– Jeg applauderer Averøy sykehjem!

– Jeg applauderer Averøy sykehjem!

Teknikken spilte på lag, og det ble en fin digital resertifisering av Averøy sykehjem som livsgledehjem 5. mai.


Foto: Digital resertifisering

 

Gode tiltak
Sykehjemmet leverte overbevisende materiale til LFE i forkant, og sertifisør og veileder Annbjørg Lyngås fra LFE var ikke i tvil om at de har gjort en meget bra jobb i året som har gått. – De gode tiltakene som er satt inn gjennom flere år har gjort målsettingen med livsgledearbeidet tydeligere for alle, og jeg får inntrykk av at de ansatte trekker mer i samme retning enn før, sa Lyngås etter endt sertifisering.

Jobber digitalt
Både ansatte og ledere har jobbet jevnt og trutt det foregående året, til tross for en krevende bemanningssituasjon. De har blant annet lagt alle delene av livsgledesirkelen inn i elektronisk pasientjournal, slik at alle ansatte nå kun jobber digitalt. I tillegg har de blitt dyktige til å bruke nettbrett i stedet for stasjonær PC. Dette gjør at de kan være i samme rom som beboerne når de skal dokumentere eller finne informasjon i journalen.  Tilbakemeldingen fra ansatte er at livsgledearbeidet på denne måten er blitt en mye mer naturlig del av alt som foregår på avdelingen til daglig.

 

Sertifisør Lyngås gratulerer så mye med resertifiseringen. – Jeg applauderer den gode jobben de har gjort på Averøy, og ser frem til å fortsette samarbeidet med dem.