En lydhør forsamling

En lydhør forsamling under livsgledeseminaret

Tirsdag 19. september arrangerte vi livsgledeseminar i Trondheim for nye kommuner og virksomheter som begynner med Livsgledehjem nå i høst. Over 70 deltakere fra 11 kommuner (Bergen, Hamar, Hole, Larvik, Lenvik, Lillesand, Melhus, Midtre Gauldal, Nannestad, Roan og Trondheim) og totalt 23 nye virksomheter var med. Alle fikk besøke et livsgledehjem for å lære mer om systemet, og høre om både utfordringer og suksesser i sertifiseringsarbeidet.

I tillegg til informasjon om Livsglede for Eldre og Livsgledehjem, ble det innlegg fra seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Ingrid Karin Heggvold, om hvordan sertifiseringsordningen henger tett sammen med Fylkesmannens arbeid. Enhetsleder Karen R. Aune ved livsgledehjemmet Ørland sykehjem fortalte bl.a. om hvordan Livsgledehjem og etisk refleksjon kan og bør brukes som et styringsverktøy, og Trine K. Glåmen fortalte om sin jobb som livsgledekonsulent i Halsa kommune. Dagen ble avholdt i Sparebank1 SMNs flotte konferanselokaler, og de sponset all bevertning i løpet av dagen.

Vi ønsker alle nykommerne lykke til, og gleder oss til å bli bedre kjent utover høsten!

 

Her kan du laste ned presentasjoner fra seminaret:

Hvordan Fylkesmannen ser Livsgledehjem som verktøy for å gi innhold til lovverk (Ingrid Karin Heggvold 19.09.17)

Lederrollen: forankring og refleksjon (Karen Rasch Aune 19.09.17)

Livsgledeprosessen ved Halsa sykehjem (Trine K. Glåmen 19.09.17)

Livsglede for Eldre og Livsgledehjem (Kari Sofie Iversen og Christine Sandø Lundemo 19.09.17)

Livsgledeseminaret er sponset av: