Det var en merkedag, både for Larvik kommune og Livsglede for Eldre, da Yttersølia sykehjem ble sertifisert som Livsgledehjem nummer 100 den 12. februar 2019.

Ledelsen og ansatte ved sykehjemmet forteller at livsgledekonseptet har bidratt til økt fokus på personsentrert omsorg hos dem. Pasientene har fått økt livskvalitet, og de opplever økt trygghet, glede og mestring på sykehjemmet. Arbeidet er satt i system, slik at individuell oppfølging av hver pasient nå er mindre avhengig av hvem som er på jobb. I tillegg opplever de en større bevissthet rundt dokumentasjon og brukermedvirkning, og at pårørende er mer inkludert i hverdagen og livet generelt på sykehjemmet. Faget har fått en mening!

– Jeg tok en pasient med ut i vår, som ikke hadde vært ute på lang tid. Hun frydet seg veldig over fargene, lyset, og den friske luften, og sa at dette måtte vi gjøre flere ganger.

Ansatt, Yttersølia sykehjem

Eldreminister Åse Michaelsen ønsket tillykke som Livsgledehjem nummer 100 per videokonferanse da Yttersølia sykehjem besto sertifiseringen.

Eldreminister Åse Michaelsen ønsket Livsgledehjem nummer 100 til lykke per videokonferanse da Yttersølia besto sertifiseringen.

 

Glad livsgledegruppe og sertifisører etter ends sertifisering

Glad livsgledegruppe og sertifisører etter endt sertifisering