De forstår hverandre uansett

De forstår hverandre uansett

I årets første utgave av Første Steg, tidsskrift for barnehagelærere, kan man lese om livsgledebarnehagen Ebbestad i Svelvik. Barnehage har siden høsten 2018 gått på ukentlige besøk til beboerne ved Svelvik sykehjem, som også er et livsgledehjem.


Foto: Screenshot fra første steg

I reportasjen, som var barnehagen sitt siste besøk før koronatiden, kan man lese om de positive erfaringene som både de ansatte i barnehagen og ved sykehjemmet har erfart med å legge til rette for generasjonsmøter. «Ordene kommer ikke alltid så lett, verken hos de eldste eller de yngste, men det gjør ikke noe. De forstår hverandre uansett.»

Klikk for å se reportasjen:

Besøksbabyer sprer livsglede på aldershjemmene

Besøksbabyer sprer livsglede på aldershjemmene

KK har skrevet en artikkel om besøksbabyer. Her blir vår egen frivillighetsrådgiver Ingvild Finstad intervjuet om hvordan vi jobber for en meningsfull hverdag for eldre, og hvordan et av verktøyene vi bruker for å oppnå dette, er å invitere inn andre generasjoner.

Det å skape generasjonsmøter og gode relasjoner mellom generasjonene, har de siste årene hatt et økt fokus. i 2018 startet Livsglede for Eldre prosjektet besøksbaby, og per dags dato har vi 35 livsgledehjem som tar imot babybesøk.

Generasjonsmøter stimulerer virkelig sansene hos de eldre, og det kommuniseres gjennom både latter, smil og prating. Dette er viktig stimulering for å ivareta kognetive evner. Systematisk sansestimulering er viktig for hjernen, og kan bidra med å forsinke utviklingen av demenssykdom, viser forskning.

Samarbeider også med barnehager

Livsglede for Eldre har i tillegg et konsept som heter livsgledebarnehage. Gjennom dette får også litt større barn muligheten til å glede de eldre. En livsgledebarnehage besøker eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skaper virkelig gode opplevelser gjennom felles aktiviteter.

Du kan lese mer om livsgledebarnehager her, hvor du også kan registrere barnehage.

Link: livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/barnehage

Les hele artikkelen hos KK.no:

https://www.kk.no/mamma/besoksbabyer-sprer-livsglede-pa-aldershjemmene/70681511?fbclid=IwAR2IQT1Y4dNjahA-za2cCAcONwllVxRBUlVxWuGNf-RUwc62d3pL3dsqMz4