Frivilligheten står klar

Frivilligheten står klar

Etter en lang periode med restriksjoner, usikkerhet og varierende muligheter for aktiviteter, ser vi nå at man endelig kan begynne å møtes igjen.

Lokalforeningene til LFE

De frivillige i lokalforeningene til LFE, som arrangerer aktiviteter for sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre, har ikke kunnet møte sine eldre venner som vanlig på grunn av covid-19. I løpet av det siste året har de likevel gjort det beste ut av situasjonen. Hønsehus har blitt bygget, turstier har blitt utbedret, det har blitt holdt utetreninger, livsgledebusser har blitt kjøpt inn for fremtidige turer og digitale verktøy har blitt kjøpt inn for at de eldre skal kunne holde kontakten med sine nærmeste. I de korte periodene det har vært mulig å møtes, har det blitt arrangert livsgledekafé, konserter og andre sosiale aktiviteter. De eldre har fått oppmerksomhet og omtanke gjennom livsgledekurver, påskehilsener, julehilsener og sommerhilsener med frukt, godteri, blomster og annet hyggelig innhold.

Tendensen er tydelig

I vår hadde lokalforeningene sine årsmøter, og tendensen er tydelig: for de aller fleste har det siste året vært roligere enn vanlig, men de er veldig klare for å ha aktiviteter igjen når det blir mulig! Dette ser vi også gjennom det økte aktivitetsnivået i lokalforeningene de siste månedene. Populære aktiviteter som onsdagstreff på kulturhuset, livsgledekafé og andre møteplasser har startet opp igjen. I tillegg har noen lokalforeninger fått hyggelige invitasjoner fra lokalt næringsliv. Som et resultat har mange eldre blitt vartet opp med afternoon tea, treretters middag, underholdning og overnatting på det lokale hotellet. Ekstra hyggelig er det at Livsglede for Eldre Vågan mottok kommunens frivillighetspris i mars. Gratulerer, og vel fortjent!

Bildegalleri
Takk til alle lokalforeningene

Det er tydelig at aktivitetene i lokalforeningene har vært savnet, både av styremedlemmene, og ikke minst av de eldre. Arrangementene har vært etterspurt gjennom hele pandemien, og gleden som uttrykkes av de eldre når de endelig kan møtes igjen har vært umiskjennelig. Nå krysser vi fingrene for at muligheten for å gjennomføre aktiviteter holder seg åpen utover høsten, slik at de sosiale møtene kan fortsette. Takk til alle lokalforeningene i Livsglede for Eldre som gjør en viktig innsats for eldre i sitt lokalsamfunn.

Gebisskasting og kabaret

Gebisskasting og kabaret

Lokalforeningen i Kongsvinger jobber for økt livskvalitet og bedre helse i Kongsvinger. De ønsker også et samarbeid med borettslag og sameier


Gebisskasting med foreningens 3 styremedlemmer f.v. Johny Gullaker Johnson, Sverre Wold og Grete Fasting Bakken.

 

Kongsvinger lokalforening ble stiftet 8. april i år, og hovedfokuset nå i oppstartsåret er livsglede-/seniorkabareten i RådhusTeatret i november. Under jubileumsmarkeringen til Byen Vår i juni arrangerte de gebisskasting, noe som avstedkom mye latter og markedsførte foreningen på en god måte.

Artikkel i BoBra (klikk for å lese)

I tillegg tilbød styremedlem Johny Gullaker Johnson og nestleder Sverre Wold turer med trehjuls elsykler. Frivillige fra foreningen stilte dessuten opp som sjåfører og hjelpere da institusjonsbeboere var invitert til konsert i Vinger kirke, også det i juni. Ved månedskifte august og september hadde foreningen ca 50 frivillige. Har du forslag til andre aktiviteter og tiltak eller har du lyst til å være med som frivillig eller deltaker, eventuelt å bli samarbeidspartner, er det bare ta kontakt med oss, oppfordrer den lokale livsgledeforeningen.

Bildegalleri

 

 

Følg Kongsvinger Lokalforening på Facebook:

https://www.facebook.com/Livsglede-for-Eldre-Kongsvinger-112602246761276/