Livsglede for Eldre Sola

Opprettet i august 2008 med Idar Møller som leder. Lokalforeningen ønsker å gi glede i hverdagen til alle eldre i Sola kommune. De legger vekt på enslige hjemmeboende, samt at de kjører beboere fra kommunens tre sykehjem på småturer i distriktet ca. 5-6 turer pr. måned med sin egen gule livsgledebuss.

Lokalforeningen satser på ett arrangement i måneden. De har god kontakt med Jåttå videregående skole, og elever derfra hjelper til på den årlige høstfesten på Sola Airport Hotell. Elevene er ledsagere, dansepartnere og serverer mat på festen.

Livsglede for Eldre Sola har en utenlandstur hver år, da ca. 25 personer (inkl. ledsagere) blir med på tur. De har blant annet arrangert reiser til Spania to ganger (Solgården og Albir), Kroatia, Kina, Danmark, Kreta og cruise i Middelhavet.

Lokalforeningen får støtte fra Sola Kommune, samt fra faste sponsorer.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Anne Brit Egeland
E-post: anne.b.egeland@hotmail.no
Tlf: 930 91 776
Org.nr/grasrot: 
993 044 601

Besøk vår Facebookside: