Unikt samspill mellom livsgledebarnehage og omsorgsboliger

Unikt samspill mellom livsgledebarnehage og omsorgsboliger

I en artikkel i Romerikes Blad, kan man lese om de første beboer i de nye omsorgsboligene i Løkenåsveien 45 på Lørenskog, og hvordan det oppstår et unikt samspill mellom generasjonene fordi en Livsgledebarnehage holder til i samme bygg.


Foto: Torstein Davidsen

Sang for beboerne
Et stort fellesrom i første etasje skal gi muligheter for både arrangementer av ulikt omfang og sambruk med barnehagen, og også en stor, felles takterrasse gir stor muligheter for aktivitet og samvær. Da Romerikes Blad var på besøk, vartet førskolebarna i barnehagen opp med sang for beboerne.

– Vi ønsker å spre glede og håper på en fin gjensidighet med beboerne etter hvert. Som du ser, har vi gule t-skorter med påskriften «Livsglede for eldre». Vi har opptrådt for beboerne én gang – da sto vi slik at vi dannet ordet «Velkommen» og sang for dem. Så dette er vårt andre oppdrag, forteller styrer Elin Alseth i barnehagen.

 

Les full artikkel i Romerikes Blad ( Trykk på bildet under)

 

Besøksbabyer sprer livsglede på aldershjemmene

Besøksbabyer sprer livsglede på aldershjemmene

KK har skrevet en artikkel om besøksbabyer. Her blir vår egen frivillighetsrådgiver Ingvild Finstad intervjuet om hvordan vi jobber for en meningsfull hverdag for eldre, og hvordan et av verktøyene vi bruker for å oppnå dette, er å invitere inn andre generasjoner.

Det å skape generasjonsmøter og gode relasjoner mellom generasjonene, har de siste årene hatt et økt fokus. i 2018 startet Livsglede for Eldre prosjektet besøksbaby, og per dags dato har vi 35 livsgledehjem som tar imot babybesøk.

Generasjonsmøter stimulerer virkelig sansene hos de eldre, og det kommuniseres gjennom både latter, smil og prating. Dette er viktig stimulering for å ivareta kognetive evner. Systematisk sansestimulering er viktig for hjernen, og kan bidra med å forsinke utviklingen av demenssykdom, viser forskning.

Samarbeider også med barnehager

Livsglede for Eldre har i tillegg et konsept som heter livsgledebarnehage. Gjennom dette får også litt større barn muligheten til å glede de eldre. En livsgledebarnehage besøker eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skaper virkelig gode opplevelser gjennom felles aktiviteter.

Du kan lese mer om livsgledebarnehager her, hvor du også kan registrere barnehage.

Link: livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/barnehage

Les hele artikkelen hos KK.no:

https://www.kk.no/mamma/besoksbabyer-sprer-livsglede-pa-aldershjemmene/70681511?fbclid=IwAR2IQT1Y4dNjahA-za2cCAcONwllVxRBUlVxWuGNf-RUwc62d3pL3dsqMz4