Startskuddet gikk i Gratangen

Startskuddet gikk i Gratangen

I snøvær og kulde ankom sertifisørene kommunehuset i Gratangen, der Gratangheimen sin kickoff skulle holdes 20.03.18. Men det var alt annet enn kaldt innenfor dørene. Sertifisørene ble overveldet av den fellesånden og innsatsviljen hele kommunen og sykehjemmet viste rundt ønsket om at sykehjemmet skal bli et livsgledehjem! Sertifisørene ble møtt av sektorleder for helse og omsorg, Hege Olsen Richardsen, som i løpet av dagen høstet mange godord av innbyggerne i kommunen. Rådmann Ole Kristian Severinsen ønsket velkommen, og Lena Klingan fortalte om sin sterke motivasjon for jobben som livsgledekonsulent. Leder og hovedlivsgledeansvarlig på Bjarkøy Sykehjem i Harstad, som straks skal sertifiseres, holdt et flott innlegg om hvordan de har opplevd sertifiseringsprosessen så langt.
Sertifisørene tror at med en så tydelig støtte fra hele kommunen, kommer dette til å bli en veldig bra prosess for Gatangsheimen, og ønsker masse lykke til videre.
Fra venstre: rådmann Ole Kristian Severinsen, livsgledekonsulent Lena Klingan, sertifisører Christine Sandø Lundemo, Annbjørg Lyngaas, Mia Solberg og sektorleder Hege Olsen Richardsen.

Fra venstre: rådmann Ole Kristian Severinsen, livsgledekonsulent Lena Klingan, sertifisører Christine Sandø Lundemo, Annbjørg Lyngaas, Mia Solberg og sektorleder Hege Olsen Richardsen.

 

Opplands første livsgledehjem!

Opplands første livsgledehjem!

Mange kjenner Sanitetsforeningen for de fargerike fastelavnsrisene!

Sanitetsforeningens fargerike fastelavnsris

7. mars ble Vestre Slidre sjukeheim det første sertifiserte livsgledehjemmet i Oppland fylke. Sykehjemmet eies av Vestre Slidre Sanitetsforening, og er det første private sykehjemmet som har blitt med i sertifiseringsordningen uten at kommunen er involvert.

Personalet uttrykker stor begeistring for sertifiseringsarbeidet på sertifiseringsdagen, og forteller at det har gjort at de jobber mer personsentert enn før. Pasientene får mulighet til å påvirke hverdagen sin på en annen måte enn tidligere, og de ansatte kjenner større engasjement i jobben sin og opplever større variasjoner i hverdagen.

– Det beste av alt er at vi ser mer fornøyde pasienter og pårørende, sier en av medlemmene i livsgledegruppa på sertifiseringsdagen.

Livsglede for Eldre gratulerer med sertifiseringen, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet.

 

 

Ei glad lisvgledegruppe i Vestre Slidre etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem!

Arendal kommunes femte livsgledehjem

Arendal kommunes femte livsgledehjem

Insekthotell på Saltrød bo- og omsorgssenter i Arendal

Insekthotellet venter på varmere tider med nye beboere

7. mars 2018 ble Saltrød bo- og omsorgsenter (BOS) i Arendal sertifisert som livsgledehjem.

Da sertifisørene kom inn døren på sertifiseringsdagen, ble de møtt av fuglekvitter. Men det var ikke den eneste vakre kvitringen de fikk oppleve ved Saltrød! Ansattekoret Tenalady hadde nemlig skrevet sin egen livsgledesang, som ble fremført til stor glede for både beboere og sertifisører (video nederst i saken). I løpet av dagen fikk Saltrød BOS også vist fram den flotte sansehagen sin, med både hønsegård, karpedam, fuglebrett og insektshotell.

Saltrød startet prosessen med kickoff i mars 2017. Sertifisør Annbjørg Lyngås har sammen med livsgledekonsulent Nina Lunderød Øverbø fulgt dem gjennom hele prosessen, og er imponert over arbeidet og utviklingen de har hatt det siste året. Saltrød viser til meget gode rutiner og skriftlige prosedyrer for å sikre at alle beboerne får dekket sine psykososiale behov. Livsgledegruppa beskriver at beboerne deres nå får mye mer frisk luft enn før, og de har faste utedager gjennom hele året. En engasjert og kreativ livsgledegruppe sammen med leder Vigdis Langemyr har både fokus på forbedringsarbeid, og på å gi rom for kreativitet. Saltrød har ansatt livsgledeansvarlig Elisabeth Bentzen i 50% stilling, og både leder, livsgledegruppen og sertifisører fra LFE ser at hun har en svært viktig og sentral rolle i prosessen.

Den aller største fordelen med Livsgledehjem er at vi har fått et fast system, bedre kommunikasjon og samarbeid i avdelingene. Og det beste er uten tvil beboernes smil, glede og latter, sier livsgledegruppa på sertifiseringsdagen.

Vi gratulerer Saltrød med sertifiseringen og gleder oss til det videre samarbeidet!

En glad og engasjert livsgledegruppe sammen med sertifisørene etter vellykket sertifisering som Livsgledehjem

En glad og engasjert livsgledegruppe sammen med sertifisørene etter vellykket sertifisering som Livsgledehjem

Enda en milepæl for hjemkommunen til tidenes vinterolympier!

Enda en milepæl for hjemkommunen til tidenes vinterolympier!

Sesongpynt med alle medaljene Norge tok i OL, flankert med bilde av Midtre Gauldals egen datter og tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen.

Sesongpynt med alle medaljene Norge tok i OL, flankert med bilde av Midtre Gauldals egen datter og tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen.

1. mars ble Midtre Gauldal sykehjem sertifisert som Livsgledehjem. Sykehjemmet ligger i hjemkommunen til selveste Marit Bjørgen, og i løpet av sertifiseringsdagen ble det tydelig at hun ikke var den eneste i kommunen som hadde jobbet hardt og målbevisst for å lykkes. I prosessen mot sertifisering har det vært både harde motbakker med trådt føre og lettere partier med god gli og systematisk innhenting. Til slutt slo de til med en real lang innspurt helt inn til mål, og viste både seg selv og omgivelsene at de kan levere. Sertifisør Christine Sandø Lundemo ble imponert over arbeidet som var lagt ned siden startskuddet gikk med kickoff i januar 2017.

Det er ingen tvil om at sertifiseringen er godt forankret i kommuneledelsen. Både ordfører og assisterende rådmann var til stede store deler av sertifiseringsdagen. Livsgledegruppa har sammen med ledelsen på sykehjemmet og livsgledekonsulent Helle Rossvoll vært gode pådrivere og rollemodeller for å drive livsgledearbeidet videre. Enhetsleder Kristin Grindstuen er opptatt av hvordan dette arbeidet sees i sammenheng med økt kvalitet på tjenesten og gjeldende lovverk. – Det å jobbe med livsglede er en del av jobben, og det fører til en klar forventning av hver enkelt ansatt. Samtidig ønsker vi å ha fokus på at staben har ulike ressurser, slik at alle kan bidra på forskjellige måter.

Det gode samspillet med kjøkken og vaktmester har også vært svært viktig. Ikke minst har samarbeidspartnerne fra barnehagene og Støren videregående skole bidratt til mange gode generasjonsmøter og mye moro. I tillegg har sykehjemmet inngått flere avtaler med nærmiljøet, både for å få besøk, og for å komme seg ut på tur utenfor husets fire vegger.

Livsgledearbeidet gir beboerne våre kontakt med nærmiljøet, barn og dyr. Det skaper opplevelser. Som en følge har vi nå mer våkne og aktive pasienter, sier livsgledegruppa på sertifiseringsdagen. – Å jobbe med livsglede gir meg som ansatt mer mulighet til å være kreativ, og det gir meg mer energi og oveskudd i arbeidet. Det systematiske arbeidet har også ført til økt kompetanse.
Vi gratulerer alle ansatte ved Midte Gauldal sykehjem, og ønsker lykke til videre i prosessen

Livsgledegruppa på Midtre Gauldal sykehjem sammen med sertifisørene fra Livsglede for Eldre.

Vinterpynt med ski, skøyter, kvikklunsj og bilder skaper stemning og årstidsrytme i korridoren

Vinterpynt med ski, skøyter, kvikklunsj og bilder skaper stemning og årstidsrytme i korridoren

Det tredje og siste livsgledehjemmet i Steinkjer

Det tredje og siste livsgledehjemmet i Steinkjer

Stod sykehjem ble sertifisert som det tredje og siste livsgledehjemmet i Steinkjer den 15.02.18, dagen etter at kommunen fikk sitt andre livsgledehjem, Egge helsetun.

 

Kickoff for sykehjemmene i Steinkjer ble avholdt våren 2016, og sertifiseringsprosessen har gått litt trått på Stod. På sertifiseringsdagen ble sertifisørene møtt av ei spent livsgledegruppe som har vært stabil gjennom hele forløpet, men som har hatt noen utfordringer med å få gjennomslag. I den senere tid har fått inn 3 sykepleiere i gruppa, slik at den omfatter alle faggrupper, noe som har hatt positiv effekt. Sertifisørene heier på livsgledegruppa, og ser fram imot å veilede dem videre i livsgledearbeidet i tiden framover.

Til stede på deler av sertifiseringen var også enhetsleder for institusjoner Britt Eli Holan Nordal og omsorgssjef Iren Hovstein Haugen fra Steinkjer kommune. Livsgledearbeidet er godt forankret i kommuneadministrasjonen, som ser at dette er et godt verktøy for å kvalitetssikre gjennomføringen av personsentrert omsorg og oppfyllelse av lovpålagte rettigheter til de som bor på sykehjem.

Vi gratulerer Stod sykehjem som livsgledehjem, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet!

 

Livsgledegruppa ved Stod sykehjem i Steinkjer etter gjennomført sertifiseringsdag

Ei lettet og glad livsgledegruppe etter gjennomført sertifiseringsdag ved Stod sykehjem! T.h. sertifisør Annbjørg Lyngås.

Årstidsrekvisitter sortert i kasser og tydelig merket ved Stod sykehjem i Steinkjer kommune

Årstidsrekvisitter og pynt sortert i kasser og tydelig merket

Sertifisør Christine Sandø Lundemo (t.v.) og medlemmer av livsgledegruppa

Vinterstemning i korridoren bidrar til realitetsorientering ved Stod sykehjem

Vinterlig dekorasjon i korridoren bidrar til realitetsorientering og minner om at det er tid for vinter-OL

En utfordrende prosess endelig i havn!

En utfordrende prosess endelig i havn!

14. februar var det eksamensdag for Egge helsetun i Steinkjer, og førstegangs sertifisering som Livsgledehjem.

Det var ei spent livsgledegruppe som tok i mot sertifisørene på selve sertifiseringsdagen. Gruppa fortalte at prosessen hadde vært vanskelig siden kickoff våren 2016. Selv om de har jobbet godt med livsgledearbeidet hele tiden, følte at de ikke hadde noe gjennomslagskraft for endringsarbeidet. Det skyltes at Egge var uten seksjonsleder helt til i høst, da Anne Grete Årdal Høy ble ansatt som ny leder. Etter den tid har livsgledearbeidet nærmest eksplodert på Egge, og de rakk akkurat å komme i mål med systemetableringen til sertifisering. Dermed er Egge det andre sykehjemmet i kommunen som blir sertifisert Livsgledehjem.

Sertifisørene Christine Sandø Lundemo og Annbjørg Lyngås berømmer Egge Helsetun for å ha kommet i havn med en utfordrende prosess, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet. Livsglede for Eldre gratulerer med sertifiseringen!

Egge helsetun i Steinkjer sertifisert Livsgledehjem

Omsorgssjef Iren Hovstein Haugen (til høyre) gratulerer seksjonsleder Anne Grete Årdal Høy med gjennomført sertifisering.

 

 

Startskudd for nye Livsgledehjem

Startskudd for nye Livsgledehjem

Fredag 9. februar ble det arrangert livsgledeseminar for nye kommuner og virksomheter som blir med i sertifingsordningen Livsgledehjem i vår. Livsgledeseminaret gjennomføres to ganger i året, i februar og september, og er obligatorisk for livsgledekonsulenter, enhetsledere og representant fra rådmannsnivå. Vårens seminar hadde rundt 40 deltakere fra 8 kommuner (Marnardal, Midtre Gauldal, Gratangen, Stjørdal, Bodø, Roan, Vadsø og Trondheim) og 9 nye sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Sparebank1 SMN i Trondheim er gode livsgledesamarbeidspartnere, og stilte konferansesenteret sitt til vår disposisjon.

Livsgledeseminaret skal lære opp nye enheter og kommuner i sertifiseringsordningen, og samtidig gi informasjon om alle konseptene til Livsglede for Eldre. Sentralt for dagen var å synliggjøre hvordan Livsgledehjem er et godt verktøy for å lykkes med i arbeidet med lover og forskrifter som kvalitetsforskriftenverdighetsgarantien og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Ikke minst kan kommunene bruke Livsglede for Eldre som verktøy for å jobbe tverrsektorielt. Seminaret gir et godt grunnlag for deltakerne for å kunne videreformidle informasjonen til ansatte og samarbeidspartnere. Kommunen skal få nødvendig kunnskap for å kunne fremsnakke alle våre konsepter.

Vadsø kommune: Livsgledekonsulent, Johanne Kirk og Enhetsleder fra Vadsø sykehjem, Inger Anna Langvatn.

– Spennende konsept
Mange kommuner og virksomheter går en spennende vår i møte. Generalsekretær i Livsglede for Eldre, Birgitte Brekke, innledet dagen med å ønske alle kommuner og deltakere hjertelig velkommen. Forsamlingen fikk deretter en innføring av Livsglede for Eldre og sertifiseringsordningen ved sertifisør Frøydis Høyem. Høyem kunne fortelle om egne erfaringer fra da hun var avdelingsleder ved Hamborgstrøm bo- god servicesenter i Drammen, og gikk gjennom sertifiseringsprosessen. Livsgledepedagog Kari Sofie Iversen kom deretter med innspill om hvordan institusjoner kan mobilisere nærmiljøet i livsgledearbeidet.

– Vi er veldig spente på dette konseptet, forteller Johanne Kirk, som har flyttet helt fra Danmark til Finnmark for å sikre seg jobben som livsgledekonsulent i Vadsø kommune. – Jeg opplever god oppfølging fra Livsglede for Eldre, og liker godt at det er et brukerperspektiv i konseptet. Enhetsleder fra Vadsø sykehjem, Inger Anna Langvatn, legger til at de gleder seg veldig til kickoff i mars, da alle ansatte og nærmiljøet også blir involverte i prosessen. – Det blir så bra når de ansatte også får eierskap i prosessen!

Hvordan er det egentlig på et Livsgledehjem?
En viktig del av livsgledeseminaret er et besøk på et sertifisert Livsgledehjem. Deltakerne ble delt opp i grupper, og hver gruppe ble kjørt til hvert sitt Livsgledehjem i Trondheim. Her fikk deltakerne lære mer om systemet, samt høre om både utfordringer og suksesskriterier i sertifiseringsarbeidet.

Livsgledekonsulentens rolle
Livsgledekonsulent Katrine Edvardsen fra Harstad hadde et innlegg for deltakerne der hun fortalte om sin viktige rolle som veileder og «Superwoman» i sertifiseringsprosessen. Det er kommunen som ansetter livsgledekonsulenten, som er bindeleddet mellom Livsglede for Eldre og virksomhetene i kommunen.

I tillegg til informasjon om Livsglede for Eldre, Livsgledehjem og livsgledekonsulentrollen, fortalte seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Ingrid Karin Hegvold, om hvordan sertifiseringsordningen henger tett sammen med Fylkesmannens arbeid. Enhetsleder Elisabeth Tørhaug ved livsgledehjemmet Buen sykehjem i Melhus kommune fortalte bl.a. om lederrollen, og hvordan hun bruker Livsgledehjem som et styringsverktøy. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid der kommunene fikk oppgaver med å lage en handlingsplan for det videre sertifiseringsarbeidet.

Dagen ble, som nevnt, avholdt i Sparebank1 SMNs flotte konferanselokaler, og de sponset all bevertning i løpet av dagen. Stor takk til dem for det!

Vi ønsker alle nykommerne lykke til, og gleder oss til å bli bedre kjent utover våren!

Presentasjoner fra seminaret:

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem

Livsgledehjem og lovverket

Livsgledehjem og frivilligheten

Livsgledehjem fra Fylkesmannens perspektiv

Rollen som livsgledekonsulent i Harstad

Kickoff i Larvik, Nannestad og Trondheim

Kickoff i Larvik, Nannestad og Trondheim

Sigrid Kobro Stensrød overrakte ordføreren og kommunalsjefen røde livsgledejakker.

Denne uka har Livsglede for Eldre arrangert kickoffer for ansatte ved nye virksomheter i sertifiseringsordningen Livsgledehjem i tre kommuner. Både Larvik og Nannestad er pionerkommuner og først ut med Livsgledehjem i sine fylker, mens veteranen Trondheim, som allerede har 26 sertifiserte Livsgledehjem, går i gang med tre nye denne våren.

Stor happening i Larvik

Til sammen 350 ansatte og frivillige var samlet i Bølgen kulturhus til kickoff for kommunens åtte sykehjem. Ordfører Rune Høiseth, kommunalsjef Guro Winsvold og virksomhetsleder for sykehjem Sigrid Kobro Stensrød var tilstede begge dagene og åpnet det hele.

Dette er en fantastisk dag. Tenk og få eldes med GLEDE i Larvik. Jeg gleder meg veldig til at alle Larvikssykehjem blir sertifisert. I dette arbeidet med å få det til, er de frivillige en veldig viktig gruppe, sa ordføreren i sine åpningsord.

Sigrid Kobro Stensrød overrakte ordføreren og kommunalsjefen røde livsgledejakker, og utfordret de til å bruke jakken aktivt for å vise hva kommunen nå er i gang med.

Livsgledesertifisering av sykehjemmene våre gir oss et unikt verktøy til å sette fag og individuell pasientoppfølging i system i hverdagen. Det er oftest de små endringene som kan bety så mye i hverdagen, fortalte Stensrød.

Livsgledekonsulent i Larvik kommune, Øyunn Vågslid Lindheim, presenterte seg og fortalte om sin rolle som veileder for sykehjemmene i sertifiseringsprosessen. Deretter fikk vi høre fra konst. virksomhetsleder ved livsgledehjemmet Fjell bo- og servicesenter i Drammen, Lill Irene Solheim, som fortalte om sine erfaringer fra prosessen.

Avdelingsledere ved Yttersølia sykehjem Marianne Sundby og Anette Nilsen

To ansatte ved Grevle sykehjem, Solfrid Johnsen og Anita Nauf, synes spesielt det er spennende at deres arbeidsplass skal bli Livsgledehjem.

Det er veldig bra for pasientene, men også for oss ansatte. Det blir en mer spennende hverdag for alle, samtidig blir alt mer forutsigbart. Vi håper å bli mer bevisst på å se pasientene og hva aktiviteter gjør med de. Vi tror også det vil gi mer samhold i personalgruppen, og at vi blir mer fornøyd når vi går fra jobb.

Avdelingslederne Marianne Sundby og Anette Nilsen ved Yttersølia sykehjem kunne fortelle at de har ønsket å komme i gang med dette for lang tid siden.

Vi har allerede alle ansatte med oss i denne satsingen. Livsglede for Eldre ble vi kjent med når elever og lærere fra Thor Heyerdahl videregående skole startet med aktiviteter ved sykehjemmet vårt for 5 år siden. Nå er vi veldig glade for at vi endelig er i gang!

13 forskjellige sykehjem samlet i Trondheim

Sertifiseringsprosessen ble også kick-startet for tre gjenværende sykehjemmene i Trondheim kommune denne uka. Når disse tre får sine sertifikat, vil kommunen i alt ha 29 sertifiserte Livsgledehjem. Det er jammen ikke verst!

Denne ukas to oppstartsdager i Trondheim var primært for ansatte på Persaunet helse- og velferdssenter, Søbstad Helsehus og Nidarvoll Helsehus, men det ble også invitert ansatte og ledere, som ikke tidligere hadde vært på kickoff fra andre enheter i byen. Til sammen var ca. 140 personer fra 13 forskjellige sykehjem samlet disse dagene i festsalen til Lade helse- og velferdssenter. Interessen til og stemningen blant ledere og ansatte var stor, og det var også arbeidsinnsatsen på gruppearbeidene. Mange ga gode tilbakemeldinger på at det var inspirerende presentasjoner begge dagene, fra leder Anne S. Jøraandstad og deler av livsgledegruppen på Horg sykehjem i Melhus på tirsdag, og fra enhetsleder Tone Krause-Kamphaug på Havstein HVS i Trondheim på onsdag. Det var særlig interessant å høre fra sykehjem som allerede hadde gått gjennom forløpet om hvordan deres prosess hadde vært.

Sertifisører fra Livsglede for Eldre rapporterer om to flotte dager med sosiale, åndelige og kulturelle behov i fokus.

Nannestad første kommune fra Akershus

Ordfører Hans Thue åpnet dagen

Denne uka har Nannestad kommune også hatt kickoff for Nannestad pleie- og omsorgssenter, og er dermed den første kommunen i Akershus som blir med i sertifiseringsordningen. Våre sertifisører Anne Grasbakken og Frøydis Høyem møtte en engasjert gjeng ansatte, som allerede er godt i gang med livsgledearbeidet. Ansatte ved sykehjemmet hadde i stor grad mobilisert nærmiljøet, slik at det møtte opp omkring 20 representanter fra lokale lag og foreninger, skoler og barnehager på kick-off.

Ordfører Hans Thue og livsgledekonsulent Kari Homble åpnet dagen, etterfulgt av informasjon, veiledning og gruppearbeid fra sertifisørene.

Det blir spennende å følge alle nye virksomheter og kommuner i sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Vi sier hjertelig velkommen, gleder oss til å bli bedre kjent med dere og ønsker lykke til videre i prosessen!

 

 

 

 

 

 

– Man gir litt av seg selv, og får utrolig mye tilbake!

– Man gir litt av seg selv, og får utrolig mye tilbake!

Spenningen var høy hos livsgledegruppa, ledelsen og livsgledekonsulenten i Halsa da sertifisørene fra LFE kom for å sertifisere Halsa sykehjem som Livsgledehjem 12. desember. I løpet av sertifiseringsdagen fikk sertifisørene se at Halsa sykehjem har jobbet godt og systematisk siden kickoff i november 2016. De har gjort et imponerende holdningsarbeid, som har ført til at de ansatte har mer fokus på den enkelte beboeres individuelle behov.

En av deltagerne i livsgledegruppa forteller at det er svært motiverende å gå på jobb: – Man gir litt av seg selv, og får så utrolig mye tilbake fra beboerne!

Det var i tillegg oppmøte fra både politisk og administrativt nivå i kommunen. Halsa kommune viser at livsgledearbeidet er forankret godt på alle nivå, og at de har tatt med seg livsgledefilosofien inn i andre sektorer i kommunen. Vi gratulerer med overstått sertifisering, og gleder oss til å følge Halsa sykehjem videre i prosessen.

En glad og fornøyd livsgledegruppe ved Halsa sykehjem etter vellykket sertifiseringsdag.

En glad og fornøyd livsgledegruppe ved Halsa sykehjem etter vellykket sertifiseringsdag.

Fagleder Siri Sæterbø pustet lettet ut da sertifikatet var i boks.

Fagleder Siri Sæterbø pustet lettet ut da sertifikatet var i boks.

 

 

Gratulerer til Steinkjer!

Gratulerer til Steinkjer!

Sertifisører fra Livsglede for Eldre, Knut Wetting og Linda Aune, var denne uka på Steinkjer for å sertifisere kommunens første Livsgledehjem. De ble møtt av en engasjert gruppe med mange refleksjoner rundt prosessen deres, som startet i mai 2016. Enheten har jobbet med å etablere et system som ivaretar alle beboerne sine psykososiale behov på lik linje med de øvrige tjenestene som allerede gis ved sykehjemmet. Det kom frem mange gode historier fra praksis, hvor beboerne har opplevd samvær med dyr, jevnlige møter med livsgledeelever fra videregående skole, gode opplevelser med sang, musikk og kultur og mye mer.

– Livsgledehjem gir beboerne god kvalitet på tjenesten de får, kontakt med nærmiljøet, glede, tilhørighet og livskvalitet, forteller de ansatte ved Steinkjer sykehjem. De opplever også selv livsglede ved å gjennomføre jobben med beboerne, dette gir mer mening til arbeidshverdagen.

Vi gratulerer!

Rogalands første livsgledehjem

Rogalands første livsgledehjem

Livsgledegruppa ved Lund omsorgssenter

Livsgledegruppa ved Lund omsorgssenter

29.11.17 ble Lund omsorgssenter et sertifisert Livsgledehjem!

 

En stor skare i røde livsgledejakker møtte oss med rød løper og lys da vi ankom Lund omsorgssenter på sertifiseringsdagen. I løpet av dagen fikk vi høre at livsgledegruppa, livsgledekonsulenten, ledelsen og alle ansatte har dratt i samme retning i hele prosessen. Sammen har de laget gode systemer som sikrer at det gode arbeidet de gjør utføres uavhengig av hvem som er på jobb, og sikrer at beboerne deres får mange gylne øyeblikk i hverdagen. Lund omsorgssenter kan være svært stolte av den jobben som er gjort siden kickoff i fjor.

Merethe Birkeland, enhetsleder for sykehjemmet, forteller om oppsiktsvekkende reduksjon i medisinbruk etter oppstart. «I sertifiseringsåret har vi redusert vårt forbruk på eventueltmedisiner fra 450 000,- til 170 000,-, uten å ha spesielt fokus på å spare. Gjennom Livsgledehjem har vi blitt flinkere til å sette inn tiltak basert på hva den enkelte beboer liker for å dempe angst og uro, i stedet for å ty til medisiner.»
Lund Omsorgssenter er det første livsgledehjemmet i Rogaland, og livsgledearbeidet er godt forankret både politisk og administrativt i kommunen. Kommunalsjefen var med i begynnelsen av sertifiseringsdagen, og ordføreren kom på slutten av dagen for å være med og feire. Livsgledegruppa hadde komponert en egen sang som de framførte etter bestått sertifisering, og det ble servert kaffe og kake.
«Lund omsorgssenter har blitt et markant mer åpent sykehjem etter at vi ble med i sertifiseringsordningen. De frivillige som kommer hit opplever å bli tatt i mot på en mye bedre måte etter at sykehjemmet begynte prosessen mot å bli et livsgledehjem.»
Ansatt ved Lund omsorgssenter og representant fra frivillighetssentralen
Bodø har fått sitt andre livsgledehjem!

Bodø har fått sitt andre livsgledehjem!

16. november ble Stadiontunet i Bodø sertifisert Livsgledehjem. Hele livsgledegruppa møtte spent på sertifiseringsdagen, og arbeidet med livshistoreikartlegging, livsgledeprosedyrer og individuelle livsgledekalendere ble nøye gjennomgått. Det er ingen tvil om at det er lagt ned et stort og grundig arbeid på Stadiontunet.

Hele gruppa har all grunn til å være stolte over arbeidet som er gjort blant medarbeiderne på hele sykehjemmet. De forteller at livsgledearbeidet har ført til at de ansatte kjenner sine beboere bedre, de er blitt mer bevisste og har bedre forståelse. Sertifiseringsprosessen har vært en inspirasjon til kreativitet, og det å få verktøy til livsgledearbeidet har vært samlende og bidratt til en god kulturbygging.

Nå som Stadiontunet er sertifisert, gleder de seg til å fortsette prosessen og bli enda bedre i livsgledearbeidet framover til neste sertifisering. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre i prosessen,

Fra venstre: Livsgledekonsulent Åse Bente Mikkelborg, Renate Hagh, Silje Sælø, John Gundersen, VIrksomhetsleder Ann Kristin Johnsen, Anne Mette Hammerhaug, Nina- Helen Johnsen Brattsti, Karen Margrethe Konradsen, Benedicte Skoglund, Heidi Hansen, Monica Skoglund og veileder Anne Grasbakken fra LFE.