Hurra for Hole!

Hurra for Hole!

26. april ble Hole bo- og rehabiliteringssenter et sertifisert Livsgledehjem.

Ved ankomst til Hole bo- og «kom-seg-senter», som de kaller seg selv, ble sertifisørene Linda og Knut møtt av selveste «Kongen» og «Prinsesse Märtha»! Livsgledegruppa hadde mye på hjertet da de presenterte arbeidet og prosessen, og latteren satt løst.

Fornøyd ledelse og livsgledegruppe etter endt sertifiseringsdagFornøyd ledelse og livsgledegruppe etter endt sertifiseringsdag.

De ansatte har jobbet godt og målbevisst siden kickoff i april 2016, og sier selv de har oppnådd mye. De har fokus på gylne øyeblikk i hverdagen, og opplever at både ansatte og beboere er roligere og gladere nå enn i fjor vår.

Pleierne har blitt mer spontane, og gjennomfører små og store arrangement i godt samarbeid med de mange pårørende og frivillige i Hole kommune. Barnehagebarn og ungdom er jevnlig innom. Lederteamet på sykehjemmet, pleie- og omsorgssjef og kommunalsjef legger godt til rette for de ansatte, og har et helhetlig blikk på hvordan livsgledearbeidet kan gi til noe hele kommunen med «livsglede for alle».

Sunnjordet Bofellesskap starter opp prosessen mot å bli et Livsgledehjem høsten 2017.

Vi gratulerer så mye med flott og godt arbeid, og gleder oss til å følge gjengen i Hole videre!

 

Nina er hovedlivsgledeansvarlig ved Hole bo- og rehabiliteringssenter

Hovedlivsgledeansvarlig Nina: «Livsgledehjem gir beboerne fellesskap og glede i hverdagen!»