Haugesund kommune har fått sitt 3. livsgledehjem !

Haugesund kommune har fått sitt 3. livsgledehjem !

Bjørgene sykehjem ble sertifisert som livsgledehjem den 8. november. Livsgledegruppa på Bjørgene har vist et stort engasjement og vilje til å lære, noe som har åpnet opp for mange gode refleksjoner og erfaringsdelinger. Avdelingene har gått ulike veier for å implementere systemet, basert på egne forutsetninger.


En strålende fornøyd og engasjert Livsgledegruppe er sertifisert som livsgledehjem Hjerteøyne

Dugnadsånd

Ansattes interesser er kartlagt for å bidra i aktiviteter de selv liker, for økt arbeidsglede og mer personsentrerte omsorg. Dugnadsånden til de ansatte imponerer sertifisørene fra Livsglede for Eldre, relatert til kakebaking i særklasse på pårørendekvelder.

Gode rollemodeller

Ledergruppen fremstår som gode rollemodeller, som deltar aktiv i livsgledearbeidet. De viser til at systemet styrker helheten i psykososial omsorg, og som inkluderer alle beboerne. Kartleggingen av den enkeltes beboer trekkes frem som helt avgjørende. «Hvem er det som bor her akkurat nå? Det er først når vi vet det, vi kan gi de gode tjenestene», påpeker enhetsleder Kristin D. Vika.

«Beboerne er helt klart mye mer ute i frisk luft nå – og det er gøy å se«

 

Bildegalleri
Arne Harald Foss ansatt som prosjektleder i Stiftelsen Livsglede for Eldre

Arne Harald Foss ansatt som prosjektleder i Stiftelsen Livsglede for Eldre

Arne Harald Foss tiltrer stillingen 1. april


Foto: Tor Gunnar Kjøllesdal

Arne Harald Foss (49) kommer til Livsglede for Eldre fra stillingen som tjenesteleder for Bærum kommunes 10 seniorsentre. Han har 20 års erfaring som leder for forskjellige deler av eldreomsorgen i Oslo og bred erfaring fra ulike prosjekter, og er spesielt opptatt av det forebyggende feltet innen eldreomsorgen.

– Det som driver meg fremover er å søke å finne nye måter å tenke og jobbe på, og hvordan man kan nå målgruppen, inspirere dem og tilrettelegge for økt aktivitet og selvstendighet. Verdigrunnlaget og historien til stiftelsen er enormt inspirerende, og treffer meg både faglig og personlig. Jeg gleder meg veldig til å begynne å jobbe i Livsglede for Eldre, forteller Arne Harald.

– Vi i Livsglede for Eldre er heldig som har fått Arne Harald Foss i staben vår. Han har et stort og brennende engasjement, og lang erfaring i ulike roller fra eldrefeltet. Vi kunne ikke fått en mer kompetent medarbeider, og vi gleder oss til han starter hos oss 1. april, sier generalsekretær Tone Bye.

 

Se pressemelding

Engasjement og kreativitet på Støren – og en hest!

Engasjement og kreativitet på Støren – og en hest!

Midtre Gauldal sykehjem ble resertifisert som Livsgledehjem for andre gang den 5. juni.

 

Stort engasjement
Livsgledegruppa, inkludert avdelings- og virksomhetsleder, deltok på digital resertifisering med stort engasjement. Også kommunalsjefen for helse- og velferd deltok på deler av dagen, en prioritering som viser at Livsgledehjem er tungt forankret i kommunen. Gjennomgangen av innsendt materiale angående livsgledesirkelen, prosedyrer og rollebeskrivelser pekte på god kvalitet på livsgledearbeidet.

Gode refleksjoner og kvalitet i tjenestene
Dagen bar preg av både gode refleksjoner rundt Livsgledehjem generelt, og livsglede i koronatiden i spesielt. Det siste året har livsgledegruppa tatt spesielt stort ansvar i å følge opp livsgledearbeidet ved enheten. Virksomhetsleder Kristin Grindstuen fremhevet dem som helt avgjørende for å bevare kvaliteten på det psykososiale arbeidet ved enheten. Gruppa var svært engasjert, full av gode ideer og løsningsorientert, noe som bidro til uante utfordringer for sertifisøren; de 2 timene som var satt av til resertifisering sto i fare for å bli for lite.

Hest på sykehjemmet

Gjengen på Støren kunne også fortelle om innslag av sunn galskap. En dag var en hest på besøk i atriet, noe som medførte at hesten måtte gå gjennom sykehjemmet – til stor glede for både ansatte og beboere. Samt litt skrekkblandet fryd. Virksomhetslederen oppfordrer til flere slike tiltak, i tillegg til å opprettholde rutinene for å følge opp individuelle aktiviteter og frisk luft for den enkelte beboer.
Resertifiseringen ble vellykket, og sertifisør Knut Wetting er trygg på at Midtre Gauldal sykehjem har gode rutiner som følger standarden til Livsgledehjem. – De viser både evne til å se hva de lykkes med og er gode til, samtidig som de ser potensiale for utvikling og vilje til å jobbe med det, sier Wetting.
Livsglede for Eldre ønsker lykke til videre, og takker for samarbeidet så langt.