rette for frivillighet i eldreomsorgen.

– Nå har jeg lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

– Nå har jeg lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

Høgskulen på Vestlandet campus Stord har fokus på folkehelse og helsefremmende arbeid i høst. Som en del av dette, ble Kari Sofie Iversen fra Livsglede for Eldre invitert til å ha et dagsseminar for sykepleiestudenter og kommunalt ansatte 4. oktober. På programmet sto blant annet gruppearbeid med «speeddating» med lov om kommunale helse- og omsorgstjenesterkvalitetsforskriften, verdighetsgarantien og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

 

Kari Sofie Iversen, som har bakgrunn som sykepleier, helsesøster og helsefaglærer, og er hjernen bak vår livsgledepedagogikk for videregående skole, fortalte de rundt 70 studentene om hvordan ivaretakelse av psykososiale behov til eldre i institusjon er forankret i lovverket. Med stor entusiasme og en god dose humor fortalte Kari entusiastisk om hvordan Livsgledehjem er en god og effektiv metode for å sikre at dette gjøres i praksis på sykehjem og i omsorgsboliger, uavhengig av hvem som er på jobb. – Livsgledehjem er et suverent verktøy for en leder som ønsker å lede sykehjemmet faglig forsvarlig, sa Iversen. Hun forklarte også de åpenbare koblingene mellom forskriftene, livsgledesirkelen og sykepleieprosessen.

Den beste bekreftelsen på at seminaret hadde vært lærerikt fikk Kari Sofie av en student som stoppet i foajeen på vei hjem etter at seminaret var ferdig. Studenten forklarte at han aldri hadde overveid å jobbe på sykehjem etter endt utdannelse – før i dag:

– Tusen takk for en kjempespennende seminardag! Jeg har alltid tenkt at jeg skal jobbe på sykehus når jeg blir ferdig sykepleier. Men etter i dag har jeg har fått et helt annet inntrykk av det å jobbe på sykehjem. Faktisk har jeg nå lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

Også lærerne Bente Kvilhaugsvik, Anita Moen Hakestad og Astrid Solheim var inspirerte etter endt seminar, og hadde mange ideer om ulike livsgledetiltak de kunne innføre som faste elementer i utdanningen. Til stede var også flere interesserte ansatte fra kommunehelsetjenesten i Stord og Tysnes.

Vi takker for tilliten, og håper både ansatte og studenter har fått ny giv til å ha enda mer fokus på folkehelse og livsglede i tiden framover!

 

Hvem er du når du er 87, spurte Kari Sofie Iversen, rådgiver i livsgledepedagogikk

Velkommen, Nord-Aurdal!

Velkommen, Nord-Aurdal!

Knebøy og trim med livsgledekonsulent i Vestre Slidre, Jan Tore Vik.

Knebøy og trim med livsgledekonsulent i Vestre Slidre, Jan Tore Vik.

Denne uka arrangerte vi to kickoff-dager for ansatte ved to sykehjem og to omsorgsboliger i Nord-Aurdal, som nå går i gang med arbeidet som skal gjøre dem til sertifiserte livsgledehjem.

Begge dagene ble åpnet av kommunalsjef Pål Andreassen, som blant annet fortalte om hvor godt Lvisgledehjem er forankret i på rådmannsnivå. – Forankringen går lenger enn at vi bare legger det inn i noen planer og lar det være med det. Dette mener vi faktisk. Nå skal vi jobbe strukturert sammen for å drive med personsentrert mellommenneskelighet, sa Andreassen entusiastisk. Han avsluttet med en oppfordring til alle ansatte: – Det dere skal nå, er å delta med all deres galskap med pomp og prakt – for dét er livsglede!

Etterpå presenterte livsgledekonsulent i Nord-Aurdal, Caroline Walser Brandsdal, seg for de ansatte, og leste blant annet et inspirerende dikt som bestefaren hennes hadde skrevet. Veileder Anne Grasbakken fra Livsglede for Eldre, som er hovedansvarlig for å lose Nord-Aurdal gjennom sertifiseringsprosessen, fortalte om hva arbeidet går ut på. – Det handler om å skape et system som er tilpasset nettopp dere. Vi har malene og rammene, en det er opp til dere å fylle dem med innhold som egner seg best for dere.

I tillegg kom sykepleier Wenche Bendiksen fra nabokommunen Vestre Slidre for å si noe om sine erfaringer med Livsgledehjem. Vestre Slidre sjukeheim er stolte av å være det første livsgledehjemmet i Oppland, og Bendiksen delte mange gode historier. Blant annet har de innført det de kaller dagens gledesspreder. Vedkommende har ansvar for å ta imot frivillige og andre eksterne som kommer på besøk, og skal påse at livsgledetiltakene gjennomføres den dagen. Ordningen går på omgang blant primærkontaktene. Jan Tore Vik, som i tillegg til å være livsgledekonsulent i Vestre Slidre er fysioterapeut, fikk alle med på å ta en serie knebøy, og påpekte at nettopp fysisk aktivitet er den beste medisinen vi har. Hans beste råd for å lykkes med personsentrert omsorg var å sette seg selv i pasientens ståsted: – Speil deg selv! Hva ville du blitt møtt med hvis du selv var pasient?

Kjøkkensjef Liv Johanne Kjonerud deltok også på kickoff, og kjøkkenet bød på en nydelig kjøttsuppe med nybakt brød til. Ikke minst fikk vi servert lekker marsipankake. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid med nærmiljøkartlegging og utarbeiding av individuell livsgledekalender.

Virksomhetsleder Eirunn Bjørkheim rundet av med å si at dette er noe hun virkelig brenner for, og kom med noen velvalgte ord om det videre arbeidet. – Vi skal være romslige, rause og inkluderende. Ikke minst skal vi applaudere hverandre!