Vil dere vinne livsgledeprisen 2022?

Vil dere vinne livsgledeprisen 2022?

Livsgledeprisen deles ut årlig i forbindelse med livsgledefokus, som vi som kjent i år har kalt #Livsgledemøte/#Livsgledemøter.
Prisen går til et livsgledehjem som har utmerket seg med gode generasjonsmøter, involvering av nærmiljøet og inkludering av beboerne i lokalsamfunnet gjennom året.

Gjennom hele 2022 har vi anbefalt alle Livsgledehjem å bruke emneknaggen #Livsgledemøter, eller #Livsgledemøte aktivt i sosiale medier, fortsett med det nå mot slutten av året! Synlighet på digitale flater er en viktig del av vurderingen når vi velger ut de som blir nominerte til prisen. Premien i år er en rickshawsykkel fra Copenhagen Cycles av typen Triobike. Denne ble brukt i Sykkelturen 2022, som gikk fra Nordkapp til Arendal.
Sykkelen har en verdi på ca. 100 000 kr.

Nominer din favoritt på livsgledeprisen!
Nominasjoner kan gjøres til og med 15. desember. Alle som blir nominert, vil få tilsendt oppfølgingsspørsmål fra Livsglede for Eldre, og basert på besvarelsen velges det ut mellom 3 og 5 finalister.

Finalistene vil motta flere spørsmål angående #Livsgledemøter/#Livsgledemøte.
Når besvarelsen fra finalistene har kommet inn, vil livsgledehjemrådet kåre en vinner. Dette er et rådgivende organ i arbeidet med Livsgledehjem og består av medlemmer fra kommuner med sertifiserte Livsgledehjem.

Prisen deles ut på livsgledekonferansen, som blir avholdt på Scandic Hell ved Stjørdal 28. og 29. mars 2023. Hold av datoene!

Dagens gledesstråle!

Dagens gledesstråle!

Kjenner du en gledesstråle?

Det finnes utrolig mange personer rundt i landet som daglig sprer glede blant de rundt seg. Vi finner dem i livsgledehjem, livsgledebarnehager, livsgledeskoler og livsgledeforeninger – frivillige, ansatte, pårørende, barn og elever bidrar til at eldre i hele Norge får en meningsfull hverdag fylt med livsglede.

Årets adventskalender
Gjennom årets adventskalender ønsker vi å løfte frem disse personene.
Vi kaller det «dagens gledesstråle».

Nominér din kandidat
Kjenner du noen som fortjener tittelen «dagens gledesstråle»?

Du kan nominere så mange du vil frem til 4. desember.
Klikk deg inn på skjemaet og nominér din kandidat idag!

Gratis Webinar – Livsgledemøter – et samarbeid for hele nærmiljøet.

Gratis Webinar – Livsgledemøter – et samarbeid for hele nærmiljøet.

Livsgledemøter – et samarbeid for hele nærmiljøet.
På webinardagen (30.november) logger du på med koden du får ved påmelding på:
https://admin.digital-event.no/
I dette webinaret vil dere få konkrete tips og inspirasjon til hvordan barnehager, skoler, lag og foreninger i deres nærmiljø kan samarbeide om å legge til rette for generasjonsmøter og meningsfulle aktiviteter for både hjemmeboende eldre og beboere på sykehjem og omsorgsboliger. Therese Aspelund Hartmann som er aktivitetsleder ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter vil fortelle om hvordan de samarbeider med nærmiljøet, både ved å legge til rette for generasjonsmøter og andre aktiviteter som beboerne kan delta på. Therese deler med oss suksessfaktorene for hvordan ivareta de frivillige. Jorunn Flottorp er både daglig leder i frivilligsentralen og styreleder i Livsgledeforeningen i Audnedal. Hun vil dele sine erfaringer om hvordan barnehage, skole, omsorgssenteret og frivilligsentralen samarbeider om å planlegge og gjennomfører aktiviteter og arrangement for de eldre både på omsorgssenteret men også ellers i bygda. Avslutningsvis vil grunder og daglig leder i Easymeeting fortelle oss om digital cafe.
PROGRAM:
• 12.00 Velkommen v/ Linda Fahle-Johansen
• 12.05 Kort om Livsglede for Eldre og fokusåret Livsgledemøter v/ Christine Sandø Lundemo – Leder Livsgledehjem
• 12.15 Frivillighet og generasjonsmøter v/ Siri Bjerkan – Rådgiver Frivillighet og generasjonsmøter
• 12.25 Livsgledemøter ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter v/ Therese Aspelund Hartmann – Aktivitetsleder
• 12.40 Samarbeid for å skape aktiviteter og arrangement for eldre v/ Jorunn Flottorp – Livsgledeforeningen Audnedal
• 12.55 Digitalcafe v/ Hans Johan Tofteng
• 13.10 Takk for oppmøtet
Østre Toten – en pilotkommune

Østre Toten – en pilotkommune

De planlegger for en framtid der flere eldre bor hjemme!

Presset på kommunale tjenester øker i takt med et økende antall eldre. Østre Toten går utfordringen i møte som pilotkommune i prosjektet «Livsglede i eget hjem».
Fra før er Labo sertifisert som et Livsgledehjem, gjennom stiftelsen Livsglede for Eldre.

Arne Harald Foss er igang med å utvikle digitale verktøy som «unge eldre» kan bruke til å planlegge sin egen framtid. Første steg er å samle innspill fra innbyggerne gjennom møter og annen brukermedvirkning. Etterhvert kan den enkeltes livssituasjon kartlegges.

Ta kontakt med Arne Harald Foss for mer informasjon om hvordan din kommune kan bli med i piloten.
Artikkel og bilder fra Østre Toten 

Fra venstre:
Arne Harald Foss, Stiftelsen Livsglede for Eldre, prosjektleder
Gry-Hege Strandbakke og Gro Merete Stensvold fra Østre Toten kommune.

 

Generasjonsmøter – et verktøy for motstandsdyktighet

Generasjonsmøter – et verktøy for motstandsdyktighet

Generasjonsmøter – et verktøy for motstandsdyktighet

Den 1. oktober er FNs internasjonale eldredag. Temaet i år er «Eldre menneskers motstandsdyktighet i en verden i endring». For å være motstandsdyktige trenger vi alle en følelse av fellesskap, tilhørighet og trygghet. Det å være inkludert i sitt eget lokalsamfunn kan gi en trygghet for både store og små. For å skape en følelse av tilhørighet, er det viktig at vi samarbeider på tvers av sektorer og generasjoner, og her ser vi at generasjonsmøter kan fungere som et verktøy for fellesskap og glede.  

I går var Livsglede for Eldre så heldige å være med Grevle barnehage på besøk for å markere eldredagen. Skolespirene i barnehagen besøkte Grevle sykehjem, og hadde forberedt seg godt til dette besøket. Barnehagen ble ønsket varmt velkommen da de kom fram, og det stod klart saft til barna som hadde gått til livsgledehjemmet i høstsola. Barna hadde laget hjertehilsener som de skulle gi til de eldre, og øvd på sanger de skulle fremføre for de eldre beboerne. Dette var til stor begeistring for beboerne på Grevle sykehjem. Kommentarene og godordene satt løst:  

«For noen flotte sanger! Kan dere synge mer for oss?»  

«Har de virkelig klart å lære seg alt dette utenat? Det er skikkelig imponerende!» 

 «Så hyggelig at dere vil komme hit på besøk til oss! Dere må komme snart igjen!» 

 

Barna fremførte sanger fire forskjellige steder, og ble stadig varmere i trøya under fremførelsene. Den siste fremførelsen ble gjort for hjemmeboende eldre som var innom på dagsenteret. Her fikk barna virkelig briljere med sine «tullesanger», som fikk frem både latter og applaus fra tilskuerne. Også hjertehilsenene ble godt mottatt, og en av beboerne kommenterte at dette var noe hun kom til å tenke på resten av dagen og hele kvelden. Konklusjonen var at neste gang skulle barna lage enda flere hjertehilsener, for dette var en god måte å spre glede og hjertevarme på! 

Iselin Quille, pedagogisk leder i Grevle barnehage, ser at dette er viktig for både barna og de eldre. Barna opplever mestring i møte med de eldre, og får utvikle seg på en helt annen måte enn ellers. Og det er lett å se hvor mye glede de eldre har av besøkene. Avdelingslederen ser også at besøkene kan ha en viktig rolle i utviklingen av samfunnet: «Nå som det snakkes mye om å utvikle et bærekraftig samfunn, så mener jeg at dette er en helt essensiell del av det arbeidet. Møter på tvers av generasjoner kan bidra med så utrolig mye!»

Dette var det første av mange besøk for årets skolespirer i Grevle barnehage. De lovet å komme tilbake på besøk snart, for dette besøket var en positiv opplevelse for både små og store.  

Takk til Grevle barnehage og Grevle sykehjem for at vi fikk lov til å være med på et koselig besøk!