To institusjoner i Trondheim har blitt sertifiserte livsgledehjem den siste uka. Persaunet helse- og velferdssenter besto eksamineringen 24.01, mens Søbstad helsehus (4. og 5. etasje) hadde sin sertifiseringsdag 29.01. Dermed har Trondheim i alt 28 livsgledehjem, og er den kommunen i landet som har flest institusjoner med i sertifiseringsordningen.

En bedre hverdag for alle
Sertifisørene ble imponert over den innsatsen som er lagt ned i løpet av det året som har gått siden kickoff i januar 2018 på begge institusjonene. De ansatte har utarbeidet gode systemer som sikrer at alle beboernes psykososiale behov er ivaretatt. I løpet av begge sertifiseringsdagene trakk livsgledegruppene tydelige i sammenhenger mellom livsgledearbeidet og fag og lovpålagte oppgaver. De kunne fortelle om en bedre hverdag for både beboere, ansatte og pårørende, noe som også ble bekreftet i egenevalueringen ansatte fylte ut før sertifisering.

Livsgledegruppa ved Persaunet HVS har gjort et realt løft!
(Foran: sertifisør og veileder Knut Frengen Wetting)

Livsgledehjem gir beboerne økt selvbestemmelse, integritet og verdighet!

Ansatt, Persaunet HVS

Suksess tross ulike forutsetninger
Persaunet HVS, som er kommunens nyeste og største helse- og velferdssenter, har akkurat feiret 2-årsdag. På sertifiseringsdagen fortalte de at de startet sertifiseringsarbeidet på et perfekt tidspunkt. Det første året var hovedfokuset å bli en enhet. Det klarte de, og da de startet med Livsgledehjem år to, var alle vant til endringsprosesser. Søbstad helsehus har derimot hatt utfordringer blant annet med gamle bygg, stor turnover og mange korttidsplasser. Enhetsleder og livsgledegruppa har den siste tiden lykkes i snu skuta. De har bygget en løsningsorientert kultur som samarbeider på tvers av avdelinger, og som ser verdien av livsgledearbeidet for både ansatte og beboere.

Livsgledegruppa på Søbstad helsehus jubler etter vellykket sertifisering.

Gleden over å glede seg taper mange med alderen. Det å skape gylne øyeblikk er et mål i seg selv for alle oss som jobber her.

Enhetsleder Kari Anita Johansen, Søbstad helsehus.

Vi gratulerer alle ansatte så mye med den gode jobben de har gjort, og gleder oss til fortsettelsen.