Forrige uke arrangerte vi kickoff for Livsgledehjem for de ansatte ved Sandetun omsorgsbustadar og Sandetun sjukeheim. Det er en glede å ønske Sande kommune velkommen som den aller første kommunen på Sunnmøre som er med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem!

Godt oppmøte og solid forankring i kommunen

I løpet av 18. og 19. oktober var rundt 75 ansatte og frivillige samlet til kickoff i grendehuset Breidablikk på Larsnes. Helse- og omsorgssjef Bård Dalen (bildet over til venstre) og enhetsleder Kari Johanne Skarmyr var til stede begge dagene. Bård åpnet dagen både mandag og tirsdag, og kunne fortelle at han har sett frem til dette og til å ta fatt på arbeidet sammen med de ansatte. Bård kunne stolt fortelle at de er først ute på Sunnmøre med å bli med i sertifiseringsordningen til Livsglede for Eldre. Ordfører Olav Myklebust og kommunedirektør Anders Hammer var til stede på tirsdag, og opplevde dagen som inspirerende. De gleder seg til å følge prosessen.

Livsgledekonsulent Kristine Rein (bildet over i midten) fortalte den lydhøre forsamlingen om rollen hun skal ha som prosessveileder i sertifiseringsarbeidet, og informerte om hvor langt de er kommet med arbeidet. Kristine er kommunefysioterapeut, og godt kjent i kommunen.

Inspirasjon fra Halsa sykehjem

Etter pausen holdt hovedlivsgledeansvarlig Torhild Bæverfjord ved Halsa sykehjem et inspirerende innlegg om sine erfaringer med Livsgledehjem. Hun fortalte om hvordan de jobber på Halsa sykehjem, som ble sertifisert som livsgledehjem i 2019, og om alt det de ansatte har fått til siden de ble med i sertifiseringsordningen. Hun beskrev en prosess som innebærer mye jobb, og som i perioder har vært utfordrende, men som samtidig fører til økt arbeidsglede for ansatte og økt kvalitet på tjenestene beboerne får.

Sertifisør og veileder Renate Koen ledet deltakerne stødig gjennom kickoff-dagene, og skal følge institusjonene i Sande videre i sertifiseringsprosessen. Vi ønsker lykke til i prosessen mot å bli et Livsgledehjem!