Midtre Gauldal sykehjem ble resertifisert som Livsgledehjem for andre gang den 5. juni.

 

Stort engasjement
Livsgledegruppa, inkludert avdelings- og virksomhetsleder, deltok på digital resertifisering med stort engasjement. Også kommunalsjefen for helse- og velferd deltok på deler av dagen, en prioritering som viser at Livsgledehjem er tungt forankret i kommunen. Gjennomgangen av innsendt materiale angående livsgledesirkelen, prosedyrer og rollebeskrivelser pekte på god kvalitet på livsgledearbeidet.

Gode refleksjoner og kvalitet i tjenestene
Dagen bar preg av både gode refleksjoner rundt Livsgledehjem generelt, og livsglede i koronatiden i spesielt. Det siste året har livsgledegruppa tatt spesielt stort ansvar i å følge opp livsgledearbeidet ved enheten. Virksomhetsleder Kristin Grindstuen fremhevet dem som helt avgjørende for å bevare kvaliteten på det psykososiale arbeidet ved enheten. Gruppa var svært engasjert, full av gode ideer og løsningsorientert, noe som bidro til uante utfordringer for sertifisøren; de 2 timene som var satt av til resertifisering sto i fare for å bli for lite.

Hest på sykehjemmet

Gjengen på Støren kunne også fortelle om innslag av sunn galskap. En dag var en hest på besøk i atriet, noe som medførte at hesten måtte gå gjennom sykehjemmet – til stor glede for både ansatte og beboere. Samt litt skrekkblandet fryd. Virksomhetslederen oppfordrer til flere slike tiltak, i tillegg til å opprettholde rutinene for å følge opp individuelle aktiviteter og frisk luft for den enkelte beboer.
Resertifiseringen ble vellykket, og sertifisør Knut Wetting er trygg på at Midtre Gauldal sykehjem har gode rutiner som følger standarden til Livsgledehjem. – De viser både evne til å se hva de lykkes med og er gode til, samtidig som de ser potensiale for utvikling og vilje til å jobbe med det, sier Wetting.
Livsglede for Eldre ønsker lykke til videre, og takker for samarbeidet så langt.