De planlegger for en framtid der flere eldre bor hjemme!

Presset på kommunale tjenester øker i takt med et økende antall eldre. Østre Toten går utfordringen i møte som pilotkommune i prosjektet «Livsglede i eget hjem».
Fra før er Labo sertifisert som et Livsgledehjem, gjennom stiftelsen Livsglede for Eldre.

Arne Harald Foss er igang med å utvikle digitale verktøy som «unge eldre» kan bruke til å planlegge sin egen framtid. Første steg er å samle innspill fra innbyggerne gjennom møter og annen brukermedvirkning. Etterhvert kan den enkeltes livssituasjon kartlegges.

Ta kontakt med Arne Harald Foss for mer informasjon om hvordan din kommune kan bli med i piloten.
Artikkel og bilder fra Østre Toten 

Fra venstre:
Arne Harald Foss, Stiftelsen Livsglede for Eldre, prosjektleder
Gry-Hege Strandbakke og Gro Merete Stensvold fra Østre Toten kommune.