Eldre- og folkehelseminister gratulerer livsgledehjem nr. 100

Eldre- og folkehelseminister gratulerer livsgledehjem nr. 100

Helt siden utviklingen av sertifiseringsordningen startet med pilotprosjektet i 2008, og etter at det første sertifiserte livsgledehjemmet ble sertifisert i 2011, har Livsglede for Eldre jobbet med varmt engasjement og glød for eldreomsorgen.

Gjennom fylke etter fylke har våre fantastiske sertifisører samarbeidet med sykehjem og andre virksomheter med heldøgns eldreomsorg med ett mål for øyet: alle eldre skal få oppleve en glad alderdom.

Tirsdag 12. februar 2019 nådde vi en stor milepæl da livsgledehjem nummer 100 ble sertifisert!
Yttersølia sykehjem i Larvik og deres dyktige ansatte ble sykehjemmet som bidro til denne store milepælen.

Dette betyr enormt mye for vårt arbeid, og det ble ikke mindre stas når eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen gratulerte de ansatte ved Yttersølia sykehjem direkte via videosamtale fra Livsglede for Eldre sine kontorer i Kristiansand.


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen gratulerer Yttersølia sykehjem

Ministeren har et hektisk program, så vi setter stor pris på at hun tok turen til vårt kontor, hvor vi diskuterte eldreomsorgen i Norge, og gratulerte livsgledehjem nr. 100.

Vi gjør som Åse Michaelsen, bretter opp armene og jobber knallhardt videre for alle eldre.
Lev livet – livet ut er vårt slagord. Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom.


Fra venstre: Generalsekretær Frode Salvesen, Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
og Kommunikasjonssjef Stian Bakke

 

NB: Artikkel fra sertifiseringen til Yttersølia sykehjem vil publiseres en av de nærmeste dagene på våre nettsider.