Vestre Slidre sjukeheim resertifisert per video

Vestre Slidre sjukeheim resertifisert per video

Denne våren er blitt spesiell for alle. Men der noen dører stenges, åpnes nye!

Da alle sykehjemmene i Norge stengte dørene, ble de fysiske resertifiseringene som var planlagt denne våren vanskelige å gjennomføre. En forenklet digital resertifisering ble den gjennomførbare løsningen. Vestre Slidre sjukeheim valgte å prøve det ut, og det fungerte over all forventning.

 

Digital egenevaluering
På forhånd hadde de ansatte gjennomført en digital egenevaluering, og sjukeheimen hadde selv gjort en dokumentasjonstest som de leverte inn. Sammen med gjennomgang av prosedyrene utgjorde dette grunnlagetfor resertifiseringen. Sertifisør Anne Grasbakken, som har fulgt Vestre Slidre sjukeheim gjennom flere år, ser godt en stor endring fra år til år. – Sykehjemmet i Vestre Slidre har hatt stor framgang siden oppstart, både i systematikk og implementering av livsgledearbeidet. Ikke minst er det økende engasjementet til de ansatte tydelig beskrevet i egenevalueringen, sier Grasbakken. Jan Tore Vik, som er livsgledekonsulent i Vestre Slidre, bekrefter sertifisørens opplevelse. – Bevisstgjøringen gjennom livsgledearbeidet har gjort at vi har en bedre arbeidsplass, og at pasientene har det bedre, sier Vik.

Utdrag fra ansattes svar i egenevalueringen:

«Det er fantastisk å se at pasienten blomstrer og trivest når vi fokuserer på noe annet enn sykdom!»

«Det er moro å se at vi har fått til dette så bra, det motiverer til fortsettelse.»

En god metode for resertifisering
Både deltakerne i Vestre Slidre og sertifisørene som satt på hver sine hjemmekontor var enig i at resertifiseringen via video fungerte veldig bra. Den var konsentrert og effektivt, refleksjonene var bra og tilbakemeldingene begge veier var gode.

 

Vi gratulerer Vestre Slidre Sjukeheim med resertifiseringen. Sertifisørene gleder seg til å komme til Vestre Slidre på resertifisering neste vår!

Resertifisering i koronaens tid

Resertifisering i koronaens tid

De siste ukene har sertifisørene våre utviklet en digital «korona-resertifisering», som har blitt tilbudt alle livsgledehjem som skal resertifiseres i vår. Denne uka ble Roan sykehjem i Åfjord de første som benyttet seg av tilbudet.


Foto: Ingen sak med resertifisering på Microsoft Teams! Ved årlig revidering av prosedyrer, skrives de ut i lommeformat til alle ansatte.

Teknologi
Alle var litt spente på hvordan dette skulle gå, og om teknologien var tilstrekkelig for at dette ble en god resertifisering nr 1. Det ble det absolutt. Teknologien fungerte, og leder og livsgledekonsulent i Roan reflekterte godt. Tilsendt materiale ble gjennomgått sammen med sertifisør Annbjørg Lyngås, som forteller at Roan sykehjem på grunn av systematisk jobbing av høy kvalitet definitivt kan fortsette å kalle seg et livsgledehjem. God ledelse, livsgledekonsulent og livsgledegruppe, samt positive og engasjerte ansatte, er suksesskriterier på Roan sykehjem.

Resertifisering: kvalitetsstempel som motiverer
Livsgledegruppa forteller at de setter en reseritifisering som Livsgledehjem svært høyt, og at det var viktig for dem at den ble gjennomført, selv om vi ikke kunne møtes fysisk. For ledelsen, livsgledegruppa, livsgledekonsulenten og alle ansatte er det en stor motivasjonsfaktor å jobbe for å beholde kvalitetsstempelet Livsgledehjem er, og både beboere, pårørende, nærmiljøet og hele bygda har glede av det. De satte pris på å få et digitalt opplegg, slik at resertifiseringen på en enkel og effektiv måte kunne gjennomføres.

Livsglede viktigere enn noen gang
De forteller også at det er krevende tider nå i disse dager med koronasmitten, og de har jobbet mye med beredskap. Samtidig forteller de at livsgledearbeidet er viktigere enn noen gang, nettopp for å trygge og lage de gylne øyeblikkene for de som bor på sykehjemmet.

Vi gratulerer Roan Sykehjem med resertifiseringen og med den fremragende jobben de gjør, og takker for godt samarbeid.