Ensomme haner i hønsehuset

Ensomme haner i hønsehuset

Tidsskriftet Helsefagarbeidere har skrevet en artikkel om helsefagarbeidere og kjønn. En helsefagarbeiderklasse med nesten bare menn har vært i praksis på sykehjem med nesten bare kvinner. Det gir grobunn til refleksjon rundt kjønn.

Vår egen Borghild Hildrum Tverdal blir i denne artikkelen intervjuet av tidsskriftet helsefagarbeidere.

De fleste helsepersonell er damer, derfor må vi være ekstra obs på mennene. Aktiviteter skal først og fremst tilpasses individuelt, uavhengig av om man har en mannlig eller kvinnelig bruker. Men om det ikke jobber menn på sykehjemmet, blir det desto viktigere å engasjere nærmiljøet.

Livshistorie og interesser bør kartlegges gjennom samtaler med bruker, pårørende og ansattes observasjoner. Slik kan ansatte tilby aktiviteter som gir livsglede og mestring for den enkelte. Det bidrar til å bekrefte brukers identitet, noe som er grunnleggende psykologisk behov, forteller Borhild.

Les artikkel her: http://tidsskriftet.helsefagarbeidere.no/dm/1-19/8/