Digital Kafe en en serie fra vår samarbeidspartner Easymeeting, hvor de invitere interessante personer som jobber med helse- og velferdsteknologi til en kafe-prat. Her kan du blant annet høre hvordan Generalsekretær i Livsglede for Eldre, Tone Bye, vil ha pleie og omsorg når hun blir en aktiv senior.

Innovativ tenkning i eldreomsorgen

Å tenke nytt om eldreomsorgen og ivareta grunnleggende psykososiale, kulturelle og eksistensielle behov hos eldre gjennom samarbeid med blant annet frivillige. Samtalen er mellom Bente Kvilhaugsvik, førstelektor i sykepleie i Høgskulen på Vestlandet, campus Stord, og generalsekretær i stiftelsen Livsglede for eldre, Tone Bye.