At ledelse er viktig i livsgledearbeidet bekrefter Grimstad kommune, som har hatt 2 sertifiserte livsgledehjem gjennom flere år. Begge ble denne uken resertifisert digitalt.
 


Gode systemer og tydelig ledelse = suksessfaktorer
Kristin Sigmond og Berit Westbye, som er livsgledekonsulenter i Grimstad, har fulgt opp sykehjemmene siden de startet med livsgledearbeidet. – Livsgledearbeidet sitter i ryggmargen hos de ansatte nå, etter flere års arbeid med livsglede, mener de. Enhetsleder Hilde Johnsen er tydelig på forventninger, følger opp og etterspør status på livsgledearbeidet kontinuerlig. Veileder og sertifisør fra Livsglede for Eldre, Mia Solberg, bekrefter dette. – Til tross for pandemi, omorganisering i kommunen og nye ledere har de klart å opprettholde kvaliteten på institusjonene i Grimstad. Det skyldes godt etablerte systemer og en tilstedeværende ledelse, sier Solberg.

 

Gratulerer, Frivolltun!

Først ute av de to var Frivolltun bo- og omsorgssenter, som ble resertifisert for syvende gang 16. juni 2020. At livsgledearbeidet er satt i system framgår i egenevalueringen blant de ansatte, som stadfester at arbeidet i liten grad er avhengig av hvem som er på jobb. – Det er helt tydelig at mine ansatte har fått økt kompetanse på å bruke elektronisk pasientjournal og jobber mer systematisk, bekrefter avdelingsleder Ingebjørg Solhaug.

Livsgledearbeidet har gjort oss mer faglig sterke, og fått oss til å jobbe mot felles mål!
Ansatt ved Frivolltun

 

Gratulerer, Feviktun!

Feviktun bo- og omsorgssenter hadde sin sjette resertifisering dagen etter. Både ansatte og ledere viser stor stolthet av å være et livsgledehjem. Ansatte forteller at de har blitt bedre kjent med pasientene og pårørende, og har økt fokus på hva som gir livsglede for hver enkelt. Livsgledearbeidet har skapt trygghet, trivsel og mestringsfølelse hos pasientene, og de ansatte er motiverte og har blitt veldig gode til å samarbeide seg imellom. De konkluderer med at økt kunnskap om pasienten, fører til økt glede for pasienten.

 

Avdelingsleder Anita Bjønnum bekrefter at livsgledearbeidet svært godt integrert på Feviktun. Hun sier at ansatte har fått økt kompetanse på å bruke elektronisk pasientjournal, og at avdelingene har mindre utgifter på beroligende medikamenter og sovemedisiner. Livsgledearbeidet brukes også i oppfølging av langtidssykmeldte ansatte.

 

Vi får gode stunder sammen. Hver enkelt blir sett og hørt. Vi blir godt kjent med andre kolleger også, og deres kvaliteter og kreativitet. Hverdagen har blitt mer meningsfylt!
Ansatt ved Feviktun bo- og omsorgssenter