Nasjonal helsekonferanse 2020

Nasjonal helsekonferanse 2020

KS og Helse- og omsorgsdepartementet inviterer på nytt til Nasjonal helsekonferanse. KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen, helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes innleder dagen.


Fra Venstre: Veileder og sertifisør Livsgledehjem Frøydis Høyem , Generalsekretær i Livsglede for Eldre Marianne Bremnes , Eldre- og folkehelseministeren Terje Søviknes og Christine Sandø Lundemo Leder Livsgledehjem

 

Tema for helsekonferansen 2020 er utfordringer og muligheter i helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer.

Du kan se video fra nasjonal Helsekonferanse 2020 via denne linken:
https://www.youtube.com/watch?v=rCknC3QlYj8&feature=emb_title

 

 

Helseminister Bent Høie mener Livsgledehjem bør brukes i arbeidet med Leve hele livet-reformen

Helseminister Bent Høie mener Livsgledehjem bør brukes i arbeidet med Leve hele livet-reformen

Beboere på sykehjemmene skal ha mulighet å drive med en aktivitet De synes er spennende, meningsfylte og gir liv til hverdagen. Er dette mulig? Svaret er ja, sier Høie.
SE VIDEO:

 

Det krever politisk ledelse, settes i system. Men dere er ikke overlatt til dere selv. Det finnes ordninger som dere kan ta i bruk. Slik som den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som drives av Livsglede for Eldre, forteller Helseminister Høie.

Det finnes ordninger for å få dette til, fiks ferdig. Dere må sørge for at det blir tatt i bruk, slik som de gjorde i Ørland kommune.

Etterpå sa sykehjemlegen om resultatet:

Etter at sertifiseringsordningen ble tatt i bruk, har det vært betydelig nedgang i sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne.

Arbeidet til Livsglede for Eldre har også hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet i Ørland kommune, sier Bent Høie.

 

Kilde. https://tv.hoyre.no/bent-hoie-nestleder-statsrad-3?start=367

Eldre- og folkehelseminister gratulerer livsgledehjem nr. 100

Eldre- og folkehelseminister gratulerer livsgledehjem nr. 100

Helt siden utviklingen av sertifiseringsordningen startet med pilotprosjektet i 2008, og etter at det første sertifiserte livsgledehjemmet ble sertifisert i 2011, har Livsglede for Eldre jobbet med varmt engasjement og glød for eldreomsorgen.

Gjennom fylke etter fylke har våre fantastiske sertifisører samarbeidet med sykehjem og andre virksomheter med heldøgns eldreomsorg med ett mål for øyet: alle eldre skal få oppleve en glad alderdom.

Tirsdag 12. februar 2019 nådde vi en stor milepæl da livsgledehjem nummer 100 ble sertifisert!
Yttersølia sykehjem i Larvik og deres dyktige ansatte ble sykehjemmet som bidro til denne store milepælen.

Dette betyr enormt mye for vårt arbeid, og det ble ikke mindre stas når eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen gratulerte de ansatte ved Yttersølia sykehjem direkte via videosamtale fra Livsglede for Eldre sine kontorer i Kristiansand.


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen gratulerer Yttersølia sykehjem

Ministeren har et hektisk program, så vi setter stor pris på at hun tok turen til vårt kontor, hvor vi diskuterte eldreomsorgen i Norge, og gratulerte livsgledehjem nr. 100.

Vi gjør som Åse Michaelsen, bretter opp armene og jobber knallhardt videre for alle eldre.
Lev livet – livet ut er vårt slagord. Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom.


Fra venstre: Generalsekretær Frode Salvesen, Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
og Kommunikasjonssjef Stian Bakke

 

NB: Artikkel fra sertifiseringen til Yttersølia sykehjem vil publiseres en av de nærmeste dagene på våre nettsider.