Er du en god samlende leder?

Er du en god samlende leder?

Vi søker en samlende og innsiktsfull leder som kan inspirere, engasjere og samspille godt med ansatte og styret.

Generalsekretæren rapporterer til styret og arbeider i samsvar med de retningslinjer organisasjonen vedtar.

Vår nye generalsekretær har gode strategiske og analytiske ferdigheter, er språklig sterk og kommuniserer godt. Rett kandidat er resultatorientert, og vil bidra til at virksomheten når sine mål og sikre god økonomisk vekst i LFE.

Vedkommende må dessuten trives i offentligheten, ha god kjennskap til beslutningsprosesser i offentlig virksomhet samt kunnskap om kommunal og statlig forvaltning og tjenesteyting. Livsglede for Eldre arbeider for å fremme en god eldreomsorg gjennom glede, trygget, engasjement og lagspill. Et tydelig og ekte engasjement for det fagområdet organisasjonen arbeider med vil bli vektlagt.

Vil du vite mer?

Les mer om stillingen hos hodejegerne.no

 

BARNkunne – Senter for barnehageforskning spør: Hva er  generasjonsmøter og hva hender der?

BARNkunne – Senter for barnehageforskning spør: Hva er generasjonsmøter og hva hender der?

Hva er generasjonsmøter og hva hender der? Hvor skjer de? Hva betyr det for barn? Og for eldre? Det skriver stipendiat Czarecah Tuppil Oropilla ved BARNkunne om, sammen med Linda Fahle-Johansen fra organisasjonen Livsglede for eldre i denne kronikken.


Skjermdump fra barnehage.no – Klikk på bildet for å lese kronikken

Czarecah leder et PhD prosjekt om ‘Intergenerational Programming in Early Childhood Institutions’ ved BARNkunne. Deler av studien gjøres i samarbeid med Livsglede for Eldre.

BARNkunne er et barnehageforskingssenter ved Høgskolen på Vestlandet som er finansiert av Norges Forkningsråd. Hovedmålet til senteret er å bidra til ny kunnskap og praksis som kan støtte en sosial og økologisk bærekraftig fremtid for og med barnehagesektoren. På denne siden finner du informasjon om ny forskning og aktiviteter innenfor feltet.

Les kronikken her

De forstår hverandre uansett

De forstår hverandre uansett

I årets første utgave av Første Steg, tidsskrift for barnehagelærere, kan man lese om livsgledebarnehagen Ebbestad i Svelvik. Barnehage har siden høsten 2018 gått på ukentlige besøk til beboerne ved Svelvik sykehjem, som også er et livsgledehjem.


Foto: Screenshot fra første steg

I reportasjen, som var barnehagen sitt siste besøk før koronatiden, kan man lese om de positive erfaringene som både de ansatte i barnehagen og ved sykehjemmet har erfart med å legge til rette for generasjonsmøter. «Ordene kommer ikke alltid så lett, verken hos de eldste eller de yngste, men det gjør ikke noe. De forstår hverandre uansett.»

Klikk for å se reportasjen:

Takk for støtten, Sparebankstiftelsen DNB!

Takk for støtten, Sparebankstiftelsen DNB!

I 2018 fikk Livsglede for Eldre 2,5 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til et treårig prosjekt, hvor målet var å videreføre og videreutvikle konseptet Livsgledebarnehage. Ved hjelp av denne støtten har konseptet blitt stødigere og mer robust, og vi har fått mer kunnskap om hva som skal til for å arrangere gode generasjonsmøter mellom barnehagebarn og eldre. Vi er svært takknemlige for støtten fra Sparebankstiftelsen DNB, og mener at støtten har bidratt til mer inkluderende nærmiljøer rundt omkring i hele landet.


Dette er noe av det Livsglede for Eldre har gjort ved hjelp av støtten fra Sparebankstiftelsen DNB:

  • Rekruttert 233 nye livsgledebarnehager.
  • Utviklet animasjonsfilm, som kan brukes som et verktøy i forberedelsen til generasjonsmøtene.
  • Utviklet samtalekort og video som viser hvordan disse kan brukes.
  • Utviklet verktøy og nye fora for deling av informasjon og inspirasjon: mikrokurs, veileder, internettside og facebookside.
  • Utviklet et bedre system for oppfølging av livsgledebarnehagene, slik at vi kan fortsette arbeidet, også nå som prosjektperioden er over.

Vi vil rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for denne støtten!

Video og samtalekort

 

Animasjonsfilm – som kan brukes som et verktøy i forberedelsen til generasjonsmøtene.