Livsglede for Eldre Hitra

Vi er en lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Rigmor Kristoffersen
E-post:
hitra@livsgledeforeldre.no
Tlf: 908 67 814
Org.nr/grasrot: 996 834 514

Årsrapport:
2018
2019
2020