Rekruttering til eldreomsorgen

Rekruttering til eldreomsorgen

1.års sykepleiestudenter fra Universitetet i Sørøst-Norge gjennomførte i september «Livsglede for eldre» dag på Solberglia sykehjem i Nedre Eiker som del av sin praksis.


Bilder fra Nedre Eiker kommune

 

Når 1. års sykepleiestudenter fra Universitetet i Sørøst-Norge var på besøk hos Solberglia sykehjem, ble det gode samtaler rundt bordene, sosialt samvær og stell av negler. Solberglia sykehjem takket for fint opplegg til glede for beboerne.

 

Bilder fra dagen:

 

Om Livsglede for eldre sitt arbeid med høgskole og universitet

Livsglede for Eldre ønsker å rekruttere fagfolk til eldreomsorgen, med fokus på muligheter, ressurser og glede. Vi vil bidra til å øke studentengasjementet, og ønsker at flere vil jobbe i eldreomsorgen etter endt utdanning.

Livsglede for Eldre underviser gjerne om mulighetsrommet som ligger i systematisk personsentrert omsorg, og om samarbeid mellom institusjon, nærmiljø, pårørende og frivillighet. Vårt hovedfokus er helsefaglige utdannelser med praksis i sykehjem.

Vi inviterer studentene med som frivillige ressurser i skolens nærmiljø. Gjennom studentdrevne lokalforeninger får studentene brukt interesser og kunnskap i hyggelig møter og aktiviteter sammen med hjemmeboende eldre eller sykehjemsbeboere.

Kilde: https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/prosjekter