Fremtidsrettet og positivt på Tjølling sykehjem

Fremtidsrettet og positivt på Tjølling sykehjem

I dag var dagen kommet da Tjølling sykehjem skulle resertifiseres som Livsgledehjem for første gang. Sertifisør Anne Grasbakken gledet seg ekstra mye til å dra tilbake til Tjølling, hvor hun var på leirskole på starten av åttitallet. Men på grunn av dagens situasjon med Covid-19, var det dessverre ikke mulig for sertifisørene å reise fysisk til Larvik. Ved bruk av digitale løsninger fikk vi allikevel gjennomført resertifiseringen på en tilfredsstillende måte.


Til venstre: Sertifisør Yvonne Brager viser frem oblaten som viser at Tjølling sykehjem er resertifisert som Livsgledehjem. Til høyre: Sertifisør Anne Grasbakken, livsgledegruppa på Tjølling og livsgledekonsulent Øyunn Vågslid Lindheim

 

Gode forberedelser og fokus på livsglede
I forkant av resertifiseringen hadde de ansatte fylt ut en egenevaluering, og prosedyrer, gjennomgang av livsgledesirkelen, sykehjemmets forbedringspunkter og gode refleksjoner fra livsgledegruppen ble sendt inn til sertifisørene. Sertifisørene fikk bekreftet at livsgledearbeidet er i fokus på Tjølling, både gjennom materialet som ble sendt inn i forkant, og gjennom refleksjonene som ble gjort på resertifiseringsdagen. Livsgledegruppa er fremtidsrettet og positive, og virker ivrig etter å begynne å jobbe med nye forbedringspunkter.

– Når livsglede blir satt i system, blir verdig og helhetlig sykepleie satt i system, det er meningsfylt, skrev en av de ansatte i egenevalueringen.

En løsningsfokusert tilnærming
Øyunn Vågslid Lindheim, livsgledekonsulent i Larvik, bekreftet nytten av resertifiseringsdagen i etterkant av møtet: – Dagen har vært ryddig og målrettet, og vi har reflektert og diskutert faget gjennom en løsningsfokusert tilnærming. En slik tilnærming bidrar i større grad til felles forståelse og bevisstgjøring omkring livsgledesirkelen, prosedyrene og egenevalueringen, sa Lindheim. – Sykehjemmet må legge vekt på hovedkvaliteter og reflektere godt rundt forbedringsområder. Alle synes det var faglig bra og strukturert gjennomført av sertifisørene, konkluderte hun.

 

Vi gratulerer Tjølling sykehjem som resertifisert Livsgledehjem, og gleder oss til vi (forhåpentlig) kan komme fysisk til Tjølling i 2021.

Nok en vellykket digital resertifisering

Nok en vellykket digital resertifisering

Grevle sykehjem i Larvik skulle i utgangspunktet resertifiseres som Livsgledehjem i slutten av mars, men siden de ikke kunne ta i mot besøkende grunnet Covid-19, var det umulig å få gjennomført resertifiseringen fysisk. Grevle sykehjem hadde allerede forberedt seg godt til «eksamen», og tok derfor gledelig imot muligheten til å kunne resertifiseres digitalt 21. april.


Foto: Digitalt møte

 

Digital spenning
Ingen av medlemmene i livsgledegruppen på Grevle hadde erfaring med digitale møter, så det var en spent gjeng som satt i Larvik denne formiddagen. Livsgledekonsulenten i Larvik, Øyunn Vågslid Lindheim, satt på sitt eget kontor, mens sertifisørene Anne Grasbakken og Yvonne K. Brager var på sine hjemmekontor.

Det ble en god dag
Prosedyrer, egenevaluering fra alle ansatte, gjennomgang av livsgledesirkelen og sykehjemmets forbedringspunkter var innsendt til Livsglede for eldre i forkant, slik at resertifiseringen ble gjennomført på bakgrunn av innsendte svar. Grevle sykehjem har hatt en god fremgang siden sertifisering, noe som både syntes i innsendte svar og refleksjoner under møtet. Det var derfor gledelig å kunne gratulere dem som et resertifisert livsgledehjem.

I egenevalueringen fra ansatte kom det frem mange gode effekter av livsgledearbeidet på Grevle sykehjem. En ansatt skriver: «Livsgledehjem fører til at personalet blir opptatt av pasientenes helhetlige behov som mennesker», mens en annen hevder at: «vi er blitt flinkere til å bruke profil» (sykehjemmets dokumentasjonssystem).

En fin løsning med faglig utbytte
Livsgledekonsulent Øyunn sa i etterkant av resertifiseringen at hun syns det ble en god dag: – Det var en fin måte å gjennomføre en resertifisering på. Vi gikk rett til kjernen på faget, noe som førte til en god læringssituasjon uten for mye press for sykehjemmet. De måtte likevel forberede seg godt og gå igjennom livsgledesirkelen og prosedyrene. Man tilpasset faglige utfordringer, og alle fikk en aktiv rolle i undervisningen, samt mulighet for fordypelse og konsentrasjon. Jeg synes det var en fin resertifiseringsdag, fortalte Lindheim.

Det synes vi i Livsglede for Eldre også, og gratulerer Grevle sykehjem, nok en gang.

Larvik kommune med hele 7 sertifiserte Livsgledehjem

Gratulerer til Tjølling sykehjem, og ikke minst gratulasjoner til Larvik kommune med hele 7 sertifiserte Livsgledehjem!


Gode systemer

Både ledelsen, livsgledegruppa og alle ansatte på Tjølling sykehjem har jobbet godt med å systematisere arbeidet og heve kvaliteten. De sier at det beste med livsgledearbeidet, er at de jobber personsentrert i mye større grad enn det de gjorde tidligere, og at alle pasientene blir sett. De har fått gode systemer som ivaretar at alle pasienter kommer ut i frisk luft i løpet av uken, og at alle får minst en individuell aktivitet tilpasset deres interesser og funksjon.

 

Til venstre: Hovedlivsgledeansvarlig Hege Miles er storfornøyd med oppnådd resultat, og holder stødig på Livsgledehjertet. Til Høyre: Avdelingsledere Rikke Nilsen og Nathalie Grønning Thon, viser stolt frem sertifikatet.

 

Økt stolthet av arbeidsplassen
Arbeidet er mer bærekraftig og mindre avhengig av hvem som er på jobb. De opplever mer positivitet og samarbeid i personalgruppa, og økt stolthet av arbeidsplassen sin. Pårørende viser større trygghet, tillit, engasjement og bekrefter den gode jobben ansatte gjør, med positive tilbakemeldinger.

 

 

Livsglede for Eldre gratulerer Tjølling sykehjem som Livsgledehjem.