Livsglede i eget hjem


Hva skal vi gjøre når det ikke er nok personer innenfor kommunehelsetjenesten til å ivareta oss?


Hvordan skal vi klare oss lengst mulig hjemme?
Livsglede for Eldre jobber nå sammen med en rekke kommuner for å utvikle et kartleggingsverktøy for eldre som bor hjemme. Det skal bli et digitalt verktøy som hver enkelt person kan bruke hjemme, eller hvor enn de oppholder seg.

Kartlegging
Gjennom en grundig kartlegging kan de identifisere potensielle eller eksisterende forhold som kan føre til at de kommer til å trenge hjelp fra det offentlige tjenesteapparatet hvis de ikke tar grep.

Målet
Målet er at den enkelte skal kunne avdekke nåværende og mulige utfordringer i eget liv og hjem og løse dem selv – før de får bruk for bistand fra kommunen. Mange vil dermed klare seg lenger på egen hånd, uten hjelp fra tjenesteapparatet, og får samtidig være sjef i eget liv lenger.

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt på post@livsgledeforeldre.no

Pilotkommuner

 • Lørenskog kommune
 • Gjøvik kommune
 • Østre Toten kommune
 • Lund kommune
 • Gjesdal kommune
 • Gjerdrem kommune
 • Tysvær kommune
 • Bydel Ullern kommune
 • Randaberg kommune

Informerte kommuner

 • Bydel Vestre Aker
 • Strand kommune
 • Rødøy kommune
 • Tromsø kommune
 • Øygarden kommune
 • Porsanger kommune
 • Sandnes kommune
 • Midtre Gauldal kommune

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 , 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karl Johans gate 19, 0159 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre